Archive for 13 Ekim 2012

Defter Tastik Zamanı

DEFTER TASDİK ZAMANI

(V.U.K. MADDE:221)

TASDİK HALLERİ

TASDİK ZAMANI

DAYANAĞI

ÖTEDEN BERİ İŞE DEVAM EDENLER DEFTERİ KULLANACAĞI YILDAN ÖNCE GELEN SON AYDA

(ARALIK AYI İÇERSİNDE)

V.U.K. 221. MADDESİ VE

İŞLEM YÖNERGESİ

HESAP DÖNEMİ MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT EDİLENLER DEFTERİN KULLANILACAĞI HESAP DÖNEMİNDEN ÖNCE GELEN SON AYDA
YENİ İŞE BAŞLAYANLAR İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE

(İŞE BAŞLANILAN GÜN TASDİK ETTİRİLİRSE CEZA KESİLMEZ.)

V.U.K. 221. MADDESİ VE

İŞLEM YÖNERGESİ

YENİ İŞE BAŞLAYAN, SINIF DEĞİŞTİREN VE YENİ MÜKELLEFİYETE GİRENLER İŞE BAŞLAMA, SINIF DEĞİŞTİRME VE YENİ MÜKELLEFİYETE GİRME TARİHİNDEN ÖNCE; VERGİ MUAFİYETİ KALKANLAR, MUAFLIKTAN ÇIKMA TARİHİNDEN BAŞLAYARAK ON GÜN İÇİNDE V.U.K. 221. MADDESİ VE

İŞLEM YÖNERGESİ

TASDİKE TABİ DEFTERLERİN DOLMASI NEDENİYLE VEYA SAİR SEBEPLE YENİ DEFTER TASDİK ETTİRME. YENİ DEFTER KULLANMAYA MECBUR OLANLARIN BUNLARI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE V.U.K. 221. MADDESİ VE

İŞLEM YÖNERGESİ

NOT:DEFTERLER İŞ YERİNİN BULUNDUĞU, İŞ YERİ OLMAYANLAR İKAMETGAHININ BULUNDUĞU YERDEKİ NOTERLERE TASDİK ETTİRİLİR. ŞUBE İŞYERİNİN DEFTERLERİ MERKEZ İŞ YERİNİN BULUNDUĞU YERDEKİ NOTERLERE TASDİK ETTİRİLEBİLİR. ANCAK MERKEZ İŞ YERİNİN DEFTERLERİ ŞUBE İŞ YERİNİN BULUNDUĞU YERDEKİ NOTERLERE TASDİK ETTİRİLEMEZ.

        ANCAK DEFTERLER ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞ AŞAMASINDA ŞİRKET MERKEZİNİN BULUNDUĞU YER TİCARET SİCİLİ MEMURU VEYA NOTER TARAFINDAN TASTİK EDİLİR.

DAVA AÇMA SÜRELERİ

DAVA  AÇMA  SÜRELERİ

DAVA KONUSU

DAVA AÇILACAK MAHKEME

DAVA AÇMA SÜRESİ

DAYANAĞI

VERGİ/CEZA İHBARNAMESİNE
VERGİ MAHKEMESİ
TEBLİĞDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE VERGİ USUL KANUNU

2577 SAYILI KANUN

İŞLEM YÖNERGESİ

İTİRAZİ KAYITLA VERİLEN BEYANNAMEYE AİT TAHAKKUK FİŞİNE VERGİ MAHKEMESİNE TAHAKKUK TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE 2577 SAYILI KANUN

İŞLEM YÖNERGESİ

ÖDEME EMRİNE VERGİ MAHKEMESİNE TEBLİĞDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE 6183 SAYILI KANUN

2577 SAYILI KANUN

İŞLEM YÖNERGESİ

HACİZ VARAKASINA VERGİ MAHKEMESİNE HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE 6183 SAYILI KANUN

2577 SAYILI KANUN

İŞLEM YÖNERGESİ

İHTİYATİ TAHAKKUKA VERGİ MAHKEMESİNE İHTİYATİ TAHAKKUKUN BİLDİRİM TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE 6183 SAYILI KANUN

2577 SAYILI KANUN

İŞLEM YÖNERGESİ

İHTİYATİ HACZE VERGİ MAHKEMESİNE HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE 6183 SAYILI KANUN

2577 SAYILI KANUN

İŞLEM YÖNERGESİ

İŞYERİ KAPAMA KARARINA

İDARE MAHKEMESİNE YAZININ TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 30 GÜN 2577 SAYILI KANUN

İŞLEM YÖNERGESİ

TEMYİZ DAVASI AÇMA DANIŞTAY’A KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 30 GÜN

BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLERE KESİLECEK OLAN CEZALAR

BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLERE KESİLECEK OLAN CEZALAR

(V.U.K. MÜK. MADDE:355)

1.SINIF TÜCCARLAR VE SERBEST MESLEK ERBABI 2.SINIF TÜCCARLAR  DEFTER TUTAN ÇİFTÇİLER VE KAZANCI BASİT USULE TABİ OLANLAR BUNLARIN DIŞINDA KALANLAR UYGULAMA DÖNEMİ DAYANAĞI
10.000.000.- 5.000.000.- 3.300.000.- 01/01/1996-29/07/1998 1994/6296 SAYILI KARAR
100.000.000.- 50.000.000.- 25.000.000.- 29/07/1998-31/12/1998 4369 SAYILI KANUN
200.000.000.- 100.000.000.- 50.000.000.- 01/01/1999-31/12/1999 1998/12044 SAYILI KARAR
300.000.000.- 150.000.000.- 76.000.000.- 01/01/2000-31/12/2000 YENİDEN DEĞERLEME ORANI
350.000.000.- 175.000.000.- 85.000.000.- 01/01/2001-31/12/2001 2000/1697 SAYILI KARAR
530.000.000.- 260.000.000.- 130.000.000.- 01/01/2002-31/12/2002 YENİDEN DEĞERLEME ORANI
840.000.000.- 400.000.000.- 200.000.000.- 01/01/2003-31/12/2003 YENİDEN DEĞERLEME ORANI
1.070.000.000.- 500.000.000.- 250.000.000.- 01/01/2004-31/12/2004 VUK 326 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ
1.180.-YTL 550.-YTL 270.-YTL 01.01.2005-31/12/2005 VUK 342 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ
1.290.-YTL 600-YTL 290.-YTL 01.01.2006 VUK 354 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ
1.390.-YTL 640-YTL 300.-YTL 01.01.2007-31.12.2007 VUK 364 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ
1.490.-YTL 680-YTL 320.-YTL 01.01.2008-31.12.2008 VUK 378 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ
1.600.-TL 760.-TL 350.-TL 01.01.2009-31.07.2009 VUK 388 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ
1.000.-TL 500.-TL 250.-TL 01.08.2009-31.12.2009 5904 SAYILI KANUN
1.070.-TL 530.-TL 260.-TL 01.01.2011-31.12.2011 VUK 402 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ
1.170.-TL 580.-TL 280.-TL 01.01.2012-31.12.2012 VUK 411 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ

NOT: BU CEZALAR KESİLMESİNE RAĞMEN BİLGİ VERMEYENLERE YENİDEN YAZI YAZILARAK BİLGİ VERMELERİ İÇİN TEKRAR SÜRE VERİLİR. VERİLEN BU İKİNCİ SÜREDE DE BİLGİ VERMEYENLERE BU TABLODA BELİRTİLEN CEZALAR BİR KAT ARTIRILARAK UYGULANIR.

 

 

 

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ

(V.U.K. MADDE:177)

BENDİ 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI
YILLIK MAL ALIŞLARI TOPLAMI 107.000.-YTL 119.000.-TL 120.000.- TL 129.000.- TL 140.000.-TL
YILLIK MAL SATIŞLARI TOPLAMI 150.000.-YTL 168.000.-TL 170.000.- TL 180.000.- TL 190.000.-TL
HİZMET G.SAFİ HASILAT 60.000.-YTL 67.000.-TL 68.000.- TL 70.000.- TL 77.000.-TL
1.VE 2. BİRLİKTE YAPILMASI HALİNDE İŞ HASILATININBEŞ KATI İLE YILLIK SATIŞ TUTARININ TOPLAMI 107.000.-YTL 119.000.-TL 120.000.- TL 129.000.- TL 140.000.-TL
DAYANAĞI Yeniden Değerleme Oranı
VUK- 364 Sıra Nolu Genel Tebliği
Yeniden Değerleme Oranı
VUK- 378 Sıra Nolu Genel Tebliği
Yeniden Değerleme Oranı
VUK- 392 Sıra Nolu Genel Tebliği
Yeniden Değerleme Oranı
VUK- 401 Sıra Nolu Genel Tebliği
Yeniden Değerleme Oranı
VUK- 411 Sıra Nolu Genel Tebliği

NOT : TABLODA BELİRTİLEN RAKAMLARIN ALTINDA KALANLAR İŞLETME HESABINA GÖRE DEFTER TUTAR. İSTEYEN MÜKELLEFLER BU MİKTARLARA BAĞLI KALMAKSIZIN BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTABİLİRLER. YILLIK HASILATLARI %20 ‘NİN ALTINDA AZALIŞ GÖSTEREN VEYA ARKA ARKAYA ÜÇ YIL %20’E KADAR AZALIŞ GÖSTERENLER İŞLETME ESASINA GÖRE DEFTER TUTARLAR.

 

 

 

VERGİ BİLDİRİM VE SÜRELER

BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY BİLDİRİM SÜRESİ DAYANAĞI
İŞE BAŞLAMA

GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA,                    ŞİRKETLERİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRGELERİ İSE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR.

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
İŞ DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
İŞİ BIRAKMA OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
NAKİL OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
ÖLÜM OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
TASFİYE VE İFLAS OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SATIN ALMA Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN 3100 S.K. 35 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI BİLDİRME SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN 3100 S.K. 35 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ
KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C. ALIMINDA KULLANMAYA BAŞLAMA SÜRESİ 30 GÜN 3100 S.K. 35 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ
İŞİ BIRAKMADA Ö.K.C. MÜHÜRLETME SÜRESİ İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY 3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ

İŞLEM YÖNERGESİ

TEKRAR Ö.K.C..KULLANMA DA MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN 3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ

İŞLEM YÖNERGESİ

AKARYAKIT POMPALARININ ÖKC BAĞLANMA MECBURİYETİNİN BAŞLAMA TARiHLERi a) Erişme Kontrollü Karayolları (Otoyolları Genel Müdürlüğünün yol ağında Devlet yolu olarak belirlenen yollar ve Büyükşehir Belediye sınırları ile mücavir alanlar içerisindeki akaryakıt istasyonlarında (satış hasılatlarına bakılmaksızın)

01.05.2004 tarihinden itibaren

b) Diğer akaryakıt istasyonlarında bir önceki dönem akaryakıt satışları toplamı:

– 5 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 01.08.2004 tarihinden itibaren

– 3 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 01.01.2005 tarihinden itibaren – 1 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 01.06.2005 tarihinden itibaren – 1 Trilyon liranın altında kalan mükellefler için 01.01.2006 tarihinden itibaren

c) 01.08.2004 tarihinden sonra işe başlayan mükelleflerde ise işe başlama tarihinden itibaren 60 gün içerisinde başlayacaktır.

Dileyen mükellefler bu tarihleri beklemeksizin de akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatıp kullanabileceklerdir. Buna göre, 58 No.lu Genel Tebliğin 5. bölümünde yer alan akaryakıt istasyonu işletmecilerinin kanuni defterlerine yapacakları kayıtlar ve düzenleyecekleri belgelere ilişkin 01.05.2004 tarihi, 01.08.2004 olarak değiştirilmiştir.

3100 S.K. 59 NOLU TEBLİĞ