NÜKLEER GÜVENLİK SERİSİ DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI, KABULÜ, YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Nükleer Güvenlik Serisi Dokümanlarının Hazırlanması, Kabulü, Yürürlüğe Girmesi ve Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

    Başbakanlıktan :

    Resmi Gazete Tarihi: 09/11/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24931

    **21/02/2008 tarih ve 27148 S.R.G. de yayımlanan "Nükleer Güvenlik Serisi Dokümanlarının Hazırlanması, Kabulü, Yürürlüğe Girmesi Ve Değiştirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in 1. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.**

    Mevzuat Kanunlar