Dilbilim Yönünden Denetim

Dilbilim Yönünden Denetim

Gelişme derecesi ne olursa olsun her dilde yer alan, belirli deyim veya

sözcüklerle anlatılan ve Latince “Contra Rotulus” kelimelerine dayanan denetim;

kontrol, revizyon teftiş ve murakabeye göre daha geniş ve kapsamlı bir kavramdır.

Türkçe’de ise; bazı yazarlar denetim sözcüğünün eski dilde kullanım şekli ve karşılığının “rukuk” kökünden gelen “murakabe olduğunu söylemişler ise de; Arap harfleri ile basılı olan Mehmet Selahi’nin Kamus-u Osmanisinden murakabe kelimesine rastlanmamış ancak bu kelimenin kökü olan “Rekabe” kelimesi bulunmuştur. Fü’asıl gözetmek, gözlemek manasına geldiği yazılıdır. Türkçe sözlükte ise; “denetlemek: neler olduğunu, neler olacağını anlamak için bakmak, murakabe etmek” olarak tanımlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir