Archive for 07 Ekim 2012

Mal Sayım Noksan ve Fazlaları Değerlendirilmeleri

MAL SAYIM NOKSAN VE FAZLALARI ILE BENZERI SAYIM VE TESELLÜM NOKSAN VE FAZLALARININ TICARI
MEVZUAT VE VERGI MEVZUATI YÖNÜNDEN DEGERLENDIRILMELERI

İLGİLİ MADDE: 186

I— GIRIS:

Isletmelerin faaliyetleri sonucunda kimi zaman kontrol edilemeyen gelismelere muhatap kalmalari kaçinilmaz olmaktadir. Bu açidan, satilmak amaciyla satin alinan mallarin satilamadan çesitli sekillerde zayi olmalari, isletme faaliyetinde kullanilacak çesitli kiymetlerin bu fonksiyonlarini gerçeklestiremeyecek sekilde bozulmalari, kirilmalari veya çalinmalari gibi haller veya isletmenin kasa mevcudunun pek çok nedenle kaydi durumlardan eksik veya fazla çikmalari, ticari faaliyetin olagan sayilan risklerindendir. Bu yazimizda, yukarida açikça telaffuz edilen veya benzeri durumlarin muhasebelestirilme esaslari ve safi kazancin tespitinde ne sekilde dikkate alinacaklari konu edilecek olmakla birlikte, konunun özellikle mal hareketleriyle ilgili boyutu üzerinde durulacaktir. öte yandan, yazimizin izleyen bölümlerindeki açiklamalar esas olarak “hesap dönemi” sonu dikkate alinarak kaleme alinmis olmakla birlikte, yapilan açiklamalar 4369 sayili Kanun’dan sonraki sekliyle “Geçici Vergi” yönünden geçerli olan üç aylik veya alti aylik dönemlerdeki bilanço ve gelir tablosu hazirlama islemleri yönünden de geçerlidir. Benzer sekilde, yazimizin izleyen bölümlerindeki açiklamalar, esas olarak herhangi bir üretim isleminde bulunmaksizin sadece mal alim-satimi üzerinde faaliyette bulunan ticari faaliyetle ugrasan mükelleflere yönelik olarak kaleme alinmis olmakla birlikte, ayni açiklamalar üretim faaliyetinde bulunan isletmeler için de geçerlidir.

II—SAYIM VE TESELLÜM NOKSAN VE FAZLALARINA YÖNELIK YASAL DÜZENLEMELER:

Ticari Mevzuat ile Vergi Mevzuatinin kendi amaç ve yapilarindan kaynaklanan farkli öngörüleri bulunmaktadir. Bu nedenle, Ticari mevzuat yönünden dönem kazancinin tespitinde dikkate alinabilecegi öngörülen kimi giderlerin Vergi Mevzuati yönünden indirim olarak dikkate alinmasinin mümkün olmadigi yönünde bazi yasal düzenlemeler mevcuttur. Gerçekten örnegin, ticari isletme ile ilgili olarak belgelendirilmeyen giderlerin indiriminin kabulü vergi mevzuatinca mümkün degilken, ticari mevzuatin esas alinmasi sonucu olusturulan “Tek düzen Hesap Sistemi”mize göre bu nevideki giderlerin indirimi hiçbir süpheye yer vermeyecek derecede kabul edilmektedir. Keza, ticari isletmelerin aktiflerine kayitli bazi tasit araçlarina iliskin olarak Motorlu Tasitlar Vergisi ile amortisman ve benzeri genel giderlerinin indirimine vergi mevzuatinca belirli sinirlar dahilinde izin verilmezken, Ticari Mevzuat yönünden izin verilmektedir. Benzer sekilde, 1 seri no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebligi’nin bilanço ilkelerine iliskin olarak, “Bilançoda, varliklari bilanço tarihindeki gerçege uygun degerleriyle gösterebilmek için karsiliklarin ayrilmasi zorunludur.” seklindeki ilkesi uyarinca, isletmelerin dönem sonlarinda stoklarindaki deger düsüklügü için karsilik ayirmalari ve bu karsiliklar nedeniyle dogan “Karsilik Giderleri”ni sonuç hesaplariyla iliskilendirmeleri zorunlu tutulmasina ragmen, Vergi Mevzuatimiz bu nitelikteki karsiliklari tanimamis olmasi nedeniyle kazançtan indirimine izin vermemektedir. Bu ve benzeri örnekleri çogaltmak mümkündür.

Konuyla ilgili olarak, Tek Düzen Muhasebe Sistemine iliskin 1 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebligi’nin “V— Yapilan Düzenlemenin Vergi Mevzuati ile Iliskisi ve Yaptirimi” baslikli bölümünde su açiklamalara yer verilmistir.

“ ….

Bu düzenleme kapsaminda bulunan isletmeler, muhasebe sistemlerini bu Teblig ve Ekinde öngörülen kurallara uygun olarak yürütülecektir. ancak, vergiye tabi karin tespiti asamasinda vergi kanunlarinda yer alan özel hükümleri göz önünde bulundurmak zorundadir. diger bir anlatimla, bu düzenlemede yer alan kavram ve ilkeler ile mali tablolarin düzenlenmesi ve sunulmasina iliskin esaslar çerçevesinde düzenlenecek mali tablolarin tekligi degistirilemez olup; isletmeler söz konusu mali tablolardan hareketle vergiye tabi safi kazancin tespitinde vergi mevzuati uyarinca istenilen bilgileri saglayacak sekilde gerekli düzenleme ve hesaplamalari yapacaklardir.

….”

Bu durumda, “sayim Tesellüm Noksanlari” ile “Sayim Tesellüm Fazlalari”nin ticari mevzuat ile vergi mevzuati yönünden ayri ayri degerlendirilmesi gerekmektedir.

a) Ticari Mevzuat Yönünden:

Sayim ve tesellüm noksan ve fazlalari ile ilgili olarak 1 no.lu muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebligi’nde gerekli olan açiklamalarda bulunulmustur. Söz konusu Teblig’de, sayim noksan ve fazlalari 197 ve 397 numarali hesaplarda tanimlanmistir. bu hesaplarla ilgili olarak yapilan açiklamalar ile bu hesaplarin isleyisi ile ilgili bilgiler asagidaki gibidir.

aa) Sayim ve Tesellüm Noksanlari:

Yapilan sayimlar sonucunda tespit edilen kasa, stok ve maddi duran varliklar noksanlariyla, tesellüm sirasinda ortaya çikan noksanlar geçici olarak “197 Sayim ve Tesellüm Noksanlari“ hesabinda izlenecektir. Noksanligin ortaya çikmasiyla bu hesaba borç, sorumlulardan tahsili veya zarar kaydedilmesi ile alacak kaydedilecektir.

ab) Sayim ve Tesellüm Fazlalari:

Yapilan sayimlar sonucunda tespit edilen kasa, stok ve maddi duran varliklar fazlalariyla, üniteler arasinda ortaya çikan fazlalar geçici olarak “397 Sayim ve Tesellüm Fazlalari” hesabinda izlenecektir. Söz konusu hesabin stok sayim fazlalari ile ilgili olan yönü sudur: Fazlaligin tespiti halinde, emsal degeri üzerinden bu hesaba alacak, ilgili stok hesabina borç yazilacaktir. sayim dönemi içerisinde normal oldugu belgelenen fazlalar, ilgili maliyet hesaplari karsiliginda bu hesaba borç kaydolunacaktir.

ac) Tek Düzen Hesap Sistemi Çerçevesinde Degerlendirme:

Yukarida kisaca açiklandigi üzere, isletmelerin yapmis olduklari sayimda ilk etapta nedeni anlasilamayan farklarin muhasebe sistemi içerisinde izlenebilmesi için 197 ve 397 no.lu Sayim ve Tesellüm Noksan ve Fazlalari Hesaplari kullanilmaktadir. bu hesaplar, genel olarak bakildiginda, farklarin geçici olarak kaydedildigi hesaplardir. Farklar için isletmeler tarafindan bu hesaplara ilgili olduklari tutarlarda kayitlar yapildiktan sonra gerekli arastirmalar yapilir. Sebebin bulunup bulunamamasina göre, bu hesaplarda yer alan tutarlar ayri ayri isleme tabi tutulmaktadir. Sebebin bulunup bulunamamasi, özellikle vergi matrahinin belirlenmesi açisindan önem tasimaktadir. bu konu yazimizin sonraki bölümlerinde daha ayrintili olarak ele alinacaktir. ancak sunu da belirtmek gerekir ki, sayim noksani ve fazlasinin ayni dönemde tespit edilmesi ve bu farkliliklarin ilk etapta nedeninin bulunamamasi dolayisiyla 197 ve 397 no.lu hesaplara kayitta bulunulmasi durumunda, 197 ve 397 no.lu hesaplarin birbiri ile mahsup edilmesi mümkün degildir.

Bununla birlikte, 1 no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebligi’nde, konu ile ilgili olarak, “199-Diger dönen Varliklar Karsiligi (-)” hesabi ihdas edilmistir. bu hesabin açiklamasinda. “Yil sonunda ilgili kesin hesaplarina aktarilmasi imkani bulunmayan kasa, stok ve maddi duran varlik sayim noksanlari tutarinin, sayim fazlalari tutarinin üstünde olmasi halinde fark kadar ayrilacak karsiliklari kapsar. isleyisi: ayrilan karsilik tutari bu hesaba alacak, “654- Karsilik Giderleri” hesabina borç kadedilir, karsilik nedeninin gerçeklesmesi halinde “197- Sayim ve Tesellüm Noksanlari” hesabi karsiliginda bu hesaba borç kaydedilir.” seklinde ifadelere yer verilmistir.

197 ve 397 no.lu hesaplarin birbiri ile mahsup edilemeyecegi hususu yukarida belirtilmisti. Bununla beraber, noksan tutarlarinin fazla tutarlarindan yüksek olmasi durumunda, yukaridaki teblig hükmünde de açiklandigi üzere, bir nevi mahsup imkani getirilmistir. Hesabin isleyisine bakildiginda ise, noksan tutari ile fazla tutari arasindaki fark 199 nolu hesaba alacak, “654 Karsilik Giderleri” hesabina borç kaydedilmek suretiyle fazla olan tutarinin (fazla tutari düsüldükten sonraki tutar) gider hesaplarina intikali saglanmaktadir.

b) Vergi Mevzuati yönünden:

ba) Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlari Yönünden:

kurumlar vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde, safi kurum kazancinin tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkindaki hükümlerinin uygulanacagi ifade edilmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 38. maddesinde ise, bilanço esasina göre ticari kazancin tesebbüsteki özsermayenin hesap dönemi sonundaki ve basindaki degerleri arasindaki müspet fark oldugu hükme baglanmis; ticari kazancin, bu suretle tespit edilmesi sirasinda Vergi Usul Kanunu’nun degerlemeye ait hükümleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “ Indirilecek Giderler” ve “indirilemeyecek Giderler” basligi altindaki 40 ve 41. maddeleri hükümlerinin uygulanacagi belirtilmistir. Vergi Usul Kanunu’nun 192. maddesinde, aktif tablosunda mevcutlar ile alacaklar (ve varsa zarar), pasif tablosunda ise borçlarin gösterilecegi; aktif toplami ile borçlar arasindaki farkin isletmenin özsermayesini olusturacagi seklinde tanimlamalarda bulunulmaktadir.

Öte yandan, Vergi Usul Kanunu’nun “Degerleme” baslikli üçüncü kitabinin birinci bölümü içerisinde yer alan 258. maddesi uyarinca degerleme; vergi matrahlarinin hesaplanmasiyla ilgili olarak iktisadi kiymetlerin takdir ve tespitidir. Ayni Kanun’un 274’üncü maddesinde ise, satin alinan veya imal edilen emtianin maliyet bedeli ile degerlenecegi ifade edilmektedir. Kanun’un 278 ‘nci maddesinde, bu durumun bir istisnasi olarak, yangin, deprem ve su basmasi gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kirilmak gibi haller neticesinde iktisadi kiymetlerinde önemli bir azalis vaki olan emtialarin emsal bedeli ile degerlenecegi belirtilmektedir. Bu madde yönünden emsal bedeli ise, Kanun’un 267. maddesinin üçüncü sirasinda izah edilen ve Takdir Komisyonlarina bedel takdir ettirilmesine yönelik olarak düzenlenen “Takdir Esasi”na göre tespit edilmektedir. Bunun haricinde, imal edilen veya satin alinan emtialarla ilgili olarak, Kanun’un “Degerleme” baslikli kitabinda herhangi bir hüküm yer almamaktadir. Bu nedenle, gerek vergi idaresinin, gerekse vergi yargisinin öteden beridir gelen içtihatlarinda, yangin, su basmasi veya deprem gibi herkes tarafindan farkedilebilecek dogal olaylarin isletme mevcutlarinin degeri üzerindeki negatif etkisini dahi takdir komisyonlarina tespit ettirmek disindaki islemlerin vergisel sonuçlari kabul edilmemektedir. Nitekim, Danistay’in;

  • .18.12.1991 tarih ve Esas No: 1990/431, Karar No: 1991/3158 no.lu,
  • . 07.06.1988 tarih ve Esas No: 1988/3870, Karar No: 1991/2161 no.lu,
  • . 30.03.1989 tarih ve Esas No: 1987/240, Karar No: 1989/1561 no.lu,
  • . 05.11.1987 tarih ve Esas No: 1985/4907, Karar No: 1987/2673 no.lu,

kararlari bu paraleldedir.

Yukarida yer verilen açiklamalar dikkate alindiginda ticari kazanç elde eden mükelleflerin, dönem sonu bilançolarinda yer alan kiymetlerine iliskin olarak, Vergi Usul Kanunu’nun “Degerleme” baslikli bölümünde yer verilen hükümleri dikkate almak suretiyle tespit edecekleri degerlere göre özsermaye hesaplamalari ve çikacak deger ile ayni esaslara göre belirleyecekleri dönem basi özsermaye degeri arasindaki olumlu farka göre ödeyecekleri vergiyi belirlemeleri gerekmektedir. öte yandan, mükelleflerin emtialariyla ilgili olarak Vergi usul Kanunu’nun 278. maddesi disinda kalacak haller için sermayede azalmayi beraberinde getirecek islemlerin vergi matrahlari ile iliskilendirilmeleri mümkün olmayacaktir. Zaten, vergi mevzuatimiz sermayede meydana gelecek azalislarin vergi matrahiyla iliskilendirilemeyecegi yönündeki anlayisi sadece ticari kazançlar yönünden degil, diger nevilerdeki kazanç türleri için de kural olarak benimsemistir. Nitekim, Gelir Vergisi Kanunu’nun 88’ inci maddesinde bu esas hükme baglanmistir. Bir hesap döneminde çikan zararin izleyen bes hesap dönemi içerisinde indirilebilecegine iliskin hüküm ise bu durumun bir istisnasi degildir. Zira kanun koyucu, bu durumu sadece ticari ve zirai kazanç seklindeki sermayeye dayali organizasyonlar için kabul etmistir. Bu durumun sadece adi geçen kazançlar yönünden kabul edilmesinin tek nedeni de, sermayeye dayanan organizasyonlarda gerçek sonucun, vergilendirme dönemini olusturan takvim yilindan daha uzun bir sürede alinacagi varsayiminin kabul edilmis olmasidir. Baska bir ifadeyle; daha uzun zamanda ortaya çikacak gerçek ve kesin sonuç alinmadan önce sermayenin kayba ugramasi ticari ve zirai faaliyetin normal icabi sayilmistir. Bu nedenle, bir vergilendirme döneminde meydana gelen sermaye kaybi, bes yillik bir zaman dilimi içerisinde degerlemeye tabi tutulmus, kaybin bu süre içerisinde karla telafisinin mümkün olmamasi halinde, kesin bir nitelik kazandigi kabul edilmek suretiyle mahsup imkani ortadan kaldirilmistir. Zarar mahsup süresinin sadece bes yil ile sinirlandirilmasi, bu süre içerisindeki sermaye azalisinin vergi matrahiyla iliskilendirilebilecegi anlayisindan degil, gerçek ve kesin sonucun bes yilda olusacaginin kabul edilmis olmasindan kaynaklanmaktadir.

Ticari isletmeler yönünden sermayede vukubulacak zararlarin matrahin tespitinde dikkate alinamayacagi seklindeki temel esas, sadece emtialar yönünden geçerli degildir. Vergi mevzuatimizda, sermaye azalisini beraberinde getirecek çok nadir islemlerin vergi matrahiyla iliskilendirilmesi kabul edilmistir. buna göre örnegin amortismana tabi iktisadi kiymetlerin, Gelir Vergisi Kanunu’nun yine “degerleme” baslikli kitabi içerisinde yer alan “Fevkalade Amortisman” baslikli 317. maddesi kapsami disindaki deger kayiplarinin gider olarak matrahla iliskilendirilmesi mümkün degildir. Benzer sekilde, ayni kitabin 323. ve 324. maddeleri kapsamina girmeyen alacaklarin da, sermayede meydana getirdikleri azalislari vergi matrahiyla iliskilendirmek mümkün olamayacaktir.

yapilan açiklamalar çerçevesinde, Vergi Mevzuatimizin öngördügü haller disindaki durumlarda gider olarak dikkate alinan sayim ve tesellüm noksanlarinin Vergi mevzuati yönünden “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” kapsaminda degerlendirilmelerinin zorunlu oldugu sonucu çikmaktadir.

konunun diger bir yönü olarak, sermayede meydana gelecek artislarin kar olarak matrahla iliskilendirilecegi hususu ise açiktir. Bu durumun konumuz yönünden önemli olan yönü, “ Sayim Tesellüm Fazlalari”nin neden oldugu özsermaye artisinin gelir olarak sonuç hesaplarina yansitilmasinin vergi mevzuatimizin bir geregi olmasidir. Zira özsermaye hesabinda bu nitelikteki fazlalar arti kalem olarak dikkate alinacaktir. Bu nedenle, özsermaye karsilastirmasi yoluyla tespit edilecek kazancin tespitinde “sayim Tesellüm Fazlalari” hesaplari vergi matrahini artiracak bir unsur olarak dikkate alinacaktir.

Diger taraftan, özellikle kurumlar ve Gelir Vergileri yönünden dönem sonuna yakin tarihlerde yapilan fiili sayimlar sonrasinda dogan sayim noksan ve fazlalarinin nedenlerinin, defterlerin kapatilma tarihine kadar, hatta gelir veya kurumlar vergisi beyanname verme süresinin sonuna kadar arastirilmasi mümkündür. Esas olarak, Vergi Usul Kanunu’nun 175. maddesinden Türk Ticaret Kanunu’nun 70. maddesine yapilan atif nedeniyle, hesap dönemi sonunun kural olarak 31 Aralik olmasina ragmen, defterlerin Ocak ayi sonuna kadar kapatilmasinin arkasinda yatan bir neden de, kapanan yila iliskin olarak bu ve benzeri islemlerde kesin sonuçlarin ortaya çikisini beklemektir. Benzer sekilde, hesap döneminin sona ermis ve defterlerin en geç Ocak ayi sonunda kapatilmis olmasina ragmen, beyanname verme süresinin sonunu Gelir Vergisi mükelleflerinde mart ayi sonu, kurumlar vergisi mükelleflerinde ise Nisan ayi sonu olarak belirlemenin asil nedeni de , kapanmis dönemle ilgili oldugu halde yapilan yanlisliklarin düzeltilmesine ve belirtilen nevideki islemler için kesin sonuçlarin alinmasina fazlasiyla yetecek derecede bir zamanin mükelleflere taninmasidir.

Yukarida yer verilen yasal açiklamalar çerçevesinde, uygulamada sikça rastlanan ve vergi incelemeleri yönünden ciddi bir elestiri riski tasiyan bir hatanin üzerinde durmanin da gerekli oldugunu düsünüyoruz. Uygulamada kimi mükelleflerin, kayitlarina göre dönem basi mal mevcutlari ve dönem içi satin alinan mallarin toplam degeri ile dönem sonu fiili sayimlari sonucunda tespit ettikleri mal miktarlarinin maliyet degerleri arasindaki farki “Satilan Ticari Mal Maliyetleri” hesaplarina aktardiklarina rastlanmaktadir. bu durumda, dönem içerisinde satilan mallarin maliyetleri, kazancin tespitinde indirim konusu yapilmis olmakla birlikte, ayni zamanda satin alindiklari halde kaybolan veya benzeri çesitli nedenlerle isletmede bulunmayan mallarin bedellerinin de bir nevi gider yazilmasi sonucu ortaya çikmaktadir. Oysa , yukarida da ayrintili olarak açiklandigi üzere, vergi mevzuatimiz yönünden her ne sekilde olursa olsun “Sayim ve Tesellüm Noksani” kapsaminda bulunan kiymetlerin bedellerinin kazancin tespitinde indirim unsuru olarak dikkate alinmalari mümkün degildir. Bunun yerine yapilmasi gereken islem, kayitlar üzerindeki giren mal ve çikan mal miktarlari ile dönem basi mal mevcutlarini dikkate almak suretiyle yapilacak “kaydi envanter” sonuçlari ile fiili sayimlar sonucunda ortaya çikacak “fiili envanter” sonuçlarini karsilastirmaktir. Buna göre, “kaydi envanter” ve “fiili envanter” sonuçlari arasindaki farka göre, kayitlar üzerinde “197” veya “397” hesaplari çalistirmak ve bu farkin nedenini muhasebenin intizamini bozmayacak bir süre içeresinde arastirmak gerekmektedir. ancak, söz konusu arastirmanin sonucunda farkin nedeni bulunamazsa dahi, “sayim Tesellüm Fazlalari”nin vergi mevzuati yönünden gelir kaydedilmelerinin gerektigi; “Sayim Tesellüm Noksanlari”nin ise ticari mevzuat yönünden gider olarak kabul edilse dahi vergi mevzuati yönünden gider olarak dikkate alinmalarinin mümkün olmadiginin bilinmesi gerekmektedir.

bb) Katma Deger Vergisi Kanunu Yönünden

Katma Deger Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde; mükelleflerin yaptiklari vergiye tabi islemleri üzerinden hesaplanan katma deger vergisinden, Kanunda aksine hüküm olmadikça, yüklenmis olduklari KDV’leri indirim konusu yapabilecekleri ifade edilmektedir. Kanun’un 30. maddesinde ise, 29. maddede hükme baglanan indirim müessesesinin hangi hallerde isletilemeyecegi ile ilgili hükümler yer almaktadir. Maddenin “c” bendinde; zayi olan mallarin alis vesikalarinda gösterilen katma deger vergilerinin indirim olarak dikkate alinamayacagi belirtilmistir.

Katma deger vergisi sisteminde alis vesikalarinda gösterilen verginin indirilmesi, bu mallarin satisi sirasinda mala eklenen degerin vergilendirilecegi düsüncesine dayanmaktadir. bu açidan, zayi olan mallarla ilgili olarak herhangi bir satis islemi gerçeklesemeyecek, diger bir malin üretimine etki edecek herhangi bir deger de olmayacak ve dolayisiyla zayi olan malla ilgili olarak ilave bir deger olusturulamayacak olmasi nedeniyle, bu mallara iliskin alis vesikalarinda gisterilen vergilerin indirilmesi, zayi olan mallar üzerindeki tüm vergi yükünü tamamen ortadan kaldiracaktir. Oysa katma Deger Vergisinde, üretimden tüketime kadar uzanan süreçte yapilan herbir teslim islemi sonucunda ilave degerler vergilendirilmek suretiyle, bir malin üzerindeki nihai vergi yükü olusturulmaktadir. Böyle bir sistem, herbir mükellef yönünden, satin alinan malin önceki zincirlerden gelen vergi yükünün indirilmesini ve malin ilave degeri dahil tutari üzerinden KDV hesaplanmasini gerekli kilmakta, hesaplanan KDV ile indirim konusu yapilan KDV arasindaki farkin ise vergi dairesine ödenmesini zorunlu hale getirmektedir. ancak, belirtilen sistem nihai tüketici konumundaki gerçek veya tüzel kisilerin, üstlendikleri vergiyi indirememelerini ve dolayisiyla vergi yükünü nihai olarak üstlenmelerini gerektirmektedir.

Yukarida açiklanan nedenlerle, üzerinden KDV hesaplanamayacak sekilde satilamayacak konumdaki mallarin daha önceden indirim konusu yapilmis KDV’lerinin düzeltme konusu yapilmalari gerekmektedir. Kanun’un yukarida belirtilen hükmü bu anlayisa dayanmaktadir. Nitekim, Kanun’un ilgili bent hükmünün gerekçesi de bu paraleldedir. Keza, kanun’un 29/4. maddesince kendisine verilen yetkiyi kullanan vergi Idaresi, 1 seri no.lu KDV Genel Tebligi’nde benzer açiklamalara yer vermistir. Yapilan bu açiklamalar, sadece alim- satim konusu yapilan mallarda degil, faaliyetlerin icrasinda kullanilan makine veya benzeri kiymetlerin kullanilamayacak sekilde kirilmalari veya çalinmalari gibi benzer durumlar için de geçerlidir. Bu gibi durumlarda, ilgili kiymetlerin indirim konusu yapilmis KDV’lerinin de düzeltilmeleri gerekmektedir.

Öte yandan, net sonucu “Sayim ve Tesellüm Fazlalari” olan farklarda yapilacak herhangi bir düzeltme islemi bulunmayacaktir. Bu kapsama giren mallarin satilmalari halinde normal sekilde KDV hesaplanacak ve beyani yapilacaktir.

III— SONUÇ:

Isletmelerin özellikle dönem sonlarinda yapmis olduklari fiili sayimlar sonucunda olusan “sayim ve Tesellüm Noksanlari” ile “sayim ve Tesellüm Fazlalari” nin ticari mevzuat ve vergi mevzuati karsisindaki durumu yazimizin önceki bölümlerinde ayrintili olarak ele alinmistir. özellikle vergisel yönden, mükelleflerin yazimizin “II-b-ba” bölümünün sonlarinda belirtilen hatali islemlerden kaçinmak ve ilgili bölümlerde belirtilen yasal açiklamalari dikkate almak suretiyle islemde bulunmalari, dogru bir matrah tespiti yönünden önem arzetmektedir.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 336

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 336

(29 Temmuz 2004 tarih ve 25537 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.)

Bakanlığımıza yansıyan bazı olaylar nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

1.Eczanelerin Kamu Kuruluşlarına Düzenledikleri Faturalarda Süre

Bilindiği üzere, 5035 sayılı Kanunla(1) Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan “on gün” ibaresi “yedi gün” olarak değiştirilerek, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Türk Eczacılar Birliğine bağlı Ecza Odaları tarafından Bakanlığımıza intikal ettirilen olaylardan, eczaneler tarafından kamu kuruluşlarına düzenlenecek faturaların yedi günlük sürede düzenlenmesinin sıkıntılar yarattığı belirtilerek bu teslimlere ilişkin faturaların ay sonunda topluca düzenlenmesi talep edilmektedir.

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği(2) uyarınca Bakanlığımız ile Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti arasında kurum mensuplarının eczanelerden temin edecekleri ilaçlarla ilgili olarak kurumlarla eczaneler arasında anlaşma yapılmaktadır. Tedavi yardımına ilişkin 4 sıra numaralı 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatında(3) konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, Talimatın 3 No.lu ekinde yer alan hususları içerecek şekilde kurumlarla anlaşma yapan eczaneler arasında protokoller düzenlenmektedir.

Diğer taraftan, 6 sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin(4) V/A bölümünde, eczanelerce toplam ilaç bedeli tutarından %20 katılım payı hesaplanacağı ve para tahsil edilmeksizin fiş veya fatura tanzim edilerek ilgiliye verileceği ve sevk kağıdında adı belirtilen daireler itibarıyla Tebliğ ekinde yer alan 2 sayılı listenin dört nüsha düzenlenerek kurumlarca karşılanacak % 80’e ilişkin faturayla birlikte ilgili olduğu ayı takip eden ilk iki iş günü içerisinde tedavi giderlerinin ödenmesinden sorumlu olan tahakkuk dairesine teslim edileceği açıklanmıştır.

Bu açıklamalar dikkate alınarak dileyen eczaneler, çalışanlarının reçetelerini karşılamak üzere sözleşme yaptıkları kamu kuruluşları ile sınırlı olmak üzere, ilgili kuruluşların çalışanlarına yaptıkları ilaç teslimlerinde kamu kuruluşlarınca karşılanacak paya ilişkin tutarı içeren faturayı, ay sonunda tüm çalışanlar için ve tek bir fatura şeklinde düzenleyebileceklerdir.

 

2. Reçetelerde Protokol Numarasına Yer Verilmesi (Bu bölüm 418 seri no.lu tebliğ ile kaldırılmıştır.)(*)

Tebliğ olunur.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği SERİ NO: 191

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

SERİ NO: 191

(10 Mayıs 1989 tarih ve 20161 sayılı R.G. de yayınlanmıştır.)(*)

(Bu Tebliğ 08.09.2012 tarihli 418 seri No.lu tebliğ ile kaldırılmıştır.)

İLGİLİ MADDE: Mükerrer 257

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 1 Haziran 1989 tarihinden itibaren, özel muayenehane, özel poliklinik, özel hstane sahibi veya buralarda çalışan hekimlerce (diş hekimi dahil) özel muayene ve tedaviler için düzenlenen reçeteler Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına laınmıştır. Bu nedenle, uyulacak usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane sahibi veya buralarda çalışan hekimlerce düzenlenen reçeteler, sadece defterdarlıklarla anlaşmalı matbaalara bastırılarak kullanılacaktır. Reçetelerde belirli bir ölçü aranılmayacaktır.

Matbaa işletmecileri reçete basımında da, Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyacaklardır. Matbaa işletmecileri, anılan Yönemeliğin 14. maddesi uyarınca ilgili defterdarlık ve vergi dairesine verdikleri bilgi formlarından reçetelerle ilgili bilgi formunun bir örneğini ayrıca “Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbrat Şubesi Ulus/Ankara” adresine Yönetmelikte belirtilen süre içinde göndereceklerdir.

Reçetelerde asgari olarak aşağıdaki bilgiler bulunacaktır.

  1. Hekimin adı ve soyadı, iş adresi, vergi dairesi ve sicil (hesap) numarası,
  2. Hastanın adı ve soyadı,
  3. Reçetenin düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası,
  4. Reçetenin düzenlendiği yerin adresi (özel muayenehane ise muayenehane, özel poliklinik ise poliklinik, özel hastane ise hastane adresi).

Ayrıca, reçeteler kullanılacağı yere göre seri ayırımı yapılmak suretiyle matbaalarda bastırılacak ve kullanım yeri için geçerli olacaktır. Mesela; bir hekim özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane gibi birden fazla yerde çalışıyor ve reçete düzenliyorsa, her biri için ayrı seriden bastırılmış reçete kullanacaktır. Özel muayenehane reçetesi, özel poliklinik veya özel hastanede kullanılmayacaktır.

Reçeteler, kopyalı en az üç örnek olarak düzenlenecektir. Reçetenin düzenlenmiş olması serbest meslek makbuzunun düzenlenmesi mecburiyetini ortadan kaldırmaz. Düzenlenen reçetelerin iki örneği, serbest meslek makbuzu ile birlikte müşteriye verilecek ve bu örneklerden biri saklanmak üzere eczanede alıkonulacak, üçüncü örnek ise muayenehanede kalacaktır. Reçetelerin sağ üst köşesine kolayca okunabilecek şekilde “Hastaya verilen reçetenin iki örneği de eczaneye götürülecektir” cümlesi yazdırılacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastane, poliklinik, sağlık ocakları gibi yerlerde veya kamu kurum ve kuruluşlarının işyerlerinde kendi personeli için yürütülen sağlık hizmetlerinde kullanılan resmi antetli hekim reçeteleri, bu Genel Tebliğ kapsamına girmemektedir. Ancak, 1 Haziran 1989 tarihinden itibren bu yerlerde düzenlenen reçeteler, “Muayenesi kurumumuzda yapılmıştır.” ibaresi ve kurum yetkilisinin adı, soyadı ve görevini belirtir kaşe basılmak, imzalanmak ve tarih konulmak suretiyle onaylanacaktır.

Öte yandan, dağıtım ve denetimi Sağlık Bakanlığınca yapılan renkli reçeteler bu Genel Tebliğ kapsamına girmemektedir. Bu reçetelerin uygulamasına aynen devam edilecektir. Ancak, bu reçeteler düzenlenirken düzenleyen doktorun adı, soyadı, vergi dairesi ve hesap numarası bir kaşe ile basılacak veya elle yazılacaktır. Ayrıca, bu reçetelerde düzenleme tarihi ve hastanın adı, soyadı ve adresi mutlaka yer alacaktır.>Bu Genel Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uymayanlar hakkında Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gerekli ceza uygulanacaktır.

 

Tebliğ olunur.

Amortisman Oranları Ek:1

34. Motorlu Araçların İmalatı: Otomobiller, kamyonlar, treylerler, karavanlar, otobüslerin ve benzerlerinin  montajında kullanılan

iktisadi kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alan iktisadi kıymetler bu sınıfın dışındadır.)

12 %8.33
34.1. Motorlu Araçlar İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Matkap, kalıp, demirbaş, döküm, numune, ölçüm aleti ve özel transfer taşıma

araçları gibi özel aletler olarak tanımlanan iktisadi kıymetler *

3 %33.33
34.2. Motorlu araçlar yan sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler (Amortisör, yay, baskı, disk, debriyaj ve bunların benzeri gibi

motorlu araçlara ait aksam, parça ve diğer ekipmanların imal atında kullanılan iktisadi kıymetler)

10 %10.00
34.3. Otomobil ve benzeri araçların saclarının boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler 8 %12,50
34.1.1. Motosiklet, moped ve bisiklet üretiminde kullanılan üretim bantları 5 %20.00
35. Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatı: Hidrolik, hava basınçlı, elektrikli ve mekanik sistemleri de içeren havacılıkta kullanılan

araçların ve onların parçalarının imalatı ve montajında kullanılan iktisadi kıymetler (Elektronik Hava Savunma Sistemleri, kılavuz, kontrol, radyasyon, hesaplama, test, denizcilik ve haberleşme araç-gereçleri veya onların parçalarının üretiminde kullanılan

iktisadi kıymetler ise kapsam dışındadır.)

10 %10.00
35.1. Havacılıkta kullanılan Mamüllerin İmalatında Kullanılan Özel Araç Gereçler (*) 6 %16,66
36. Gemi ve bot yapımı 12 %8.33
36.1. Gemi ve Bot İnşasıyla İlgili Makine ve Ekipmanlar: (6.10.) sınıfına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda

kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların tamir ve imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bu kıymet sınıfına dahil edilen kıymetlerin işlemlerinde kullanılan makine ve ekipmanlar da dahil özellikle bütün imalat ve tamir makineleri

ve ekipmanları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri kapsam dahilinde değildir.)

36.2. Gemi ve Bot İnşasında Kullanılan Özel Araç Gereçler: Kalıplar, matkaplar, numuneler, demirbaşlar, cerler ve ölçüm aletleri gibi

özel araç olarak tanımlanan iktisadi kıymetler *

7 %14.28
36.3. Gemi ve Botların İnşa Edildiği Kuru Rıhtım ve Saha Uygulamaları: (36.1 ve 36.2.) sınıflarına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların imalatında ve tamirinde kullanılan iktisadi kıymetler ve su, kanalizasyon ve elektrik sistemleri gibi yüzen ve sabit kuru rıhtımlar, gemi havuzları, iskeleler, gemi güzergâhları ve bütün diğer saha uygulamaları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri hariç) 16 %6.25
37. Demiryolları Makineleri   Araç-Gereçleri ve tesisleri
37.1. Peron ve yükleme yerleri üzerindeki kontrüksiyonlar (Galeriler dahil) 25 %4,00
37.2. Peronlar 20 %5.00
37.3. Rampalar 10 %10.00
37.4. Kömür ve akaryakıt verme tesisleri 20 %5.00
37.5. Cüruf temizleme tesisleri 5 %20.00
37.6. Bakım, muayene ve temizleme tesisleri 20 %5.00
37.7. Triyaj tesisleri (Atma ve kaydırma yerleri, ray frenleri, kirişli frenler) 25 %4,00
37.8. Esas toprak işleri, diğer tesisler 25 %4.00
37.9. Balast 10 %10.00
37.10. Tüneller ve yeraltı tesisleri (Tek ve çift hatlı tüneller, yer altı trenleri tesisleri) 100 %1.00
37.11. Menfezler (Boru menfezleri, karayolu  menfezleri, su geçitleri ve diğerleri) 25 %4.00
37.12. Peron ve karayolu alt ve üst geçitleri 25 %4.00
37.13. Hemzemin geçitleri (Otomatik hemzemin geçit işaretleri, elle idareli bariyeler, otomatik bariyerler ve tesisleri 12 %8,33
37.14. Mekanik sinyal tesisleri
37.14.1. Kumanda aletleri blok tesisleri 12 %8,33
37.14.2. Sinyaller, transmisyon tertibatı 16 %6,25
37.14.3. İstasyon sinyal tesisleri ve kumanda aletleri, otomatik blok tesisleri transmisyon hatları 12 %8,33
37.15. Trafik merkez idaresi (CTC)
37.15.1. Kumanda makineleri ve teçhizatı, röleler, makas, tahrik cihazları, vb. 10 %10.00
37.15.2. Sinyaller 12 %8,33
37.15.3. Tarnsmisyon hatları ve tesisleri 12 %8,33
37.15.4. Sinyalizasyon kuvvet tesisleri 12 %8,33
37.15.5. Otomatik fren tevfik tertibatı 16 %6,25
37.15.6. Heyelan, taş düşme ve feyezan ihbar tesisleri 5 %20.00
37.15.7. Otomatik ve manivelalı telefon santralleri ve tesisleri, tren istikamet ve zamanlarını gösterir tesisler, kuranportör, dispeçing, telgraf, teleprümör, saat ve höparlör tesisleri gibi tesisler ve bunların tesisleri 16 %6,25
37.15.8. Yangın ihbar tesisleri ve yazı gönderme tesisleri 16 %6,25
37.15.9. Telekominikasyon kuvvet tessileri 16 %6,25
37.15.10. Yardımcı istihsal tesisleri (Tazyikli hava, su istihsali, jeneratör gazı, oksijen ve asetilen tesisleri gibi tesisler, sofaf santralleri ve benzerleri) 20 %5.00
37.15.11. Döner yada yürür köprüler, vagonları çevirerek boşaltan tesisler, yıkama ve temizleme tesisleri, ölçü kontrol ve tartı tesisleri 10 %10.00
37.15.12 Kimyevi ve termik tertibata maruz kalmayan makineler 16 %6,25
37.15.13 Kimyevi ve termik tertibata maruz kalan makineler 5 %20.00
37.15.14 Madeni olmayan maddeleri işleyen diğer makine ve tesisler 16 %6,25
37.15.15 Hurufat ve tertip makineleri 5 %20.00
37.15.16 Düz baskı makineleri, rotasyon, cilt, minatip ve portatif baskı makineleri vb. 12 %8,33
37.15.17 Talaş alan ve almayan tezgahlar, kereste işleyen tezgahlar ve diğer tezgahlar 20 %5,00
37.15.18 Yol makineleri (Buldozer, grayder, kompresör, betonyer, elevatör,

traktör ve benzerleri ile bunların eklentileri)

10 %10.00
37.15.19 Kuvvet makineleri ve tesisleri, uzak mesafe makineleri, muhavvile merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, seyir hatları vb. 33 %3,03
37.15.20 Yüksek ve orta gerilimli tesisler 33 %3,03
37.15.21 Elektirik ölçü ve kontrol tertibatı, döner elektrik makineleri 20 %5,00
37.16 Nakil vasıtaları mefruşat ve teçhizatı 16 %6,25
37.17 Diğer mefruşat ve teçhizat 16 %6,25
38. Demiryolu Vagonlarının İmalatı: Demiryolu yük veya yolcu vagonlarının (Demiryolu transit vagonları da  dahil) yapımı ve

yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler

12 %8.33
39. Lokomotif İmalatı: Demiryolulokomotiflerinin (Madencilik ve endüstride kullanılan lokomotifler de dahil) yapımı ve

yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler

11 %9.09
40. Demiryolu rayları 10 %10.00
40.1. Dekovil hattı 15 %6.66
41. Madalya, Mücevherat, Oyuncak ve Diğer Bazı Malların İmalatı: Mücevher, müzik aletleri, oyuncak ve spor eşyalarının, sinema

filmi, televizyon filmi ve teypler, mürekkepli kalemler, kalemler, ofis malzemeleri ve sanat ürünleri, saplı süpürgeler, fırçalar, kutuların ve benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

12 %8.33
42. Boru Hattı Aracılığı İle Taşımacılık:  Boru ve nakil araçları vasıtasıyla petrol, gaz ve diğer ürünlerin bir yerden bir yere taşınmasına yarayan  özel, ticari ve anlaşma kabilinde kullanılan iktisadi kıymetler 22 %4.54
43. Telefonla verilen iletişim hizmetleri
43.1. Telefonla Haberleşmeyi Sağlayan İktisadi Kıymetler: Ticari faaliyet olarak yürütülen ve bir kontrata bağlı olarak verilen

telefon hizmetlerinin temin edilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler

45 %2.22
43.2. Merkezde kullanılan yönetim binaları 45 %2.22
43.3. Telefon Hizmetleri Vermeye Yarayan Teçhizatlar: Telefon istasyonu cihazları, kulübe, telefon santrali ve baz istasyonu ve

benzer ekipmanlar gibi iktisadi kıymetler

10 %10.00
43.4. Telefon Dağıtım Santralleri: Direk hatları, alıcılar, yer altı kablosu boruları v.b.(İlgili ekipman ve araziye yapılan ilgili yenilikler ve bunların benzerleri de dahildir) 24 %4.16
43.5. Bilgisayar Destekli Telefon Merkezine Ait Ofis Şalter Teçhizatları: Telefon merkezi ofis ekipmanı olarak merkezin kapasitesi içinde

kullanılan bilgisayar ve bilgisayar donanımı fonksiyonu gören ekipmanlar ve benzerleri

10 %10.00
44. Medya ve iletişim hizmetleri
44.1. Radyo ve Televizyon Yayıncılığı: Yayın istasyon kuleleri dışında radyo ve televizyon yayıncılığında kullanılan iktisadi kıymetler

ve telgraf, deniz kabloları, uydu iletişim araçları, yurt içi ve yurt dışı radyolu telgraf, kablolu telgraf ve deniz kablolarını ve uydu

iletişim sistemlerini temin etmek için kullanılan, iletişimi sağlayan ilgili iktisadi kıymetler; aynı zamanda araziyle ilgili benzeri

iyileştirmeler (Sınıflama, benzer ekipmanlar olarak sadece iletişim aracı olacak şekilde kullanılan kablolu televizyon ekipmanlarını

ve karşılaştırılabilir araç-gereçleri ve sadece tek yönlü haberleşmede kullanılan kablolu televizyon araç-gereçlerini ise kapsamaz.)

6 %16.66
44.2. Yüksek Frekanslı Radyo ve Mikrodalga Sistemleri : Vericiler, alıcılar, antenler, anten destekli yapılar,  cihazlardan antenlere

nakil hatları, verici soğutma sistemleri ve kontrol ve amplifikasyon (Ses hacmini arttırma ekipmanları) gibi iktisadi kıymetler

(Kablolu ve uzun hatlı sistemler ise kapsam dışındadır.)

13 %7.69
44.3. Kablolu ve Uzun Menzilli Sistemler: Nakil hatları, direk hatları, deniz kabloları, gömülü kablolar ve muhafaza kabloları, elektronik

sinyal göndericiler, elektronik sinyal gönderme istasyonları ve diğer ilgili iktisadi kıymetler (Bu sınıf, yüksek frekanslı radyo ve mikro dalga sistemlerini kapsamaz.)

27 %3.70
44.4. Merkezi Ofiste Kullanılan Kontrol Ekipmanları: Elektro mekanik trafo, iletim aletleri, işlemleri takip eden ve yerine getiren çift taraflı iletim sistemleri, teleks teçhizatları, ev elektrik sistemleri ve ortak mahalde kullanılan araçları da içeren iletişime yarayan

sinyallerin genel kontrolü, izlenmesi ve yön verilmesi için kullanılan iktisadi kıymetler

17 %5.88
44.5. Bilgisayarla Kontrol Edilen, Yönlendirilen ve Bunlarla İlgili Olan Kontrol Ekipmanları: Merkezi ofisten kontrol edilen ana bilgisayarlar, aynı şebekeye bağlı bilgisayarlar, kontrol amaçlı olarak özel yapılmış diğer ilgili ekipmanlar ve yer düzenekleri 10 %10.00
44.6. Uydularla Bağlantılı Olarak Çalışan Yeryüzündeki İktisadi Kıymetler: Yeryüzü istasyonlarındaki sabit teçhizatlar, antenler,

yardımcı teçhizatlar gibi iktisadi kıymetler (Genel amaçlı kullanılan  teçhizatları veya uyduların uzayda kullandıkları teçhizat sınıf dışındadır)

10 %10.00
44.7. Özel Şahıslara Ait Mülkler Üzerine Monte Edilen Ekipmanlar: Bilgisayar terminal ekipmanı, güç üretim ve dağıtımı sistemleri,

özel güç toplama merkezi ekipmanları ve diğer ilgili ve bağlantılı ekipmanlar gibi özel şahıslara ait mülklere monte edilen ekipmanlar

10 %10.00
44.8. Televizyon yayıncılığı, kablolu TV ve dijital yayıncılık
44.8.1. Vericiler : Kuleler, antenler, ön amplifikatörler, değiştiriciler, tadilat araç-gereçleri ve kopyalanmayan sistem programları gibi iktisadi kıymetler (Verici binaları ve program yazmaya yarayan

iktisadi kıymetler hariç)

11 %9.09
44.8.2. Abone Bağlantı ve Dağıtım Sistemleri: Ana hat yardımcı kabloları, bağlantı sağlayıcı donanımlar, amplifikatörler, enerji teçhizatları, pasif aletler, yönlendirici bağlantılar, altlıklar, basınç girişleri,

bağlantı kabloları, bağlantı kurucu transformatörler, çok yönlü bağlantı sağlayıcı ekipman ve dönüştürücüler gibi iktisadi kıymetler

10 %10.00
44.8.3. Program Yapımı: Kameralar, film makaraları, video teyp kaydedicileri, ışıklandırma araçları, araçlar dışındaki sahne

gerisinde yer alan ekipmanlar gibi iktisadi kıymetler (Binalar ve onların yapısal mütemmim cüzleri kapsam dışındadır)

9 %11.11
44.9. Film ve kasetler
44.9.1. Filmler 2 1. Yıl %60, 2. Yıl %40
44.9.2. Teyp kasetleri, video kasetler, DVD, CD v.b. 2 1. Yıl %60,
2. Yıl %40
44.9.1.1. Sinema Filmleri (406 no.lu tebliğ ile işlenmiştir.) 2 1.Yıl %85, 2. Yıl %15
44.10. Telekominikasyon network hizmetleri, internet hizmetleri, internet üzerinden sesli bağlantı hizmetleri, uydu ve mobil hizmetleri

sağlamak amacıyla kullanılan iktisadi kıymetler

10 %10,00
45. Elektrik piyasası faaliyetleri
45.1. Üretim
45.1.1. Elektrik üretimi, Ticari amaçlı satışı için elektiriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 40 %2,50
45.1.2. Elektrik sağlayan hidrolik üretim araçları: Barajlar, arglar, kanallar ve su olukları gibi elektriğin ticari satışı için hidrolik güç üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 50 %2,00
45.1.2.1 Baraj gövdesi, arklar, kanallar, tüneller ve su olukları gibi iktisadi kıymetler 40 %2,50
45.1.2.2 Cebri boru, türbin, jeneratör gibi elektromekanik iktisadi kıymetler 15 %6,66
45.1.3. Elektrik Sağlayan Buhar Üretim Araçları: Temel buhar üniteleri ile birleşik sirkülasyonda çalıştırılan yanma tribünleri ve ticari olarak satış amacıyla buhar gücünden elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve atık ayrıştırma ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan  araçlar tarafından kullanıldığı zaman elektrik ve buhar dağıtım sistemleri gibi elektrik jeneratörleri, ve benzeri kıymetler (Gaz türbinleri hariç) 20 %5.00
45.1.4. Elektrik Sağlayan İçten Yanmalı Türbin Üretim Araçları: İçten yanmalı türbinler, dizel motorlar, diğer içten yanmalı motorlar ve

bunlarla ilgili güç türbinleri ve/veya jeneratörleri ve ilgili arazi düzenlemelerinden oluşan özel hareket ettiricilerin kullanılmasıyla

meydana getirilen satış amaçlı elektrik üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Temel buhar ünitelerine sahip ortak

sirkülasyonla çalışan içten yanmalı türbinler hariç)

15 %6.66
45.1.5. Endüstriyel enerji ve  endüstriyel elektrik üretim sistemleri 22 %4.54
45.1.6. Gaz Türbinleri: Kompresör ile basınçlandırılmış hava ile doğalgaz, motorin, nafta ve benzeri yakıtların karıştırılarak

yakılması sonucunda ortaya çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ekipmanlar

5 %20.00
45.1.7 Rüzgar enerjisi santralleri: Türbin, kule, jeneratör ve kanatlar gibi iktisadi kıymetler 10 %10,00
45.1.8. Jeotermal enerji santrallerinde kullanılan enjeksiyon ve reenjeksiyon sistemleri ile boru hatları dahil tüm teknolojik teçhizat 13 %7.69
45.2. İletim 30 %3.33
45.2.1. Elektrik Sağlayan İletim Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin iletiminde kullanılan iktisadi kıymetler  (Araziyle ilgili ilk olarak

yapılan temizleme ve tasnif  düzenlemeleri bu sınıf  kapsamında değildir.)

45.3. Dağıtım
45.3.1. Elektrik Sağlayan Dağıtım Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin dağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler  (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.) 30 %3.33
45.3.2. Endüstriyel enerji ve elektrik  dağıtım sistemleri 22 %4.54
45.3.3. Elektrik Enerjisi Dağıtım Sistemleri:  Tadilat, arıza giderimi, şebeke döşeme, kontrol ve dağıtım yolları ile elektrik enerjisinin

tedarikinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tüketicilere ait bina ve bunların müştemilatına yerleştirildikleri zaman bu kıymetler kapsam dışındadır.)

20 %5.00
46. Suyun elde edilmesi, depolanması, arıtılması ve dağıtılmasını sağlayan hizmetler
46.1. Barajlar 50 %2.00
46.2. Bentler 20 %5.00
46.3. Kuyular
46.3.1. Artezyen kuyular 20 %5.00
46.3.2. Kaya arazide açılan derin su kuyuları 10 %10.00
46.3.3. Kumlu-kalkerli arazide açılan derin su kuyuları 5 %20.00
46.4. Suyun depolanması ve arıtılması
46.4.1. Depo ve tanklar 40 %2.50
46.4.2. Arıtma sistemleri 20 %5.00
46.5. Suyun dağıtılması
46.5.1. Pompalama sistemleri 10 %10.00
46.5.2. Dağıtım ve borulama sistemleri 25 %4.00
47. Doğal gaz ve gaz üretimi ve bunlarla ilgili hizmetler
47.1. Gaz Sağlayan Dağıtım Araçları: Arazi üzerine kurulan ve gazla hatları, servis hatları, basınç düşürme ve ölçme istasyonları ve

benzeri yer altı ve yer üstü düzenekleri

22 %4.54
47.2. İç Tesisat ve İlgili Ekipmanlar: İç tesisat boru hattı ve teçhizatı, doğalgaz sayaçları, kazan ve kombi gibi gaz yakıcı cihazlar 14 %7.14
47.3. İmal Edilmiş Gaz Sağlayan Araçlar: Yer altı doğalgazı ile tamamen dönüşmesine izin vermeyen kimyevi ve/veya fiziksel

iktisadi kıymetlere sahip gaz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler (Gaz üretim sistemleri ve başka bir yerde sınıflandırılan

atık arıtımı ve kaynakların geri dönüşümünde kullanılan ilgili sistemler bu sınıfa dahil edilmez.)

30 %3.33
47.4. Doğal Gaz Yerine Normal Gaz Sağlayan Üretim Araçları: Yeraltı doğal gazıyla beraber tamamen gaz yakıtına dönüştürülebilen daha hafif hidro karbonlar, neft yağı veya doymuş yağların katalitik dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler 14 %7.14
47.5. Doğalgaz üretim araçları 14 %7.14
47.6. Gaz Sağlayan İletim Hatları ve Depolama Araçları: İletim boru hatları, katodik koruma ve telekomünikasyon tesisleri, kompresör

istasyonları, depolama ile ilgili yer altı ve yer üstü tesisleri

22 %4.54
47.7. Sıvılaştırılmış Doğalgaz Üreten Araçlar: Yükleme ve boşaltma bağlantıları, alet takım-teçhizatı ve kontrol, pompalama,

buharlaştırma ve kurulandırma, tanklara koyma, doğalgazın sıvı hale getirilmesi, depolanması ve yeniden gaz haline getirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve gaz nakil  hatları ve dağıtım sistemleri ve denizle ilgili terminal araçlarıyla birbirine bağlı olan boru hatları ve benzerleri

22 %4.54
47.8. Sınai gaz üretimi
47.8.1. Gaz sıvılaştırıcı tesisler 8 %12.50
47.8.2. Hava ayrıştırma ünitesi 8 %12.50
47.8.3. Gaz merkezi dağıtım sistemleri 5 %20.00
47.8.4. Tüp dolum sistemleri (Endüstriyel, tıbbi, gıda v.b.) 8 %12.50
47.8.5. Tüp test üniteleri 10 %10.00
47.8.6. Kimya tesisleri (Hidrojen ve narkoz üretim tesisi) 10 %10.00
47.8.7. Likit silindirler 8 %12.50
47.8.8. Asetilen tüpleri 8 %12.50
47.8.9. Sınai gaz tüpleri 10 %10.00
47.8.10. Seyyar tüp taşıma paletleri 5 %20.00
47.8.11. Paletli tüp kollektörleri 8 %12.50
47.8.12. Sıvı gaz buharlaştırıcıları 8 %12.50
48. Merkezi Bir Sistemle Buharın Üretim ve Dağıtımı: Satış amacıyla buharın üretimi ve dağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler

(Başka bir sınıflamada yer alan atıkların ayrışmasını sağlayan ve kaynakların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikalarda kullanılan iktisadi kıymetler hariç)

15 %6.66
49. Atıkların Ayrıştırılmasının ve Kaynakların Geri Dönüşümünün Yapıldığı İktisadi Kıymetler: Çöplerin veya diğer katı atıkların

veya ısıtma için kullanılan biyolojik atıkların veya katı, akışkan yada gaz halindeki yakıtların geri dönüşümünde kullanılan

iktisadi kıymetler ve aynı zamanda elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde etmek için yakıt sistemlerinden çıkarılan atıklar, gaz veya

yağ prolsis sistemleri veya yanma sistemleri yada barajlardaki işlemlerden kalma atıklar, diğer atıklar yada biyolojik atıkları

toplamak, elde etmek ve işlemek için kullanılan alanlardaki  yapılar ve bütün fabrika işlem ekipmanlarını ve katı atık toplama, biriktirme, işleme, ayırma, sınıflandırma ve katı çöp ve diğer çöpler için kullanılan destek ve dönüştürme işlevi gören iktisadi kıymetler ve su temini ve işleme araçları, atık ayrıştırması ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan araçların küllerinin

temizlenmesi işini gören iktisadi kıymetler (Sınıflarında belirtilmiş elektrik, sıcak su, buhar ve işlenmiş gaz üretim ekipmanları gibi

elektrik jeneratörü, ambalaj kazanları ve diğer ilgili kıymetleri ise kapsama dahil edilmez.)

10 %10.00
50. Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait atık su arıtma araçları 24 %4.16
51. Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait kanalizasyonlar 50 %2.00
52. Gerçekleştirilen İş ve Hizmetler: Toptan ve perakende satış ile kişisel yada profesyonel hizmetlerde kullanılan iktisadi kıymetler

ile  diğer sınıflara girmeyen iktisadi hizmet sektörleri ile ilgili iktisadi kıymetler

10 %10.00
52.1 Kişisel ve ev aletlerinin tamir ve bakımında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00
52.2. Eğitim hizmetleri (İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, özel kurslar ve yetişkinlerin eğitildiği kurs ve okullarda kullanılan

iktisadi kıymetler sınıflama içinde yer almaktadır.)

6 %16,66
52.3. Sağlık hizmetleri 6 %16,66
52.4 Otomotiv ve benzeri motorlu araçlara ilişkin olarak verilen hizmetler (Motorlu araçlardan otomotiv, kamyon, komyonet ve benzeri araçların satışı, bunların  servis hizmetleri ve yedek parça hizmetlerinin verilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler) 12 %8,33
52.5 Güvenlik hizmetleri 8 %12,50
52.6. Tanıtım ve Dağıtımla İlgili Ticari Faaliyet ve Hizmetler 10 %10.00
52.7. Fotoğraf baskı ve hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Baskı, banyo ve bunlara benzer makine ve araç gereçler) 10 %10.00
52.7.1. Minilab fotograf baskı makinesi 4 %25,00
53. Petrol ve petrol ürünlerine ilişkin dağıtım ve pazarlama faaliyetleri
53.1 Dolum hattında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00
53.2. Boru hatları (Eski harmanlama tankı arası boru hattı, soğutma kulesi boru hattı, vagon dolum-eski harmanlama boru hattı, gres

kazan dairesi kızgın ve soğuk devre yağı boru hattı ve bunların benzerleri)

12 %8,33
53.3. Laboratuar ölçüm ve test cihazları 8 %12,50
53.4. Arıtma işlemlerinde kullanılan tesis, araç gereç ve bu işlerde kullanılan diğer iktisadi kıymetler 10 %10.00
53.5. Dolum adalarında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8,33
53.6. Hizmet binaları, tesis ve arazi düzenlemeleri ( İskele ve eklentileri, kanal, havalandırma sistemleri, tanıtıcı amaçla kullanılan araçlar,

köprü, kuyu, otopark, tanker, tank ve benzeri araç sahaları, sundurma, tel örgü, telefon ve su gibi şebeke hatları, topraklama

sistemelri, yangın sistemi ve bunların benzerleri)

20 %5.00
54. İlk tesis ve taazzuv giderleri 5 %20.00
55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how),

format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer  haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri

15 %6,66
55.1. Peştemallık 5 %20,00
55.2. Turizm amaçlı arazi tahsislerine ilişkin olarak ödenen altyapı katılım payı 5 %20,00
56. Özel maliyetler (Kira müddeti belli olmayanlar) 5 %20.00
57 Araştırma-Geliştirme harcamaları** 5 %20,00
58. Konaklama işletmeleri ile lokanta-gazino, kahvehane, kıraathane, pavyon, kır bahçesi, pastane, bar ve emsali umumi istirahat ve

toplantı yerlerinde kullanılan iktisadi kıymetler

5 %20.00
58.1. Reklam panoları ve billboardlar
58.1.1. Işıklı 5 %20.00
58.1.2. Işıksız 10 %10.00
58.2. Mafsallı tenteler 2 %50.00
59. Turistik tesisler ve eğlence faaliyetleri 10 %10.00
59.1. Turistik tesislerde kullanılan porselen veya camdan yapılmış  (Kristal hariç) her nevi mutfak ve servis takım ve malzemeleri 4 %25.00
59.2. Turistik tesislerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi  peçeteler ve benzerleri 2 %50.00
59.3. Turizm Sektöründe Kullanılan Özel Araç-Gereçler:  Deniz spor malzemeleri ve araçları (Bot, katamaran, sürat teknesi ve bunların

motorları, jet ski, şişme deniz sporu oyun aletleri, parasailing v.b.), kış spor malzemeleri, (Kayak ayakkabısı, kar motoru v.b.), golf aracı, kongre-konferans organizasyon ekipmanları (Ses sistemleri,

projeksiyon cihazı v.b.), müzik aletleri (Piyano v.b.)

3 %33.33
59.4. Eğlence ve Spor Aktiviteleri: Bowling salonları, bilardo salonları, havuzlar, plajlar, aquaparklar, lunaparklar, panayır alanları,

sirkler,  sergi alanları, tiyatrolar, konser alanları, stadyumlar ve minyatür golf sahaları, yamaç paraşütü alanları ve bunların benzerleri gibi işletme yada tesislerin işletilmesi yada ilgili hizmetlerin verilmesi sırasında giriş ücreti veya parayla yapılan

ödemeler karşılığında  eğlence hizmetlerinin gerçekleştirildiği yerlerde kullanılan iktisadi kıymetler

10 %10.00
59.4.1. Spor, fitnes ve rekreasyon faaliyetlerinde ve spor salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00
59.5. Toplu yemek üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00
60. Tiyatro dekorları (Otel ve tatil köyleri animasyon ve  gösterilerinde kullanılan dekorlar dahil) 2 %50.00
61 Suda yapılan faaliyetler
61.1 Dalyan ve voli mahalleri (Daimi olarak kullanılanlar) 10 %10.00
61.2. Şamandıra tesisatı 5 %20.00
61.3. Salma ağları (balıkçılıkta avlanma amaçlı kullanılanlar) 3 %33.33
61.4. Sürütme aleti komple (Süngercilikte kullanılan) 2 %50.00
61.5. Dalış faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçler 3 %33,33
61.6. Balık yetiştirme ve üretim tesislerinde kullanılan iktisadî kıymetler
61.6.1 Tatlı su balıkçılığında kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve yemleme sistemleri 8 %12.50
61.6.2. Tatlı su balıkçılığında kullanılan ağlar, bağlantı sistemleri, sistem halatları ve yemleme borusu 5 %20.00
61.6.3. Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve yemleme sistemleri 5 %20.00
61.6.4. Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde  kullanılan ağlar, bağlantı sistemleri, sistem halatları ve yemleme borusu 3 %33.33
62. 8 %12,50
63 12 %8,33
63.1. Naylon film kaplama 8 %12,50
64. Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tıbbi ürün, ambalaj malzemeleri, laboratuar ürünleri, farmasötik, kozmetik ve bunların hammadelerinin sterilizasyonunda ve gıda ve hayvan yemlerinin patojen mikrorganizmalarından arındırılmasında, arşivlerin ve antikaların korunması,

polimerilerin modifikasyonu, çapraz bağlama, zincir moleküllerin kırılması işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri

10 %10.00
64.1. Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan kaynak (Radyoaktif kobalt) 5 %20,00
65. Savunma Sanayii
65.1 Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan iktisadi kıymetler (35. Numaralı sınıflamada ve başka  bir sınıfta yer alan iktisadi kıymetler kapsam dışıdadır.) 15 %6,66
65.1.1. Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan özel araç gereçler 7 %14,28
65.2. Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi ürünlerini imal  eden iktasadi kıymetler 10 %10.00
65.2.1. Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi ürünlerinin imalatında kullanılan özel araç gereçler 5 %20.00
66. Denizcilik sektöründe kullanılan bazı iktisadi kıymetler
66.1. Fener cihazı, sis düdüğü, racon cihazı ve solar panel 10 %10,00
66.2. Fener kumanda tablosu, şarj regülatörü, şarj redresörü 2 %50,00
66.3. Radar, radyofar ve seyir haritaları 5 %20,00
66.4. Kara kutu ve hız gösterge sistemi 15 %6,66
67. Biodizel ve gliserin, butil metil ester, izoktil butil metil ester ile rafine yağ üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
67.1. Otomatik yoğunluk ölçer, parlama noktası tayin cihazı, bakır şerit korozyonu test aparatı, akma bulutlanma test cihazı, iletkenlik ölçüm cihazı, gaz kromotografisi, autosampler, dijital büret, saf su cihazı,

nem tayin cihazı, cam tutucu, kinematik vizkozite ölçüm cihazı, mikro karbon kalıntı test cihazı, renk ölçüm cihazı, soğuk filtre tıkanma noktası test cihazı, hassas terazi, pipet seti, santrifiij, rekraktometre,

membran filtre, sterilizatör ve benzeri laboratuar cihazları

5 %20,00
67.2. Esanjör, karıştırma tankı, deniz suyu reverse osmos sistemi, metanol ölçüm cihazı gibi makineler 5 %20,00
67.3. Üretim prosesi otomasyon makinesi 7 %14,28
67.4. Metil alkol tankı, reaktör 8 %12,50
67.5. Dekantör, statik mikser, buharlaştırıcı rebolier, evaparsyon sistemi, gliserin stok tankı, separatör, kondenser, katalizör hazırlama tankı, kurutma, ara tank, sabunlaştırma tankı, ham asit yağ tankı,

gliserin ağartma makinesi, su soğutma kulesi, vakum grubu, atık su artıma tesisi ve aerobik – anaerobik tanklar, kantar, kompresör,

degazör gibi makineler

10 %10,00
67.6. Gliserin işleme kulesi, hammadde ve mamül tankı, buhar kazanı 15 %6,66
* Özel araçlar, üretim veya bütün bölümlere ait süreçler için özel olarak dizayn edilmişlerdir ve üretimde temel bir kullanışa sahipdeğillerdir. Bunlar tarafından üretilen bütün bölümlerin model dizaynlarında yapılan değişiklik

ve yeniliklerin arkasından daha sonraki veya farklı bir kullanım için adapte edilemezler.

** Mükelleflerin 5220 sayılı Kurumlar Vergisi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunlarında yer alan, “mükelleflerin

işletmeleri  bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni t

eknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları”kapsamında işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri araştırma ve geliştirme faaliyetleri neticesinde, gayri maddi hak niteliğinde aktifleştirilmesi gereken bir kıymete ulaşılması halinde, gayrimaddi hakka

yönelik olarak yaptıkları araştırma ve geliştirme  harcamaları bu sınıf uyarınca itfa edilecektir. Ancak,

mezkur Kanunlar kapsamında ar-ge  faaliyeti olarak değerlendirilmeyen, mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirmedikleri, dışarıdan hizmet satın alma yoluyla veya benzeri şekilde gerçekleştirdikleri gayri maddi hakka yönelik harcama tutarları, iktisap edilen veya yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan kıymetin niteliğine

göre (patent, formül, dizayn, örnek kalıp vb.),  339 ve 365 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki

listenin “55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler” sınıfı uyarınca

itfa edilecektir.

68. Sualtı canlıların sergilendiği akvaryum tesislerinde kullanılan iktisadî kıymetler
68.1. Akrilik camtan mamül su tüneli ve teçhizatı, ana tanklar 15 %6.66
68.2. Karantina bölümünde kullanılan ekipmanlar (akvaryum kompakt karantina tankları, sistem ekipmanları), yem hazırlama bölümünde kullanılan ekipmanlar (balık bakım teçhizatı), laboratuar ekipmanları, kaya, mercan ve yosunlar gibi akvaryum aksesuar ve ekipmanlar 10 %10.00
68.3. Akvaryum filtre ekipmanları, soğutma ve ısıtma teçhizatı, akvaryum yaşam destek ünitesi için gerekli olan teçhizat 5 %20.00
69. Havaalanı yer hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler
69.1. Merdiven aracı, merdiven çekilir 15 % 6,66
69.2. Konveyör aracı, konveyör 15 % 6,66

 

69.3. Apron Otobüsü 5 % 20,00
69.4. Deicing (buz çözme) aracı, foseptik aracı,su ikmal aracı, hasta nakil aracı, loader, air starter aracı, bakım platformu 7 % 14,28
69.5. Foseptik tankı, su ikmal tankı 15 % 6,66
69.6. Towbar, towbarless, uçak traktörü 5 % 20,00
69.7. Air starter çekilir 6 % 16,66
69.8. Yayın ve anons sistemi, saat sistemi 10 % 10,00
69.9. Bagaj konveyör sistemi, 4 set yolcu köprüsü, havalandırma sistemleri,bina yönetim sistemi, aydınlatma otomasyon sistemi,Uçuş bilgi sistemi 15 % 6,66
69.10. 400 Hz güç sistemi, uçak yanaştırma sistemi, PCA Uçak Havalandırma Sistemi 20 % 5
69.11. Uçak park alanı ofis ekipmanı 10 % 10,00
69.12. Yangın alarm ve güvenlik sistemi 15 % 6,66
69.13. Dahili telefon sistemi 10 % 10,00
69.14. Enerji otomasyon sistemi 10 % 10,00

 

Amortisman Oranları

No

Amortismana Tâbi İktisadî Kıymetler

Faydalı Ömür (Yıl)

 

Normal Amortisman Oranı
1 Binalar
1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar
1.1.1. Beton, kargir, demir, çelik 50 %2.00
1.1.2. Yarı kargir, yarı ahşap  (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali  püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil) 33 %3.03
1.1.3. Ahşap, kerpiç 20 %5.00
1.1.4. Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar 15 %6.66
1.1.5. Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar 10 %10.00
1.1.6. Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri 15 %6,66
1.1.7. Sarnıç ve benzerleri 50 %2.00
1.1.8. Tanklar
1.1.8.1. İspirto ve benzeri tanklar 15 %6.66
1.1.8.2. Asit tankları, yakıt depolama tankları, reçine tankları 10 %10.00
1.1.8.3. Diğer tanklar 15 %6.66
1.2. Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar
1.2.1. Beton, kargir, demir, çelik 40 %2.50
1.2.2. Yarı kargir 25 %4.00
1.2.3. Ahşap 15 %6.66
1.2.4. Kerpiç 10 %10.00
1.2.5. Galip malzemesi saç, çinko, teneke 10 %10.00
1.2.6. Polyester izolasyonlu çadırlar (Taşıyıcı iskeleti ağırlıklı olarak çelik civatalar ile monte edilmiş çelik konstrüksiyondan veya elektro galvanizle kaplanmış demir konstrüksiyondan oluşan ç adır niteliğinde inşa edilmiş yapılar) 4 %25.00
1.3. Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler 50 %2.00
1.4. İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler 50 %2.00
1.5. Gergili membran sistemleri 6 %16,66
2. Tesis ve Arazi Düzenlemeleri: Yaya kaldırımları, otoparklar, kanallar, su yolları, arklar, setler, boşaltma sistemleri, lağımlar

(Belediyelere ait lağımlar hariç), rıhtım ve doklar, mendirek ve dalga kıranlar, havuzlar (Sabit ve yüzer), kuyular, regülatörler, bentler, ihata  duvarları, havai hatları ve direkleri, hudut ihata direkleri ve telleri,  soğuk hava tesisleri, bahçe ve parklar, spor

sahaları (Tribünler hariç),  köprüler, çitler, araziye yerleştirilen vericiler ve bunlara benzer olanlar

15 %6.66
2.1. Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi şose ve adi kaldırım ve  bunlara benzeyen yollar) 8 %12.50
3. Demirbaşlar
3.1. İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullanılan iletişim araçları gibi kıymetler ile işletmelerde müşteriler için tahsis edilen oturma gruplarını kapsar. (Başka bir sınıflamada yer alan iletişim araçları hariç) 5 %20,00
3.2. Televizyonlar 5 %20.00
3.3. Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti 3 %33,33
3.4. Branda bezi, çuval, kanaviçe, bez torba, naylon torba, küfe, su hortumu 2 %50.00
3.5. Kasalar
3.5.1. Plastik kasalar 5 %20.00
3.5.2. Tahta kasalar 2 %50.00
3.5.3. Demir, çelik vb. meteryallerden mamul para veya değerli eşya saklamaya yarayan kasalar 50 %2.00
3.6. Paletler
3.6.1. Tahta palet 2 %50.00
3.6.2. Plastik palet 5 %20.00
3.7. Liman stoklama ve yükletme tesislerinin inşaatında kullanılan kazık temeller (Palplanşlar) 3 %33.33
3.8. Isıtma malzemeleri
3.8.1. Kazanlar (Sıcak su, kızgın su, buhar kazanları) 15 %6.66
3.8.2. Isıtma boruları 15 %6.66
3.8.3. Pompalar 15 %6.66
3.8.4. Vanalar, pislik tutucular, çek valflar 20 %5.00
3.8.5. Sıcak hava apareyleri 20 %5.00
3.8.6. Isıtıcılar (Radyatör, konvektör v.b.) 25 %4.00
3.8.7. Sıcak su üreteçleri (Boyler, eşanjör v.b.) 15 %6.66
3.8.8. Şofbenler ve kombiler 10 %10.00
3.8.9. Hidroforlar 10 %10.00
3.8.10. Su yumuşatma cihazları 10 %10.00
3.8.11. Genleşme depoları 10 %10.00
3.8.12. Brülörler 15 %6.66
3.8.13. İçten yanmalı motorlar 10 %10.00
3.8.14. Soba 5 %20,00
3.9. Konfor ve klima tesisat malzemeleri
3.9.1. Klima santralleri (Vantilatör, aspiratör, ısıtıcı-soğutucu) 15 %6.66
3.9.2. Fan-coil cihazları 15 %6.66
3.9.3. Komple borulu ve kapalı tip soğutma ve ısıtma malzemeleri (VRF sistemleri) 10 %10.00
3.9.4. Su soğutma grupları 15 %6.66
3.9.5. Pencere, duvar ve salon tipi klima cihazları 15 %6.66
3.9.6. Hava perdeleri 10 %10.00
3.9.7. Havalandırma sistemleri 10 %10.00
3.10. Merkezi mutfak cihazları (Yiyecek ve içecek sektöründe teşhir amacıyla kullanılanlar dahil)
3.10.1. Sebze soyma ve doğrama makineleri 10 %10.00
3.10.2. Et kıyma makineleri 10 %10.00
3.10.3. Mikserler 10 %10.00
3.10.4. Buzdolabı, derin dondurucu ve bunlara benzer soğutma dolapları 10 %10.00
3.10.4.1. Ürünlerin teşhir ve muhafazası amacıyla kullanılanlar 5 %20.00
3.10.5. Yemek pişirme tencereleri 10 %10.00
3.10.6. Fırınlar 10 %10.00
3.10.7. Kuzine ve yer ocakları 15 %6.66
3.10.8. Bulaşık yıkama makineleri 10 %10.00
3.10.9. Komple soğuk odalar 10 %10.00
3.10.10. Yemek asansörleri (Monşarjlar) 15 %6.66
3.10.11 Elektrik ısıtıcılı yemek dağıtım tezgahı 10 %10.00
3.11. Merkezi çamaşırhane cihazları
3.11.1. Çamaşır yıkama ve sıkma makineleri 10 %10.00
3.11.2. Ütü makineleri(Kolalama makineleri dahil) 15 %6.66
3.11.3. Çamaşır kaynatma ve kurutma makineleri 10 %10.00
3.12. Asansörler (Yük, insan vb.) 10 %10.00
3.13. Medikal malzemeler
3.13.1. Otoklav cihazları 10 %10.00
3.13.2. Buhar Jeneratörleri 10 %10.00
3.13.3. Sterilizatörler 10 %10.00
3.13.4. Oksijen ve azot tüpleri 20 %5.00
3.13.5. Basınç düşürücüler (Oksijen, azot vb.) 10 %10.00
3.13.6. Basınçlı hava kompresörleri 15 %6.66
3.13.7. Oksijen, vakum, azot, basınçlı hava priz ve abone fişleri 10 %10.00
3.13.8. Laboratuvar cihazları
3.13.8.1. Analizorlar (Biyokimya, hormon, idrar v.b.) 5 %20.00
3.13.8.2. Etüv, su banyosu, ısıtıcı sistemler 5 %20.00
3.13.8.3. Karıştırıcı ve çalkalayıcılar 6 %16.66
3.13.8.4. Mikroskoplar 6 %16.66
3.13.8.5. Analitik cihazlar 5 %20.00
3.13.9. Teşhis ve tedavi cihazları (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi cihazı, Endoskopik ameliyat robotu v.b.) 5 %20.00
3.13.9.1. Diyaliz makinesi ve diyaliz su sistemleri 6 %16,66
3.13.10. Medikal mobilya (Hasta yatağı ve taşıma arabası v.b.) 10 %10.00
3.13.10.1. Portatif sedye 5 %20,00
3.13.11. Ameliyathane ve sterilizasyon
3.13.11.1. Sterilizatörler 8 %12.50
3.13.11.2. Cerrahi termal yıkayıcı 8 %12.50
3.13.11.3. Ameliyat masası 8 %12.50
3.13.11.4. Ameliyat lambası 8 %12.50
3.13.11.5. Anastezi cihazı 6 %16.66
3.13.11.6. Elektro koter 6 %16.66
3.13.11.7. Video endoskopi ve görüntüleme ekipmanları 6 %16.66
3.13.11.8. Cerrahi el aletleri 7 %14.28
3.13.12. Radyo terapi cihazı (Linac) 8 %12.50
3.13.13. Pet (Pozitron emisyon tomogrofi cihazı) 6 %16.66
3.13.14. Kan şekeri ölçüm cihazları 10 %10.00
3.13.15 Medikal enstrümasyon setleri (Dişçilikte, omurga ve ortopedi cerrahisinde ve benzeri tıbbi alanlarda kullanılan koltuk, set ve benzeri iktisadi kıymetler) 10 %10,00
3.13.16. Hasta simülasyon cihazı

5

% 20,00

3.14. Elektrik Malzemeleri
3.14.1. Jeneratörler 10 %10.00
3.14.2. Kesintisiz güç kaynakları (Statik ve dinamik UPS) 10 %10.00
3.14.3. Paratonerler 10 %10.00
3.14.4. Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvektörleri vb. 10 %10,00
3.14.5. Transformatörler 10 %10,00
3.14.6. Redresörler 10 %10.00
3.14.7. Akümülatörler 5 %20.00
3.14.8. Akü  şarj redresörü 5 %20.00
3.14.9. Şalt cihazları, kontaktörler 3 %33,33
3.14.10. Elektrik panoları, benzeri anahtarlama ve kontrol üniteleri 10 %10.00
3.14.11. Elektirik motorları, elektirik trafoları 10 %10.00
3.14.12. Orta gerilim yedek güç üretim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek güç sistemi için enerji senkronizasyon ve yük dağılım üniteleri 10 %10,00
3.14.13. Ticari amaç dışında elektrik ve ısı formları üretimi için kullanılan kojenerasyon sistemleri (Ticari amaçla kullanılan sistemler, sistem bünyesindeki iktisadi kıymetler bazında ayrı ayrı itfa edilecektir.) 10 %10,00
3.14.14. Jeton, madeni para ve özel kart gibi sistemlerle çalışan, cep telefonu ve kamera gibi pilli cihazları şarj etmek için kullanılan

makineler

3 %33.33
3.15. Perde, güneşlik, store ve teferruatı ve benzerleri ile yatakhane ve yemekhane eşyası 5 %20.00
3.16. Silolar (Kömür, kum, tahıl v.b.) 15 %6.66
3.17. Kaynak makinesi 5 %20.00
3.18. Zincir, halat 3 %33.33
3.19. Ponton 5 %20.00
3.20. Kondansatör 5 %20.00
3.21. Oksijen takımı, oksijen saati 6 %16.66
3.22. Güneş kollektörü 6 %16.66
3.23. Depolama raf sistemleri 10 %10.00
3.24. Çim biçme makinesi 4 %25.00
3.25. Çöp konteynerleri 4 %25.00
3.26. Elektronik güvenlik sistemleri 5 %20.00
3.27. POS cihazları 5 %20.00
3.28. Yangın söndürme cihazları 5 %20.00
3.29. Radyasyon aleti 5 %20.00
3.30. Nem alma cihazları 5 %20.00
3.31. Kart basma makinesi 10 %10.00
3.32. Kart kesme makinesi 10 %10.00
3.33. Zarflama makinesi 10 %10.00
3.34. Projeksiyon cihazı 5 %20.00
3.35. Fotoğraf makineleri ve kamera 5 %20.00
3.36. Ölçüm cihazları 5 %20.00
3.37. Elektronik test cihazları 5 %20.00
3.38. Mekanik test cihazları 7 %14.28
3.39. El ölçü aletleri 4 %25.00
3.40. Hızlı protip makineleri 5 %20.00
3.41. Kompresörler (3.13.6. Sınıfında sayılanlar hariç) ve pnömatik makineler 6 %16,66
3.42. Takım tezgahları, talaşlı ve talaşsız kesme makinaları 6 %16,66
3.43. Redüktörler 10 %10.00
3.44. Metal işlemeye mahsus araç gereçler, (torna tezgahları, frezeler, bileme aparatları, taşlama makineleri ve bunların benzerleri) 10 %10.00
3.45. Delme, kesme, zımparalama, planyalama, ısıtarak yapıştırma, lehimleme ve bunlara benzer işlemlerde kullanılan taşınabilen elektrikli makine ve el aletleri 10 %10.00
3.46. Asfalt-beton kesme makineleri, çatlak derz genişletme makineleri, perdah makineleri, asfalt makinesi, vibrasyonlu satıh mastarı, kampaktörler, vibrasyonlu tokmak, vibrasyonlu silindir, beton vibratörü, betonyerler, beton test çekici ve benzerleri 10 %10.00
3.47. Hidrolik kırıcı ve deliciler ile bunlara ait ataşmanlar 10 %10.00
3.48. Elektrik süpürgeleri ve temizlik makineleri (Her türlü zeminin ıslak ya da kuru olarak temizlenmesi veya vakumlanması

işlemlerini yerine getiren makineler)

8 %12,50
3.49. Elektronik telekomünikasyon alet ve cihazları
3.49.1 Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, interaktif telekontrol sistemleri network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri vb. 5 %20.00
3.49.2. Telefon santralleri ve dahili ve harici muharebe telsiz baz istasyonları 10 %10.00
3.49.3. Araç içi konuşma kitleri, setleri ve benzerleri 5 %20.00
3.49.4. Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayını alıcı cihazlar ve bunlara ait sistemler
10 %10.00
3.49.5. Video kayıt ve gösterme cihazları, müzik seti, dijital ve diğer ses kaydediciler, amplifikatör, ekolayzır, ses mikser cihazları,  uydu antenleri ve uydu alıcı cihazları, uzaktan kumanda cihazları vb. 5 %20.00
3.49.6. Projeksiyon cihazları, slayt makinesi, tepegöz, sinema film makinesi, video konferans cihazı, stüdyo tipi veya mobil olarak kullanılan alıcı cihazlar vb. 5 %20.00
3.49.7. Bilgi işlem makinelerinde kullanılan ses, TV- radyo ve görüntü faks modemleri 5 %20.00
3.49.8. GPRS ve benzeri uydular yardımı ile konum belirleme cihazları 5 %20.00
3.49.9. Elektronik optik alet ve cihazlar 6 %16,66
3.49.10. Kapalı devre TV sistemi (CCTV) 10 %10,00
3.50. LPG, doğalgaz ve benzeri yakıtlara yönelik araç dönüşüm kitleri vb. 10 %10.00
3.51. Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yakıt tasarruf sistemleri ve ekipmanları 10 %10.00
3.52. Yürüyen merdivenler, platformlar, bariyerler ve bunların benzerleri 10 %10.00
3.53. Ambalajlama, etiketleme, basım, markalama, kodlama, işaretleme, daldırma, damgalama ve benzeri işlemlerde kullanılan makine ve

düzenekler  ile banknot bantlama makinesi

10 %10,00
3.54. Gaz, yangın güvenlik ve benzeri amaçlarla kullanılan alarm cihazları 8 %12,50
3.55 Elektrik süpürgeleri halı yıkama makineleri, yer yıkama ve temizleme makineleri 7 %14,28
3.56 Çöp öğütücüler 10 %10.00
3.57. İlaçlama makineleri 8 %12,50
3.58. El kurutma makineleri 5 %20.00
3.59. Elektronik kantar 5 %20.00
3.60. Baskül 6 %16,66
3.61. Hidrolik araç kantarları 15 %6,66
3.62. Her türlü standlar (teşhir ve diğer amaçlarla kullanılanlar 6 %16,66
3.63. Sabit konteynerler (Bekçi kulübesi ve bunun gibi sabit bir yerde yerleşik bulunan konteynerler) 15 %6,66
3.64. Mağaza (showroom), istasyon, süpermarket ve benzeri yerlerde dış mekanlara belirli bir marka veya bir işletme tanıtmak için

konulan tabela, pano, totem ve bilboardlar ve bunların benzerleri (58,1. ve diğer sınıflamalarda yer alanlar hariç)

7 %14,28
3.65. Madenden, camdan, tahtadan, nebati, kimyevi ve sair maddelerden mamul teneke, varil, bidon, kutu, sandık, fıçı, damacana, termosifon ve benzeri saklama kapları 5 %20.00
3.66. Mağaza içi yerleşimde ve teşhir amaçlı yerlerde kullanılan araç gereçler (Panolar, metal ayaklar raf düzenleri ve bunların benzerleri) 6 %16,66
3.67. Her türlü helezon taşıyıcılar (Taş, çakıl, maden, hububat ve benzerlerinin bir yerden bir yere naklinde kullanılanlar 15 %6,66
3.68. Vidalama makineleri 10 %10.00
3.69. Kalıplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 10 %10.00
3.70. Elektronik kapı dedektörü, el dedektörü, telsiz, bekçi kulübesi, x-ray cihazı vb. 10 %10.00
3.71. Bayrak , flama, adınlatma direkleri 15 %6,66
3.72. Otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı olarak kullanılan araçlar ve benzeri araçlara ait lastikler (Yeni

satın alınan araçlarda hazır olanlar hariç) (345 no.lu tebliğ ile yapılan değişiklikle doğrudan gider yazılacak)

2 %50.00
3.73. Yangın tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb. ekipmanlardan oluşan komple yangın söndürme tesisatı) 15 %6,66
3.74. Su tesisi (Su depolama ve dağıtımına ilişkin komple tesisat) 15 %6,66
3.75. Atık su arıtma tesisi (Her türlü işletmede atık suların arıtılmasında  kullanılan tesisler) 24 %4,16
3.76. Duvar saati 5 %20,00
3.77. Matkaplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 5 %20,00
3.78. Otopark sistemleri
3.78.1. Otopark ücretlendirme sistemi 15 %6,66
3.78.2. Otopark yönlendirme sistemi 10 %10,00
3.79. Fotoselli kayar kapılar 10 %10,00
3.80. LPG ve doğalgaz tesisatı (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 15 %6,66
3.81. Kartlı geçiş sistemleri 10 %10,00
3.82. Yanmaz elbise 5 %20,00
3.83. Ticari amaçlı kiralanan iş elbiseleri (işçi önlüğü, işçi tulumu, işçi pantolonu ve benzeri) 3 %33,33
3.84. Muhtelif parçalardan oluşan, parçaları birbirinden ayrı olarak muhafaza edilen ve değişik yerlere kurulması mümkün olan

reklam, tanıtım veya benzeri amaçlarla kullanılabilen, üzerinde ses sistemleri veya değişik elektronik sistemler de barındırabilen

kule benzeri yapılar ile pilon (hava kapısı) olarak kullanılan plastik maddeden yapılmış şamandıralar

7 %14,28
3.85. Çift kovalı temizlik arabaları (ıslak paspaslamada kullanılan, pres ile sıkma özelliğine sahip metal-plastik materyallerden

mamül tekerlekli temizlik araçları),  temizlik malzemelerinin düzenli bir şekilde bulundurulmasında ve taşınmasında

kullanılan metal iskeletli tekerlekli arabalar ve bunların benzerleri.

3 %33,33
3.86. Otomatik para çekme makineleri (ATM) 10 %10.00
3.87. Optik çerçeve ve camlardan deneme numunesi gözlükler

3

% 33,33

3.88. Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar

5

% 20,00

4. Bilgi sistemleri
4.1. Kişisel bilgisayarlar, el bilgisayarları (PDA), sunucu bilgisayarlar (Server) 4 %25.00
4.2. Bilgisayar Donanımları: Kart okuyucular, kart deliciler, kart seçiciler, manyetik teyp üniteleri, yüksek hızlı yazıcılar, optik

karakter okuyucular, yüksek saklama kapasitesine sahip üniteler, kağıt bant donanımı, kağıt ve bantlara bilgi kaydeden klavyeli makineler, yazıcılar, terminaller, teyp sürücüleri, disk sürücüleri, görsel imaj koruyucu tüpleri ve benzeri araçlar (Eğlence amaçlı kullanılan ekipmanlar bu sınıfa girmez)

4 %25.00
4.3. Bilgisayar yazılımları 3 %33.33
4.4. Router (yönlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data kablolaması ve bağlantı elemanları, UPS kablolama ve bağlantı

elamanları

5 %20,00
4.5. Data koruma kasası 12 %8,33
5. Elle Veri İşlenen Araçlar: Daktilo, hesap makinesi, para sayma makineleri, fotokopi makineleri, faks cihazları, kopyalayıcı

ekipmanlar ve benzerleri

5 %20.00
5.1. Ödeme kaydedici cihazlar 5 %20.00
6. Taşıma araçları
6.1. Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi taşıtları dahil) 5 %20.00
6.2. Otobüs, Minibüs, Midibüsler 5 %20.00
6.3. Hafif kamyonlar (Yüksüz ağırlığı 6 tona kadar olanlar) ve kamyonetler 4 %25.00
6.4. Ağır yük kamyonları (Yüksüz ağırlığı 6 ton ve üzeri olanlar) 5 %20.00
6.5. Motosikletler (Mopedler ve Triportörler dahil) 4 %25.00
6.6. Bisikletler ve at arabaları 4 %25.00
6.7. Kendinden hareketli yük arabaları  (Kaldırma tertibatı ile donatılmış olanlar ve forkliftler,krikolar v.b. dahil) 4 %25.00
6.8. Çekiciler (Transpaletler dahil) 5 %20.00
6.9. Demiryolları araçları ve lokomotifler 15 %6.66
6.10. Deniz  araçları
6.10.1. Yük ve yolcu gemileri 18 %5.55
6.10.2. Tankerler ve frigorifik gemiler 8 %12.50
6.10.3. Kayık ve mavnalar 5 %20.00
6.10.4. Ağaç tekne 8 %12.50
6.10.5. Deniz motorları 8 %12.50
6.10.6. Şişme bot 5 %20.00
6.10.7. Kurtarma gemileri 20 %5,00
6.10.8. Römorkör 14 %7,14
6.10.9. Acenta botları (pilot botlar) 12 %8.33
6.10.10. Enerji üretim/çevrim gemileri, Enerji üretim/çevrim deniz aracı 15 % 6,66
6.10.11. Balık Nakliye Gemisi 10 % 10,00
6.11. Ray ve tel üzerinde çalışan makineli ve makinesiz araçlar 15 %6.66
6.12. Uçak ve helikopterler 10 %10,00
6.12.1. Uçak simülatörleri 10 %10,00
6.13. Treyler ve treylere bağlı konteynerler 6 %16.66
6.14. Sabit ve gezer vinçler, tavan vinçleri 10 %10,00
6.14.1. Limanlarda kullanılan mobil vinçlerin otomatik konteyner
kaldırma ataçmanı 15 %6.66
6.15. Ambulans (İç tertibat ve teçhizatları hariç) ve itfaiye araçları 7 %14.28
6.16. Özel amaçlı araçlar ve bunların üst ekipmanları (Kar kürüme araçları, karavan, vidanjör ve tamir araçları, vinçli taşıtlar, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol ve çevre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar,

atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar ve bunların benzerleri)

7 %14,28
6.16.1. Çöp temizleme araçları ve ekipmanları
6.16.1.1. Çöp temizleme araçları 5 %20,00
6.16.1.2. Çöp temizleme araçları ekipmanları 3 %33,33
6.17. Bahçelerde, dış sahalarda veya çevre düzenlemesi gibi alanlarda atık maddeler, toprak veya malzeme vb. maddelerin taşınmasında kullanılan el arabaları, malzeme taşımada kullanılan ve tekerlekleri sağa sola dönebilen taşıma arabaları ve bunların

benzerleri.

3 %33,33
7. Tarım
7.1. Sadece tarım ve bahçecilik işlerinde kullanılmak amacıyla edinilen yapılar 25 %4.00
7.2. Sadece hayvancılık işlerinde kullanılmak amacıyla tesis edilen yapılar (Tavla, ahır, ağıl, kümes, padoks, manej v.b.) 20 %5.00
7.3. Tarımda kullanılan hububat ambarları, depolama yerleri ve bunlara benzer yerler 10 %10.00
7.4. Traktör, biçerdöver, tohum temizleme ve sınıflandırma makineleri  ve bunlar gibi tarımda kullanılan makine, teçhizat ve tertibat 5 %20.00
7.4.1. Traktör, biçerdöver, triyör (İki tekerlekli, arkasına pulluk ve benzeri ekipman takılan hareketli araç v.b.) gibi araçların yardımcı ekipmanları 5 %20.00
7.4.2. Kırkım makinesi 5 %20.00
7.4.3. Gaga kesme makinesi 5 %20.00
7.4.4. Krema makinesi 5 %20.00
7.4.5. Tavuk yolma makinesi 5 %20.00
7.4.6. Budama makinesi 5 %20.00
7.4.7. Motorlu el testeresi 5 %20.00
7.4.8. Meyve tasnif makinesi 5 %20.00
7.4.9. Buzağı emzirme makinesi 5 %20.00
7.4.10. Meyve bahçelerinde oluşabilecek don riski zararlarının asgariye indirilmesi için kullanılan, plastik malzemeden mamül ve demir

direkler üzerine kurulmuş, motor desteğiyle çalışan rüzgar pervaneleri

10 %10,00
7.5. Mandıralar 7 %14.28
7.6. Sütlük ve damızlık sığırlar (Süt ineği, damızlık danalar vb. bu sınıfa dahildir.) 5 %20.00
7.7. Atlar
7.7.1. Damızlık olarak kullanılmak üzere iktisap edilen atlar (4 yaşından büyük olanlar) 18 %5,55
7.7.2. Diğerleri (Aktife alındığı dönemde 2 yaşından büyük yarış atları vb.) 10 %10,00
7.8. Sütlük koyun ve keçiler (Damızlık koç ve tekeler dahil) 5 %20.00
7.9. Arılar 5 %20.00
7.10. Yumurtalık tavuklar (Civciv ve besilik tavuklar hariç) 2 %50.00
7.11. Kümes hayvanları üretme tesisleri ve binalar 10 %10.00
7.11.1. Üretimde kullanılan iktisadi kıymetler (Teçhizat v.b.) 5 %20.00
7.12. Deniz ve tatlı su balıkları 5 %20.00
7.13. Diğer hayvanlar (Köpek, iş hayvanları v.b.) 5 %20.00
7.14. Ekili ve dikili araziler, tesisler
7.14.1. Zeytinlikler 50 %2.00
7.14.2. Dutluklar 40 %2.50
7.14.3. Fındıklıklar 25 %4.00
7.14.4. Süs ağaçları, güllükler 20 %5.00
7.14.5. Bağlar 20 %5.00
7.14.6. Narenciye ağaçları 25 %4.00
7.14.7. Şeftali ağaçları 10 %10.00
7.14.8. Kayısı, erik, badem ağaçları 25 %4.00
7.14.9. Elma, armut, ayva, incir ağaçları 25 %4.00
7.14.10. Vişne, kiraz ağaçları 20 %5.00
7.14.11. Ceviz, kestane, antep fıstığı ağaçları 40 %2.50
7.14.12. Sair meyveli ağaçlar 10 %10.00
7.14.13. Seralar
7.14.13.1. Seralarda kullanılan makine ve aletler ve çimlendirme odası (Isıtıcılar, ilaçlama makineleri, tohum ekme makineleri ve

bunların benzerleri)

5 %20.00
7.14.13.2. Cam örtü malzemeli seralar 15 %6,66
7.14.13.3. Plastik örtü malzemeli seralar 3 %33,33
7.14.13.4. Çelik konstrüksiyon yapı malzemeli seralar 15 %6,66
7.14.13.5. Galvanizlenmiş yapı malzemeli seralar 20 %5,00
7.14.13.6. Diğer yapı malzemeleri kullanılan seralar 10 %10,00
7.14.13.7. Topraksız üretimde kullanılan sera plastiği 3 %33,33
7.14.13.8. Kaya yünü yatağı 2 %50,00
7.14.13.9. Seralarda kullanılan iklimlendirme sistemleri (Kontrol cihazları, sensörler, ısıtma, havalandırma, gölgeleme, sisleme, nemlendirme, karbondioksit, enjeksiyon makineleri vb.) ve bitki sulama- gübreleme sistemleri (sulama pompaj ve gübre dozaj makinesi vb.) gibi teknolojik ekipmanlar 10 %10,00
7.14.14. Tarımsal sulama tesisleri (Yağmurlama, damla sulama v.b.) 10 %10.00
7.14.15. Kanal ve kanaletler 10 %10.00
7.14.16. Derin kuyular 15 %6.66
7.14.17. Sağım tesis ve makineleri 5 %20.00
7.14.18. Mahsul kurutma ve yem kırma tesis ve makineleri 5 %20.00
7.14.19. Çırçırlama ve delintasyon tesisleri 5 %20.00
7.14.20. Yoncalık tesisi 3 %33.33
7.14.21. Korunganlık tesisi 2 %50.00
7.14.22. Suni çayır mera tesisi 3 %33.33
7.14.23. Çam fıstığı tesisi 50 %2.00
7.14.24. Kavaklık tesisi 10 %10.00
8. Madencilik: Metalik ve metalik olmayan minerallerin maden olarak çıkarılmasında, öğütülmesinde, kullanılmasında ve bu

tip materyallerin diğer şekillerde özel olarak hazırlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler

10 %10.00
8.1. İzabe potaları 2 %50.00
8.2. Madeni emniyet şapkaları (Baretler) 3 %33.33
8.3. Linyit ve maden ocaklarının yer altı imalatında kullanılan, ihraç havalandırma, su ihraç tesisleri ve elektrik nakliye, ocak emniyet ve tahlisiye teçhizatı, nakliye, kazı, delme, yükleme, yıkama ve zenginleştirme tesisatı ile ocak aydınlatmasında kullanılan

iktisadi kıymetler ve malzemeler

10 %10.00
9. Petrol ve gaz sanayi
9.1. Petrol ve Gaz Sondaj Faaliyetleri: Petrol ve gaz arama faaliyetlerinde ve petrol ve gaz hizmetlerinin verilmesinde kullanılan kimyasal işlemler, kuyuların kapatılması beton ile

kaplanması, kuyu ve boru yataklarının delinmesi gibi işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler

6 %16.66
9.1.1. Pompaj çubuklarından emiciler 3

%33.33

14

%7.14

9.2. Petrol ve Doğal Gaz Rezervlerinin Araştırılması ve Bunların Üretilmesi: Petrol ve doğal gaz rezervlerinin araştırılması ve

bunların üretimi, petrol ve doğal gazın boru hatlarına toplanması ve benzer saklama faaliyetlerini de içeren kuyuların kazılması,

petrol ve doğal gazın üretimi için üreticilerce kullanılan iktisadi kıymetler.

9.2.1. Filtreler (Likit petrol gaz sanayiinde kullanılan) 2 %50.00
9.3. Petrol Arıtımı: Damıtma, parçalara ayırma ve ham petrolün gaz ve diğer unsurlar için kataliz olarak ayrılmasında kullanılan

iktisadi kıymetler

15 %6.66
9.3.1. Buhar kazanlarından acı su kullanılanlar 2 %50.00
9.4. Petrol ve gaz ürünlerinin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler 9 %11.11
9.4.1. Sıvı gaz buharlaştırıcılar 9 %11,11
10. İnşaat İşleri: Kamu binaları, özel ticaret binaları, limanlar, işletme ve yönetim binaları, gayrimenkuller ve eklentileri, karayolları ve demiryollarının yapımında kullanılan iktisadî

kıymetler (Aşağıdaki sınıflarda sayılanlar hariç)

6 %16.66
10.1. İnşaat kalıpları ve iskeleler
10.1.1. Ahşap inşaat kalıpları 5 %20,00
10.1.2. Tünel kalıplar 15 %6,66
10.1.3. Yapı inşaatlarında kullanılan özel imal edilmiş hazır çelik iskeleler 20 %5,00
10.1.4. Karo taşı, kilit taşı, bordör taşı, park mantarı, çit direği vb. ürünlerin imalatında kullanılan kalıplar 4 %25,00
10.1.5. İş iskelesi ve iskele bağlantı elemanları (Sanayi borusundan imal edilmiş olanlar) 7 %14,28
10.1.6. Ağaç kalaslar 3 %33,33
10.1.7. Demir veya çelik inşaat kalıpları 7 %14,28
10.2. İnşaat demiri iskeleti üretiminde kullanılan çok amaçlı kazık demirleri işleme makinesi 8 %12,50
10.3. Kum, mıcır, çakıl kırma ve eleme işinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kum değirmeni, kum-çakıl kırma-eleme tesisi 15 %6,66
10.4. İnşaat işlerinde kullanılan iş makinesi ve benzeri araçlar (Boru döşeyici, ekskavatör ve lastik tekerlekli yükleyici gibi) 6 %16.66
10.5. Kazık çakma makinesi 8 % 12,50
11. Hububat ve Unlu Mamuller İmalatı: Un, tahıl ve diğer hububat ve unlu mamullerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 15 %6.66
12. Şeker ve Şeker Ürünleri İmalatı: Ham şeker, şurup, şekerkamışı ve şeker pancarından yapılan şekerin üretiminde kullanılan

iktisadi kıymetler

15 %6.66
13. Bitkisel yağ ve bitkisel yağ ürünleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 %6.66
14. Balık yağı, balık unu, yaş meyve, kuru meyve, sucuk pastırma, nebati yağ, süt ve süt mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 8 %12.50
15. Çay sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 15 %6.66
16. Alkollü ve alkolsüz içecekler ile bunlara benzer içecekler sanayiinde

kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *

15 %6.66
16.1. Meyve suyu konsantresi ve pulp üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (evarporatör, ultra filtre makinesi, püre işleme hattı,

filtre tanbur ve pastarazatör vb. )

10 %10,00
17. Diğer Gıda ve Benzeri Ürünlerin İmalatı: ( 11, 12,13,14,15,16) numaralı sınıflarda yer almayan yiyecek ve içeceklerin üretiminde

kullanılan iktisadi kıymetler

12 %8.33
17.1. Bisküvi, çikolata ve şekerleme fabrikalarında kullanılan lehimli kaplar 3 %33.33
17.2. Rafine tuz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 8 %12,50
18. Özel İşleme Araçları ile Üretilen Yiyecek ve İçeceklerin İmalatı: Geri dönüşümlü foluklar, paketli konteynerler gibi aletleri kontrole

yarayan ve özel materyaller olarak ( 11, 12, 13,14,15,16,17) numaralı sınıflarda tanımlanan faaliyetlerde kullanılan sepet,

kutu, araba, ızgara tepsileri, balık işleme tepsileri v.b. iktisadi kıymetler

4 %25.00
18.1. Alkollü veya alkolsüz içeceklerin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler 5 %20.00
18.2. Cam şişeler 3 %33.33
18.3. Demir ve çelikten imal fıçılar ve tüpler 8 %12.50
19. Tütün ve Tütün Mamulleri İmalatı: Sigara, puro, enfiye, cigarillo,

pipo tütünü v.b. tütün ve tütün mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

15 %6.66
20. Mensucat Ürünleri ve Benzeri Ürünlerin İmalatı
20.1. Örgü Ürünleri İmalatı: Örme, ağ dokuma, dantel ve benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 8 %12.50
20.1.1. Nakış makineleri 5 %20,00
20.2. Pamuk İşleme: Pamuk işlemeye yarayan iktisadi kıymetler 10 %10.00
20.3. Pamuk ve Yün İplik, Lif ve Dokuma Kumaş İmalatı: Eğrilmiş ipliğin hazırlanması, karıştırılması, bükülmesi, iplik ve liflerin

sarılması, ipliğin çözülmesi ve çevrilmesi, esnek iplik ve lifle kaplı ürünler, şerit, bez, lastik doku, örgü dokumalar, ambalajlama için bükülmüş jüt, şilte, yastık, çarşaf, endüstriyel kuşaklar, fiberle kaplanmış fabrika atıklarının işlenmesi, yumaklar ve kumaş tiftiklerinin işlenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri

10 %10.00
20.4. Halı İmalatı, Halı Boyama ve Bu Ürünlerin Tamamlanması ve Tekstil Ürünlerinin Paketlenmesi: Halı, kilim, paspas, çift yüzlü

dokunmuş yün halı, saçak ve diğer saçaklı ürünlerin ve dokuma veya iplik halıların arka ve ön yüzlerinin birleştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve elde dokuma halı ile fabrikasyon halıların örneklerinin hazırlanması veya çorap veya külotlu  çorapların katlanması, dikilmesi ve yün olmayan ürünleri üretmek için fabrikasyon ürünlerin katlanması, kesilmesi, dikilmesi, buruşturulması, düzeltilmesi gibi elbiselerden daha çok katlanarak, şekil verilerek, kesilerek, dikilerek oluşturulan tekstil ürünlerinin paketlenmesi ve üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

8 %12.50
20.5. Giysi ve Diğer Bitmiş Ürünlerin İmalatı: Giyim eşyası/kıyafet, diğer tekstil ürünleri, kürkler ve dokumaların kesilerek ve dikilerek imal edilmesi ve tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve tamamlayıcı malzemelerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Deri ve sentetik giysilerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç) 8 %12.50
20.5.1. Giysi ve diğer bitmiş ürünlerin imalatında kullanılan üç boyutlu
vücut tarama ve ölçüm sistemleri 10 %10,00
20.6. Deri ve Deri Ürünleri İmalatı: Ayakkabı, kemer, giysi ve bavul gibi nihai deri ürünlerinin imalatında, ham kürklerin işleme tabi tutulmasında, deri ve postların tabakalanmasında, işlenmesinde ve nihai işlemlere tabi tutulmasında kullanılan iktisadi kıymetler 8 %12.50
20.7. Tekstil İpliği İmalatı: İpliği dökme yapmak veya ipliğin işlenmesinde ve bunlarla ilgili işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler (Bu tür imalatta kullanılan ana makineler şunlardır: Hatalı sarma, çizme, tartma, kumaş dolapları, yüksek hızlı burgu sargı makineleri

ve benzeri makineler)

8 %12.50
20.8. Yün Olmayan Dokumaların İmalatı: Keçe ürünleri, vatka, tabaka pamuk, tampon, üstüpü v.b. üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00
20.9. Endüstriyel iplik ve kordbezi imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8.33
20.10. Ham kumaş boyama işlemlerinde (Boya, apre, kasar, ram, sanfor,  yıkama, şardoş, tıraş vb.) kullanılan iktisadi kıymetler 8 %12,50
20.11. Tekstil ürünlerinin test işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler:  Kesim presi makinesi, dikiş makinesi, overlok makinesi,

çamaşır makinesi

10 %10,00
20.12. Dikiş makinesi (Terzilik, tekstil ürünleri tamiratı vb. işlerde kullanılanlar) 10 %10,00
21. Tıbbi Malzeme, İlaç ve Diş Malzemesi İmalatı: Medikal ürünler, tıbbi ilaçlar ve dişle ilgili ilaç ve müstahzarların üretiminde

kullanılan iktisadi kıymetler

8 %12.50
21.1. Çift cidarlı buhar kazanları, komprime makineleri, doldurma makineleri, cihazları ve vasıtaları, tephir kazanları, merhem

sıvağı hazırlama kapları, merhem karıştırma cihazı (Melanjör), merhem ezme makinesi (Melaksör), odistile ve obidistile cihazları,

biyolojik ve müstahzarları yapan laboratuvarlarda kullanılan cihaz, makine, tesisat, tertibat ve vasıtalar

3 %33.33
21.2. Vakum cihazı veya buna muadil tertibat, tüp veya kavanozlara merhem doldurma ve kapama makineleri, ajitatörlü ve termostatlı

suppozituar makinesi, harici tesirattan muhafaza için hususi empermeabilize ambalaj makinesi, ampul kapatma-doldurma makinesi

3 %33.33
21.3. Kurutma evütü (Elektrikli, havagazlı ve buharlı), süzme tertibatı (muhtelif cins filtre cihazları), alkol distilasyon inbikleri,

filtrasyon tertibatı, muhtelif filtre cihazları, bakteriyolojik ve immünolojik-serolojik müstahzar yapan laboratuvarlarda kullanılan

cihaz, makine, tesisat ve vasıtalar, kalıplar (Tablet ve kaşeler ve diğer müstahzarlar için hususi suretle hazırlatılmış bulunan kalıplar), tıbbi müstahzarlara ait ambalaj maddelerinin baskısında kullanılan klişe, kalıp ve hususi bıçaklar

2 %50.00
22. Optik alet sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel
araç gereçler * 10 %10.00
23. Ağaç ürünleri imalatı
23.1. Kereste Kesimi: Kereste kesim makine ve ekipmanları ile benzerleri 6 %16.66
23.2. Ahşap Ürünler ve Mobilya İmalatı: Kereste ve direklerin işleme tabi tutulması da dahil kontrplak, sıkıştırılmış kereste, döşemelik

malzeme, ahşap kaplamalar, mobilya ve diğer ahşap ürünleri ve bunların benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

10 %10.00
23.3. Kağıt ve Kağıt Hamuru İmalatı: Hamur materyalleri işleme ve depolama, beyazlatma işlemleri, kağıt ve tabaka imalatı ve

otomatik tamamlama işlemleri için kullanılan iktisadi kıymetler  ve imalatta yararlanılan kimyevi maddelerin yeniden kullanılması

veya arındırılması için kullanılan belirli bir kapasitedeki buhar ve kimyevi maddelerin ayırma sistemleri (Kağıt yapımında

kullanılan kereste yada yapı sektöründe kullanılan kontralit  imalatında kullanılanlar hariç)

13 %7.69
23.4. Yeniden Kullanılabilen Kağıt, Tabaka Kağıtlar veya Kağıt  Hamuru Ürünleri İmalatı: Kağıdın makinede katlanması, kağıt

poşet, kağıt kutu, mukavva, zarf gibi kağıt hamurun belirli bir  ürüne dönüştürülmesi, kağıdın yeniden imalı veya  değiştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler v.b.

10 %10.00
23.4.1. Elektronik miğfer boru makinası, tuvalet kağıdı ve mutfak havlu sarma hattı, otomatik paket makinası, otomatik denetleme

makinası, bobin asansörü

10 %10,00
23.5. Bebek bezi, kadın bağı ve bunların benzerlerinin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler %10 %10.00
23.6. Kağıt ve karton ambalajların üzerine yapılan baskılarda kullanılan kauçuk klişeler 2 %50,00
24. Basın Yayın ve Bağlantılı Sektörler: Baskı, taş basması, gravür  veya yaprak gibi bir veya birden fazla süreç aracılığı ile yapılan

basımda kullanılan; kitap ciltlemesi ve yazımı, oymacılık, resim  oymacılığı ve elektronik araçlarla yazım gibi basım ticareti ile

ilgili hizmetlerin görülmesinde; kitap, gazete ve süreli yayınların yayımlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri

10 %10.00
25. Kimyasal Ürünler ve Bağlantılı Ürünlerin İmalatı: Tamamlanmış kimyevi ürünler, sentetik fiber ve plastik materyaller gibi ileri

aşamalarda kullanılan kimyevi ürünlerin ve temel organik ve  inorganik kimyasalların imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

ve film, fotoğraf kağıdı, hassas fotoğraf kağıdı, gelişmiş kimyasallar  gibi fotoğrafçılıkla ilgili gereçleri imal etmekte kullanılan iktisadi  kıymetler ve atık su havuz ve kanalları gibi fabrika arazisi ve üretim süreciyle doğrudan bağlantılı bütün arazi düzenlemeleri  (Binalar ve yapısal eklentiler bu kapsamda değildir.)

10 %10.00
25.1. Elektrik, enerji dağıtım ve kontrol ekipmanları (Deniz suyunda çalışan eşanjör, filtre, pompa, boru, vana gibi ekipmanlar) 5 %20.00
25.1.1. Motorlar 10 %10.00
25.1.2. Deniz kıyısı, arıtma tesisi v.b. korozif ortamda çalışan motorlar 8 %12.50
25.1.3. Buhar emiş fanı v.b. sıcak ve nemli ortamda çalışan motorlar 5 %20.00
25.1.4. Seyyar dalgıç pompa motorları 5 %20.00
25.1.5. Paneller ve panel cihazları 10 %10.00
25.1.6. Kablo, kanalet, tava, kondült, spiral, start-stop butonları ve
benzerlerinden oluşan hatlar 10 %10.00
25.1.7. Deniz kıyısı, arıtma tesisi ve korozif ortamda çalışan saha cihazları 5 %20.00
25.2. Enstrümanlar  ve saha cihazları (Asidik, bazik ve klorlu ortamlarda kullanılan tank, eşanjör, kolon, pompa, boru ve vana gibi ekipman) 10 %10.00
25.3. Proses gereği korozyon ve erozyona uğrayan özel reaktörler ve müştemilatı 5 %20.00
25.4. Mamul ve yarı mamul ürün taşımasında kullanılan ve devamlı  sirkülasyonda olan veya proses gereği periyodik ışıl işlemlerine

maruz kalan kutu, sepet, konteyner gibi taşıma ekipmanları

3 %33.33
25.5. Petro kimya sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bu  sektörde kullanılan tesisler 10 %10.00
25.5.1. Petrokimya sanayiinde kullanılan katalizörler (reaktörde sabit bir  yatakta bulunup tüketilmeksizin reaksiyonun gerçekleşmesini

sağlayanlar)

4 %25.00
25.6. Polyester elyaf imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00
25.7. Sentetik iplik imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 %6.66
25.8. Azot sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 10 %10.00
25.9. Suni gübre sanayinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel
araç gereçler * 10 %10.00
25.10. Soda sanayinde kullanılan kalsiyum oksit (Kireç) fırınları 5 %20.00
25.11. Pestit (Haşarat ilacı) ve diğer zirai kimyasal ürünler, boya, sentetik ürünler, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler, matbaa

mürekkebi ve macun imalatı, eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler sabun ve deterjan, temizlik  ve cilalama maddeleri, parfüm, kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri

10 %10.00
25.12. Nükleer yakıt imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8,33
25.13. Filtre ve havalandırma sistemleri imalatında kullanılan filter  kağıdı pileleme makineleri, plastik kaynak makineleri, çift kompenantlı dozaj miks makineleri, poliüretan conta döküm robotları, ambalajlamada kullanılan shrink makineleri, pistonlu döndürme makineleri, üç köprülü gönyemele makineleri 6 %16,66
25.14. EPS ve EPP olarak adlandırılan strafor hammaddelerinden tavan levhaları, ambalaj malzemeleri, inşaat iç-dış ısı izolasyon

levhaları ile otomobillerin bazı iç aksamlarının imalatında kullanılan iktisadî kıymetler

25.14.1. Enjeksiyon makine tesisatı ve aksesuarları 12 %8.33
25.14.2. Kalıplar 7 %14.28
25.14.3. Blok makineleri 9 %11.11
25.14.4. Buhar kazanları 15 %6.66
25.14.5. Kesme ve dilme makineleri ile tezgahlar 10 %10.00
25.14.6. Besleme tabancaları (enjektör) ve aksesuarları 6 %16.66
25.14.7. Alev test cihazları 5 %20.00
26. Kauçuk Ürünleri İmalatı: Tekerlek, boru, kauçuktan yapılmış ayakkabı, mekanik kauçuk içeren eşyalar, ökçe ve tabanlar,

döşemelik malzemeler ve taban geçirilen lastik kaplama ve tekerlerin onarımı gibi doğal, sentetik veya işlemden geçirilen

kauçuk veya bir ağaçtan toplanan reçineden oluşan maddelerden yapılan ürünlerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve

benzerleri

10 %10.00
26.1. Transmisyon kayışları, konveyör bantları, V kayışlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler: Sıvama bıçağı, kür fırını ve ön ısıtma grubu, laminasyon ve şekillendirme ünitesi, soğutma grubu ve sarım makinesinden oluşan konveyör bant üretim hattı 10 %10,00
26.2. Kauçuk Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Alet ve Cihazlar: Delme cihazı, damga, kalıp göbeği, kalıp, kundura kalıbı, şablon,

özel variller, fırça, madeni levhalar ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar *

4 %25,00
27. Nihai Plastik Ürünleri İmalatı: Ticari amaçla üretilen özel plastiklerin kalıba dökümünde ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00
27.1. Plastik parça ve kalıpların imalatına ilişkin olarak boyama ünitesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Yaş boya kabini ve ekipmanları, boya pişirme fırını, pozitif basınç ünitesi ve

ekipmanları vb.

7 %14,28
27.2. Nihai Plastik Ürün İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazı, damga aleti, kalıp, şablon, ölçü aletleri  ve benzerlerinden

oluşan özel alet ve cihazlar

*4% 25,00
27.3. Plastik enjeksiyonda kullanılan kalıplar 5 %20,00
27.4. Cam-elyaf takviyeli plastik su boruları üretiminde kullanılan, boru üretim makinesi, boru taşlama ve pah kırma ünitesi, hidrostatik boru sızdırmazlık ünitesi, boru ve manşon kanal açma ünitesi, hidrostatik manşon sızdırmazlık ünitesi, rijitlik

ölçme test makinesi gibi ünite ve makineler

10 %10.00
28. Cam Ürünleri İmalatı: Düzcam, işlenmiş camlar, cam kaplar, züccaciye ve cam elyafı gibi sıkıştırılmış cam ürünleri veya üflenerek

şekil verilmiş cam üretimi (Lens imalatında kullanılanlar hariç)

28.1. Fırınlar
28.1.1. Düz cam, buzlu cam ve cam kap fırınları 10 %10.00
28.1.2. Otomatik züccaciye ve cam elyaf fırınları 7 %14.28
28.1.3. El imalatı züccaciye fırınları 5 %20.00
28.1.4. Cam suyu (Slikat) fırınları 4 %25.00
28.1.5. Cam üretim potaları 3 %33.33
28.2. Üretim ve işleme makineleri
28.2.1. Cam üretimi, kesme ve işleme makine ve teçhizatı 10 %10.00
28.2.2. Rodaj, delme, çapak alma ve bizote makine ve teçhizatı 5 %20.00
28.2.3. Cam elyafı, otocamı, ayna, lamine temperleme, kaplama ve ısıcam makine ve teçhizatı 8 %12.50
28.2.4. Bilgisayar kontrollü, kumanda ve kalite kontrol cihazları 5 %20.00
28.3 Ergitme ve şekillendirme proseslerinde yakıt olarak kullanılan doğalgaza  ilişkin iktisadi kıymetler
28.3.1. Doğalgaz basınç ve ölçme istasyonları 15%6,66
28.3.2. Doğalgaz kazan ve kombi gibi yakma tesisleri 10 %10,00
28.3.3. Doğalgaz iç tesisat ve ilgili ekipmanlar 10 %10,00
28.4. Cam ürünleri imalatında kullanılan diğer makine, tesis ve cihazlar 5 %20,00
28.5. Cam Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Kalıplar,
şablonlar, fırçalar gibi özel alet ve cihazlar * 3 %33,33
29 Çimento İmalatı: Çimentonun torbalanarak ticari satış amacıyla imalinda kullanılan iktisadi kıymetler (Beton ve beton ürünleri

imalatında ve her türlü madencilik veya istihraç işlemlerinde

kullanılan iktisadi kıymetler hariç) 20 %5.00
29.1 Çimentolu yonga İmalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 %6,66
29.2. Çimento üretiminde döner fırınlarda kullanılan ateşe dayanıklı harç ve anker tuğlası (spiral ve magnezit ateş tuğlası) 2 %50,00
29.3. Çimento üretiminde  kullanılan hava körükleri (blower), yüksek basınçlı su pompaları, çimento değirmeni ana tahrik redüktörü 10 %10,00
30. Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatı: Kilden yapılmış çiniler, yalıtım işlevi gören toprak malzeme ve seramikler,

porselen, beton, hazır beton, tuğla, kiremit, mermer, granit, çanak çömlek ve benzeri ürünler gibi toprak ve kilden yapılan ürünlerin

imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

30.1. Taş ve Topraktan/Kilden yapılan ürünlerin İmalatında Kullanılan Ana Makine ve Teçhizatlar: Çamur, sır ve pasta değirmenleri, spraydierler, presler, kurutmalar, fırınlar v.b. 15 %6,66
30.2. Taş ve Topraktan/Kilden yapılan ürünlerin İmalatında Kullanılan yardımcı Makine ve Teçhizatlar: Kil kırıcılar, konveyörler,

elektörler, pompalar, havuz karıştırıcılar, çelik silolar, arıtma, toz emme, kompresör, pres-çıkışı, kurutma giriş çıkışı, sırlama bantları, sır havuzları, sır aplikasyon makineleri, stok arabaları, stok arabaları transfer sistemleri, fırın giriş-çıkışları, kalite-ayrım makineleri, tozlama makineleri, rektifiye makineleri, shrink fırınları, kesme makineleri dekorlama hatları vb.

8 %12,50
30.3. Taş ve Topraktan/Kilden yapılan ürünlerin İmalatında Kullanılan kalite kontrol sistemleri, Labaratuar cihazları: Otoklav, fiziksel ölçüm cihazları, karıştırıcılar, elektronik teraziler, sır eplikasyon çıkışları, elek baskı cihazları, kumpaslar, proses kontrol cihazları, kimyasal ölçüm cihazları vb. 7 %14,28
30.4. Taş ve Topraktan/Kilden yapılan ürünlerin İmalatında Kullanılan yüksek teknoloji ürünler (Robot ve benzerleri) 6 %16,66
31. Demir-çelik ve metal ürünleri imalatı
31.1. Demir İçermeyen Metallerin İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir içermeyen metallerin

eritilmesi, elektrolizi, saflaştırılmasında; demir içermeyen metallerin yuvarlanması, çıkarılması, alaşım haline getirilmesinde;

aynı metallerin diğer temel ürünlerinin kalıpları ve dökümlerinin üretiminde; çivi, kalıp, tel, kablo, büyük çivi ve inşaat kalıplarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

10 %10.00
31.1.1. Demir İçermeyen Metallerin İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazları, kalıplar, şablonlar, demirbaşlar, ölçüm  cihazları, dökümler gibi özel aletler * 7 %14.28
31.2. Döküm Ürünleri ve Bunların İmalatı: Döküm ve göbek yapımı gibi ilgili işlemleri de içeren demir ve çeliğin dökümünde kullanılan

kıymetler ve aynı zamanda arazi düzenlemeleri ve özel araçlar *

10 %10.00
31.2.1. Kızaklar, merdaneler (Asit sıyırma), konveyör kayışı, şerit sarma tamburu 3 %33.33
31.2.2. Kalıplar
31.2.2.1. Alüminyum enjeksiyon kalıpları 4 %25.00
31.2.2.2. Çelik kalıplar 4 %25.00
31.2.2.3. Sert metal kalıplar 5 %20.00
31.2.2.3. Saç parça kalıpları 5 %20.00
31.2.2.4. Plastik kalıplar 4 %25.00
31.2.2.5. Cam kalıplar 5 %20.00
31.2.2.6. Strofor kalıpları 7 %14.28
31.2.2.7. Döküm kalıplar 7 %14.28
31.2.2.8. Denge ağırlığı kalıpları 4 %25.00
31.2.2.9. Alüminyum ekstrüzyon presi ve hatları 6 %16,66
31.3. Çelik Ürünleri İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir ve çeliğin eritilmesi, ayrıştırılması ve bir araya

getirilmesinde; çeliğin yuvarlanması, alaşım haline getirilmesi, bükülmesi; çivi, büyük çivi, inşaat kalıpları, tel, kablo ve boruların

yapımında kullanılan ve sahibine bakmaksızın kok kömürünün üretiminde kullanılan ve de çelik üretim merkezleri ve demir karışımlı metal döken dökümhaneler tarafından kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda da ilgili arazi düzenlemeleri ve yukarıdaki faaliyetlerde kullanılan özel araçlar *

10 %10.00
31.4. Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı: Metal kutular, teneke kaplar, yapısal fabrikasyon metal ürünler, metal kalıplar ve diğer demir

bileşimli yada demir içermeyen metallerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Elektrikle çalışmayan ısıtma cihazlarının

imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç)

12 %8.33
31.4.1. Fabrikasyon Metal Ürünlerinin Üretiminde Kullanılan Özel Aletler: Delme aletleri, kalıplar, demirbaşlar, ölçüm cihazı,

dökümler ve dönüştürülebilir konteynerler gibi özel araçlar *

3 %33.33
31.5. Metal yüzeylere uygulanan işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler Bu işlemler, metallerin yüzeylerinin boya veya benzeri

bir uygulamaya girmesinden önce, metalde pas ve cürufun bulunması, tuz, toz, gres ve yağ gibi yüzeyde kir bulunması ve

yüzey profili gibi faktörlerden arındırılarak yüzeyin kumlama işlemi ile temizlenmesi, metalin tüm yüzeyine gözenek açılması,

yüksek basınçta çelik granül-grit püskürtülerek yüzey, boya ve diğer koruyucu malezmelerin uygulanması için gerçekleştirilenişlemleri ve bunların benzerlerini içermektedir.

6 %16,66
31.6. PVC kapı ve pencere  sistemleri ve bunların benzerlerinin  imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 6 %16,66
  31.6.1. PVC imal kalıpları 4 %25.00
31.7. Galvanizli sac üretimi ve rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler
  31.7.1. Galvanizli sac üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler: Dilme hattı, boy kesme hattı, ince kesme hattı, kalın sac kesme ve istifleme makinesi, trapez formlama makinesi, orsis yağlama makinesi, boyama hattı 12 %8,33
  31.7.2. Rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Temizleme hattı, asit regenerasyon hattı, soğuk hadde tesisi,

tavlama fırınları, temper haddesi, demineralize su üretim cihazı

12 %8,33
31.8. Dövme çelik parça imalatında kullanılan kalıplar 2 %50,00
31.9. Pirinç yüzeylerin üzerine çeşitli kimyasal maddeler kullanarak elektroliz yöntemiyle nikel ve krom kaplama işinde kullanılan

iktisadi kıymetler ile pirinç yüzeylerin üzerinde bulunan kurşun metalinin kaplama esnasında ayrıştırılması işleminde kullanılan

kurşun giderme tesisleri

12 %8,33
31.10. Demir ve profil üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
31.10.1. Haddeleme işleminde kullanılan profil giriş ve çıkış yollukları 2 %50,00
31.10.2. Mamülü istenilen boyuta getiren testere bölümüne sevk eden

transfer hatları

4 %25,00
31.10.3. Hammaddenin üretim prosesine uygun haddeleme sıcaklığına ulaşmasını sağlayan fırınlar, hammaddenin fırından stok

bölgesine kadar takip ettği üretim peryodundaki elektrikli makineler ve elektronik cihazlar, haddeleme işleminde kullanılan; lopper, maniblatör, maniblatör role yolu ve redüktörlerin, yatakların yağlanmasını sağlayan prosesteki tüm hidrolik ve pnömatik pistonlar ile üretilen mamüllerin standartlara uygunluğunu tespit edilmesini sağlayan laboratuar malzemeleri

5 %20,00
31.10.4. Sistemin kullandığı elektriğin konpanzasyonu sağalayan panolar, elektrik ve kumanda odalarınının havalandırılmasını, soğutulmasını sağlayan sistemler, mamülün istenilen boyuta

getirilmesini sağlayan hareketli testereler

6 %16,66
31.10.5. Haddeleme işleminde kullanılan ön redüktörler 7 %14,28
31.10.6. Hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettği üretim peryodunda kullanılan elektrikli makineler ve elektronik cihazlara ait elektrik otomasyon sistemleri, sistemin ihtiyacı olan enerjinin dağıtılmasını sağlayan orta gerilim sistemleri ve trafolar, haddeleşme işleminde kullanılan merdane değiştirme sisitemleri, mamulün paketlenmesinde ve stoklanmasında kullanılan taşıma sistemleri, üretim prosesinde kullanılan tüm ekipmanın altyapı sistemleri 10 %10,00
31.10.7. Haddeleme prosesinde kullanılan merdanelerin işlenmesini ve stoklanmasını sağlayan sistemler, elektrik ve kumanda

odalarında yer alan sistemler, haddeleme işlemlerinde kullanılan universal hadde tezgahları, işgücünün ihtiyacını sağlayan sosyal tesislerde kullanılan iktisadi kıymetler (Genel sııflarda sayılanlar hariç)

15 %6,66
32. “Madeni Eşya ve Makine Sanayi: Demiryolları malzemesi imal eden tesisler, eğme makineleri (Metal varak), aletler (Anahtar, lokma, gönye v.b.), alüminyum eşya imal eden makineler, ateşli silâhlar imal eden makineler, boru imal eden makineler, buz ve soğutma cihazları imal makineleri, demir ve çelik aletleri imal eden makineler, elektrik ekipman ve malzemesi imal eden makineler, gemi inşa makineleri, ısıtma (Gaz, elektrik sobaları, radyatörler v. b.) cihazları imal eden makineler, kazan imalinde

kullanılan makine ve aletler, konservekutuları imal makineleri, motor, makine ve türbin imal makineleri, tarım makine ve aletleri

imal makineleri, buldozer imal ve inşa eden makineler, cıvata ve somun imal makineleri, dişli imal makineleri, eğme makineleri

(Zaviye, daire veya helezon) , galvanizleme makineleri, traktör imal edici makineler, büro makineleri (Daktilo, hesap makinesi,

faks makinesi v.b.) imal eden makine ve tesisler, bobin sarma makineleri, hakketme makineleri, dikiş makineleri imal eden

makineler, yatak imal makineleri (Motor, makine v. b.)”

20 %5.00
32.1 El aletleri ve ev aletleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8,33
32.2. Madeni eşya ve demir çelik metal ürünleri imalatında mamüllerin elektrostatik toz boya ile boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler, kontinü toz boya tesisleri vb.(Eksenel konveyörlü fırın, eksenel kabin konveyörü, toz boya kabini, toz

boya cihazı ve bunların benzerleri)

10 %10,00
32.3. Cıvata ve somun imalatında soğuk üretim prosesinde kullanılan cıvata ve somun soğuk dövme makineleri 7 %14,28
32.4. Bağlantı elemanları üretim prosesinde ve çelik metallere esneklik, sertlik özelliği kazandırmakta kullanılan ısıl işlem fırını tesisleri 10 %20.00
33. Elektrik ve Elektronik İşlemlere Dayalı İmalat ve Makine İmalatı
33.1. Elektrikli ve Elektrikli Olmayan Makineler ve Diğer Mekanik Ürünlerin İmalatı: Makineli araçlar, endüstrinin genelinde kullanılan ve özel endüstri alanlarına ait makineler, elektrik

trafoları, dağıtım ve iletim sistemleri, mahal ısıtma ve soğutma ve dondurma sistemleri, ticari olarak veya evlerde kullanılan

araçlar, tarla ve bahçelerde kullanılan makineler, inşaat makineleri, petrol ve maden yataklarında kullanılan makineler, içten yanmalı motorlar, türbinler, aküler, lambalar, aydınlatma demirbaşları,

karbon ve grafiti ürünleri, tıbbi araçlar, dişçilikle ilgili ekipman ve araçlar, bitmiş makine, ekipman  ve ek parçaları imal etmek

için kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri

10 %10.00
33.2. Elektronik Parça, Ürün ve Sistemlerinin İmalatı: Havadan gerçekleştirilen uygulamalar da dahil elektronik iletişim, hesaplama, alet kullanma ve kontrol sistemlerinin; aynı zamanda frekans, modüle edilmiş dalga genişliği olan alıcı ve vericiler, elektrik sağlayan elektronik istasyonlar, televizyon ve video kameraları, kayıt cihazları, teypler, bilgisayarlar, bilgisayar ekipmanları, elektronik enstrümanlar, saatler, duvar saatleri; elektron tüpleri, kondansatörler, bobinler, rezistanslar, üstünde işaret taşıyan alt devreler, şalterler, lazerler, fiber optik araçlar, manyetik medya araçları ve hazır kablolar ve bunların benzerlerini

imal etmede kullanılan iktisadi kıymetler (Fotokopi makineleri, yazıcılar, posta ölçüm cihazları, diğer elektro mekanik ve mekanik

iş makineleri ve başka bir yerdesınıflandırılan iktisadi kıymetler kapsam dışındadır.)

6 %16.66
33.3. Her Türlü Yarı İletken İmalatı: Her türlü yarı iletken imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 5 %20.00
33.4. Bağlantı elemanları üretim prosesinde ve çelik metallere esneklik, sertlik özelliği kazandırmakta kullanılan ısıl işlem fırını tesisleri
10 %20.00
34. Motorlu Araçların İmalatı: Otomobiller, kamyonlar, treylerler, karavanlar, otobüslerin ve benzerlerinin  montajında kullanılan

iktisadi kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alan iktisadi kıymetler bu sınıfın dışındadır.)

12 %8.33