KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN SEÇİM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik

    Kültür ve Turizm Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 16/10/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25261

    **02/02/2007 tarih ve 26422 S.R.G de yayımlanan "Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik" nin 1. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.**

    Mevzuat Kanunlar