Archive for Genel

Günde 7.5 saatten daha fazla çalışamayacak işyerleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT

VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER

HAKKINDA YÖNETMELİK

(16.07.2013 tarih ve 28709 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetmelikte belirtilen işlerde, çalışanların sağlık kuralları bakımından, çalışabilecekleri azami çalışma sürelerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veya daha az çalışılması gereken işleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM Read more

işyerlerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

(17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren bütün işyerlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

a) İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının içindeki işyerlerinde,

b) Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında,

c) Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde,

ç) Balıkçı teknelerinde,

d) Tarım veya orman işyerlerine ait işyeri bina ve eklentileri hariç, işyerinin sınırları içerisinde olmakla beraber işyeri bina ve eklentilerinde çalışanları iş sağlığı ve güvenliği açısından etkilemeyecek uzaklıkta olan veya işyeri bina ve eklentileri ile iş sağlığı ve güvenliği açısından etkileşim içerisinde olamayacak kadar uzak tarım ve orman alanlarında, uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 30/11/1989 tarihli ve 89/654/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşyeri bina ve eklentileri: İşyerine bağlı çalışılan alanlar, çalışanların girip çıkılabileceği bina, tesis vb. ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentileri,

b) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Read more

Tehlikeli işlerde Çalışanlarla İlgili Mesleki Eğitim Yönetmeliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE 

ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE

DAİR YÖNETMELİK

(13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ek-1’de belirtilen işleri ve bu işlerde çalışanları kapsar

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Mesleki eğitim: Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi,ifade eder.

Mesleki eğitim zorunluluğu Read more

Vestel Klima Servisi

vestel-klima-servisi

Kavurucu yaz aylarının kapımızı çalmasıyla birlikte birçok insanın şikâyet ettiği sıcaklardan kurtulma yolları aranmaya başlandı. İnsanların sıcaklardan kurtulmak için ise en çok tercih ettiği yöntem klima ile serinlemedir. Genelde tatile kaçarak ya da denize girerek serinlemeyi tercih etseler de tüm yaz ayı boyunca tatil yapamayacaklarından dolayı klima artık zaruri bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Vestel klima servisi bünyesinde bulundurduğu kalifiyeli elemanlar sayesinde size klimanız ile ilgili her türlü sorunda yardımcı olacaktır. Klimanızı taktırdıktan sonra o klimanın derdi bitmez aksine klimanın dertleri asıl o zaman başlar. Klima göründüğü gibi kolay çalışan bir mekanizma değildir. Belirli aralıklarla bakımı yapılmazsa hiç umulmadık anlarda arızalanabilir.

Bunun nedeni ise klima sahibinin klima bakımına önem vermemesidir. Klimanızın bakımına önem vermez ve nasıl olsa bozulmadı şu anda çalışıyor diye düşünürseniz klimanız umulmadık bir anda bozulacaktır. Bunun nedeni ise klimanızın periyodik bakımını yaptırmamış olmanızdandır.

Oysa vestel klima servisimizi arayarak klimanızın bakımını belirli aralıklarla yaptırmak isterseniz yetkililerimiz sizin iletişim numaranızı alacaklar ve size en kısa zamanda ulaşarak klimanızın bakımını yapacaklardır. Bunun yanı sıra klimanızın sorunu neyse sadece o soruna değinilmez diğer her sorun kontrol edilerek klimanızın size bir daha sorun çıkarmaması için uğraşılır. Örnekle açıklamak gerekirse siz klimanız içine aldığı sıcak havayı dışarı vermediğinden şikâyet ederek vestel klima servisimize başvurursanız elemanlarımız klimanızın sorununu halledecektir.

Ayrıca klimanın diğer sorunlarına da bakarak her türlü bakımı ve direnaj çalışmalarını yapacaklardır. Üstelik elemanlarımın yaptığı diğer bakımdan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Akyol servis ile eş zamanlı olarak çalışan vestel klima servisimiz klimanızı diğer firmalara göre en kısa zamanda yapmanın da garantisini vermektedir. Diğer firmalar klimanız bozulduktan sonra aradığınızda sizi yoğun olduklarından dolayı günlerce hatta bazen bir hafta süresinde bekletebilirler.

Ancak vestel klima bakımı servisimizi aradığınız takdirde yetkililerimiz sizin iletişim bilgilerinizi anında alacaklar ve en kısa zamanda sizi ziyaret edeceklerdir. Bunun nedeni ise vestel klima servisimizin sisteminin oturmuş olması ve eleman sayısının son derece fazla olmasıdır. Eleman sayısının fazla olmasının nedeni ise siz müşterilerimizin beklemesini önlemektir. Çünkü sıcak yaz aylarında klimasız geçen bir gün bile çekilmez bir işkence haline gelebilir.

Bunun içindir ki müşterilerinin memnuniyetlerini ikinci plana atmadan çalışan vestel klima servisimiz klimanızın sorununu en kısa zamanda çözerek sizlerin memnuniyetini kazanacaktır. Sizde klimanız ile ilgili sorunlarınızı vestel klima servisimize verirseniz kesinlikle pişman olmayacaksınız ve memnun kalacaksınız.

Akyol servis güvencesiyle çalışan vestel klima servisimiz size bunun güvencesini vermiş bulunmaktadır. Ayrıca klima bakım ve onarımından ekstra bakım masrafı gibi değişik bahanelerle müşterilerimizden başka ücretler talep etmemekte sadece klima bakımına yoğunlaşmaktayız. Bunun nedeni ise siz değerli müşterilerimize para kapısı gözüyle bakmamamızdır.

Bu karşılıklı güven ilişkisini yıllarca oturtmuş olmanın mükafatı olarak ise düzenli müşterilerimizin bizi tercih etmesi bizim ödülümüz olmuştur. Yani düzenli müşterilerimiz klimalarını belirli aralıklarla bizlere yaptırmaktadırlar. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra klimalarının kalitesine göre belirlediğimiz bakım aralıklarına uymaları takdirde klimaları hiçbir sorun çıkarmamaya başlamıştır.

Yani bizim belirlediğimiz aralıklarla klima bakımınızı yaptırdığınız takdirde klimanızda hiçbir arıza kalmayacaktır. Bu da size yaz aylarında bir gün dahi klimasız kalmamanız gibi bir ödülle size geri dönecektir. Sizde yaz aylarının sıcaklarından klima ile serinlemeyi tercih edenlerdenseniz ve klima bakımı hakkında pek bir bilgi birikimine sahip değilseniz hemen vestel klima servisini arayın ve yetkili elemanlarımızdan bilgi alın.

Daikin Klima Servisi

daikin-klima-servisi

 

Yaz aylarının kapımızı çalmasıyla birlikte kavurucu sıcaklarda beraberinde gelmiştir. İnsanlar bu sıcaklardan kurtulmak için ise birçok yöntem denemektedirler. Bu yöntemlerden en önemlisi ise klima ile serinlemedir. daikin klima servisimizin amacı ise siz serinlerken klimanızın sorunları ile ilgilenmektir. İnsanlar evlerinde ofislerinde klimayı artık tercih ederek almak yerine bir zorunluluk olarak almaya başladılar. Çünkü yaz aylarında sıcaklar gerçekten çekilmez ve dayanılmaz olmakla birlikte insanları çeşitli sıkıntılarla da karşı karşıya bırakabiliyor. Bir yaz ayında klimanızın bozulması ise bu sorunların tekrar gün yüzüne çıkartabilir.

Örneğin bir iş görüşmesi için müşterinizi ofisinize bekliyorsunuz ve ne aksilik ki o gün klimanız bozuldu. Müşteri size yoğunlaşamayacak ve sıcakta sizi dinlemek istemeyecektir. Yapılan bir araştırmaya göre ikili görüşmelerde dinleyici ortam müsait olduğunda karşıdakini iki kata kadar daha etkin dinleyebilir.

Burada klimanızın bozulması ise bir günlük bir olay değil periyodik bir olaydır. Yani siz klimanıza bakım yaptırmadığınız için o klima o gün arıza vermiştir ve onun yapılması için bir süre beklemek zorunda kalacaksınızdır. daikin klima servisimiz elemanlarımız ile irtibata geçerseniz klimanızı en kısa zamanda tamir edeceklerinden emin olabilirsiniz. daikin klima servisi olarak size önerimiz ise klimanızın bozulmasını beklemeden bakımını yaptırmanız olacaktır.

Çünkü klimanızın bozulmasını beklerseniz ve belirli aralıklarla klimanıza bakım yaptırmazsanız klimanızın ömrünü azaltmış olacaksınız. Aynı zamanda klimanız belirli aralıklarla bakım yapılmadıkça içindeki parçaları tozlanacaktır ve klimanın sıcak havayı içine çekmesi zorlaşacaktır. Buda klima için ekstra güç gerektireceğinden klima daha fazla elektrik kullanır ve bu da sizin faturanıza ekstra ücret olarak yansır.

Yani siz aslında klimanıza bakım yaptırmayarak tasarruf yaptığınızı zannederken klimanız aynı parayı elektrik faturasına yansıtmaktadır. Oysaki onu yerine klimanıza bakım yaptırsaydınız elektrik faturanızda her hangi bir yükselme olmayacak ve sizde klimanız yüzünden mağdur kalmayacaktınız.

Eğer isterseniz daikin klima bakımı servisimiz ile iletişime geçerek klimanızı düzenli olarak bakım servis programına kayıt ettirebilirsiniz. Bu programda klimanızın bakımı belirlenen tarihlerde otomatik olarak yapılacaktır ve klimanız bir daha hiç bozulmayacaktır.

Ofisinizde ya da evinizde klimanızın ansızın bozulup sizi rezil etmesini istemiyorsanız ve klimanızı bakım yaptırmaktan çekinmem diyorsanız daikin klima servisi personellerimizi arayarak irtibat kurunuz. İletişim bilgilerini ve bakım yapılmasını istediğiniz aralıkları seçerek klimanızın bakımını yaptırabilirsiniz.

Aynı zamanda dilerseniz tek seferlik bakım da yaptırmanız mümkündür. Bunun için gene aynı şekilde daikin klima servisimiz ile iletişime geçerek klimanıza bakım yaptırmak istediğinizi söylersiniz. Klima görevlilerimizde sizin iletişim bilgilerinizi alırlar ve klimanıza gerekli bakımı yaparlar.

Bu konuda size tavsiyemiz ise henüz yaz aylarının başındayken ve klimanız sorun çıkarmamışken bakımınızı yaptırmanızdır. Çünkü klimanızın sorun çıkarmamış olması çok iyi çalıştığına işaret değil aksine her an sorun çıkarabileceğine işarettir. Sizde bu sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız ve klimanızın bakımını daikin klima servisimize yaptırmak istiyorsanız hemen iletişim numaralarımızdan bize ulaşın. Akyol servis ile eş zamanlı olarak ve anlaşmalı olarak çalışan firmamız için müşteri memnuniyeti birinci planda geldiğinden ötürü kesinlikle memnun kalacağınızın garantisini firmamızdan alabilirsiniz. Akyol servisin yıllardır sunduğu hizmet ile bünyesine daikin klima servisini eklemesi sayesinde daha da genişlemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Servisimizin kuruluş amacı ve gayelerinden en önemlisi müşteri memnuniyetidir. Yani müşterilerimizin memnun olmadığı ya da memnun kalmayacağı hiçbir iş firmamız tarafından yapılmaz. Klimaya dahi önce bir işlem uygulanacaksa bu müşterinin onayıyla olacaktır.