POLİS OKULU ÖĞRENCİLERİ KIYAFET VE İSTİHKAK YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 14/10/1994

    Resmi Gazete Sayısı: 22081

    İçişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Tanımlar

    Amaç:

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Okulu öğrencilerinin kıyafet ve istihkakları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

    Kapsam :

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Polis Okulu öğrencilerinin giyim ve kuşam esaslarını, istihkaklarının cins, miat ve miktarlarını ve bu konularla ilgili diğer hususları kapsar.

    Dayanak :

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun değişik 19 uncu maddesi ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 32 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

    Deyimler :

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    Okul Müdürlüğü : Polis Okulu Müdürlüğünü,

    Okul : Polis Okulunu,

    Öğrenci : Polis Okulu Öğrencisini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kılık ve Kıyafete İlişkin Hususlar

    Kılık ve Kıyafet Kuralları :

    Madde 5 - Öğrencilerin kılık ve kıyafetine ilişkin başlıca kurallar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Resmi elbise, ayakkabı ve diğer işaretler, bu Yönetmelikte belirtilen vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır.

    b) Montgomer ve parkanın fermuarı daima kapalı tutulur.

    c) Okul dışında ve şehiriçi vasıtalarda kep giyilmesi zorunludur.

    d) Kep, viziyörünün ön kenarı ile kaş arasında bir parmakla, en çok bir buçuk parmak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilir.

    e) Resmi elbise, daima temiz ve ütülü olarak giyilir. Sökük, yırtık veya yama bulunmaz.

    f) Uzun konçlu bot veya ayakkabılar daima temiz ve boyalı bulundurulur.

    g) Üniforma ile birlikte bu Yönetmelikte belirtilen teçhizat ve işaretler dışında kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet ve benzerlerinin takılması yasaktır.

    h) Sakal ve bıyık bırakılması yasaktır. Saçlar kep giyildiğinde dışarı taşmayacak şekilde kısa kesilir, favoriler kulak deliği hizasını geçemez.

    i) Bayan öğrenciler, tırnak uzatamaz, makyaj ve saç modeli yapamaz, ziynet ve benzerlerini takamazlar. Saçlar kısa kesilir ve kakül bırakılmaz veya sade topuz şeklinde toplanır. Saçların omuzlara dökülecek şekilde serbest bırakılması yasaktır.

    j) Eskimiş ve yırtılmış olsa bile resmi elbisenin satılması yasaktır.

    k) Öğrenciler okul içinde dahili, okul dışında harici kıyafetlerini giyerler. Öğrenciler okul içinde ve dışında hiçbir şekilde üniformasız dolaşamazlar. İşaretlerin sökülmek suretiyle resmi kıyafetlerin sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılması, resmi pantolonun, sivil gömlek, kazak, ceket gibi şeylerle birlikte giyilmesi veya resmi kıyafetlerin üzerine sivil palto, pardösü ve benzerlerinin giyilmesi yasaktır.

    l) Öğrenciler, kendilerine verilen giyecek eşyaları ile teçhizatlarını sağlam, temiz ve noksansız bulundurmak ve kullanmak mecburiyetindedirler.

    m) Bütün amir ve üstler, öğrencinin kılık ve kıyafetlerinin bu Yönetmelik esaslarına uygun olup olmadığını kontrol etmek, gördükleri hatalara müdahale etmek, kılık ve kıyafetleri bozuk olanların hatalı durumlarını sınıf komiserine rapor etmekle görevli, yetkili ve sorumludurlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Şekil, Renk ve İşaretler

    Okul İçinde ve Dışında Giyilecek Resmi Kıyafetlerin Renk, Cins ve Şekilleri :

    Madde 6 - Öğrencilerin okul içinde ve dışında giyecekleri resmi kıyafetler aşağıda belirtilmiştir.

    a) Kışlık harici kıyafet,

    b) Yazlık harici kıyafet,

    c) Dahili kıyafet.

    Polis Okulu Öğrencilerine verilecek parka, montgomer, kazak, pantolon, kep ve kravat koyu lacivert renkte, gömlek açık mavi, ayakkabı ve uzun konçlu bot ise siyah renktedir.

    Kışlık Harici Kıyafet :

    Madde 7 - Polis Okulu Öğrencilerinin kışlık kıyafetleri parka, montgomer, kazak, gömlek, pantolon, kep, kravat ile uzun konçlu bottan oluşur. (Şekil 1,1/a)

    a) (Değişik bend: 28/05/1996 - 22649 s. R.G./Yön.) Pantolon : %50 yün, %50 polyester karışımı kumaştan dikilir. Düz biçimdir, yanlarında zıh bulunmaz, arkadan iki pili ile belden daraltılır. Bot ile giyildiğinde paçalarına lastik takılarak büzgü verilir ve golf şeklinde giyilir. Özellikleri şekil 2, 2/a, 2/b ve 2/c'de gösterilmiştir.

    b) (Değişik bend: 28/05/1996 - 22649 s. R.G./Yön.) Parka : Özellikleri Şekil 3 'de gösterilmiş olup, soğuğa suya ve ısıya dayanıklı birinci sınıf polyester ve benzeri kumaştan yapılır.

    c) Montgomer : Parkada kullanılan kumaştan imal edilmiştir. (Özellikleri Şekil 4, 4/a'da gösterilmiştir.)

    d) (Değişik bend: 28/05/1996 - 22649 s. R.G./Yön.) Kazak : Birinci sınıf %70 akrilik ipliği ile %30 yün ipliğinin karışımından örülür. Özellikleri şekil 5, 5/a, 5/b, 5/c'de gösterilmiştir.

    e) Kep : Pantolon kumaşından dikilir. (Özellikleri Şekil 6, 6/a, 6/b, 6/c'de gösterilmiştir.)

    f) (Değişik bend: 28/05/1996 - 22649 s. R.G./Yön.) Kışlık gömlek : Açık mavi renkte birinci sınıf poplin kumaştan dikilir. Cepli ve apoletlidir. Özellikleri Şekil 7, 7/a, 7/b ve 7/c'de gösterilmiştir.

    g) Kravat : Birinci sınıf kalitede polyester kumaştan dikilir. (Özellikleri Şekil 8'de gösterilmiştir.)

    h) (Değişik bend: 28/05/1996 - 22649 s. R.G./Yön.) Uzun Konçlu Bot : Birinci sınıf videla deriden içi ısı yalıtımlı, astarlı, suya dayanıklı olarak imal edilir. Özellikleri Şekil 9, 9/a, 9/b'de gösterilmiştir.

    Yazlık Harici Kıyafet :

    Madde 8 - Öğrencilerin yazlık kıyafeti gömlek, pantolon, ayakkabı ve kepten oluşur. (Özellikleri Şekil 10, 10/a'da gösterilmiştir.)

    a) Pantolon : %45 yün, %55 polyester karışımı koyu lacivert yazlık kumaştan dikilir. Düz biçimdir, yanlarında zıh bulunmaz, arkadan iki pile ile belden daraltılır. (Özellikleri Şekil 11, 11/a'da gösterilmiştir.)

    b) Gömlek : Birinci sınıf açıkmavi poplin kumaştan dikilir. Cep kapakları pantolon renginde gömleklik kumaştan olur. (Özellikleri Şekil 12, 12/a, 12/b, 12/c, 12/d'de gösterilmiştir.)

    c) (Değişik bend: 28/05/1996 - 22649 s. R.G./Yön.) Ayakkabı : Erkek öğrenci için birinci sınıf rugan deriden ve altı köseledir. Ön kısmı bombeli ve maskaratsızdır. Öne doğru gelen parçaların üzerinde iki taraflı beşer delikten geçirilmiş bağcıkla bağlanır. Bayan öğrenci için altı kösele, siyah renkli deri ve kalın topukludur. Özellikleri Şekil 13, 14 ve 14/a'da gösterilmiştir.

    Dahili Kıyafet :

    Madde 9 - Öğrencilerin okul içinde giyecekleri dahili elbise (Şekil 15)'de görüldüğü gibidir.

    a) Gömlek : Öğrencilerin dahili elbise gömleği lacivert renkte olup, %100 pamuk ipliğinden imal edilen cot kumaştan yapılır. Gömlek boydan boya fermuarlıdır. Fermuar 3,5 santimetre eninde kapakla kapatılır. Gömleğin omuzlarında 5 santimetre genişliğinde, 15 santimetre uzunluğunda apolet bulunur. Fermuar kapağı ile omuz apoletleri Polis armalı küçük madeni düğmelerle iliklenir. (Şekil 15/a)

    Gömleğin her iki yanında dışardan ve pileli cep bulunur. Ceplerin genişliği 14, uzunluğu 15 santimetredir. Cepler, 7 santimetre uzunluğunda, 14 santimetre genişliğinde kapakla düğme dışarı ve ortaya gelecek şekilde kapatılır.

    Kollar, kol boyu uzunluğunda ve 14 santimetre genişliğinde kapaklıdır. Kol uçlarında düğme bulunmaz.

    Gömlek, etekleri pantolon içine sokulmak suretiyle giyilir.

    b) Pantolon : Öğrencilerin dahili elbise ile giyecekleri pantolon dahili elbise kumaşından yapılır. Pantolonun her iki bacağının dışında 20 santimetre genişliğinde, 25 santimetre uzunluğunda pileli cep bulunur. Cep kapağının uzunluğu 8 santimetredir. Pantolona zıh konmaz ve paçası dublesizdir. Paçada paça toplama kulağı bulunur. (Şekil 15/b)

    c) Kep : Öğrencilerin dahili elbise ile giyecekleri kep, dahili elbise kumaşından olup, üst kısmı kasnaksızdır. Dört parça kumaş ortadan astar kumaşı ile dikişlidir. Siperlik, naylon üzerine geçirilmiş kumaştan yapılır.

    Kep'in ön ortasına bezden yapılmış Polis kokartı takılır. Siperin şapka kumaşı ile birleştiği hizadan, yan düğmeleri rapt edecek şekilde birbuçuk santimetre genişliğinde kumaştan sakındırak takılır.

    Kepin arkasına kumaşla tela arasına gelecek şekilde birbuçuk santimetre genişliğinde büzgülü lastik dikilir. Şapkanın her iki yanında havalandırma deliği bulunur. (Şekil 15/c)

    Kıyafet Üzerine Takılacak İşaretler :

    Madde 10 - Öğrencilerin kıyafetlerinde bulunacak işaretler aşağıda belirtilmiştir.

    a) (Değişik bend: 28/05/1996 - 22649 s. R.G./Yön.) Okul numarası: Parka, montgomer, yazlık gömlek ve dahili gömleğin omuzlarında bulunan kumaş apoletler üzerine 1 santimetre boyunda sarı madeni okul numarası takılır. Özellikleri şekil 16'da gösterilmiştir.

    b) Kordon : Beyaz renkte olup, 80-90 santimetre uzunluğundadır. Sağ omuza ve uçların birleştiği nokta apolet altında kalacak şekilde takılır. İki sıralı olup bir sırası örgülü diğeri düzdür. İçinden fitil geçirilmiş, beyaz naylondan yapılır. (Şekil 17)

    c) (Değişik bend: 28/05/1996 - 22649 s. R.G./Yön.) Göğüs Amblemi : Parka, montgomer ve yazlık gömleğin sol cep kapağı üzerine, metal polis okulu amblemi takılır. Göğüs ambleminin takılacağı düğme, cep kapağının altına dikilir, sadece arma görünür. Özellikleri şekil 18'de gösterilmiştir.

    d) (Değişik bend: 28/05/1996 - 22649 s. R.G./Yön.) Göğüs Arması ve İsimlik : Dahili gömleğin sol cep üst kenarı ortasına ve kazağın sol göğüs hizasına, gabardin dokuma kumaş üzerine sim işlemeden veya plastik dökümden yapılmış polis okulu göğüs arması takılır. Özellikleri şekil 18/a'da gösterilmiştir.

    Dahili gömleğin sağ cep üst kenarının ortasına ise 7x1,5 santimetre ebadında siyah zemin üzerine beyaz harfle yazılmış isimlik takılır. Özellikleri şekil 19'da gösterilmiştir.

    Tören Kıyafeti :

    Madde 11 - Milli Bayramlar özel anma ve kutlama günlerinde ve diğer törenlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde belirtilen tören kıyafeti ve diğer teçhizat Okul Müdürlüğünce temin edilir ve okul demirbaşında bulundurulur. İhtiyaç duyulduğunda ilgililere verilir ve tören veya iş sonunda geri alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Barınma Yiyecek ve Diğer İstihkaklar

    Harçlık :

    Madde 12 - Öğrencilere 4.derecenin 1.kademesinde bulunan Komiser aylığının (Ek gösterge dahil) brüt tutarının %15'i harçlık olarak verilir.

    Harçlıklar Okul Müdürlüğünce kayıt tarihini takip eden aybaşından itibaren her ay peşin olarak ödenir.

    İaşe-İbate :

    Madde 13 - Öğrenciler; sabah, öğle ve akşam öğünlerinde Okul Müdürlüğünce ücretsiz olarak iaşe edilir ve Okul yatakhanesinde ücretsiz olarak barındırılır.

    Sağlık Yardımı :

    Madde 14 - Öğrenciler, bu sıfatları devam ettiği süre içerisinde masrafları Bütçe'den ödenmek üzere, Okul Doktoru veya diğer sağlık kuruluşlarında muayene ve tedavi ettirilir.

    Ders Araç-Gereçleri :

    Madde 15 - Müfredat programında yer alan asıl ve yardımcı ders kitapları ile öğretim elemanlarının Okul Müdürlüğüne bildireceği ders gereçleri, Okul Müdürlüğünce satın alınır ve öğrencilere dağıtılır.

    Ders ve uygulamalar için verilen her türlü kitap ve araç-gereç ders yılı sonunda öğrencilerden geri alınır.

    Diğer İstihkaklar :

    Madde 16 - Öğrencilere, cinsi ve miktarı (EK-1)'deki cetvelde gösterilen istihkaklar Okul Müdürlüğünce verilir.

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik :

    Madde 17 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 01/03/1990 tarihli "Polis Okulu Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük :

    Madde 18 - Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme :

    Madde 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    EK-1

    POLİS OKULU ÖĞRENCİLERİ İSTİHKAK CETVELİ (Değişiklik cetvel: 28/05/1996 - 22649 s. R.G./Yön.)

    MERKEZDEN VERİLEN GİYECEK EŞYALARI

    Malzemenin Cinsi                  Ölçü      Verilen      Kullanma

                                  Birimi       Miktar    Süresi

    ________________________      ______   ______   ________

    1- Yazlık Pantolonluk Kumaş         Metre      1.20      12 Ay

    2- Yazlık Gömlek               Adet      2         12 Ay

    3- Dahili Elbiselik Kumaş            Metre      3.10      9 Ay

    4- Kış.Pantolon.Kumaş (2 Adet)    Metre      2.40      12 Ay

    5- Kışlık Gömlek               Adet      2         12 Ay

    6- Parka                  Adet      1         36 Ay

    7- Uzun Konçlu Bot               Çift      1         12 Ay

    8- İskarpin                  Çift      1         12 Ay

    9- Kravat                  Adet      1         12 Ay

    10-Harici Kep               Adet      1         12 Ay

    11-Dahili Kep               Adet      1         12 Ay

    12-Montgomer               Adet      1         12 Ay

    13-Kazak                  Adet      1         12 Ay

    14-Teçhizat Kemeri               Adet      1         Demirbaş

    15-Siyah Kemer (Örme)            Adet      1         Demirbaş

    16-Spor Çantası               Adet      1         12 Ay

    17-Yüz Havlusu               Adet      1         12 Ay

    18-Banyo Havlusu               Adet      1         12 Ay

    19-Spor Ayakkabısı               Çift      1         12 Ay

    20-Çorap                  Çift      2         12 Ay

    21-Pijama                  Takım      1         12 Ay

    22-Eşofman                  Takım      1         12 Ay

    23-İç Çamaşırı (Külot+Fanila)         Takım      2         12 Ay

    MAHALLİNDEN KARŞILANAN MALZEMELER (Okul Müdürlüğünce, kantin aracılığı ile öğrencilere dağıtılır.)

    1- Kordon-İsimlik                  Adet      1

    2- Göğüs Amblemi                  Adet      1

    Mevzuat Kanunlar