İMALAT SANAYİİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    İMALAT SANAYİİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Resmi Gazete Tarihi: 24/12/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25326

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

    Madde 1 - 06/01/1983 tarihli ve 17920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İmalat Sanayii Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Anılan Yönetmeliğe göre Bakanlığımızca bu güne kadar verilmiş olan İmalat Belgeleri iptal edilmiştir.

    Yürürlük

    Madde 3 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar