Archive for Genel

Edirne İline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler

kgk-kamu-gozetim-kurumu
Edirne İline Kayıtlı Denetçiler Listesi

SIRA NO
ADI-SOYADI
BABA ADI
RUHSAT TÜRÜ
BD SİCİL NO
1 ADEM ADALI AHMET SMMM BD/2013/01458
2 YEŞİM SELİMOĞLU ERTAN SMMM BD/2013/00355

Çanakkale İline Kayıtlı Bağımsız denetçiler listesi

kgk-kamu-gozetim-kurumu

Çanakkale İline Kayıtlı Denetçiler

SIRA NO
ADI-SOYADI
RUHSAT TÜRÜ
BD SİCİL NO
1 AHMET RACİ OTAR SMMM BD/2014/05813
2 AKİF BECEREN SMMM BD/2014/07761
3 ASİYE HİLAL ÇALIŞKAN SMMM BD/2013/01549
4 BAHAETTİN ÇETİN SMMM BD/2014/05607
5 BEKİR EROL UÇMAN SMMM BD/2014/06058
6 CEMALETTİN ÇETİN SMMM BD/2013/03569
7 EVRİM ERTUNÇ SMMM BD/2014/07725
8 FATMA TURAN SMMM BD/2013/04020
9 HAYRETTİN PİŞKİN SMMM BD/2014/06401
10 HÜSEYİN YILDIRIM SMMM BD/2014/05563
11 İSMAİL SERMET ÇELİKEL SMMM BD/2013/04390
12 KORAY GÖKALP SMMM BD/2013/01550
13 MESUT TOPALOĞLU SMMM BD/2014/05782
14 MUHAMMET EMİN KAŞKAR SMMM BD/2013/03132
15 MUSTAFA MARMARALI SMMM BD/2013/01467
16 MUZAFFER KIRAY SMMM BD/2013/01557
17 OLGUN OKTAY SMMM BD/2013/01464
18 RECEP EMİN ERTÜRK SMMM BD/2014/05814
19 REMZİ GULA SMMM BD/2014/06166
20 SAFET KARAMAN SMMM BD/2013/03298
21 SİYAMİ ÖZKAN SMMM BD/2013/04996
22 TURHAN DEMİR SMMM BD/2014/06961
23 YILDIRAY ÖLÇEK SMMM BD/2013/04351

Katma Değer Vergisi Oranları

Karar Sayısı : 2007/13033

(30 Aralık 2007 tarih ve 26742 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.)

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/12/2007 tarihli ve 113034 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 36 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ  ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

Katma değer vergisi oranları

MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8

olarak tespit edilmiştir. Read more

VUK Tebliği Sıra No:429

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO:429)

(10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

1. Giriş ve Kapsam

Vergi kanunları gereği iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben talep edilecek iadelerin başvurularına ilişkin olarak 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 120 nci maddesi ve diğer vergi kanunlarının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

2. İade Talep Dilekçelerinin Standart Hale Getirilmesine İlişkin Esaslar

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Başkanlığımız internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda, bu Tebliğ ekindeki standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılır. Read more

Konya Finans Eğitim Derneğinde Bağımsız Denetimde Yeni Dönem Semineri

konya-bagimsiz-denetim

Kamu Gözetіmі Kurumu Başkanı Seуit Ahmet Bаş, Konya Muhasеbе ve Finans Eğitim Derneği’nin (KOMFED) düzenlediği ‘Bağımsız Denetіmde Yenі Dönem ve Türk Ticaret Kanununda Bağımsız Denetim’ konulu bіlgіlendіrme seminerinde konuştu.

Kamu Gözetimi Kurumu Başkan Yardımсısı Mehmet Kaya ve Eğitim Yetkilendirme Daire başkanı Rafet Dіlmen’le birliktе bаğımsız denetim vе Türk Ticarеt Kanunu hakkında açıklamalar yаpаn Seyіt Ahmet Baş, seminere katılanlara bağımsız denetim ve denetçiliğin görеv, sorumluluk ve yеtki alanları konuѕunda bilgiler verdі. Read more