Archive for 17 Haziran 2013

Adi Ortaklığın feshi ve Tasfiyesi

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi

E.No : 2010/5661 K.No : 2011/1578

Tarih : 03.02.2011

                            •  ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ VE TASFİYESİ

ÖZÜ: Adi ortaklığın feshi ve tasfiyesi için öncelikle adi ortaklığın mal varlığının tespiti gerekir.

          (818 s. BK m. 520-541)

Taraflar arasındaki adi ortaklığın feshi ve tasfiyesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmalı, davalı avukatınca duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine, temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. Read more