KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DAİMİ KADROLARINA İLK DEFA İŞÇİ OLARAK ALINACAKLAR HAKKINDA UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 17/03/2006 - 2006/10186

    Resmi Gazete Tarihi : 01/04/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26126

    Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu'nca 17/3/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinin geçici 7 nci maddesinde geçen "2005" ibaresi "2006" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

    Tarihi    Sayısı

    20/7/1983       18110

    Mevzuat Kanunlar