KET-KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARININ KURMA VE KULLANMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Ket-Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik

    Telekomünikasyon Kurumundan

    Resmi Gazete Tarihi: 06/03/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 225394

    BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Kısaltmalar ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, genellikle ev, iş yeri, garaj, fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda ya da mülkiyeti kullanıcıya ait kampüs veya açık alanlarda belirli frekans bandlarında ve çıkış gücünde belirli amaçlar için kullanılan, diğer sistemleri enterfere etmeyen ve enterferansa açık olarak kullanılan kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihazlarının yayın özelliklerini, frekans bandlarını, kurma ve kullanma esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, 2813 sayılı Telsiz Kanun'unun 9 uncu maddesinin son fıkrası kapsamına giren cihazlardan; Halk Bandı (CB) telsiz cihazları ile Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi (SBT) cihazlar hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılacak olan kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihaz ve sistemlerini kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 2813 sayılı Telsiz Kanunu'nun 9 uncu maddesi esas alınarak hazırlanmıştır.

    Kısaltma ve Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen kısaltma ve tanımlardan;

    Kurul : Telekomünikasyon Kurulunu,

    Kurum : Telekomünikasyon Kurumunu,

    Kanun : 2813 sayılı Telsiz Kanununu,

    e.r.p : Etkin Yayılım Gücünü,

    e.i.r.p : Eşdeğer İzotropik Yayılım Gücünü,

    CB Cihazları : Halk bandı telsiz cihazlarını,

    SBT Cihazları: Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi Cihazları,

    RLAN : Kablosuz lokal alan iletişim şebekesini,

    HIPERLAN : Yüksek performanslı kablosuz lokal alan iletişim şebekesini,

    Uzaktan Ölçüm: Uzakta bulunan sisteme ait verileri elektromanyetik dalgalar aracılığıyla otomatik olarak ölçmeye ve kaydetmeye yarayan bir verici ve bir alıcı telsiz cihazından meydana gelen sistemi,

    Model Araç Uzaktan Kumanda Cihazları: Havada, karada ve su altı veya üstünde kullanılan model cihazlarının uzaktan kontrolü amacıyla kullanılan telsiz cihazlarını,

    Uzaktan Kumanda: Model Araç Uzaktan Kumanda cihazlarının dışında kalan cihaz ve makinaların işlevlerini veya hareketlerini, uzaktan başlatmaya, değiştirmeye veya durdurmaya yarayan telsiz cihazlarını,

    Alarm: Belirli mesafedeki ikaz durumunu haber veren veya bildiren telsiz sistemini,

    Veri İletişim Sistemi: Belirli bir mesafedeki bilgilerin harf, rakam ve sembollerden herhangi biriyle veya bunların tümüyle gönderilmesi ve/veya alınmasını sağlayan telsiz sistemini,

    Arama-Kurtarma Cihazı: Arama-kurtarma çalışmalarında yer tespiti yapmak amacıyla kullanılan telsiz sistemini,

    Demiryolları Otomatik Araç Tanımlama Sistemi (AVI): Araçta teçhiz edilmiş bir verici ve hat üzerine yerleştirilmiş sorgulama üniteleri vasıtasıyla, aracın durumu ile ilgili bilgilerin genel trafik veya demiryolu işletmesinin araç idare sistemlerine ulaşmasını sağlayan sistemi,

    Otomatik Tren Kontrol Sistemi (Eurobalise) : Demiryolu işletmelerine, tren hattına yerleştirilmiş aktarıcılar aracılığıyla trenin teşkili (vagon sayısı, ağırlık ve benzeri) ve tren hattının ileri kesimine ait hız, sinyal bilgileri, viraj, kayma, kar, çamur ve benzeri trafik bilgilerini trendeki ekrana aktarmak suretiyle bilgi veren ve güvenli otomatik gidiş sağlayan tren kontrol sistemini,

    Tren Koruma Sistemi (Euroloop) : Demiryollarında aynı hat üzerinde birbirini izleyecek şekilde monte edilmiş ve mevcut hattın bir elektrik şebekesi olarak kullanılmasıyla oluşturulmuş iletim hatları üzerinden gönderme yapmak suretiyle, trenin güvenli seyrini sağlayacak hız, yol durumu, sinyal bilgisi, mesafe ölçümü gibi bilgilerin aktarıldığı tren koruma sistemini,

    Karayolları Taşımacılık ve Ulaşım Telematik Sistemleri : Karayolları taşımacılık ve ulaşımında otomatik para toplama, yol bakım ve çarpışmayı önleme hizmetleri dahil, araçlar arasında ve araçlarla yol kenarındaki bağlantı kutuları arasındaki kısa mesafeli mikrodalga veri iletişim sistemlerini,

    RF Algılayıcılar (Dedektörler) ve İkaz Cihazları: Herhangi bir durum veya nesneyi tespit ederek sinyal veren telsiz cihazlarını,

    Endüktif Sistemler: Kilitleme, tanımlama, tarama ve alarm verme özellikleri olan düşük frekanslı telsiz sistemlerini,

    Kablosuz Mikrofon Sistemleri: Mikrofon vericisi ve alıcısından oluşan telsiz sistemini,

    Kablosuz Ses Sistemleri : Radyo, kaset, CD çalar, mobil telefon veya radyo-TV gibi verici ve alıcı cihazlardan oluşan, ses uygulamalarında kullanılan sistemleri,

    Alçak Güçlü Aktif Tıbbi Gereçler: Vücut içine yerleştirilerek bazı tıbbi bilgileri elektromanyetik ortamda gönderen aktif alçak güçlü cihazları,

    Özel Mobil Telsiz 446 (PMR 446): Kısa mesafe erişimli sadece ses haberleşmesine yönelik olan alçak güçlü telsiz cihazlarını,

    DECT (Sayısal Kablosuz Telefon) : Telefon hattına irtibatlandırılarak, birbirleriyle elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla sayısal teknikler kullanılarak irtibatlı, sabit, portatif cihazlardan oluşan ve/veya hücresel yapı ile telefon santraline bağlı olarak bina veya kompleks dahilinde kullanılan sistemi,

    Tümleşik (Integral) Anten: Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak üretilmiş konnektörlü veya konnektörsüz anteni,

    Dahili (Dedicated) Anten : Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak üretilmiş ve cihazla birlikte tip onayı alan anteni

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma ve Kullanma Esasları

    Kullanım Esası

    Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kısa mesafe erişimli ve alçak güçlü cihazlar, belirlenen şartları karşılamak ve Kurum tarafından kabul edilen standart ve teknik özelliklere uygun olmak kaydıyla ruhsatname, kullanma izni ve frekans tescillerine gerek olmaksızın kurularak kullanılabilirler.

    Belirli Hizmet İçin Kesin Olarak Tanımlanamayan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları

    Madde 6- Sayısal veya analog her türlü ses ve veri iletimini sağlayan, öncelikle uzaktan kumanda, uzaktan ölçüm, alarm, oyuncak telsiz ve araçları ile video-kamera, eş zamanlı tercüme uygulamalarından oluşan bu cihazlar, Tablo-1' de belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır .

    Tablo 1 : Tanımlanamayan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları Teknik Kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Çıkış Gücü (Maksimum)Çıkış Gücü (Maksimum) Anten TipiAnten Tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamaAçıklama

    6765-6795 kHz6765-6795 kHz 10 metrede 42 dB

    A/m10 metrede 42 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidirBu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir

    13.553- 13.567 MHz

    10 metrede 42 dB

    A/m10 metrede 42 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidirBu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir

    26.957-27.283 MHz26.957-27.283 MHz 10 metrede 42 dB

    A/m veya 10 mWe.r.p10 metrede 42 dBµA/m veya 10 mWe.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidirBu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir

    40.660-40.700 MHz40.660-40.700 MHz 10 mWe.r.p

    Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- ----

    433.050-434.790 MHz433.050-434.790 MHz 10 mWe.r.p10 mWe.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir . 433.050-434.790 MHz bandı ses sinyalleri hariç.Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir . 433.050-434.790 MHz bandı ses sinyalleri hariç.

    433.050-434.790 MHz433.050-434.790 MHz 1 mWe.r.p 13 dBm/10 kHz1 mWe.r.p 13 dBm/10 kHz Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir . 433.050-434.790 MHz bandı ses sinyalleri hariç.Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir . 433.050-434.790 MHz bandı ses sinyalleri hariç.

    434.040-434.790 MHz434.040-434.790 MHz 10 mWe.r.p

    Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir . 433.050-434.790 MHz bandı ses sinyalleri hariç.Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir . 433.050-434.790 MHz bandı ses sinyalleri hariç.

    868.000-868.600 MHz868.000-868.600 MHz 25 mWe.r.p25 mWe.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- ----

    868.700-869.200 MHz868.700-869.200 MHz 25 mWe.r.p

    Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- ----

    869.300-869.400MHz869.300-869.400MHz 10 mWe.r.p

    Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 25 kHz25 kHz ----

    869.400-869.650 MHz869.400-869.650 MHz 500 mWe.r.p500 mWe.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 25 kHz25 kHz Tüm frekans band yüksek hızdaki veri aktarımlarında tek kanal olarak kullanılabilecektirTüm frekans band yüksek hızdaki veri aktarımlarında tek kanal olarak kullanılabilecektir

    869.700-870.000 MHz869.700-870.000 MHz 5 mWe.r.p

    Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ----

    2400-2483.5 MHz2400-2483.5 MHz 10 mWe.i.r.p10 mWe.i.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir . Aynı zamanda (2.4-2.5 GHz) video-kamera uygulamaları için de ayrılmıştırBu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir . Aynı zamanda (2.4-2.5 GHz) video-kamera uygulamaları için de ayrılmıştır

    5725-5875 MHz5725-5875 MHz 25 mWe.i.r.p25 mWe.i.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .

    24.00-24.25 GHz24.00-24.25 GHz 100 mWe.i.r.p

    Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .

    61.0-61.5 GHz61.0-61.5 GHz 100 mWe.i.r.p

    Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .

    122-123 GHz122-123 GHz 100 mWe.i.r.p

    Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .

    244-246 GHz244-246 GHz 100 mWe.i.r.p

    Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili -- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .

    Arama-Kurtarma Cihazı

    Madde 7- Arama-kurtarma çalışmaları esnasında kullanılan kısa mesafeli çok düşük güçte çalışan cihazlar, Tablo-2' de belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 2 : Arama-Kurtarma Cihazı Teknik Kriterleri

    Çalışma FrekansıÇalışma Frekansı Çıkış Gücü (Maksimum)Çıkış Gücü (Maksimum) Anten TipiAnten Tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamaAçıklama

    457 kHz

    10 metrede 7 dB

    A/m10 metrede 7 dBµA/m TümleşikTümleşik ---- --------

    RLAN ve HIPERLAN Sistemleri

    Madde 8- Fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda ya da mülkiyeti kullanıcıya ait kampüs veya açık alanda veri iletimi, bilgi işlem, kayıt, çevirme, dosyalama, depolama, aktarma amacıyla, sadece dahili kullanıma izin verilen geniş band veri gönderme sistemleri olan RLAN ve HIPERLAN sistemleri, Tablo-3' de belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 3 : RLAN ve HIPERLAN Sistemleri Teknik Kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Çıkış Gücü (e.i.r.p)Çıkış Gücü (e.i.r.p) Anten TipiAnten Tipi Hız

    AçıklamaAçıklama

    2400-2483.5 MHz2400-2483.5 MHz 100 mW100 mW Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 250 kbit/s250 kbit/s Doğrudan Ardışık Spread Spectrum modülasyon tekniği kullanılan cihazlarda maksimum güç yoğunluğu limiti -20dBW/1MHz (10 mW) dir. Frekans Atlamalı Spread Spectrum modülasyon tekniği kullanılan cihazlarda maksimum güç yoğunluğu limiti -10dBW/100 kHz (100 mW) dir.Doğrudan Ardışık Spread Spectrum modülasyon tekniği kullanılan cihazlarda maksimum güç yoğunluğu limiti -20dBW/1MHz (10 mW) dir. Frekans Atlamalı Spread Spectrum modülasyon tekniği kullanılan cihazlarda maksimum güç yoğunluğu limiti -10dBW/100 kHz (100 mW) dir.

    5150-5350 MHz5150-5350 MHz 200 mW200 mW DahiliDahili ---- Hava alanlarının pisti merkez olmak üzere 1 km mesafe dışındaki kapalı alanlarda kullanılabilir. Dinamik Frekans Seçimi (DFS) veya Otomatik Güç Kontrolü (TPC) olmadan kullanılan sistemler; 5150-5250 MHz frekans aralığında ve Max. 60 mW Çıkış Gücünde kullanılacaktır.Hava alanlarının pisti merkez olmak üzere 1 km mesafe dışındaki kapalı alanlarda kullanılabilir. Dinamik Frekans Seçimi (DFS) veya Otomatik Güç Kontrolü (TPC) olmadan kullanılan sistemler; 5150-5250 MHz frekans aralığında ve Max. 60 mW Çıkış Gücünde kullanılacaktır.

    Demiryolu Telsiz Güvenlik Sistemleri

    Madde 9- Demiryollarında kullanılan; Demiryolları Otomatik Araç Tanımlama, Otomatik Tren Kontrol, Tren Koruma Sistemlerinde kullanılacak cihazlar, Tablo-4'de belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 4 : Demiryolu Telsiz Güvenlik Sistemleri Teknik Kriterleri

    SistemSistem Frekans BandıFrekans Bandı Çıkış Gücü (Maksimum)Çıkış Gücü (Maksimum) Anten TipiAnten Tipi AçıklamaAçıklama

    Demiryolları Otomatik Araç Tanımlama SistemiDemiryolları Otomatik Araç Tanımlama Sistemi 2446-2454 MHz2446-2454 MHz 500 mWe.i.r.p500 mWe.i.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili Nesne algılandığında aktif. Taşıyıcı frekansları 2447.0, 2448.5, 2450.0, 245l.5, 2453.0 MHz olmak üzere 5 kanal.Nesne algılandığında aktif. Taşıyıcı frekansları 2447.0, 2448.5, 2450.0, 245l.5, 2453.0 MHz olmak üzere 5 kanal.

    Otomatik Tren Kontrol SistemiOtomatik Tren Kontrol Sistemi 27.095 MHz27.095 MHz 10 metrede 42 dB A/m10 metrede 42 dB A/m DahiliDahili Çıkış karakteristiği Şekil-1'de gösterilmiştir.Çıkış karakteristiği Şekil-1'de gösterilmiştir.

    Tren Koruma SistemiTren Koruma Sistemi 4515 MHz4515 MHz 10 metrede 7 dB A/m10 metrede 7 dB A/m DahiliDahili Çıkış karakteristiği Şekil-2'de gösterilmiştir.Çıkış karakteristiği Şekil-2'de gösterilmiştir.

    **Şekil için R.G.ye bakınız...**

    Şekil 1 - Otomatik Tren Kontrol Sisteminde 10 metrede ölçülecek aksimum manyetik alan sınır değerleri.

    **Şekil için R.G.ye bakınız...**

    Şekil 2 - Tren Koruma Sistemi up-link iletişimi için 10 kHz band genişliğinde 10 metrede ölçülen manyetik alan sınır değerleri.

    Karayolları Taşımacılık ve Ulaşım Telematik Sistemleri

    Madde 10- Otomatik para toplama, park yeri düzenleme ve park yeri ücretlendirme, trafik bilgi aktarımı ve acil uyarı sistemleri, trafik kontrol ve trafik öncelikleri gibi karayolları taşımacılığı ve ulaşımında yol emniyeti, ulaşım verimliliği ve çevresel kalitenin geliştirilmesi amacıyla; araç sistemleri için yol başlangıçlarında, çok şeritli yol bağlantılarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde ulusal bazda, araçtan araca linkler olarak, araca monteli radar sistemlerinde ve benzeri şekilde kullanılan bu cihazlar; Tablo-5'de gösterilen çıkış gücünü geçmemek kaydıyla kullanılır.

    Tablo 5 : Karayolları Taşımacılık ve Ulaşım Telematik Sistemleri Teknik Kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Çıkış Gücü (Maksimum)Çıkış Gücü (Maksimum) Anten TipiAnten Tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamalarAçıklamalar

    5795 -5805 MHz5795 -5805 MHz 2 W veya 8 We.i.r.p2 W veya 8 We.i.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 5 MHz5 MHz ----

    5805 -5815 MHz5805 -5815 MHz 2 W veya 8 We.i.r.p2 W veya 8 We.i.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 5 MHz5 MHz ----

    63 -64 GHz63 -64 GHz Daha sonra belirlenecek.Daha sonra belirlenecek. DahiliDahili ---- ----

    76 -77 GHz

    55 dBm (maksimum güç) -23.5 dBm (sadece puls radar, ortalama güç) -50 dBm (ortalama güç)55 dBm (maksimum güç) -23.5 dBm (sadece puls radar, ortalama güç) -50 dBm (ortalama güç) DahiliDahili ---- ----

    RF Algılayıcı (Dedektör) ve İkaz Cihazları

    Madde 11- Kaybolması, çalınması veya belirli bir bölgeden geçişin önlemesi amacıyla, önceden etiketlenmiş nesneleri tespit etmeye yarayan cihazlar, Tablo-6'da belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 6 : RF Algılayıcı (Dedektör) ve İkaz Cihazları Teknik Kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Çıkış Gücü (Maksimum)Çıkış Gücü (Maksimum) Anten TipiAnten Tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamalarAçıklamalar

    2400-2483.5 MHz2400-2483.5 MHz 25 mW25 mW Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- ----

    9200-9500 MHz9200-9500 MHz 25 mW25 mW Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ ----

    9500-9975 MHz9500-9975 MHz 25 mW25 mW Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- ----

    24.05-24.25 GHz24.05-24.25 GHz 100 mW100 mW Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- ----

    Alarm Sistemleri

    Madde 12- Güvenlik amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış Genel Alarm Sistemleri ile hareket yeteneği sınırlı insanlara tehlike durumunda sinyal göndererek yardım almaya yarayan telefon hattına bağlantılı lokal bir birim ve bunun aracılığıyla otomatik çevirme sağlayan Kişisel Alarm Sistemleri, Tablo-7'de belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 7 : Alarm Sistemleri Teknik Kriterleri

    SistemSistem Frekans BandıFrekans Bandı Çıkış Gücü (e.r.p)Çıkış Gücü (e.r.p) Anten TipiAnten Tipi Kanal AralığıKanal Aralığı

    Genel AlarmGenel Alarm 868.600-868.700 MHz868.600-868.700 MHz 10 mW10 mW Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 25 kHz25 kHz

    Genel AlarmGenel Alarm 869.250-869.300 MHz869.250-869.300 MHz 10 mW10 mW Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 25 kHz25 kHz

    Genel AlarmGenel Alarm 869.650-869.700 MHz869.650-869.700 MHz 25 mW25 mW Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 25 kHz25 kHz

    Kişisel AlarmKişisel Alarm 869.200-869.250 MHz869.200-869.250 MHz 10 mW10 mW Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 25 kHz25 kHz

    Model Araç Uzaktan Kumanda Cihazları

    Madde 13- Model araçların uzaktan kontrolünde kullanılacak cihazlar, Tablo-8'de belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 8 : Model Araç Uzaktan Kumanda Cihazları Teknik Kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Çıkış Gücü (e.r.p)Çıkış Gücü (e.r.p) Anten TipiAnten Tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamaAçıklama

    26.995, 27.045, 27.095, 27.145, 27.195 MHz26.995, 27.045, 27.095, 27.145, 27.195 MHz 100 mW100 mW DahiliDahili 10 kHz10 kHz Bu cihazlar ile ses, devamlı veri ve kontrol sinyali gönderilemez.Bu cihazlar ile ses, devamlı veri ve kontrol sinyali gönderilemez.

    34.995-35.225 MHz34.995-35.225 MHz 100 mW100 mW DahiliDahili 10 kHz10 kHz Sadece model uçak ve helikopterler için izin verilebilir. Bu cihazlar ile ses, devamlı veri ve kontrol sinyali gönderilemez.Sadece model uçak ve helikopterler için izin verilebilir. Bu cihazlar ile ses, devamlı veri ve kontrol sinyali gönderilemez.

    40.665, 40.675, 40.685, 40.695 MHz40.665, 40.675, 40.685, 40.695 MHz 100 mW100 mW DahiliDahili 10 kHz10 kHz Bu cihazlar ile ses, devamlı veri ve kontrol sinyali gönderilemez.Bu cihazlar ile ses, devamlı veri ve kontrol sinyali gönderilemez.

    Endüktif Sistemler

    Madde 14- Bina içinde veya dışında ve dar bir alanda kullanılan, araç güvenlik sistemi, hayvan tanımlama, hırsız alarm sistemleri, çevre atık kontrolü, kablo dedektörü, kimlik tanımlama, kablosuz ses linkleri, giriş kontrolü, süreç kontrolü, sensörler, güvenlik sistemleri, otomatik madde tanımlama, kablosuz kontrol sistemleri, otomatik oto yol ücret toplama ve benzeri uygulamaları kapsayan Endüktif Sistemler, Tablo-9'da belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 9 : Endüktif Sistemler Teknik Kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Çıkış Gücü (Maksimum)Çıkış Gücü (Maksimum) Anten TipiAnten Tipi AçıklamaAçıklama

    9-59.750 kHz9-59.750 kHz 10 metrede 72 dB

    A/m (30 kHz de 3.5 dB/octave)10 metrede 72 dBµA/m (30 kHz de 3.5 dB/octave) Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili Çerçeve (Loop) anten kullanılması durumunda 0. 05 m2 ve 0.l6 m2 arasındaki alanda alan şiddeti 10xlog (alan/0.16 m2 ) olacak şekilde azalır. Anten alanı 0.05 m2 den küçük ise, alan şiddeti 10 dB azalır. Çıkış karakteristiği Şekil-3'te gösterilmiştir.Çerçeve (Loop) anten kullanılması durumunda 0. 05 m2 ve 0.l6 m2 arasındaki alanda alan şiddeti 10xlog (alan/0.16 m2 ) olacak şekilde azalır. Anten alanı 0.05 m2 den küçük ise, alan şiddeti 10 dB azalır. Çıkış karakteristiği Şekil-3'te gösterilmiştir.

    59.750-60.250 kHz59.750-60.250 kHz 10 metrede 42 dB

    A/m10 metrede 42 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili Çıkış karakteristiği Şekil-3'te gösterilmiştir.Çıkış karakteristiği Şekil-3'te gösterilmiştir.

    60.250-70 kHz60.250-70 kHz 10 metrede 72 dB

    A/m (30 kHz de 3.5 dB/octave)10 metrede 72 dBµA/m (30 kHz de 3.5 dB/octave) Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili Çerçeve (Loop) anten kullanılması durumunda 0. 05 m2 ve 0.l6 m2 arasındaki alanda alan şiddeti 10xlog (alan/0.16 m2 ) olacak şekilde azalır. Anten alanı 0.05 m2 den küçük ise, alan şiddeti 10 dB azalır. Çıkış karakteristiği Şekil-3'te gösterilmiştir.Çerçeve (Loop) anten kullanılması durumunda 0. 05 m2 ve 0.l6 m2 arasındaki alanda alan şiddeti 10xlog (alan/0.16 m2 ) olacak şekilde azalır. Anten alanı 0.05 m2 den küçük ise, alan şiddeti 10 dB azalır. Çıkış karakteristiği Şekil-3'te gösterilmiştir.

    70 -119 kHz70 -119 kHz 10 metrede 42 dB

    A/m10 metrede 42 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili Çıkış karakteristiği Şekil-3'te gösterilmiştir.Çıkış karakteristiği Şekil-3'te gösterilmiştir.

    119-135kHz119-135kHz 10 metrede 72 dB

    A/m (30 kHz de 3 dB/octave)10 metrede 72 dBµA/m (30 kHz de 3 dB/octave) Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili Çıkış karakteristiği Şekil-3'te gösterilmiştir.Çıkış karakteristiği Şekil-3'te gösterilmiştir.

    6765-6795 kHz6765-6795 kHz 10 metrede 42 dB

    A/m10 metrede 42 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili Çıkış karakteristiği Şekil-4'te gösterilmiştir.Çıkış karakteristiği Şekil-4'te gösterilmiştir.

    7400-8800 kHz7400-8800 kHz 10 metrede 9 dB

    A/m10 metrede 9 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ----

    13.553-13.567 MHz13.553-13.567 MHz 10 metrede 42 dB

    A/m10 metrede 42 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili Çıkış karakteristiği Şekil-4'te gösterilmiştir.Çıkış karakteristiği Şekil-4'te gösterilmiştir.

    26.957-27.283 MHz26.957-27.283 MHz 10 metrede 42 dB

    A/m10 metrede 42 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ----

    **Şekil için R.G.ye bakınız...**

    Şekil 3 - 9-135 kHz aralığında 10 metrede ölçülen manyetik alan sınır değerleri.

    **Şekil için R.G.ye bakınız...**

    Şekil 4 - 6.78 MHz ve 13.56 MHz bandlarında 10 metrede ölçülen manyetik alan sınır değerleri.

    Kablosuz Mikrofon Sistemleri

    Madde 15- Kablosuz mikrofonlar, vücutta takılı olarak veya elde tutularak yakın ve özel kullanıma göre tasarlanmış vericiler ile alıcılardan oluşan sistemler, Tablo-10'da belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 10 : Kablosuz Mikrofon Sistemleri Teknik Kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Çıkış Gücü (Maksimum)Çıkış Gücü (Maksimum) Anten TipiAnten Tipi Kanal Aralığı (Maksimum)Kanal Aralığı (Maksimum) AçıklamaAçıklama

    29.7-47.0 MHz

    10 mWe.r.p10 mWe.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 50 kHz50 kHz 30.3-30.5 MHz, 32.15-32.45 MHz ve 41.015-47.00 MHz bandları askeri uyumlu (harmonize) bandlardır.30.3-30.5 MHz, 32.15-32.45 MHz ve 41.015-47.00 MHz bandları askeri uyumlu (harmonize) bandlardır.

    173.965-174.015MHz173.965-174.015MHz 2 mWe.r.p2 mWe.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 50 kHz50 kHz Engellilerin kullanımı için planlanmıştır.Engellilerin kullanımı için planlanmıştır.

    863-865 MHz863-865 MHz 10 mWe.r.p10 mWe.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 200 kHz200 kHz ----

    174-216 MHz174-216 MHz 10 mWe.r.p veya 50 mWe.r.p10 mWe.r.p veya 50 mWe.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 200 kHz200 kHz 10 mWe.r.p (Vücuda takılı kablosuz mikrofon) 50 mWe.r.p (Vücuda takılı olanlar hariç) TV 5 nci kanal 180.75 MHz Ses Taşıyıcı Frekansı hariç.10 mWe.r.p (Vücuda takılı kablosuz mikrofon) 50 mWe.r.p (Vücuda takılı olanlar hariç) TV 5 nci kanal 180.75 MHz Ses Taşıyıcı Frekansı hariç.

    470-862 MHz470-862 MHz 10 mWe.r.p veya 50 mWe.r.p10 mWe.r.p veya 50 mWe.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 200 kHz200 kHz 10 mWe.r.p (Vücuda takılı kablosuz mikrofon) 50 mWe.r.p (Vücuda takılı olanlar hariç) TV 69 ncu kanal 860.75 MHz Ses Taşıyıcı Frekansı hariç 790-862 MHz de planlanan karasal-sayısal TV planı Kurum tarafından göz önünde bulundurulacak10 mWe.r.p (Vücuda takılı kablosuz mikrofon) 50 mWe.r.p (Vücuda takılı olanlar hariç) TV 69 ncu kanal 860.75 MHz Ses Taşıyıcı Frekansı hariç 790-862 MHz de planlanan karasal-sayısal TV planı Kurum tarafından göz önünde bulundurulacak

    l785.7-l799.4 MHzl785.7-l799.4 MHz 10 mWe.i.r.p veya 50 mWe.i.r.p10 mWe.i.r.p veya 50 mWe.i.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 200 kHz200 kHz 10 mWe.r.p (Vücuda takılı kablosuz mikrofon) 50 mWe.r.p (Vücuda takılı olanlar hariç)10 mWe.r.p (Vücuda takılı kablosuz mikrofon) 50 mWe.r.p (Vücuda takılı olanlar hariç)

    Alçak Güçlü Aktif Tıbbi Gereçler

    Madde 16- Etkin olarak vücuda yerleştirilen tıbbi cihazlardan oluşan alçak güçlü cihazlar, Tablo-11'de belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 11 : Alçak Güçlü Aktif Tıbbi Gereçler Teknik Kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Çıkış Gücü (e.r.p)

    Anten tipiAnten tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamaAçıklama

    402-405 MHz402-405 MHz 25

    W25 µW Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 25 kHz25 kHz Vericiler yan kanallarla birleştirilmek suretiyle band genişliği en fazla 300 kHz'e kadar genişletilebilir.Vericiler yan kanallarla birleştirilmek suretiyle band genişliği en fazla 300 kHz'e kadar genişletilebilir.

    Kablosuz Ses Sistemleri

    Madde 17- Radyo, kaset, CD çalar, mobil telefon, radyo-TV ve benzeri verici ve alıcı cihazlardan oluşan, ses uygulamalarında kullanılan sistemler Tablo-12'de belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 12 : Kablosuz Ses Sistemleri Teknik Kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Çıkış Gücü (e.r.p)

    Anten tipiAnten tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamaAçıklama

    863-865 MHz

    10 mW10 mW TümleşikTümleşik ---- Analog sistemlerde band genişliği maksimum 300 kHz olacaktır.Analog sistemlerde band genişliği maksimum 300 kHz olacaktır.

    864.8-865 MHz864.8-865 MHz 10 mW10 mW TümleşikTümleşik 50 kHz50 kHz Bebek veya kapı diyafonu gibi dar band analog ses sistemlerinde sadece bu band kullanılacaktır.Bebek veya kapı diyafonu gibi dar band analog ses sistemlerinde sadece bu band kullanılacaktır.

    Radyo Frekanslı Tanımlama Sistemleri

    Madde 18- Fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda ya da mülkiyeti kullanıcıya ait kampüs veya açık alanda frekans sinyalleri yoluyla, veri iletimi, dosyalama, depolama, yer belirleme, depo arşivleme, yakınlık sensörü, el cihazlarından data transferi, kablosuz etiket ve benzeri işlemleri yapan ve sadece dahili kullanıma izin verilen sistemler, Tablo-13'de belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 13 : Radyo Frekanslı Tanımlama Sistemleri Teknik Kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Çıkış Gücü (e.r.p)

    Anten tipiAnten tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamaAçıklama

    2446-2454 MHz

    500 mW500 mW Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- -

    Özel Mobil Telsiz 446 (PMR 446)

    Madde 19- Sadece ses haberleşmesine açık, çok sayıda kullanıcının frekans bandını ortak kullanımına yönelik kısa mesafe erişimli telsiz haberleşmesinde ve uyumlu (harmonize) bandda kullanılan cihazlar, Tablo-14'de belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 14 : Özel Mobil Telsiz 446 Teknik Kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Çıkış Gücü (e.r.p)

    Anten tipiAnten tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamaAçıklama

    446.000-446.100 MHz

    500 mW500 mW TümleşikTümleşik 12.5 kHz12.5 kHz -

    DECT (Sayısal Kablosuz Telefon Sistemleri)

    Madde 20- Lokal alanda telefon hatlarına irtibatlandırılarak kısa mesafe erişimli telsiz haberleşmesinde ve uyumlu (harmonize) bandda kullanılan DECT cihazları, Tablo 15'de belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 15 : Sayısal Kablosuz Telefon Sistemleri Teknik Kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Çıkış Gücü (e.r.p)

    Anten tipiAnten tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamaAçıklama

    1880-1900 MHz1880-1900 MHz 250 mW250 mW Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 1728 kHz1728 kHz --

    ÜÇÜNCÜ KISIM:Çeşitli Hükümler

    Enterferans

    Madde 21- Bu Yönetmelik kapsamındaki cihazlar, enterferansa karşı korunmamış olup, bu cihazların kullanıcıları tahsis ve tescil edilmiş frekanslardaki diğer telsiz sistemlerinin çalışmasından meydana gelecek enterferansı kabul etmek zorundadırlar.

    Bu cihazların kullanıcıları, tahsis ve tescil edilmiş frekanslarda çalışan, öncelikle hava ve deniz seyrüsefer sistemleri olmak üzere diğer telsiz sistemleri ile radyo ve televizyon alıcılarında enterferansa sebep olamazlar. Böyle bir enterferansın meydana gelmesi halinde, faaliyetlerini enterferans giderilinceye kadar derhal durdurmak zorundadırlar. Buna uymayanlar hakkında yasal işlem yapılır.

    Yaptırımlar

    Madde 22- Kurum tarafından yapılan kontrolde, bu Yönetmelikte adı geçen tüm cihaz veya sistemlerin kurulması ve kullanılması esnasında, kurma ve kullanma esaslarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, cihazın kullanılmaması kaydıyla gerekli düzeltmeler için 45 gün süre verilir, süre sonunda düzeltme yapılmaması halinde de kullanıcının cihazları mühürlenir.

    Ayrıca, tespit edilen söz konusu ihlal ile ilgili, Kanun uyarınca satıcı bayi ve kullanıcı hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

    Diğer Hususlar

    Madde 23- Bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler teknolojik gelişmeler doğrultusunda değiştikçe, bu değişiklikler Kurum tarafından ilan edilir.

    Madde 24- Kurum tarafından yapılan piyasa denetiminde taklit ve kaçak cihaz imal ve ithalinde teknolojik suçlar ile ilgili yapılan adli araştırmalara yönelik ürünlerin marka, model ve seri numarası bakımından tescillerini sağlamak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen ve imal veya ithal edilen ürünler Kurum Onay Etiketi yerleştirilmek suretiyle satışa sunulur.

    Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından tescil edilmiş veya ruhsata bağlanmış kısa mesafe erişimli cihazların/sistemlerin tüm ruhsat kayıtları iptal edilir.

    Yürürlük

    Madde 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar