UZMAN JANDARMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5744

    Kanun Kabul Tarihi : 28/02/2008

    Resmi Gazete Tarihi : 07/03/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26809

    Madde 1 - 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Uzman Jandarma Okulunu başarı ile bitirenler, altı ay süre ile stajyer olarak görevbaşı eğitimine tabi tutulmak üzere kura ile atanır. Sağlık durumu, idari, asayiş ve diğer zorunlu sebepler dışında atandıkları görev yerlerinde asgari iki yıl kalmayanlar yeniden atamaya tabi tutulmaz. İl içindeki yer değiştirme işlemleri bu şarta tabi değildir."

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar