Amortisman Oranları

No

Amortismana Tâbi İktisadî Kıymetler

Faydalı Ömür (Yıl)

 

Normal Amortisman Oranı
1 Binalar
1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar
1.1.1. Beton, kargir, demir, çelik 50 %2.00
1.1.2. Yarı kargir, yarı ahşap  (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali  püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil) 33 %3.03
1.1.3. Ahşap, kerpiç 20 %5.00
1.1.4. Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar 15 %6.66
1.1.5. Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar 10 %10.00
1.1.6. Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri 15 %6,66
1.1.7. Sarnıç ve benzerleri 50 %2.00
1.1.8. Tanklar
1.1.8.1. İspirto ve benzeri tanklar 15 %6.66
1.1.8.2. Asit tankları, yakıt depolama tankları, reçine tankları 10 %10.00
1.1.8.3. Diğer tanklar 15 %6.66
1.2. Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar
1.2.1. Beton, kargir, demir, çelik 40 %2.50
1.2.2. Yarı kargir 25 %4.00
1.2.3. Ahşap 15 %6.66
1.2.4. Kerpiç 10 %10.00
1.2.5. Galip malzemesi saç, çinko, teneke 10 %10.00
1.2.6. Polyester izolasyonlu çadırlar (Taşıyıcı iskeleti ağırlıklı olarak çelik civatalar ile monte edilmiş çelik konstrüksiyondan veya elektro galvanizle kaplanmış demir konstrüksiyondan oluşan ç adır niteliğinde inşa edilmiş yapılar) 4 %25.00
1.3. Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler 50 %2.00
1.4. İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler 50 %2.00
1.5. Gergili membran sistemleri 6 %16,66
2. Tesis ve Arazi Düzenlemeleri: Yaya kaldırımları, otoparklar, kanallar, su yolları, arklar, setler, boşaltma sistemleri, lağımlar

(Belediyelere ait lağımlar hariç), rıhtım ve doklar, mendirek ve dalga kıranlar, havuzlar (Sabit ve yüzer), kuyular, regülatörler, bentler, ihata  duvarları, havai hatları ve direkleri, hudut ihata direkleri ve telleri,  soğuk hava tesisleri, bahçe ve parklar, spor

sahaları (Tribünler hariç),  köprüler, çitler, araziye yerleştirilen vericiler ve bunlara benzer olanlar

15 %6.66
2.1. Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi şose ve adi kaldırım ve  bunlara benzeyen yollar) 8 %12.50
3. Demirbaşlar
3.1. İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullanılan iletişim araçları gibi kıymetler ile işletmelerde müşteriler için tahsis edilen oturma gruplarını kapsar. (Başka bir sınıflamada yer alan iletişim araçları hariç) 5 %20,00
3.2. Televizyonlar 5 %20.00
3.3. Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti 3 %33,33
3.4. Branda bezi, çuval, kanaviçe, bez torba, naylon torba, küfe, su hortumu 2 %50.00
3.5. Kasalar
3.5.1. Plastik kasalar 5 %20.00
3.5.2. Tahta kasalar 2 %50.00
3.5.3. Demir, çelik vb. meteryallerden mamul para veya değerli eşya saklamaya yarayan kasalar 50 %2.00
3.6. Paletler
3.6.1. Tahta palet 2 %50.00
3.6.2. Plastik palet 5 %20.00
3.7. Liman stoklama ve yükletme tesislerinin inşaatında kullanılan kazık temeller (Palplanşlar) 3 %33.33
3.8. Isıtma malzemeleri
3.8.1. Kazanlar (Sıcak su, kızgın su, buhar kazanları) 15 %6.66
3.8.2. Isıtma boruları 15 %6.66
3.8.3. Pompalar 15 %6.66
3.8.4. Vanalar, pislik tutucular, çek valflar 20 %5.00
3.8.5. Sıcak hava apareyleri 20 %5.00
3.8.6. Isıtıcılar (Radyatör, konvektör v.b.) 25 %4.00
3.8.7. Sıcak su üreteçleri (Boyler, eşanjör v.b.) 15 %6.66
3.8.8. Şofbenler ve kombiler 10 %10.00
3.8.9. Hidroforlar 10 %10.00
3.8.10. Su yumuşatma cihazları 10 %10.00
3.8.11. Genleşme depoları 10 %10.00
3.8.12. Brülörler 15 %6.66
3.8.13. İçten yanmalı motorlar 10 %10.00
3.8.14. Soba 5 %20,00
3.9. Konfor ve klima tesisat malzemeleri
3.9.1. Klima santralleri (Vantilatör, aspiratör, ısıtıcı-soğutucu) 15 %6.66
3.9.2. Fan-coil cihazları 15 %6.66
3.9.3. Komple borulu ve kapalı tip soğutma ve ısıtma malzemeleri (VRF sistemleri) 10 %10.00
3.9.4. Su soğutma grupları 15 %6.66
3.9.5. Pencere, duvar ve salon tipi klima cihazları 15 %6.66
3.9.6. Hava perdeleri 10 %10.00
3.9.7. Havalandırma sistemleri 10 %10.00
3.10. Merkezi mutfak cihazları (Yiyecek ve içecek sektöründe teşhir amacıyla kullanılanlar dahil)
3.10.1. Sebze soyma ve doğrama makineleri 10 %10.00
3.10.2. Et kıyma makineleri 10 %10.00
3.10.3. Mikserler 10 %10.00
3.10.4. Buzdolabı, derin dondurucu ve bunlara benzer soğutma dolapları 10 %10.00
3.10.4.1. Ürünlerin teşhir ve muhafazası amacıyla kullanılanlar 5 %20.00
3.10.5. Yemek pişirme tencereleri 10 %10.00
3.10.6. Fırınlar 10 %10.00
3.10.7. Kuzine ve yer ocakları 15 %6.66
3.10.8. Bulaşık yıkama makineleri 10 %10.00
3.10.9. Komple soğuk odalar 10 %10.00
3.10.10. Yemek asansörleri (Monşarjlar) 15 %6.66
3.10.11 Elektrik ısıtıcılı yemek dağıtım tezgahı 10 %10.00
3.11. Merkezi çamaşırhane cihazları
3.11.1. Çamaşır yıkama ve sıkma makineleri 10 %10.00
3.11.2. Ütü makineleri(Kolalama makineleri dahil) 15 %6.66
3.11.3. Çamaşır kaynatma ve kurutma makineleri 10 %10.00
3.12. Asansörler (Yük, insan vb.) 10 %10.00
3.13. Medikal malzemeler
3.13.1. Otoklav cihazları 10 %10.00
3.13.2. Buhar Jeneratörleri 10 %10.00
3.13.3. Sterilizatörler 10 %10.00
3.13.4. Oksijen ve azot tüpleri 20 %5.00
3.13.5. Basınç düşürücüler (Oksijen, azot vb.) 10 %10.00
3.13.6. Basınçlı hava kompresörleri 15 %6.66
3.13.7. Oksijen, vakum, azot, basınçlı hava priz ve abone fişleri 10 %10.00
3.13.8. Laboratuvar cihazları
3.13.8.1. Analizorlar (Biyokimya, hormon, idrar v.b.) 5 %20.00
3.13.8.2. Etüv, su banyosu, ısıtıcı sistemler 5 %20.00
3.13.8.3. Karıştırıcı ve çalkalayıcılar 6 %16.66
3.13.8.4. Mikroskoplar 6 %16.66
3.13.8.5. Analitik cihazlar 5 %20.00
3.13.9. Teşhis ve tedavi cihazları (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi cihazı, Endoskopik ameliyat robotu v.b.) 5 %20.00
3.13.9.1. Diyaliz makinesi ve diyaliz su sistemleri 6 %16,66
3.13.10. Medikal mobilya (Hasta yatağı ve taşıma arabası v.b.) 10 %10.00
3.13.10.1. Portatif sedye 5 %20,00
3.13.11. Ameliyathane ve sterilizasyon
3.13.11.1. Sterilizatörler 8 %12.50
3.13.11.2. Cerrahi termal yıkayıcı 8 %12.50
3.13.11.3. Ameliyat masası 8 %12.50
3.13.11.4. Ameliyat lambası 8 %12.50
3.13.11.5. Anastezi cihazı 6 %16.66
3.13.11.6. Elektro koter 6 %16.66
3.13.11.7. Video endoskopi ve görüntüleme ekipmanları 6 %16.66
3.13.11.8. Cerrahi el aletleri 7 %14.28
3.13.12. Radyo terapi cihazı (Linac) 8 %12.50
3.13.13. Pet (Pozitron emisyon tomogrofi cihazı) 6 %16.66
3.13.14. Kan şekeri ölçüm cihazları 10 %10.00
3.13.15 Medikal enstrümasyon setleri (Dişçilikte, omurga ve ortopedi cerrahisinde ve benzeri tıbbi alanlarda kullanılan koltuk, set ve benzeri iktisadi kıymetler) 10 %10,00
3.13.16. Hasta simülasyon cihazı

5

% 20,00

3.14. Elektrik Malzemeleri
3.14.1. Jeneratörler 10 %10.00
3.14.2. Kesintisiz güç kaynakları (Statik ve dinamik UPS) 10 %10.00
3.14.3. Paratonerler 10 %10.00
3.14.4. Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvektörleri vb. 10 %10,00
3.14.5. Transformatörler 10 %10,00
3.14.6. Redresörler 10 %10.00
3.14.7. Akümülatörler 5 %20.00
3.14.8. Akü  şarj redresörü 5 %20.00
3.14.9. Şalt cihazları, kontaktörler 3 %33,33
3.14.10. Elektrik panoları, benzeri anahtarlama ve kontrol üniteleri 10 %10.00
3.14.11. Elektirik motorları, elektirik trafoları 10 %10.00
3.14.12. Orta gerilim yedek güç üretim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek güç sistemi için enerji senkronizasyon ve yük dağılım üniteleri 10 %10,00
3.14.13. Ticari amaç dışında elektrik ve ısı formları üretimi için kullanılan kojenerasyon sistemleri (Ticari amaçla kullanılan sistemler, sistem bünyesindeki iktisadi kıymetler bazında ayrı ayrı itfa edilecektir.) 10 %10,00
3.14.14. Jeton, madeni para ve özel kart gibi sistemlerle çalışan, cep telefonu ve kamera gibi pilli cihazları şarj etmek için kullanılan

makineler

3 %33.33
3.15. Perde, güneşlik, store ve teferruatı ve benzerleri ile yatakhane ve yemekhane eşyası 5 %20.00
3.16. Silolar (Kömür, kum, tahıl v.b.) 15 %6.66
3.17. Kaynak makinesi 5 %20.00
3.18. Zincir, halat 3 %33.33
3.19. Ponton 5 %20.00
3.20. Kondansatör 5 %20.00
3.21. Oksijen takımı, oksijen saati 6 %16.66
3.22. Güneş kollektörü 6 %16.66
3.23. Depolama raf sistemleri 10 %10.00
3.24. Çim biçme makinesi 4 %25.00
3.25. Çöp konteynerleri 4 %25.00
3.26. Elektronik güvenlik sistemleri 5 %20.00
3.27. POS cihazları 5 %20.00
3.28. Yangın söndürme cihazları 5 %20.00
3.29. Radyasyon aleti 5 %20.00
3.30. Nem alma cihazları 5 %20.00
3.31. Kart basma makinesi 10 %10.00
3.32. Kart kesme makinesi 10 %10.00
3.33. Zarflama makinesi 10 %10.00
3.34. Projeksiyon cihazı 5 %20.00
3.35. Fotoğraf makineleri ve kamera 5 %20.00
3.36. Ölçüm cihazları 5 %20.00
3.37. Elektronik test cihazları 5 %20.00
3.38. Mekanik test cihazları 7 %14.28
3.39. El ölçü aletleri 4 %25.00
3.40. Hızlı protip makineleri 5 %20.00
3.41. Kompresörler (3.13.6. Sınıfında sayılanlar hariç) ve pnömatik makineler 6 %16,66
3.42. Takım tezgahları, talaşlı ve talaşsız kesme makinaları 6 %16,66
3.43. Redüktörler 10 %10.00
3.44. Metal işlemeye mahsus araç gereçler, (torna tezgahları, frezeler, bileme aparatları, taşlama makineleri ve bunların benzerleri) 10 %10.00
3.45. Delme, kesme, zımparalama, planyalama, ısıtarak yapıştırma, lehimleme ve bunlara benzer işlemlerde kullanılan taşınabilen elektrikli makine ve el aletleri 10 %10.00
3.46. Asfalt-beton kesme makineleri, çatlak derz genişletme makineleri, perdah makineleri, asfalt makinesi, vibrasyonlu satıh mastarı, kampaktörler, vibrasyonlu tokmak, vibrasyonlu silindir, beton vibratörü, betonyerler, beton test çekici ve benzerleri 10 %10.00
3.47. Hidrolik kırıcı ve deliciler ile bunlara ait ataşmanlar 10 %10.00
3.48. Elektrik süpürgeleri ve temizlik makineleri (Her türlü zeminin ıslak ya da kuru olarak temizlenmesi veya vakumlanması

işlemlerini yerine getiren makineler)

8 %12,50
3.49. Elektronik telekomünikasyon alet ve cihazları
3.49.1 Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, interaktif telekontrol sistemleri network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri vb. 5 %20.00
3.49.2. Telefon santralleri ve dahili ve harici muharebe telsiz baz istasyonları 10 %10.00
3.49.3. Araç içi konuşma kitleri, setleri ve benzerleri 5 %20.00
3.49.4. Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayını alıcı cihazlar ve bunlara ait sistemler
10 %10.00
3.49.5. Video kayıt ve gösterme cihazları, müzik seti, dijital ve diğer ses kaydediciler, amplifikatör, ekolayzır, ses mikser cihazları,  uydu antenleri ve uydu alıcı cihazları, uzaktan kumanda cihazları vb. 5 %20.00
3.49.6. Projeksiyon cihazları, slayt makinesi, tepegöz, sinema film makinesi, video konferans cihazı, stüdyo tipi veya mobil olarak kullanılan alıcı cihazlar vb. 5 %20.00
3.49.7. Bilgi işlem makinelerinde kullanılan ses, TV- radyo ve görüntü faks modemleri 5 %20.00
3.49.8. GPRS ve benzeri uydular yardımı ile konum belirleme cihazları 5 %20.00
3.49.9. Elektronik optik alet ve cihazlar 6 %16,66
3.49.10. Kapalı devre TV sistemi (CCTV) 10 %10,00
3.50. LPG, doğalgaz ve benzeri yakıtlara yönelik araç dönüşüm kitleri vb. 10 %10.00
3.51. Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yakıt tasarruf sistemleri ve ekipmanları 10 %10.00
3.52. Yürüyen merdivenler, platformlar, bariyerler ve bunların benzerleri 10 %10.00
3.53. Ambalajlama, etiketleme, basım, markalama, kodlama, işaretleme, daldırma, damgalama ve benzeri işlemlerde kullanılan makine ve

düzenekler  ile banknot bantlama makinesi

10 %10,00
3.54. Gaz, yangın güvenlik ve benzeri amaçlarla kullanılan alarm cihazları 8 %12,50
3.55 Elektrik süpürgeleri halı yıkama makineleri, yer yıkama ve temizleme makineleri 7 %14,28
3.56 Çöp öğütücüler 10 %10.00
3.57. İlaçlama makineleri 8 %12,50
3.58. El kurutma makineleri 5 %20.00
3.59. Elektronik kantar 5 %20.00
3.60. Baskül 6 %16,66
3.61. Hidrolik araç kantarları 15 %6,66
3.62. Her türlü standlar (teşhir ve diğer amaçlarla kullanılanlar 6 %16,66
3.63. Sabit konteynerler (Bekçi kulübesi ve bunun gibi sabit bir yerde yerleşik bulunan konteynerler) 15 %6,66
3.64. Mağaza (showroom), istasyon, süpermarket ve benzeri yerlerde dış mekanlara belirli bir marka veya bir işletme tanıtmak için

konulan tabela, pano, totem ve bilboardlar ve bunların benzerleri (58,1. ve diğer sınıflamalarda yer alanlar hariç)

7 %14,28
3.65. Madenden, camdan, tahtadan, nebati, kimyevi ve sair maddelerden mamul teneke, varil, bidon, kutu, sandık, fıçı, damacana, termosifon ve benzeri saklama kapları 5 %20.00
3.66. Mağaza içi yerleşimde ve teşhir amaçlı yerlerde kullanılan araç gereçler (Panolar, metal ayaklar raf düzenleri ve bunların benzerleri) 6 %16,66
3.67. Her türlü helezon taşıyıcılar (Taş, çakıl, maden, hububat ve benzerlerinin bir yerden bir yere naklinde kullanılanlar 15 %6,66
3.68. Vidalama makineleri 10 %10.00
3.69. Kalıplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 10 %10.00
3.70. Elektronik kapı dedektörü, el dedektörü, telsiz, bekçi kulübesi, x-ray cihazı vb. 10 %10.00
3.71. Bayrak , flama, adınlatma direkleri 15 %6,66
3.72. Otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı olarak kullanılan araçlar ve benzeri araçlara ait lastikler (Yeni

satın alınan araçlarda hazır olanlar hariç) (345 no.lu tebliğ ile yapılan değişiklikle doğrudan gider yazılacak)

2 %50.00
3.73. Yangın tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb. ekipmanlardan oluşan komple yangın söndürme tesisatı) 15 %6,66
3.74. Su tesisi (Su depolama ve dağıtımına ilişkin komple tesisat) 15 %6,66
3.75. Atık su arıtma tesisi (Her türlü işletmede atık suların arıtılmasında  kullanılan tesisler) 24 %4,16
3.76. Duvar saati 5 %20,00
3.77. Matkaplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 5 %20,00
3.78. Otopark sistemleri
3.78.1. Otopark ücretlendirme sistemi 15 %6,66
3.78.2. Otopark yönlendirme sistemi 10 %10,00
3.79. Fotoselli kayar kapılar 10 %10,00
3.80. LPG ve doğalgaz tesisatı (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 15 %6,66
3.81. Kartlı geçiş sistemleri 10 %10,00
3.82. Yanmaz elbise 5 %20,00
3.83. Ticari amaçlı kiralanan iş elbiseleri (işçi önlüğü, işçi tulumu, işçi pantolonu ve benzeri) 3 %33,33
3.84. Muhtelif parçalardan oluşan, parçaları birbirinden ayrı olarak muhafaza edilen ve değişik yerlere kurulması mümkün olan

reklam, tanıtım veya benzeri amaçlarla kullanılabilen, üzerinde ses sistemleri veya değişik elektronik sistemler de barındırabilen

kule benzeri yapılar ile pilon (hava kapısı) olarak kullanılan plastik maddeden yapılmış şamandıralar

7 %14,28
3.85. Çift kovalı temizlik arabaları (ıslak paspaslamada kullanılan, pres ile sıkma özelliğine sahip metal-plastik materyallerden

mamül tekerlekli temizlik araçları),  temizlik malzemelerinin düzenli bir şekilde bulundurulmasında ve taşınmasında

kullanılan metal iskeletli tekerlekli arabalar ve bunların benzerleri.

3 %33,33
3.86. Otomatik para çekme makineleri (ATM) 10 %10.00
3.87. Optik çerçeve ve camlardan deneme numunesi gözlükler

3

% 33,33

3.88. Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar

5

% 20,00

4. Bilgi sistemleri
4.1. Kişisel bilgisayarlar, el bilgisayarları (PDA), sunucu bilgisayarlar (Server) 4 %25.00
4.2. Bilgisayar Donanımları: Kart okuyucular, kart deliciler, kart seçiciler, manyetik teyp üniteleri, yüksek hızlı yazıcılar, optik

karakter okuyucular, yüksek saklama kapasitesine sahip üniteler, kağıt bant donanımı, kağıt ve bantlara bilgi kaydeden klavyeli makineler, yazıcılar, terminaller, teyp sürücüleri, disk sürücüleri, görsel imaj koruyucu tüpleri ve benzeri araçlar (Eğlence amaçlı kullanılan ekipmanlar bu sınıfa girmez)

4 %25.00
4.3. Bilgisayar yazılımları 3 %33.33
4.4. Router (yönlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data kablolaması ve bağlantı elemanları, UPS kablolama ve bağlantı

elamanları

5 %20,00
4.5. Data koruma kasası 12 %8,33
5. Elle Veri İşlenen Araçlar: Daktilo, hesap makinesi, para sayma makineleri, fotokopi makineleri, faks cihazları, kopyalayıcı

ekipmanlar ve benzerleri

5 %20.00
5.1. Ödeme kaydedici cihazlar 5 %20.00
6. Taşıma araçları
6.1. Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi taşıtları dahil) 5 %20.00
6.2. Otobüs, Minibüs, Midibüsler 5 %20.00
6.3. Hafif kamyonlar (Yüksüz ağırlığı 6 tona kadar olanlar) ve kamyonetler 4 %25.00
6.4. Ağır yük kamyonları (Yüksüz ağırlığı 6 ton ve üzeri olanlar) 5 %20.00
6.5. Motosikletler (Mopedler ve Triportörler dahil) 4 %25.00
6.6. Bisikletler ve at arabaları 4 %25.00
6.7. Kendinden hareketli yük arabaları  (Kaldırma tertibatı ile donatılmış olanlar ve forkliftler,krikolar v.b. dahil) 4 %25.00
6.8. Çekiciler (Transpaletler dahil) 5 %20.00
6.9. Demiryolları araçları ve lokomotifler 15 %6.66
6.10. Deniz  araçları
6.10.1. Yük ve yolcu gemileri 18 %5.55
6.10.2. Tankerler ve frigorifik gemiler 8 %12.50
6.10.3. Kayık ve mavnalar 5 %20.00
6.10.4. Ağaç tekne 8 %12.50
6.10.5. Deniz motorları 8 %12.50
6.10.6. Şişme bot 5 %20.00
6.10.7. Kurtarma gemileri 20 %5,00
6.10.8. Römorkör 14 %7,14
6.10.9. Acenta botları (pilot botlar) 12 %8.33
6.10.10. Enerji üretim/çevrim gemileri, Enerji üretim/çevrim deniz aracı 15 % 6,66
6.10.11. Balık Nakliye Gemisi 10 % 10,00
6.11. Ray ve tel üzerinde çalışan makineli ve makinesiz araçlar 15 %6.66
6.12. Uçak ve helikopterler 10 %10,00
6.12.1. Uçak simülatörleri 10 %10,00
6.13. Treyler ve treylere bağlı konteynerler 6 %16.66
6.14. Sabit ve gezer vinçler, tavan vinçleri 10 %10,00
6.14.1. Limanlarda kullanılan mobil vinçlerin otomatik konteyner
kaldırma ataçmanı 15 %6.66
6.15. Ambulans (İç tertibat ve teçhizatları hariç) ve itfaiye araçları 7 %14.28
6.16. Özel amaçlı araçlar ve bunların üst ekipmanları (Kar kürüme araçları, karavan, vidanjör ve tamir araçları, vinçli taşıtlar, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol ve çevre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar,

atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar ve bunların benzerleri)

7 %14,28
6.16.1. Çöp temizleme araçları ve ekipmanları
6.16.1.1. Çöp temizleme araçları 5 %20,00
6.16.1.2. Çöp temizleme araçları ekipmanları 3 %33,33
6.17. Bahçelerde, dış sahalarda veya çevre düzenlemesi gibi alanlarda atık maddeler, toprak veya malzeme vb. maddelerin taşınmasında kullanılan el arabaları, malzeme taşımada kullanılan ve tekerlekleri sağa sola dönebilen taşıma arabaları ve bunların

benzerleri.

3 %33,33
7. Tarım
7.1. Sadece tarım ve bahçecilik işlerinde kullanılmak amacıyla edinilen yapılar 25 %4.00
7.2. Sadece hayvancılık işlerinde kullanılmak amacıyla tesis edilen yapılar (Tavla, ahır, ağıl, kümes, padoks, manej v.b.) 20 %5.00
7.3. Tarımda kullanılan hububat ambarları, depolama yerleri ve bunlara benzer yerler 10 %10.00
7.4. Traktör, biçerdöver, tohum temizleme ve sınıflandırma makineleri  ve bunlar gibi tarımda kullanılan makine, teçhizat ve tertibat 5 %20.00
7.4.1. Traktör, biçerdöver, triyör (İki tekerlekli, arkasına pulluk ve benzeri ekipman takılan hareketli araç v.b.) gibi araçların yardımcı ekipmanları 5 %20.00
7.4.2. Kırkım makinesi 5 %20.00
7.4.3. Gaga kesme makinesi 5 %20.00
7.4.4. Krema makinesi 5 %20.00
7.4.5. Tavuk yolma makinesi 5 %20.00
7.4.6. Budama makinesi 5 %20.00
7.4.7. Motorlu el testeresi 5 %20.00
7.4.8. Meyve tasnif makinesi 5 %20.00
7.4.9. Buzağı emzirme makinesi 5 %20.00
7.4.10. Meyve bahçelerinde oluşabilecek don riski zararlarının asgariye indirilmesi için kullanılan, plastik malzemeden mamül ve demir

direkler üzerine kurulmuş, motor desteğiyle çalışan rüzgar pervaneleri

10 %10,00
7.5. Mandıralar 7 %14.28
7.6. Sütlük ve damızlık sığırlar (Süt ineği, damızlık danalar vb. bu sınıfa dahildir.) 5 %20.00
7.7. Atlar
7.7.1. Damızlık olarak kullanılmak üzere iktisap edilen atlar (4 yaşından büyük olanlar) 18 %5,55
7.7.2. Diğerleri (Aktife alındığı dönemde 2 yaşından büyük yarış atları vb.) 10 %10,00
7.8. Sütlük koyun ve keçiler (Damızlık koç ve tekeler dahil) 5 %20.00
7.9. Arılar 5 %20.00
7.10. Yumurtalık tavuklar (Civciv ve besilik tavuklar hariç) 2 %50.00
7.11. Kümes hayvanları üretme tesisleri ve binalar 10 %10.00
7.11.1. Üretimde kullanılan iktisadi kıymetler (Teçhizat v.b.) 5 %20.00
7.12. Deniz ve tatlı su balıkları 5 %20.00
7.13. Diğer hayvanlar (Köpek, iş hayvanları v.b.) 5 %20.00
7.14. Ekili ve dikili araziler, tesisler
7.14.1. Zeytinlikler 50 %2.00
7.14.2. Dutluklar 40 %2.50
7.14.3. Fındıklıklar 25 %4.00
7.14.4. Süs ağaçları, güllükler 20 %5.00
7.14.5. Bağlar 20 %5.00
7.14.6. Narenciye ağaçları 25 %4.00
7.14.7. Şeftali ağaçları 10 %10.00
7.14.8. Kayısı, erik, badem ağaçları 25 %4.00
7.14.9. Elma, armut, ayva, incir ağaçları 25 %4.00
7.14.10. Vişne, kiraz ağaçları 20 %5.00
7.14.11. Ceviz, kestane, antep fıstığı ağaçları 40 %2.50
7.14.12. Sair meyveli ağaçlar 10 %10.00
7.14.13. Seralar
7.14.13.1. Seralarda kullanılan makine ve aletler ve çimlendirme odası (Isıtıcılar, ilaçlama makineleri, tohum ekme makineleri ve

bunların benzerleri)

5 %20.00
7.14.13.2. Cam örtü malzemeli seralar 15 %6,66
7.14.13.3. Plastik örtü malzemeli seralar 3 %33,33
7.14.13.4. Çelik konstrüksiyon yapı malzemeli seralar 15 %6,66
7.14.13.5. Galvanizlenmiş yapı malzemeli seralar 20 %5,00
7.14.13.6. Diğer yapı malzemeleri kullanılan seralar 10 %10,00
7.14.13.7. Topraksız üretimde kullanılan sera plastiği 3 %33,33
7.14.13.8. Kaya yünü yatağı 2 %50,00
7.14.13.9. Seralarda kullanılan iklimlendirme sistemleri (Kontrol cihazları, sensörler, ısıtma, havalandırma, gölgeleme, sisleme, nemlendirme, karbondioksit, enjeksiyon makineleri vb.) ve bitki sulama- gübreleme sistemleri (sulama pompaj ve gübre dozaj makinesi vb.) gibi teknolojik ekipmanlar 10 %10,00
7.14.14. Tarımsal sulama tesisleri (Yağmurlama, damla sulama v.b.) 10 %10.00
7.14.15. Kanal ve kanaletler 10 %10.00
7.14.16. Derin kuyular 15 %6.66
7.14.17. Sağım tesis ve makineleri 5 %20.00
7.14.18. Mahsul kurutma ve yem kırma tesis ve makineleri 5 %20.00
7.14.19. Çırçırlama ve delintasyon tesisleri 5 %20.00
7.14.20. Yoncalık tesisi 3 %33.33
7.14.21. Korunganlık tesisi 2 %50.00
7.14.22. Suni çayır mera tesisi 3 %33.33
7.14.23. Çam fıstığı tesisi 50 %2.00
7.14.24. Kavaklık tesisi 10 %10.00
8. Madencilik: Metalik ve metalik olmayan minerallerin maden olarak çıkarılmasında, öğütülmesinde, kullanılmasında ve bu

tip materyallerin diğer şekillerde özel olarak hazırlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler

10 %10.00
8.1. İzabe potaları 2 %50.00
8.2. Madeni emniyet şapkaları (Baretler) 3 %33.33
8.3. Linyit ve maden ocaklarının yer altı imalatında kullanılan, ihraç havalandırma, su ihraç tesisleri ve elektrik nakliye, ocak emniyet ve tahlisiye teçhizatı, nakliye, kazı, delme, yükleme, yıkama ve zenginleştirme tesisatı ile ocak aydınlatmasında kullanılan

iktisadi kıymetler ve malzemeler

10 %10.00
9. Petrol ve gaz sanayi
9.1. Petrol ve Gaz Sondaj Faaliyetleri: Petrol ve gaz arama faaliyetlerinde ve petrol ve gaz hizmetlerinin verilmesinde kullanılan kimyasal işlemler, kuyuların kapatılması beton ile

kaplanması, kuyu ve boru yataklarının delinmesi gibi işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler

6 %16.66
9.1.1. Pompaj çubuklarından emiciler 3

%33.33

14

%7.14

9.2. Petrol ve Doğal Gaz Rezervlerinin Araştırılması ve Bunların Üretilmesi: Petrol ve doğal gaz rezervlerinin araştırılması ve

bunların üretimi, petrol ve doğal gazın boru hatlarına toplanması ve benzer saklama faaliyetlerini de içeren kuyuların kazılması,

petrol ve doğal gazın üretimi için üreticilerce kullanılan iktisadi kıymetler.

9.2.1. Filtreler (Likit petrol gaz sanayiinde kullanılan) 2 %50.00
9.3. Petrol Arıtımı: Damıtma, parçalara ayırma ve ham petrolün gaz ve diğer unsurlar için kataliz olarak ayrılmasında kullanılan

iktisadi kıymetler

15 %6.66
9.3.1. Buhar kazanlarından acı su kullanılanlar 2 %50.00
9.4. Petrol ve gaz ürünlerinin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler 9 %11.11
9.4.1. Sıvı gaz buharlaştırıcılar 9 %11,11
10. İnşaat İşleri: Kamu binaları, özel ticaret binaları, limanlar, işletme ve yönetim binaları, gayrimenkuller ve eklentileri, karayolları ve demiryollarının yapımında kullanılan iktisadî

kıymetler (Aşağıdaki sınıflarda sayılanlar hariç)

6 %16.66
10.1. İnşaat kalıpları ve iskeleler
10.1.1. Ahşap inşaat kalıpları 5 %20,00
10.1.2. Tünel kalıplar 15 %6,66
10.1.3. Yapı inşaatlarında kullanılan özel imal edilmiş hazır çelik iskeleler 20 %5,00
10.1.4. Karo taşı, kilit taşı, bordör taşı, park mantarı, çit direği vb. ürünlerin imalatında kullanılan kalıplar 4 %25,00
10.1.5. İş iskelesi ve iskele bağlantı elemanları (Sanayi borusundan imal edilmiş olanlar) 7 %14,28
10.1.6. Ağaç kalaslar 3 %33,33
10.1.7. Demir veya çelik inşaat kalıpları 7 %14,28
10.2. İnşaat demiri iskeleti üretiminde kullanılan çok amaçlı kazık demirleri işleme makinesi 8 %12,50
10.3. Kum, mıcır, çakıl kırma ve eleme işinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kum değirmeni, kum-çakıl kırma-eleme tesisi 15 %6,66
10.4. İnşaat işlerinde kullanılan iş makinesi ve benzeri araçlar (Boru döşeyici, ekskavatör ve lastik tekerlekli yükleyici gibi) 6 %16.66
10.5. Kazık çakma makinesi 8 % 12,50
11. Hububat ve Unlu Mamuller İmalatı: Un, tahıl ve diğer hububat ve unlu mamullerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 15 %6.66
12. Şeker ve Şeker Ürünleri İmalatı: Ham şeker, şurup, şekerkamışı ve şeker pancarından yapılan şekerin üretiminde kullanılan

iktisadi kıymetler

15 %6.66
13. Bitkisel yağ ve bitkisel yağ ürünleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 %6.66
14. Balık yağı, balık unu, yaş meyve, kuru meyve, sucuk pastırma, nebati yağ, süt ve süt mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 8 %12.50
15. Çay sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 15 %6.66
16. Alkollü ve alkolsüz içecekler ile bunlara benzer içecekler sanayiinde

kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *

15 %6.66
16.1. Meyve suyu konsantresi ve pulp üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (evarporatör, ultra filtre makinesi, püre işleme hattı,

filtre tanbur ve pastarazatör vb. )

10 %10,00
17. Diğer Gıda ve Benzeri Ürünlerin İmalatı: ( 11, 12,13,14,15,16) numaralı sınıflarda yer almayan yiyecek ve içeceklerin üretiminde

kullanılan iktisadi kıymetler

12 %8.33
17.1. Bisküvi, çikolata ve şekerleme fabrikalarında kullanılan lehimli kaplar 3 %33.33
17.2. Rafine tuz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 8 %12,50
18. Özel İşleme Araçları ile Üretilen Yiyecek ve İçeceklerin İmalatı: Geri dönüşümlü foluklar, paketli konteynerler gibi aletleri kontrole

yarayan ve özel materyaller olarak ( 11, 12, 13,14,15,16,17) numaralı sınıflarda tanımlanan faaliyetlerde kullanılan sepet,

kutu, araba, ızgara tepsileri, balık işleme tepsileri v.b. iktisadi kıymetler

4 %25.00
18.1. Alkollü veya alkolsüz içeceklerin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler 5 %20.00
18.2. Cam şişeler 3 %33.33
18.3. Demir ve çelikten imal fıçılar ve tüpler 8 %12.50
19. Tütün ve Tütün Mamulleri İmalatı: Sigara, puro, enfiye, cigarillo,

pipo tütünü v.b. tütün ve tütün mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

15 %6.66
20. Mensucat Ürünleri ve Benzeri Ürünlerin İmalatı
20.1. Örgü Ürünleri İmalatı: Örme, ağ dokuma, dantel ve benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 8 %12.50
20.1.1. Nakış makineleri 5 %20,00
20.2. Pamuk İşleme: Pamuk işlemeye yarayan iktisadi kıymetler 10 %10.00
20.3. Pamuk ve Yün İplik, Lif ve Dokuma Kumaş İmalatı: Eğrilmiş ipliğin hazırlanması, karıştırılması, bükülmesi, iplik ve liflerin

sarılması, ipliğin çözülmesi ve çevrilmesi, esnek iplik ve lifle kaplı ürünler, şerit, bez, lastik doku, örgü dokumalar, ambalajlama için bükülmüş jüt, şilte, yastık, çarşaf, endüstriyel kuşaklar, fiberle kaplanmış fabrika atıklarının işlenmesi, yumaklar ve kumaş tiftiklerinin işlenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri

10 %10.00
20.4. Halı İmalatı, Halı Boyama ve Bu Ürünlerin Tamamlanması ve Tekstil Ürünlerinin Paketlenmesi: Halı, kilim, paspas, çift yüzlü

dokunmuş yün halı, saçak ve diğer saçaklı ürünlerin ve dokuma veya iplik halıların arka ve ön yüzlerinin birleştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve elde dokuma halı ile fabrikasyon halıların örneklerinin hazırlanması veya çorap veya külotlu  çorapların katlanması, dikilmesi ve yün olmayan ürünleri üretmek için fabrikasyon ürünlerin katlanması, kesilmesi, dikilmesi, buruşturulması, düzeltilmesi gibi elbiselerden daha çok katlanarak, şekil verilerek, kesilerek, dikilerek oluşturulan tekstil ürünlerinin paketlenmesi ve üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

8 %12.50
20.5. Giysi ve Diğer Bitmiş Ürünlerin İmalatı: Giyim eşyası/kıyafet, diğer tekstil ürünleri, kürkler ve dokumaların kesilerek ve dikilerek imal edilmesi ve tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve tamamlayıcı malzemelerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Deri ve sentetik giysilerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç) 8 %12.50
20.5.1. Giysi ve diğer bitmiş ürünlerin imalatında kullanılan üç boyutlu
vücut tarama ve ölçüm sistemleri 10 %10,00
20.6. Deri ve Deri Ürünleri İmalatı: Ayakkabı, kemer, giysi ve bavul gibi nihai deri ürünlerinin imalatında, ham kürklerin işleme tabi tutulmasında, deri ve postların tabakalanmasında, işlenmesinde ve nihai işlemlere tabi tutulmasında kullanılan iktisadi kıymetler 8 %12.50
20.7. Tekstil İpliği İmalatı: İpliği dökme yapmak veya ipliğin işlenmesinde ve bunlarla ilgili işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler (Bu tür imalatta kullanılan ana makineler şunlardır: Hatalı sarma, çizme, tartma, kumaş dolapları, yüksek hızlı burgu sargı makineleri

ve benzeri makineler)

8 %12.50
20.8. Yün Olmayan Dokumaların İmalatı: Keçe ürünleri, vatka, tabaka pamuk, tampon, üstüpü v.b. üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00
20.9. Endüstriyel iplik ve kordbezi imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8.33
20.10. Ham kumaş boyama işlemlerinde (Boya, apre, kasar, ram, sanfor,  yıkama, şardoş, tıraş vb.) kullanılan iktisadi kıymetler 8 %12,50
20.11. Tekstil ürünlerinin test işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler:  Kesim presi makinesi, dikiş makinesi, overlok makinesi,

çamaşır makinesi

10 %10,00
20.12. Dikiş makinesi (Terzilik, tekstil ürünleri tamiratı vb. işlerde kullanılanlar) 10 %10,00
21. Tıbbi Malzeme, İlaç ve Diş Malzemesi İmalatı: Medikal ürünler, tıbbi ilaçlar ve dişle ilgili ilaç ve müstahzarların üretiminde

kullanılan iktisadi kıymetler

8 %12.50
21.1. Çift cidarlı buhar kazanları, komprime makineleri, doldurma makineleri, cihazları ve vasıtaları, tephir kazanları, merhem

sıvağı hazırlama kapları, merhem karıştırma cihazı (Melanjör), merhem ezme makinesi (Melaksör), odistile ve obidistile cihazları,

biyolojik ve müstahzarları yapan laboratuvarlarda kullanılan cihaz, makine, tesisat, tertibat ve vasıtalar

3 %33.33
21.2. Vakum cihazı veya buna muadil tertibat, tüp veya kavanozlara merhem doldurma ve kapama makineleri, ajitatörlü ve termostatlı

suppozituar makinesi, harici tesirattan muhafaza için hususi empermeabilize ambalaj makinesi, ampul kapatma-doldurma makinesi

3 %33.33
21.3. Kurutma evütü (Elektrikli, havagazlı ve buharlı), süzme tertibatı (muhtelif cins filtre cihazları), alkol distilasyon inbikleri,

filtrasyon tertibatı, muhtelif filtre cihazları, bakteriyolojik ve immünolojik-serolojik müstahzar yapan laboratuvarlarda kullanılan

cihaz, makine, tesisat ve vasıtalar, kalıplar (Tablet ve kaşeler ve diğer müstahzarlar için hususi suretle hazırlatılmış bulunan kalıplar), tıbbi müstahzarlara ait ambalaj maddelerinin baskısında kullanılan klişe, kalıp ve hususi bıçaklar

2 %50.00
22. Optik alet sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel
araç gereçler * 10 %10.00
23. Ağaç ürünleri imalatı
23.1. Kereste Kesimi: Kereste kesim makine ve ekipmanları ile benzerleri 6 %16.66
23.2. Ahşap Ürünler ve Mobilya İmalatı: Kereste ve direklerin işleme tabi tutulması da dahil kontrplak, sıkıştırılmış kereste, döşemelik

malzeme, ahşap kaplamalar, mobilya ve diğer ahşap ürünleri ve bunların benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

10 %10.00
23.3. Kağıt ve Kağıt Hamuru İmalatı: Hamur materyalleri işleme ve depolama, beyazlatma işlemleri, kağıt ve tabaka imalatı ve

otomatik tamamlama işlemleri için kullanılan iktisadi kıymetler  ve imalatta yararlanılan kimyevi maddelerin yeniden kullanılması

veya arındırılması için kullanılan belirli bir kapasitedeki buhar ve kimyevi maddelerin ayırma sistemleri (Kağıt yapımında

kullanılan kereste yada yapı sektöründe kullanılan kontralit  imalatında kullanılanlar hariç)

13 %7.69
23.4. Yeniden Kullanılabilen Kağıt, Tabaka Kağıtlar veya Kağıt  Hamuru Ürünleri İmalatı: Kağıdın makinede katlanması, kağıt

poşet, kağıt kutu, mukavva, zarf gibi kağıt hamurun belirli bir  ürüne dönüştürülmesi, kağıdın yeniden imalı veya  değiştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler v.b.

10 %10.00
23.4.1. Elektronik miğfer boru makinası, tuvalet kağıdı ve mutfak havlu sarma hattı, otomatik paket makinası, otomatik denetleme

makinası, bobin asansörü

10 %10,00
23.5. Bebek bezi, kadın bağı ve bunların benzerlerinin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler %10 %10.00
23.6. Kağıt ve karton ambalajların üzerine yapılan baskılarda kullanılan kauçuk klişeler 2 %50,00
24. Basın Yayın ve Bağlantılı Sektörler: Baskı, taş basması, gravür  veya yaprak gibi bir veya birden fazla süreç aracılığı ile yapılan

basımda kullanılan; kitap ciltlemesi ve yazımı, oymacılık, resim  oymacılığı ve elektronik araçlarla yazım gibi basım ticareti ile

ilgili hizmetlerin görülmesinde; kitap, gazete ve süreli yayınların yayımlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri

10 %10.00
25. Kimyasal Ürünler ve Bağlantılı Ürünlerin İmalatı: Tamamlanmış kimyevi ürünler, sentetik fiber ve plastik materyaller gibi ileri

aşamalarda kullanılan kimyevi ürünlerin ve temel organik ve  inorganik kimyasalların imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

ve film, fotoğraf kağıdı, hassas fotoğraf kağıdı, gelişmiş kimyasallar  gibi fotoğrafçılıkla ilgili gereçleri imal etmekte kullanılan iktisadi  kıymetler ve atık su havuz ve kanalları gibi fabrika arazisi ve üretim süreciyle doğrudan bağlantılı bütün arazi düzenlemeleri  (Binalar ve yapısal eklentiler bu kapsamda değildir.)

10 %10.00
25.1. Elektrik, enerji dağıtım ve kontrol ekipmanları (Deniz suyunda çalışan eşanjör, filtre, pompa, boru, vana gibi ekipmanlar) 5 %20.00
25.1.1. Motorlar 10 %10.00
25.1.2. Deniz kıyısı, arıtma tesisi v.b. korozif ortamda çalışan motorlar 8 %12.50
25.1.3. Buhar emiş fanı v.b. sıcak ve nemli ortamda çalışan motorlar 5 %20.00
25.1.4. Seyyar dalgıç pompa motorları 5 %20.00
25.1.5. Paneller ve panel cihazları 10 %10.00
25.1.6. Kablo, kanalet, tava, kondült, spiral, start-stop butonları ve
benzerlerinden oluşan hatlar 10 %10.00
25.1.7. Deniz kıyısı, arıtma tesisi ve korozif ortamda çalışan saha cihazları 5 %20.00
25.2. Enstrümanlar  ve saha cihazları (Asidik, bazik ve klorlu ortamlarda kullanılan tank, eşanjör, kolon, pompa, boru ve vana gibi ekipman) 10 %10.00
25.3. Proses gereği korozyon ve erozyona uğrayan özel reaktörler ve müştemilatı 5 %20.00
25.4. Mamul ve yarı mamul ürün taşımasında kullanılan ve devamlı  sirkülasyonda olan veya proses gereği periyodik ışıl işlemlerine

maruz kalan kutu, sepet, konteyner gibi taşıma ekipmanları

3 %33.33
25.5. Petro kimya sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bu  sektörde kullanılan tesisler 10 %10.00
25.5.1. Petrokimya sanayiinde kullanılan katalizörler (reaktörde sabit bir  yatakta bulunup tüketilmeksizin reaksiyonun gerçekleşmesini

sağlayanlar)

4 %25.00
25.6. Polyester elyaf imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00
25.7. Sentetik iplik imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 %6.66
25.8. Azot sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 10 %10.00
25.9. Suni gübre sanayinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel
araç gereçler * 10 %10.00
25.10. Soda sanayinde kullanılan kalsiyum oksit (Kireç) fırınları 5 %20.00
25.11. Pestit (Haşarat ilacı) ve diğer zirai kimyasal ürünler, boya, sentetik ürünler, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler, matbaa

mürekkebi ve macun imalatı, eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler sabun ve deterjan, temizlik  ve cilalama maddeleri, parfüm, kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri

10 %10.00
25.12. Nükleer yakıt imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8,33
25.13. Filtre ve havalandırma sistemleri imalatında kullanılan filter  kağıdı pileleme makineleri, plastik kaynak makineleri, çift kompenantlı dozaj miks makineleri, poliüretan conta döküm robotları, ambalajlamada kullanılan shrink makineleri, pistonlu döndürme makineleri, üç köprülü gönyemele makineleri 6 %16,66
25.14. EPS ve EPP olarak adlandırılan strafor hammaddelerinden tavan levhaları, ambalaj malzemeleri, inşaat iç-dış ısı izolasyon

levhaları ile otomobillerin bazı iç aksamlarının imalatında kullanılan iktisadî kıymetler

25.14.1. Enjeksiyon makine tesisatı ve aksesuarları 12 %8.33
25.14.2. Kalıplar 7 %14.28
25.14.3. Blok makineleri 9 %11.11
25.14.4. Buhar kazanları 15 %6.66
25.14.5. Kesme ve dilme makineleri ile tezgahlar 10 %10.00
25.14.6. Besleme tabancaları (enjektör) ve aksesuarları 6 %16.66
25.14.7. Alev test cihazları 5 %20.00
26. Kauçuk Ürünleri İmalatı: Tekerlek, boru, kauçuktan yapılmış ayakkabı, mekanik kauçuk içeren eşyalar, ökçe ve tabanlar,

döşemelik malzemeler ve taban geçirilen lastik kaplama ve tekerlerin onarımı gibi doğal, sentetik veya işlemden geçirilen

kauçuk veya bir ağaçtan toplanan reçineden oluşan maddelerden yapılan ürünlerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve

benzerleri

10 %10.00
26.1. Transmisyon kayışları, konveyör bantları, V kayışlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler: Sıvama bıçağı, kür fırını ve ön ısıtma grubu, laminasyon ve şekillendirme ünitesi, soğutma grubu ve sarım makinesinden oluşan konveyör bant üretim hattı 10 %10,00
26.2. Kauçuk Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Alet ve Cihazlar: Delme cihazı, damga, kalıp göbeği, kalıp, kundura kalıbı, şablon,

özel variller, fırça, madeni levhalar ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar *

4 %25,00
27. Nihai Plastik Ürünleri İmalatı: Ticari amaçla üretilen özel plastiklerin kalıba dökümünde ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00
27.1. Plastik parça ve kalıpların imalatına ilişkin olarak boyama ünitesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Yaş boya kabini ve ekipmanları, boya pişirme fırını, pozitif basınç ünitesi ve

ekipmanları vb.

7 %14,28
27.2. Nihai Plastik Ürün İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazı, damga aleti, kalıp, şablon, ölçü aletleri  ve benzerlerinden

oluşan özel alet ve cihazlar

*4% 25,00
27.3. Plastik enjeksiyonda kullanılan kalıplar 5 %20,00
27.4. Cam-elyaf takviyeli plastik su boruları üretiminde kullanılan, boru üretim makinesi, boru taşlama ve pah kırma ünitesi, hidrostatik boru sızdırmazlık ünitesi, boru ve manşon kanal açma ünitesi, hidrostatik manşon sızdırmazlık ünitesi, rijitlik

ölçme test makinesi gibi ünite ve makineler

10 %10.00
28. Cam Ürünleri İmalatı: Düzcam, işlenmiş camlar, cam kaplar, züccaciye ve cam elyafı gibi sıkıştırılmış cam ürünleri veya üflenerek

şekil verilmiş cam üretimi (Lens imalatında kullanılanlar hariç)

28.1. Fırınlar
28.1.1. Düz cam, buzlu cam ve cam kap fırınları 10 %10.00
28.1.2. Otomatik züccaciye ve cam elyaf fırınları 7 %14.28
28.1.3. El imalatı züccaciye fırınları 5 %20.00
28.1.4. Cam suyu (Slikat) fırınları 4 %25.00
28.1.5. Cam üretim potaları 3 %33.33
28.2. Üretim ve işleme makineleri
28.2.1. Cam üretimi, kesme ve işleme makine ve teçhizatı 10 %10.00
28.2.2. Rodaj, delme, çapak alma ve bizote makine ve teçhizatı 5 %20.00
28.2.3. Cam elyafı, otocamı, ayna, lamine temperleme, kaplama ve ısıcam makine ve teçhizatı 8 %12.50
28.2.4. Bilgisayar kontrollü, kumanda ve kalite kontrol cihazları 5 %20.00
28.3 Ergitme ve şekillendirme proseslerinde yakıt olarak kullanılan doğalgaza  ilişkin iktisadi kıymetler
28.3.1. Doğalgaz basınç ve ölçme istasyonları 15%6,66
28.3.2. Doğalgaz kazan ve kombi gibi yakma tesisleri 10 %10,00
28.3.3. Doğalgaz iç tesisat ve ilgili ekipmanlar 10 %10,00
28.4. Cam ürünleri imalatında kullanılan diğer makine, tesis ve cihazlar 5 %20,00
28.5. Cam Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Kalıplar,
şablonlar, fırçalar gibi özel alet ve cihazlar * 3 %33,33
29 Çimento İmalatı: Çimentonun torbalanarak ticari satış amacıyla imalinda kullanılan iktisadi kıymetler (Beton ve beton ürünleri

imalatında ve her türlü madencilik veya istihraç işlemlerinde

kullanılan iktisadi kıymetler hariç) 20 %5.00
29.1 Çimentolu yonga İmalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 %6,66
29.2. Çimento üretiminde döner fırınlarda kullanılan ateşe dayanıklı harç ve anker tuğlası (spiral ve magnezit ateş tuğlası) 2 %50,00
29.3. Çimento üretiminde  kullanılan hava körükleri (blower), yüksek basınçlı su pompaları, çimento değirmeni ana tahrik redüktörü 10 %10,00
30. Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatı: Kilden yapılmış çiniler, yalıtım işlevi gören toprak malzeme ve seramikler,

porselen, beton, hazır beton, tuğla, kiremit, mermer, granit, çanak çömlek ve benzeri ürünler gibi toprak ve kilden yapılan ürünlerin

imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

30.1. Taş ve Topraktan/Kilden yapılan ürünlerin İmalatında Kullanılan Ana Makine ve Teçhizatlar: Çamur, sır ve pasta değirmenleri, spraydierler, presler, kurutmalar, fırınlar v.b. 15 %6,66
30.2. Taş ve Topraktan/Kilden yapılan ürünlerin İmalatında Kullanılan yardımcı Makine ve Teçhizatlar: Kil kırıcılar, konveyörler,

elektörler, pompalar, havuz karıştırıcılar, çelik silolar, arıtma, toz emme, kompresör, pres-çıkışı, kurutma giriş çıkışı, sırlama bantları, sır havuzları, sır aplikasyon makineleri, stok arabaları, stok arabaları transfer sistemleri, fırın giriş-çıkışları, kalite-ayrım makineleri, tozlama makineleri, rektifiye makineleri, shrink fırınları, kesme makineleri dekorlama hatları vb.

8 %12,50
30.3. Taş ve Topraktan/Kilden yapılan ürünlerin İmalatında Kullanılan kalite kontrol sistemleri, Labaratuar cihazları: Otoklav, fiziksel ölçüm cihazları, karıştırıcılar, elektronik teraziler, sır eplikasyon çıkışları, elek baskı cihazları, kumpaslar, proses kontrol cihazları, kimyasal ölçüm cihazları vb. 7 %14,28
30.4. Taş ve Topraktan/Kilden yapılan ürünlerin İmalatında Kullanılan yüksek teknoloji ürünler (Robot ve benzerleri) 6 %16,66
31. Demir-çelik ve metal ürünleri imalatı
31.1. Demir İçermeyen Metallerin İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir içermeyen metallerin

eritilmesi, elektrolizi, saflaştırılmasında; demir içermeyen metallerin yuvarlanması, çıkarılması, alaşım haline getirilmesinde;

aynı metallerin diğer temel ürünlerinin kalıpları ve dökümlerinin üretiminde; çivi, kalıp, tel, kablo, büyük çivi ve inşaat kalıplarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

10 %10.00
31.1.1. Demir İçermeyen Metallerin İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazları, kalıplar, şablonlar, demirbaşlar, ölçüm  cihazları, dökümler gibi özel aletler * 7 %14.28
31.2. Döküm Ürünleri ve Bunların İmalatı: Döküm ve göbek yapımı gibi ilgili işlemleri de içeren demir ve çeliğin dökümünde kullanılan

kıymetler ve aynı zamanda arazi düzenlemeleri ve özel araçlar *

10 %10.00
31.2.1. Kızaklar, merdaneler (Asit sıyırma), konveyör kayışı, şerit sarma tamburu 3 %33.33
31.2.2. Kalıplar
31.2.2.1. Alüminyum enjeksiyon kalıpları 4 %25.00
31.2.2.2. Çelik kalıplar 4 %25.00
31.2.2.3. Sert metal kalıplar 5 %20.00
31.2.2.3. Saç parça kalıpları 5 %20.00
31.2.2.4. Plastik kalıplar 4 %25.00
31.2.2.5. Cam kalıplar 5 %20.00
31.2.2.6. Strofor kalıpları 7 %14.28
31.2.2.7. Döküm kalıplar 7 %14.28
31.2.2.8. Denge ağırlığı kalıpları 4 %25.00
31.2.2.9. Alüminyum ekstrüzyon presi ve hatları 6 %16,66
31.3. Çelik Ürünleri İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir ve çeliğin eritilmesi, ayrıştırılması ve bir araya

getirilmesinde; çeliğin yuvarlanması, alaşım haline getirilmesi, bükülmesi; çivi, büyük çivi, inşaat kalıpları, tel, kablo ve boruların

yapımında kullanılan ve sahibine bakmaksızın kok kömürünün üretiminde kullanılan ve de çelik üretim merkezleri ve demir karışımlı metal döken dökümhaneler tarafından kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda da ilgili arazi düzenlemeleri ve yukarıdaki faaliyetlerde kullanılan özel araçlar *

10 %10.00
31.4. Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı: Metal kutular, teneke kaplar, yapısal fabrikasyon metal ürünler, metal kalıplar ve diğer demir

bileşimli yada demir içermeyen metallerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Elektrikle çalışmayan ısıtma cihazlarının

imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç)

12 %8.33
31.4.1. Fabrikasyon Metal Ürünlerinin Üretiminde Kullanılan Özel Aletler: Delme aletleri, kalıplar, demirbaşlar, ölçüm cihazı,

dökümler ve dönüştürülebilir konteynerler gibi özel araçlar *

3 %33.33
31.5. Metal yüzeylere uygulanan işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler Bu işlemler, metallerin yüzeylerinin boya veya benzeri

bir uygulamaya girmesinden önce, metalde pas ve cürufun bulunması, tuz, toz, gres ve yağ gibi yüzeyde kir bulunması ve

yüzey profili gibi faktörlerden arındırılarak yüzeyin kumlama işlemi ile temizlenmesi, metalin tüm yüzeyine gözenek açılması,

yüksek basınçta çelik granül-grit püskürtülerek yüzey, boya ve diğer koruyucu malezmelerin uygulanması için gerçekleştirilenişlemleri ve bunların benzerlerini içermektedir.

6 %16,66
31.6. PVC kapı ve pencere  sistemleri ve bunların benzerlerinin  imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 6 %16,66
  31.6.1. PVC imal kalıpları 4 %25.00
31.7. Galvanizli sac üretimi ve rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler
  31.7.1. Galvanizli sac üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler: Dilme hattı, boy kesme hattı, ince kesme hattı, kalın sac kesme ve istifleme makinesi, trapez formlama makinesi, orsis yağlama makinesi, boyama hattı 12 %8,33
  31.7.2. Rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Temizleme hattı, asit regenerasyon hattı, soğuk hadde tesisi,

tavlama fırınları, temper haddesi, demineralize su üretim cihazı

12 %8,33
31.8. Dövme çelik parça imalatında kullanılan kalıplar 2 %50,00
31.9. Pirinç yüzeylerin üzerine çeşitli kimyasal maddeler kullanarak elektroliz yöntemiyle nikel ve krom kaplama işinde kullanılan

iktisadi kıymetler ile pirinç yüzeylerin üzerinde bulunan kurşun metalinin kaplama esnasında ayrıştırılması işleminde kullanılan

kurşun giderme tesisleri

12 %8,33
31.10. Demir ve profil üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
31.10.1. Haddeleme işleminde kullanılan profil giriş ve çıkış yollukları 2 %50,00
31.10.2. Mamülü istenilen boyuta getiren testere bölümüne sevk eden

transfer hatları

4 %25,00
31.10.3. Hammaddenin üretim prosesine uygun haddeleme sıcaklığına ulaşmasını sağlayan fırınlar, hammaddenin fırından stok

bölgesine kadar takip ettği üretim peryodundaki elektrikli makineler ve elektronik cihazlar, haddeleme işleminde kullanılan; lopper, maniblatör, maniblatör role yolu ve redüktörlerin, yatakların yağlanmasını sağlayan prosesteki tüm hidrolik ve pnömatik pistonlar ile üretilen mamüllerin standartlara uygunluğunu tespit edilmesini sağlayan laboratuar malzemeleri

5 %20,00
31.10.4. Sistemin kullandığı elektriğin konpanzasyonu sağalayan panolar, elektrik ve kumanda odalarınının havalandırılmasını, soğutulmasını sağlayan sistemler, mamülün istenilen boyuta

getirilmesini sağlayan hareketli testereler

6 %16,66
31.10.5. Haddeleme işleminde kullanılan ön redüktörler 7 %14,28
31.10.6. Hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettği üretim peryodunda kullanılan elektrikli makineler ve elektronik cihazlara ait elektrik otomasyon sistemleri, sistemin ihtiyacı olan enerjinin dağıtılmasını sağlayan orta gerilim sistemleri ve trafolar, haddeleşme işleminde kullanılan merdane değiştirme sisitemleri, mamulün paketlenmesinde ve stoklanmasında kullanılan taşıma sistemleri, üretim prosesinde kullanılan tüm ekipmanın altyapı sistemleri 10 %10,00
31.10.7. Haddeleme prosesinde kullanılan merdanelerin işlenmesini ve stoklanmasını sağlayan sistemler, elektrik ve kumanda

odalarında yer alan sistemler, haddeleme işlemlerinde kullanılan universal hadde tezgahları, işgücünün ihtiyacını sağlayan sosyal tesislerde kullanılan iktisadi kıymetler (Genel sııflarda sayılanlar hariç)

15 %6,66
32. “Madeni Eşya ve Makine Sanayi: Demiryolları malzemesi imal eden tesisler, eğme makineleri (Metal varak), aletler (Anahtar, lokma, gönye v.b.), alüminyum eşya imal eden makineler, ateşli silâhlar imal eden makineler, boru imal eden makineler, buz ve soğutma cihazları imal makineleri, demir ve çelik aletleri imal eden makineler, elektrik ekipman ve malzemesi imal eden makineler, gemi inşa makineleri, ısıtma (Gaz, elektrik sobaları, radyatörler v. b.) cihazları imal eden makineler, kazan imalinde

kullanılan makine ve aletler, konservekutuları imal makineleri, motor, makine ve türbin imal makineleri, tarım makine ve aletleri

imal makineleri, buldozer imal ve inşa eden makineler, cıvata ve somun imal makineleri, dişli imal makineleri, eğme makineleri

(Zaviye, daire veya helezon) , galvanizleme makineleri, traktör imal edici makineler, büro makineleri (Daktilo, hesap makinesi,

faks makinesi v.b.) imal eden makine ve tesisler, bobin sarma makineleri, hakketme makineleri, dikiş makineleri imal eden

makineler, yatak imal makineleri (Motor, makine v. b.)”

20 %5.00
32.1 El aletleri ve ev aletleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8,33
32.2. Madeni eşya ve demir çelik metal ürünleri imalatında mamüllerin elektrostatik toz boya ile boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler, kontinü toz boya tesisleri vb.(Eksenel konveyörlü fırın, eksenel kabin konveyörü, toz boya kabini, toz

boya cihazı ve bunların benzerleri)

10 %10,00
32.3. Cıvata ve somun imalatında soğuk üretim prosesinde kullanılan cıvata ve somun soğuk dövme makineleri 7 %14,28
32.4. Bağlantı elemanları üretim prosesinde ve çelik metallere esneklik, sertlik özelliği kazandırmakta kullanılan ısıl işlem fırını tesisleri 10 %20.00
33. Elektrik ve Elektronik İşlemlere Dayalı İmalat ve Makine İmalatı
33.1. Elektrikli ve Elektrikli Olmayan Makineler ve Diğer Mekanik Ürünlerin İmalatı: Makineli araçlar, endüstrinin genelinde kullanılan ve özel endüstri alanlarına ait makineler, elektrik

trafoları, dağıtım ve iletim sistemleri, mahal ısıtma ve soğutma ve dondurma sistemleri, ticari olarak veya evlerde kullanılan

araçlar, tarla ve bahçelerde kullanılan makineler, inşaat makineleri, petrol ve maden yataklarında kullanılan makineler, içten yanmalı motorlar, türbinler, aküler, lambalar, aydınlatma demirbaşları,

karbon ve grafiti ürünleri, tıbbi araçlar, dişçilikle ilgili ekipman ve araçlar, bitmiş makine, ekipman  ve ek parçaları imal etmek

için kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri

10 %10.00
33.2. Elektronik Parça, Ürün ve Sistemlerinin İmalatı: Havadan gerçekleştirilen uygulamalar da dahil elektronik iletişim, hesaplama, alet kullanma ve kontrol sistemlerinin; aynı zamanda frekans, modüle edilmiş dalga genişliği olan alıcı ve vericiler, elektrik sağlayan elektronik istasyonlar, televizyon ve video kameraları, kayıt cihazları, teypler, bilgisayarlar, bilgisayar ekipmanları, elektronik enstrümanlar, saatler, duvar saatleri; elektron tüpleri, kondansatörler, bobinler, rezistanslar, üstünde işaret taşıyan alt devreler, şalterler, lazerler, fiber optik araçlar, manyetik medya araçları ve hazır kablolar ve bunların benzerlerini

imal etmede kullanılan iktisadi kıymetler (Fotokopi makineleri, yazıcılar, posta ölçüm cihazları, diğer elektro mekanik ve mekanik

iş makineleri ve başka bir yerdesınıflandırılan iktisadi kıymetler kapsam dışındadır.)

6 %16.66
33.3. Her Türlü Yarı İletken İmalatı: Her türlü yarı iletken imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 5 %20.00
33.4. Bağlantı elemanları üretim prosesinde ve çelik metallere esneklik, sertlik özelliği kazandırmakta kullanılan ısıl işlem fırını tesisleri
10 %20.00
34. Motorlu Araçların İmalatı: Otomobiller, kamyonlar, treylerler, karavanlar, otobüslerin ve benzerlerinin  montajında kullanılan

iktisadi kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alan iktisadi kıymetler bu sınıfın dışındadır.)

12 %8.33

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir