Bağımsız Denetim Yönetmeliği Başbakan’a Şikayet Edildi

Kamu Gözetim Kurumu “KGK” tarafından hazırlanarak Resmi Gazetede yayınlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğine TURMOB ve Muhasebeci ve Mali Müşavir Odalarından Tepki, Aşağıdaki Başbakana hitaben yazılmış Tepki yazısı İstanbul serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası vebsitesinde alınmıştır.
Yeminli Mali Müşavirler odalarından tepki gelmemesi ise, TURMOB çatısında yönetim hakimiyeti YMMM lere aitken, tek ses çıkmaması bu tür tepkilerin ne derece dikkate alınacağı konusunda eleştiri konusu oluyor. Bazı kesimler tarafından ise 2013 yılında yapılacak TURMOB seçimlerine yatırım olarak değerlendiriliyor.

Sayın BAŞBAKANIMIZ;

“Bağımsız Denetim Yönetmeliği”ni Geri Çekiniz!

800 bin şirket, 90 bin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir “şeffaf, denetlenebilir ve kayıtlı bir ekonomi” idealinde Türkiye’miz için tek bir şeye odaklanmıştı: “Bağımsız Denetim”. Bu ideali; bir yıl önce “saydamlık, katılımcılık ve adalet” ilkeleriyle hareket etmesi için büyük yetkilerle donatılan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) yaşama geçirecekti.

Ne yazık ki;

Saydamlık, “Kapalı Devre”

Katılımcılık, “Tek Ses”

Adalet, “Kayırma” olarak uygulandı.

Ve bırakalım meslek örgütlerini, resmi kamu kurum kuruluşların bile öneri ve görüşleri dikkate alınmadı.

Ve KGK 26 Aralık Çarşamba günü yayınladığı “Bağımsız Denetim Yönetmeliği” ile Türkiye ekonomisinin geleceğini açıkça zora soktu.

Aynı şekilde, zorlu ve sistemli bir eğitim ile kazanılmış bilgi ve becerilere sahip, insanlara yararlı hizmet vermek için çalışan “demokratik yelpazenin her kesiminden” bütün meslek mensuplarımızı tartışmasız bir şekilde mağdur etti.

Çünkü ilgili yönetmelik incelendiğinde her şey çok net;

• Bütünüyle yasal düzenlemelere aykırı bir şekilde oluşturuldu.

• Yasalara karşıt hükümler taşıyor.

• Hedeflenen kamu yönetimi reformu ilkelerine uymuyor.

• Meslek yasamızı düzenleyen mevzuata aykırı.

• Avrupa Birliği’nin yasa, tüzük ve yönetmeliklerine ters.

• Hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmıyor.

• Meslektaşın tüm mesleki birikimlerini yok sayıyor.

Ve ilgili yönetmelik için;

• Bir kişi bile “hak, eşitlik ve adalet” var diyemiyor!

Sayın BAŞBAKANIMIZ;

“Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanmasına” olan beklentimizle; “Hak ve hukuka uygunluk”, “hakkı gözetme” sorumluluğu, görevi ve anlayışı bulunan makamınızın yetkisiyle, büyük mağduriyetin önüne geçiniz.

“Bir kurala”,

“Bir ilkeye”,

“Bir gerçeğe”

Uymayan “Bağımsız Denetim Yönetmeliği”ni İPTAL EDİNİZ.

Takdir edersiniz ki;

Kamu Gözetimi Kurumu’nun esas işlevi; “kalite”yi “gözetlemek” ve “denetlemek” olmalıdır. Hem Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, hem de ekonomi idaresi “inisiyatifinizle” yanlıştan dönmeli, bu amaca yönelik adaleti, katılımcılığı, saydamlığı esas alan yeni bir yönetmelik hazırlanmalıdır.

Kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılması için yapılacak yeni yönetmelikte;

1- “Denetim yetkisi”nin, getirilecek kalite, güvence koşulları dahilinde çatı örgütümüz TÜRMOB tarafından ruhsatlandırılmış tüm meslek mensupları için geçerli olmasını,

2- Mesleki eğitim, ücretlendirme, denetim ve disiplin gibi Birliğimizin kuruluş yasasında yer alan yetki ve sorumluluk alanlarına müdahale edilmemesini, gerekli durumlarda “Birliğimizle işbirliği” yapılmasını,

3- KGK’nın harç, hizmet bedeli, mühür ve benzeri konularda yasal dayanağı olmayan yetkiler kullanmasından vazgeçmesini, paydaşların katılımına ve denetimine açık bir yönetim tarzı sergilemesini…. Değerlendirmenize sunuyoruz.

“Türkiye’de bağımsız denetimin dünya gerçeklerine uygun gereği gibi yapılmasına zemin hazırlayacak” “DUYARLILIĞI” göstereceğinize inanıyoruz.

Saygılarımızla

İSMMMO Yönetim Kurulu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir