GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5534

    Kanun Kabul Tarihi : 29/06/2006

    Resmi Gazete Tarihi : 05/07/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26219

    Madde 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Savunma Sanayii Müsteşarlığı bölümüne eklenmiştir.

    Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar