TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 5551

    Kanun Kabul Tarihi : 13/10/2006

    Resmi Gazete Tarihi : 17/10/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26322

    Madde 1 - 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki "Otuz" ibaresi "Yirmibeş" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoylamasına sunulması halinde oylanır.

    Mevzuat Kanunlar