SİNEMA, VİDEO VE MÜZİK ESERLERİ YAPIMCILARI İLE FİLM ÇEKMEK İSTEYEN YABANCILARLA YAPILACAK ORTAK YAPIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 26/08/2005 - 2005/9352

    Resmi Gazete Tarihi : 17/09/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25939

    **Ekli "Sinema, Video ve Müzik Eserleri Yapımcıları ile Film Çekmek İsteyen Yabancılarla Yapılacak Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 18/8/2005 tarihli ve 121199 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 26/8/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    Madde 1 - 7/8/1986 tarihli ve 86/10900 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sinema,Video ve Müzik Eserleri Yapımcıları ile Film Çekmek İsteyen Yabancılarla Yapılacak Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar