KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DAİMİ KADROLARINA İLK DEFA İŞÇİ OLARAK ALINACAKLAR HAKKINDA UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 28/06/2005 - 2005/9140

    Resmi Gazete Tarihi : 05/08/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25897

    **Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 16/6/2005 tarihli ve 38146 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 28/6/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    Madde 1 - 18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlülüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında uygulanacak Sınav Yönetmeliğinin geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Gölcük Tersanesinde ihtiyaç duyulan en fazla 185 kişilik daimi işçi kadrosuna 2005 yılı sonuna kadar yapılacak alımlar; bu Yönetmelik hükümlerine göre; 2000 yılında yapılan Daimi İşçi Sınavı (DİS) veya 2004 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını (KPSS) kazanan ve işgücü talebinde aranılan şartları taşıyanlardan,Yönetmelik çerçevesinde başarı sırasına göre talep miktarının dört katına kadar Kurumun Kocaeli İl Müdürlüğüne kayıtlı olanlardan gönderilenler arasından yapılır."

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar