YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLÂTI KANUNUNDA VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5765

    Kanun Kabul Tarihi: 22/05/2008

    Resmi Gazete Tarihi : 31/05/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26892

    Madde 1 - 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

       "Ardahan Üniversitesi

       Ek Madde 95 - Ardahan'da Ardahan Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

       Bu Üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinden,

       b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Ardahan Meslek Yüksekokulu ile Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

       c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

       Bartın Üniversitesi

       Ek Madde 96 - Bartın'da Bartın Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

       Bu Üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Bartın Orman Fakültesinden,

       b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Bartın Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

       c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

       Bayburt Üniversitesi

       Ek Madde 97 - Bayburt'ta Bayburt Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

       Bu Üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Bayburt Eğitim Fakültesinden,

       b) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Bayburt Meslek Yüksekokulu ile Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

       c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

       Gümüşhane Üniversitesi

       Ek Madde 98 - Gümüşhane'de Gümüşhane Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

       Bu Üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İletişim Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Mühendislik Fakültesi ile Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

       b) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Sağlık Yüksekokulundan,

       c) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Şiran Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulundan,

       d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

       Hakkari Üniversitesi

       Ek Madde 99 - Hakkari'de Hakkari Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

       Bu Üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Hakkari Eğitim Fakültesinden,

       b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Hakkari Meslek Yüksekokulu, Yüksekova Meslek Yüksekokulu ile Hakkari Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

       c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

       Iğdır Üniversitesi

       Ek Madde 100 - Iğdır'da Iğdır Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

       Bu Üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Iğdır Ziraat Fakültesinden,

       b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Iğdır Meslek Yüksekokulu ile Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

       c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

       Şırnak Üniversitesi

       Ek Madde 101 - Şırnak'ta Şırnak Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

       Bu Üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile İlahiyat Fakültesinden,

       b) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Şırnak Meslek Yüksekokulu ile Cizre Meslek Yüksekokulundan,

       c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

       Tunceli Üniversitesi

       EK Madde 102 - Tunceli'de Tunceli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

       Bu Üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

       b) Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Tunceli Meslek Yüksekokulundan,

       c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

       Yalova Üniversitesi

       Ek Madde 103 - Yalova'da Yalova Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

       Bu Üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

       b) Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Yalova Meslek Yüksekokulundan,

       c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

       İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

       Ek Madde 104 - İstanbul'da Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

       Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

       a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

       b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

       c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

       ç) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden,

       d) Tıp Fakültesinden,

       e) Eczacılık Fakültesinden,

       f) Hukuk Fakültesinden,

       g) Uygulamalı Bilimler Fakültesinden,

       ğ) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

       h) Meslek Yüksekokulundan (iki yıllık),

       ı) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       i) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

       j) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

       İstanbul Şehir Üniversitesi

       Ek Madde 105 - İstanbul'da Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Şehir Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

       Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

       a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

       b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

       c) Mühendislik Fakültesinden,

       ç) İletişim Fakültesinden,

       d) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

       e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

       f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur."

    Madde 2 - 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

       "Geçici Madde 36 - Bu Kanunla kurulan Ardahan Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi ve Yalova Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu kuruluşlarla ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmadan bağlandıkları üniversitelere devredilmiş sayılır.

       Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözümlenir.

       Geçici Madde 37 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, istekleri hâlinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir."

    Madde 3 - 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin "A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri" bölümüne aşağıdaki üniversiteler eklenmiştir.

       "88) Ardahan Üniversitesi

       89) Bartın Üniversitesi

       90) Bayburt Üniversitesi

       91) Gümüşhane Üniversitesi

       92) Hakkari Üniversitesi

       93) Iğdır Üniversitesi

       94) Şırnak Üniversitesi

       95) Tunceli Üniversitesi

       96) Yalova Üniversitesi"

    Madde 4 - 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

       "Ek Madde 10 - Yeni kurulan üniversitelerde kullanılmak üzere ekli (I) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

       Ek Madde 11 - Adıyaman Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Muğla Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinde yeni kurulan birimlerde kullanılmak üzere, ekli (III) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir."

    Madde 5 - 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

       "Ek Madde 9 - Yeni kurulan üniversitelerde kullanılmak üzere ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

       Ek Madde 10 - Adıyaman Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Muğla Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinde yeni kurulan birimlerde kullanılmak üzere ekli (IV) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir."

    Geçici Madde 1 - Aşağıdaki kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiştir.

    İHDAS EDİLEN KADROLAR

    (V) SAYILI CETVEL

       Sınıfı   Unvanı   Derecesi   Adedi

       GİH   Memur   9   2.000

       Bu cetvelde yer alan kadrolar, iki yıl içerisinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası dikkate alınmaksızın Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile gerektiğinde sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılmak suretiyle, yeni kurulan üniversitelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahsis edilebilir. Bu şekilde tahsis edilecek kadroların kullanımında uyulacak usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu süre içerisinde tahsis edilmeyen kadrolar başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

       Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    (I) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   80   20

    Doçent   1   60   20

    Doçent   2   40   15

    Doçent   3   40   15

    Yardımcı Doçent   3   60   30

    Yardımcı Doçent   4   60   20

    Yardımcı Doçent   5   50   20

    Öğretim Görevlisi   1   60   20

    Öğretim Görevlisi   2   35   10

    Öğretim Görevlisi   3   35   10

    Öğretim Görevlisi   4   30   5

    Öğretim Görevlisi   5   20   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   25   15

    Okutman   2   20   10

    Okutman   3   15   10

    Okutman   4   10   5

    Okutman   5   10   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   45   10

    Araştırma Görevlisi   5   50   20

    Araştırma Görevlisi   6   55   30

    Araştırma Görevlisi   7   60   40

    Uzman   1   3   

    Uzman   2   3   

    Uzman   3   3   

    Uzman   4   4   

    Uzman   5   5   

    Çevirici   1   1   

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1   

       TOPLAM   900   335

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : BARTIN ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   80   20

    Doçent   1   60   20

    Doçent   2   40   15

    Doçent   3   40   15

    Yardımcı Doçent   3   60   30

    Yardımcı Doçent   4   60   20

    Yardımcı Doçent   5   50   20

    Öğretim Görevlisi   1   60   20

    Öğretim Görevlisi   2   35   10

    Öğretim Görevlisi   3   35   10

    Öğretim Görevlisi   4   30   5

    Öğretim Görevlisi   5   20   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   25   15

    Okutman   2   20   10

    Okutman   3   15   10

    Okutman   4   10   5

    Okutman   5   10   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   45   10

    Araştırma Görevlisi   5   50   20

    Araştırma Görevlisi   6   55   30

    Araştırma Görevlisi   7   60   40

    Uzman   1   3   

    Uzman   2   3   

    Uzman   3   3   

    Uzman   4   4   

    Uzman   5   5   

    Çevirici   1   1   

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1   

       TOPLAM   900   335

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   80   20

    Doçent   1   60   20

    Doçent   2   40   15

    Doçent   3   40   15

    Yardımcı Doçent   3   60   30

    Yardımcı Doçent   4   60   20

    Yardımcı Doçent   5   50   20

    Öğretim Görevlisi   1   60   20

    Öğretim Görevlisi   2   35   10

    Öğretim Görevlisi   3   35   10

    Öğretim Görevlisi   4   30   5

    Öğretim Görevlisi   5   20   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   25   15

    Okutman   2   20   10

    Okutman   3   15   10

    Okutman   4   10   5

    Okutman   5   10   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   45   10

    Araştırma Görevlisi   5   50   20

    Araştırma Görevlisi   6   55   30

    Araştırma Görevlisi   7   60   40

    Uzman   1   3   

    Uzman   2   3   

    Uzman   3   3   

    Uzman   4   4   

    Uzman   5   5   

    Çevirici   1   1   

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1   

       TOPLAM   900   335

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU    : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   80   20

    Doçent   1   60   20

    Doçent   2   40   15

    Doçent   3   40   15

    Yardımcı Doçent   3   60   30

    Yardımcı Doçent   4   60   20

    Yardımcı Doçent   5   50   20

    Öğretim Görevlisi   1   60   20

    Öğretim Görevlisi   2   35   10

    Öğretim Görevlisi   3   35   10

    Öğretim Görevlisi   4   30   5

    Öğretim Görevlisi   5   20   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   25   15

    Okutman   2   20   10

    Okutman   3   15   10

    Okutman   4   10   5

    Okutman   5   10   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   45   10

    Araştırma Görevlisi   5   50   20

    Araştırma Görevlisi   6   55   30

    Araştırma Görevlisi   7   60   40

    Uzman   1   3   

    Uzman   2   3   

    Uzman   3   3   

    Uzman   4   4   

    Uzman   5   5   

    Çevirici   1   1   

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1   

       TOPLAM   900   335

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   80   20

    Doçent   1   60   20

    Doçent   2   40   15

    Doçent   3   40   15

    Yardımcı Doçent   3   60   30

    Yardımcı Doçent   4   60   20

    Yardımcı Doçent   5   50   20

    Öğretim Görevlisi   1   60   20

    Öğretim Görevlisi   2   35   10

    Öğretim Görevlisi   3   35   10

    Öğretim Görevlisi   4   30   5

    Öğretim Görevlisi   5   20   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   25   15

    Okutman   2   20   10

    Okutman   3   15   10

    Okutman   4   10   5

    Okutman   5   10   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   45   10

    Araştırma Görevlisi   5   50   20

    Araştırma Görevlisi   6   55   30

    Araştırma Görevlisi   7   60   40

    Uzman   1   3   

    Uzman   2   3   

    Uzman   3   3   

    Uzman   4   4   

    Uzman   5   5   

    Çevirici   1   1   

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1   

       TOPLAM   900   335

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   80   20

    Doçent   1   60   20

    Doçent   2   40   15

    Doçent   3   40   15

    Yardımcı Doçent   3   60   30

    Yardımcı Doçent   4   60   20

    Yardımcı Doçent   5   50   20

    Öğretim Görevlisi   1   60   20

    Öğretim Görevlisi   2   35   10

    Öğretim Görevlisi   3   35   10

    Öğretim Görevlisi   4   30   5

    Öğretim Görevlisi   5   20   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   25   15

    Okutman   2   20   10

    Okutman   3   15   10

    Okutman   4   10   5

    Okutman   5   10   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   45   10

    Araştırma Görevlisi   5   50   20

    Araştırma Görevlisi   6   55   30

    Araştırma Görevlisi   7   60   40

    Uzman   1   3   

    Uzman   2   3   

    Uzman   3   3   

    Uzman   4   4   

    Uzman   5   5   

    Çevirici   1   1   

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1   

       TOPLAM   900   335

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   80   20

    Doçent   1   60   20

    Doçent   2   40   15

    Doçent   3   40   15

    Yardımcı Doçent   3   60   30

    Yardımcı Doçent   4   60   20

    Yardımcı Doçent   5   50   20

    Öğretim Görevlisi   1   60   20

    Öğretim Görevlisi   2   35   10

    Öğretim Görevlisi   3   35   10

    Öğretim Görevlisi   4   30   5

    Öğretim Görevlisi   5   20   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   25   15

    Okutman   2   20   10

    Okutman   3   15   10

    Okutman   4   10   5

    Okutman   5   10   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   45   10

    Araştırma Görevlisi   5   50   20

    Araştırma Görevlisi   6   55   30

    Araştırma Görevlisi   7   60   40

    Uzman   1   3   

    Uzman   2   3   

    Uzman   3   3   

    Uzman   4   4   

    Uzman   5   5   

    Çevirici   1   1   

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1   

       TOPLAM   900   335

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   80   20

    Doçent   1   60   20

    Doçent   2   40   15

    Doçent   3   40   15

    Yardımcı Doçent   3   60   30

    Yardımcı Doçent   4   60   20

    Yardımcı Doçent   5   50   20

    Öğretim Görevlisi   1   60   20

    Öğretim Görevlisi   2   35   10

    Öğretim Görevlisi   3   35   10

    Öğretim Görevlisi   4   30   5

    Öğretim Görevlisi   5   20   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   25   15

    Okutman   2   20   10

    Okutman   3   15   10

    Okutman   4   10   5

    Okutman   5   10   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   45   10

    Araştırma Görevlisi   5   50   20

    Araştırma Görevlisi   6   55   30

    Araştırma Görevlisi   7   60   40

    Uzman   1   3   

    Uzman   2   3   

    Uzman   3   3   

    Uzman   4   4   

    Uzman   5   5   

    Çevirici   1   1   

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1   

       TOPLAM   900   335

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : YALOVA ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   80   20

    Doçent   1   60   20

    Doçent   2   40   15

    Doçent   3   40   15

    Yardımcı Doçent   3   60   30

    Yardımcı Doçent   4   60   20

    Yardımcı Doçent   5   50   20

    Öğretim Görevlisi   1   60   20

    Öğretim Görevlisi   2   35   10

    Öğretim Görevlisi   3   35   10

    Öğretim Görevlisi   4   30   5

    Öğretim Görevlisi   5   20   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   25   15

    Okutman   2   20   10

    Okutman   3   15   10

    Okutman   4   10   5

    Okutman   5   10   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   45   10

    Araştırma Görevlisi   5   50   20

    Araştırma Görevlisi   6   55   30

    Araştırma Görevlisi   7   60   40

    Uzman   1   3   

    Uzman   2   3   

    Uzman   3   3   

    Uzman   4   4   

    Uzman   5   5   

    Çevirici   1   1   

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1   

       TOPLAM   900   335

    (II) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI    UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   Genel Sekreter   1   1      1

    GİH   Genel Sekreter Yardımcısı   1   1      1

    GİH   Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Personel Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Bilgi İşlem Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Hukuk Müşaviri   1   1      1

    GİH   Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Sağlık, Kül. ve Sp. Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Küt. ve Dok. Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Fakülte Sekreteri   1   2      2

    GİH   Enstitü Sekreteri   3   2      2

    GİH   Şube Müdürü   1   5   2   7

    GİH   Şube Müdürü   2   5   2   7

    GİH   Şube Müdürü   3   5   2   7

    GİH   Ayniyat Saymanı   3   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   2   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   3   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   4   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   5   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı   8   2      2

    GİH   Şef   4   15   5   20

    GİH   Şef   5   15   5   20

    GİH   Şef   6   15   5   20

    GİH   Programcı   4   1      1

    GİH   Programcı   5   1      1

    GİH   Programcı   6   1      1

    GİH   Çözümleyici   5   1      1

    GİH   Savunma Uzmanı   3   1      1

    GİH   Sivil Savunma Uzmanı   3   1      1

    GİH   Kütüphaneci   5   1   1   2

    GİH   Kütüphaneci   6   1   1   2

    GİH   Kütüphaneci   7   1      1

    GİH   Sayman   1   1      1

    GİH   Ambar Memuru   8   2      2

    GİH   Ambar Memuru   9   2      2

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   5   18   10   28

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   20   10   30

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   7   20   10   30

    GİH   Sekreter   8   2      2

    GİH   Sekreter   9   3      3

    GİH   Şoför   7   3   2   5

    GİH   Şoför   8   3   2   5

    GİH   Şoför   9   4   1   5

    GİH   Memur   8   8   10   18

    GİH   Memur   9   8   10   18

    GİH   Memur   10   8   10   18

    GİH   Veznedar   4   1      1

    GİH   Veznedar   5   1      1

    THS   Mühendis   4   3      3

    THS   Mühendis   5   3      3

    THS   Mühendis   6   4      4

    THS   Mimar   5   1      1

    THS   Tekniker   6   5   3   8

    THS   Tekniker   7   5   3   8

    THS   Tekniker   8   5   4   9

    THS   Teknisyen   8   5   3   8

    THS   Teknisyen   9   5   3   8

    THS   Teknisyen   10   5   4   9

    SHS   Uzman Tabip   4   2      2

    SHS   Tabip   5   2      2

    SHS   Diş Tabibi   5   1      1

    SHS   Diyetisyen   5   1      1

    SHS   Hemşire   6   2      2

    SHS   Hemşire   7   2      2

    SHS   Hemşire   8   1      1

    SHS   Psikolog   6   1      1

    AHS   Avukat   5   1      1

    YHS   Hizmetli   9   10   5   15

    YHS   Hizmetli   10   20   5   25

    YHS   Kaloriferci   10   5      5

    YHS   Bekçi   10   10      10

    YHS   Aşçı   10   3      3

          TOPLAM   297   118   415

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : DÖNER SERMAYE

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI    UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   İşletme Müdürü   3   1      1

    GİH   Sayman   5   1      1

    GİH   Veznedar   6   1      1

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   3      3

    GİH   Ambar Memuru   9   1      1

    GİH   Memur   8   1      1

    YHS   Hizmetli   10   2      2

          TOPLAM   10      10

    (II) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : BARTIN ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI    UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   Genel Sekreter   1   1      1

    GİH   Genel Sekreter Yardımcısı   1   1      1

    GİH   Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Personel Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Bilgi İşlem Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Hukuk Müşaviri   1   1      1

    GİH   Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Sağlık, Kül. ve Sp. Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Küt. ve Dok. Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Fakülte Sekreteri   1   2      2

    GİH   Enstitü Sekreteri   3   2      2

    GİH   Şube Müdürü   1   5   2   7

    GİH   Şube Müdürü   2   5   2   7

    GİH   Şube Müdürü   3   5   2   7

    GİH   Ayniyat Saymanı   3   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   2   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   3   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   4   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   5   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı   8   2      2

    GİH   Şef   4   15   5   20

    GİH   Şef   5   15   5   20

    GİH   Şef   6   15   5   20

    GİH   Programcı   4   1      1

    GİH   Programcı   5   1      1

    GİH   Programcı   6   1      1

    GİH   Çözümleyici   5   1      1

    GİH   Savunma Uzmanı   3   1      1

    GİH   Sivil Savunma Uzmanı   3   1      1

    GİH   Kütüphaneci   5   1   1   2

    GİH   Kütüphaneci   6   1   1   2

    GİH   Kütüphaneci   7   1      1

    GİH   Sayman   1   1      1

    GİH   Ambar Memuru   8   2      2

    GİH   Ambar Memuru   9   2      2

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   5   18   10   28

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   20   10   30

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   7   20   10   30

    GİH   Sekreter   8   2      2

    GİH   Sekreter   9   3      3

    GİH   Şoför   7   3   2   5

    GİH   Şoför   8   3   2   5

    GİH   Şoför   9   4   1   5

    GİH   Memur   8   8   10   18

    GİH   Memur   9   8   10   18

    GİH   Memur   10   8   10   18

    GİH   Veznedar   4   1      1

    GİH   Veznedar   5   1      1

    THS   Mühendis   4   3      3

    THS   Mühendis   5   3      3

    THS   Mühendis   6   4      4

    THS   Mimar   5   1      1

    THS   Tekniker   6   5   3   8

    THS   Tekniker   7   5   3   8

    THS   Tekniker   8   5   4   9

    THS   Teknisyen   8   5   3   8

    THS   Teknisyen   9   5   3   8

    THS   Teknisyen   10   5   4   9

    SHS   Uzman Tabip   4   2      2

    SHS   Tabip   5   2      2

    SHS   Diş Tabibi   5   1      1

    SHS   Diyetisyen   5   1      1

    SHS   Hemşire   6   2      2

    SHS   Hemşire   7   2      2

    SHS   Hemşire   8   1      1

    SHS   Psikolog   6   1      1

    AHS   Avukat   5   1      1

    YHS   Hizmetli   9   10   5   15

    YHS   Hizmetli   10   20   5   25

    YHS   Kaloriferci   10   5      5

    YHS   Bekçi   10   10      10

    YHS   Aşçı   10   3      3

          TOPLAM   297   118   415

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : BARTIN ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : DÖNER SERMAYE

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI    UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   İşletme Müdürü   3   1      1

    GİH   Sayman   5   1      1

    GİH   Veznedar   6   1      1

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   3      3

    GİH   Ambar Memuru   9   1      1

    GİH   Memur   8   1      1

    YHS   Hizmetli   10   2      2

          TOPLAM   10      10

    (II) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI    UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   Genel Sekreter   1   1      1

    GİH   Genel Sekreter Yardımcısı   1   1      1

    GİH   Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Personel Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Bilgi İşlem Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Hukuk Müşaviri   1   1      1

    GİH   Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Sağlık, Kül. ve Sp. Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Küt. ve Dok. Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Fakülte Sekreteri   1   2      2

    GİH   Enstitü Sekreteri   3   2      2

    GİH   Şube Müdürü   1   5   2   7

    GİH   Şube Müdürü   2   5   2   7

    GİH   Şube Müdürü   3   5   2   7

    GİH   Ayniyat Saymanı   3   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   2   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   3   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   4   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   5   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı   8   2      2

    GİH   Şef   4   15   5   20

    GİH   Şef   5   15   5   20

    GİH   Şef   6   15   5   20

    GİH   Programcı   4   1      1

    GİH   Programcı   5   1      1

    GİH   Programcı   6   1      1

    GİH   Çözümleyici   5   1      1

    GİH   Savunma Uzmanı   3   1      1

    GİH   Sivil Savunma Uzmanı   3   1      1

    GİH   Kütüphaneci   5   1   1   2

    GİH   Kütüphaneci   6   1   1   2

    GİH   Kütüphaneci   7   1      1

    GİH   Sayman   1   1      1

    GİH   Ambar Memuru   8   2      2

    GİH   Ambar Memuru   9   2      2

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   5   18   10   28

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   20   10   30

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   7   20   10   30

    GİH   Sekreter   8   2      2

    GİH   Sekreter   9   3      3

    GİH   Şoför   7   3   2   5

    GİH   Şoför   8   3   2   5

    GİH   Şoför   9   4   1   5

    GİH   Memur   8   8   10   18

    GİH   Memur   9   8   10   18

    GİH   Memur   10   8   10   18

    GİH   Veznedar   4   1      1

    GİH   Veznedar   5   1      1

    THS   Mühendis   4   3      3

    THS   Mühendis   5   3      3

    THS   Mühendis   6   4      4

    THS   Mimar   5   1      1

    THS   Tekniker   6   5   3   8

    THS   Tekniker   7   5   3   8

    THS   Tekniker   8   5   4   9

    THS   Teknisyen   8   5   3   8

    THS   Teknisyen   9   5   3   8

    THS   Teknisyen   10   5   4   9

    SHS   Uzman Tabip   4   2      2

    SHS   Tabip   5   2      2

    SHS   Diş Tabibi   5   1      1

    SHS   Diyetisyen   5   1      1

    SHS   Hemşire   6   2      2

    SHS   Hemşire   7   2      2

    SHS   Hemşire   8   1      1

    SHS   Psikolog   6   1      1

    AHS   Avukat   5   1      1

    YHS   Hizmetli   9   10   5   15

    YHS   Hizmetli   10   20   5   25

    YHS   Kaloriferci   10   5      5

    YHS   Bekçi   10   10      10

    YHS   Aşçı   10   3      3

          TOPLAM   297   118   415

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : DÖNER SERMAYE

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI    UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   İşletme Müdürü   3   1      1

    GİH   Sayman   5   1      1

    GİH   Veznedar   6   1      1

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   3      3

    GİH   Ambar Memuru   9   1      1

    GİH   Memur   8   1      1

    YHS   Hizmetli   10   2      2

          TOPLAM   10      10

    (II) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI    UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   Genel Sekreter   1   1      1

    GİH   Genel Sekreter Yardımcısı   1   1      1

    GİH   Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Personel Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Bilgi İşlem Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Hukuk Müşaviri   1   1      1

    GİH   Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Sağlık, Kül. ve Sp. Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Küt. ve Dok. Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Fakülte Sekreteri   1   1      1

    GİH   Enstitü Sekreteri   3   2      2

    GİH   Şube Müdürü   1   5   2   7

    GİH   Şube Müdürü   2   5   2   7

    GİH   Şube Müdürü   3   5   2   7

    GİH   Ayniyat Saymanı   3   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   2   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   3   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   4   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   5   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı   8   2      2

    GİH   Şef   4   15   5   20

    GİH   Şef   5   15   5   20

    GİH   Şef   6   15   5   20

    GİH   Programcı   4   1      1

    GİH   Programcı   5   1      1

    GİH   Programcı   6   1      1

    GİH   Çözümleyici   5   1      1

    GİH   Savunma Uzmanı   3   1      1

    GİH   Sivil Savunma Uzmanı   3   1      1

    GİH   Kütüphaneci   5   1   1   2

    GİH   Kütüphaneci   6   1   1   2

    GİH   Kütüphaneci   7   1      1

    GİH   Sayman   1   1      1

    GİH   Ambar Memuru   8   2      2

    GİH   Ambar Memuru   9   2      2

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   5   18   10   28

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   20   10   30

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   7   20   10   30

    GİH   Sekreter   8   2      2

    GİH   Sekreter   9   3      3

    GİH   Şoför   7   3   2   5

    GİH   Şoför   8   3   2   5

    GİH   Şoför   9   4   1   5

    GİH   Memur   8   8   10   18

    GİH   Memur   9   8   10   18

    GİH   Memur   10   9   10   19

    GİH   Veznedar   4   1      1

    GİH   Veznedar   5   1      1

    THS   Mühendis   4   3      3

    THS   Mühendis   5   3      3

    THS   Mühendis   6   4      4

    THS   Mimar   5   1      1

    THS   Tekniker   6   5   3   8

    THS   Tekniker   7   5   3   8

    THS   Tekniker   8   5   4   9

    THS   Teknisyen   8   5   3   8

    THS   Teknisyen   9   5   3   8

    THS   Teknisyen   10   5   4   9

    SHS   Uzman Tabip   4   2      2

    SHS   Tabip   5   2      2

    SHS   Diş Tabibi   5   1      1

    SHS   Diyetisyen   5   1      1

    SHS   Hemşire   6   2      2

    SHS   Hemşire   7   2      2

    SHS   Hemşire   8   1      1

    SHS   Psikolog   6   1      1

    AHS   Avukat   5   1      1

    YHS   Hizmetli   9   10   5   15

    YHS   Hizmetli   10   20   5   25

    YHS   Kaloriferci   10   5      5

    YHS   Bekçi   10   10      10

    YHS   Aşçı   10   3      3

          TOPLAM   297   118   415

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : DÖNER SERMAYE

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI    UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   İşletme Müdürü   3   1      1

    GİH   Sayman   5   1      1

    GİH   Veznedar   6   1      1

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   3      3

    GİH   Ambar Memuru   9   1      1

    GİH   Memur   8   1      1

    YHS   Hizmetli   10   2      2

          TOPLAM   10      10

    (II) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI    UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   Genel Sekreter   1   1      1

    GİH   Genel Sekreter Yardımcısı   1   1      1

    GİH   Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Personel Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Bilgi İşlem Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Hukuk Müşaviri   1   1      1

    GİH   Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Sağlık, Kül. ve Sp. Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Küt. ve Dok. Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Fakülte Sekreteri   1   2      2

    GİH   Enstitü Sekreteri   3   2      2

    GİH   Şube Müdürü   1   5   2   7

    GİH   Şube Müdürü   2   5   2   7

    GİH   Şube Müdürü   3   5   2   7

    GİH   Ayniyat Saymanı   3   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   2   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   3   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   4   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   5   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı   8   2      2

    GİH   Şef   4   15   5   20

    GİH   Şef   5   15   5   20

    GİH   Şef   6   15   5   20

    GİH   Programcı   4   1      1

    GİH   Programcı   5   1      1

    GİH   Programcı   6   1      1

    GİH   Çözümleyici   5   1      1

    GİH   Savunma Uzmanı   3   1      1

    GİH   Sivil Savunma Uzmanı   3   1      1

    GİH   Kütüphaneci   5   1   1   2

    GİH   Kütüphaneci   6   1   1   2

    GİH   Kütüphaneci   7   1      1

    GİH   Sayman   1   1      1

    GİH   Ambar Memuru   8   2      2

    GİH   Ambar Memuru   9   2      2

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   5   18   10   28

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   20   10   30

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   7   20   10   30

    GİH   Sekreter   8   2      2

    GİH   Sekreter   9   3      3

    GİH   Şoför   7   3   2   5

    GİH   Şoför   8   3   2   5

    GİH   Şoför   9   4   1   5

    GİH   Memur   8   8   10   18

    GİH   Memur   9   8   10   18

    GİH   Memur   10   8   10   18

    GİH   Veznedar   4   1      1

    GİH   Veznedar   5   1      1

    THS   Mühendis   4   3      3

    THS   Mühendis   5   3      3

    THS   Mühendis   6   4      4

    THS   Mimar   5   1      1

    THS   Tekniker   6   5   3   8

    THS   Tekniker   7   5   3   8

    THS   Tekniker   8   5   4   9

    THS   Teknisyen   8   5   3   8

    THS   Teknisyen   9   5   3   8

    THS   Teknisyen   10   5   4   9

    SHS   Uzman Tabip   4   2      2

    SHS   Tabip   5   2      2

    SHS   Diş Tabibi   5   1      1

    SHS   Diyetisyen   5   1      1

    SHS   Hemşire   6   2      2

    SHS   Hemşire   7   2      2

    SHS   Hemşire   8   1      1

    SHS   Psikolog   6   1      1

    AHS   Avukat   5   1      1

    YHS   Hizmetli   9   10   5   15

    YHS   Hizmetli   10   20   5   25

    YHS   Kaloriferci   10   5      5

    YHS   Bekçi   10   10      10

    YHS   Aşçı   10   3      3

          TOPLAM   297   118   415

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : DÖNER SERMAYE

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI    UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   İşletme Müdürü   3   1      1

    GİH   Sayman   5   1      1

    GİH   Veznedar   6   1      1

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   3      3

    GİH   Ambar Memuru   9   1      1

    GİH   Memur   8   1      1

    YHS   Hizmetli   10   2      2

          TOPLAM   10      10

    (II) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI    UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   Genel Sekreter   1   1      1

    GİH   Genel Sekreter Yardımcısı   1   1      1

    GİH   Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Personel Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Bilgi İşlem Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Hukuk Müşaviri   1   1      1

    GİH   Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Sağlık, Kül. ve Sp. Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Küt. ve Dok. Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Fakülte Sekreteri   1   2      2

    GİH   Enstitü Sekreteri   3   2      2

    GİH   Şube Müdürü   1   5   2   7

    GİH   Şube Müdürü   2   5   2   7

    GİH   Şube Müdürü   3   5   2   7

    GİH   Ayniyat Saymanı   3   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   2   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   3   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   4   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   5   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı   8   2      2

    GİH   Şef   4   15   5   20

    GİH   Şef   5   15   5   20

    GİH   Şef   6   15   5   20

    GİH   Programcı   4   1      1

    GİH   Programcı   5   1      1

    GİH   Programcı   6   1      1

    GİH   Çözümleyici   5   1      1

    GİH   Savunma Uzmanı   3   1      1

    GİH   Sivil Savunma Uzmanı   3   1      1

    GİH   Kütüphaneci   5   1   1   2

    GİH   Kütüphaneci   6   1   1   2

    GİH   Kütüphaneci   7   1      1

    GİH   Sayman   1   1      1

    GİH   Ambar Memuru   8   2      2

    GİH   Ambar Memuru   9   2      2

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   5   18   10   28

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   20   10   30

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   7   20   10   30

    GİH   Sekreter   8   2      2

    GİH   Sekreter   9   3      3

    GİH   Şoför   7   3   2   5

    GİH   Şoför   8   3   2   5

    GİH   Şoför   9   4   1   5

    GİH   Memur   8   8   10   18

    GİH   Memur   9   8   10   18

    GİH   Memur   10   8   10   18

    GİH   Veznedar   4   1      1

    GİH   Veznedar   5   1      1

    THS   Mühendis   4   3      3

    THS   Mühendis   5   3      3

    THS   Mühendis   6   4      4

    THS   Mimar   5   1      1

    THS   Tekniker   6   5   3   8

    THS   Tekniker   7   5   3   8

    THS   Tekniker   8   5   4   9

    THS   Teknisyen   8   5   3   8

    THS   Teknisyen   9   5   3   8

    THS   Teknisyen   10   5   4   9

    SHS   Uzman Tabip   4   2      2

    SHS   Tabip   5   2      2

    SHS   Diş Tabibi   5   1      1

    SHS   Diyetisyen   5   1      1

    SHS   Hemşire   6   2      2

    SHS   Hemşire   7   2      2

    SHS   Hemşire   8   1      1

    SHS   Psikolog   6   1      1

    AHS   Avukat   5   1      1

    YHS   Hizmetli   9   10   5   15

    YHS   Hizmetli   10   20   5   25

    YHS   Kaloriferci   10   5      5

    YHS   Bekçi   10   10      10

    YHS   Aşçı   10   3      3

          TOPLAM   297   118   415

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : DÖNER SERMAYE

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI    UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   İşletme Müdürü   3   1      1

    GİH   Sayman   5   1      1

    GİH   Veznedar   6   1      1

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   3      3

    GİH   Ambar Memuru   9   1      1

    GİH   Memur   8   1      1

    YHS   Hizmetli   10   2      2

          TOPLAM   10      10

    (II) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI    UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   Genel Sekreter   1   1      1

    GİH   Genel Sekreter Yardımcısı   1   1      1

    GİH   Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Personel Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Bilgi İşlem Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Hukuk Müşaviri   1   1      1

    GİH   Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Sağlık, Kül. ve Sp. Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Küt. ve Dok. Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Fakülte Sekreteri   1   3      3

    GİH   Enstitü Sekreteri   3   2      2

    GİH   Şube Müdürü   1   5   2   7

    GİH   Şube Müdürü   2   5   2   7

    GİH   Şube Müdürü   3   5   2   7

    GİH   Ayniyat Saymanı   3   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   2   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   3   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   4   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   5   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı   8   2      2

    GİH   Şef   4   15   5   20

    GİH   Şef   5   15   5   20

    GİH   Şef   6   15   5   20

    GİH   Programcı   4   1      1

    GİH   Programcı   5   1      1

    GİH   Programcı   6   1      1

    GİH   Çözümleyici   5   1      1

    GİH   Savunma Uzmanı   3   1      1

    GİH   Sivil Savunma Uzmanı   3   1      1

    GİH   Kütüphaneci   5   1   1   2

    GİH   Kütüphaneci   6   1   1   2

    GİH   Kütüphaneci   7   1      1

    GİH   Sayman   1   1      1

    GİH   Ambar Memuru   8   2      2

    GİH   Ambar Memuru   9   2      2

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   5   18   10   28

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   20   10   30

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   7   20   10   30

    GİH   Sekreter   8   2      2

    GİH   Sekreter   9   3      3

    GİH   Şoför   7   3   2   5

    GİH   Şoför   8   3   2   5

    GİH   Şoför   9   4   1   5

    GİH   Memur   8   8   10   18

    GİH   Memur   9   8   10   18

    GİH   Memur   10   7   10   17

    GİH   Veznedar   4   1      1

    GİH   Veznedar   5   1      1

    THS   Mühendis   4   3      3

    THS   Mühendis   5   3      3

    THS   Mühendis   6   4      4

    THS   Mimar   5   1      1

    THS   Tekniker   6   5   3   8

    THS   Tekniker   7   5   3   8

    THS   Tekniker   8   5   4   9

    THS   Teknisyen   8   5   3   8

    THS   Teknisyen   9   5   3   8

    THS   Teknisyen   10   5   4   9

    SHS   Uzman Tabip   4   2      2

    SHS   Tabip   5   2      2

    SHS   Diş Tabibi   5   1      1

    SHS   Diyetisyen   5   1      1

    SHS   Hemşire   6   2      2

    SHS   Hemşire   7   2      2

    SHS   Hemşire   8   1      1

    SHS   Psikolog   6   1      1

    AHS   Avukat   5   1      1

    YHS   Hizmetli   9   10   5   15

    YHS   Hizmetli   10   20   5   25

    YHS   Kaloriferci   10   5      5

    YHS   Bekçi   10   10      10

    YHS   Aşçı   10   3      3

          TOPLAM   297   118   415

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : DÖNER SERMAYE

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI    UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   İşletme Müdürü   3   1      1

    GİH   Sayman   5   1      1

    GİH   Veznedar   6   1      1

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   3      3

    GİH   Ambar Memuru   9   1      1

    GİH   Memur   8   1      1

    YHS   Hizmetli   10   2      2

          TOPLAM   10      10

    (II) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI    UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   Genel Sekreter   1   1      1

    GİH   Genel Sekreter Yardımcısı   1   1      1

    GİH   Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Personel Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Bilgi İşlem Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Hukuk Müşaviri   1   1      1

    GİH   Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Sağlık, Kül. ve Sp. Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Küt. ve Dok. Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Fakülte Sekreteri   1   2      2

    GİH   Enstitü Sekreteri   3   2      2

    GİH   Şube Müdürü   1   5   2   7

    GİH   Şube Müdürü   2   5   2   7

    GİH   Şube Müdürü   3   5   2   7

    GİH   Ayniyat Saymanı   3   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   2   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   3   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   4   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   5   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı   8   2      2

    GİH   Şef   4   15   5   20

    GİH   Şef   5   15   5   20

    GİH   Şef   6   15   5   20

    GİH   Programcı   4   1      1

    GİH   Programcı   5   1      1

    GİH   Programcı   6   1      1

    GİH   Çözümleyici   5   1      1

    GİH   Savunma Uzmanı   3   1      1

    GİH   Sivil Savunma Uzmanı   3   1      1

    GİH   Kütüphaneci   5   1   1   2

    GİH   Kütüphaneci   6   1   1   2

    GİH   Kütüphaneci   7   1      1

    GİH   Sayman   1   1      1

    GİH   Ambar Memuru   8   2      2

    GİH   Ambar Memuru   9   2      2

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   5   18   10   28

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   20   10   30

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   7   20   10   30

    GİH   Sekreter   8   2      2

    GİH   Sekreter   9   3      3

    GİH   Şoför   7   3   2   5

    GİH   Şoför   8   3   2   5

    GİH   Şoför   9   4   1   5

    GİH   Memur   8   8   10   18

    GİH   Memur   9   8   10   18

    GİH   Memur   10   8   10   18

    GİH   Veznedar   4   1      1

    GİH   Veznedar   5   1      1

    THS   Mühendis   4   3      3

    THS   Mühendis   5   3      3

    THS   Mühendis   6   4      4

    THS   Mimar   5   1      1

    THS   Tekniker   6   5   3   8

    THS   Tekniker   7   5   3   8

    THS   Tekniker   8   5   4   9

    THS   Teknisyen   8   5   3   8

    THS   Teknisyen   9   5   3   8

    THS   Teknisyen   10   5   4   9

    SHS   Uzman Tabip   4   2      2

    SHS   Tabip   5   2      2

    SHS   Diş Tabibi   5   1      1

    SHS   Diyetisyen   5   1      1

    SHS   Hemşire   6   2      2

    SHS   Hemşire   7   2      2

    SHS   Hemşire   8   1      1

    SHS   Psikolog   6   1      1

    AHS   Avukat   5   1      1

    YHS   Hizmetli   9   10   5   15

    YHS   Hizmetli   10   20   5   25

    YHS   Kaloriferci   10   5      5

    YHS   Bekçi   10   10      10

    YHS   Aşçı   10   3      3

          TOPLAM   297   118   415

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : DÖNER SERMAYE

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI    UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   İşletme Müdürü   3   1      1

    GİH   Sayman   5   1      1

    GİH   Veznedar   6   1      1

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   3      3

    GİH   Ambar Memuru   9   1      1

    GİH   Memur   8   1      1

    YHS   Hizmetli   10   2      2

          TOPLAM   10      10

    (II) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : YALOVA ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI    UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   Genel Sekreter   1   1      1

    GİH   Genel Sekreter Yardımcısı   1   1      1

    GİH   Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Personel Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Bilgi İşlem Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Hukuk Müşaviri   1   1      1

    GİH   Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Sağlık, Kül. ve Sp. Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Küt. ve Dok. Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH   Fakülte Sekreteri   1   2      2

    GİH   Enstitü Sekreteri   3   2      2

    GİH   Şube Müdürü   1   5   2   7

    GİH   Şube Müdürü   2   5   2   7

    GİH   Şube Müdürü   3   5   2   7

    GİH   Ayniyat Saymanı   3   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   2   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   3   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   4   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzmanı   5   1      1

    GİH   Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı   8   2      2

    GİH   Şef   4   15   5   20

    GİH   Şef   5   15   5   20

    GİH   Şef   6   15   5   20

    GİH   Programcı   4   1      1

    GİH   Programcı   5   1      1

    GİH   Programcı   6   1      1

    GİH   Çözümleyici   5   1      1

    GİH   Savunma Uzmanı   3   1      1

    GİH   Sivil Savunma Uzmanı   3   1      1

    GİH   Kütüphaneci   5   1   1   2

    GİH   Kütüphaneci   6   1   1   2

    GİH   Kütüphaneci   7   1      1

    GİH   Sayman   1   1      1

    GİH   Ambar Memuru   8   2      2

    GİH   Ambar Memuru   9   2      2

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   5   18   10   28

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   20   10   30

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   7   20   10   30

    GİH   Sekreter   8   2      2

    GİH   Sekreter   9   3      3

    GİH   Şoför   7   3   2   5

    GİH   Şoför   8   3   2   5

    GİH   Şoför   9   4   1   5

    GİH   Memur   8   8   10   18

    GİH   Memur   9   8   10   18

    GİH   Memur   10   8   10   18

    GİH   Veznedar   4   1      1

    GİH   Veznedar   5   1      1

    THS   Mühendis   4   3      3

    THS   Mühendis   5   3      3

    THS   Mühendis   6   4      4

    THS   Mimar   5   1      1

    THS   Tekniker   6   5   3   8

    THS   Tekniker   7   5   3   8

    THS   Tekniker   8   5   4   9

    THS   Teknisyen   8   5   3   8

    THS   Teknisyen   9   5   3   8

    THS   Teknisyen   10   5   4   9

    SHS   Uzman Tabip   4   2      2

    SHS   Tabip   5   2      2

    SHS   Diş Tabibi   5   1      1

    SHS   Diyetisyen   5   1      1

    SHS   Hemşire   6   2      2

    SHS   Hemşire   7   2      2

    SHS   Hemşire   8   1      1

    SHS   Psikolog   6   1      1

    AHS   Avukat   5   1      1

    YHS   Hizmetli   9   10   5   15

    YHS   Hizmetli   10   20   5   25

    YHS   Kaloriferci   10   5      5

    YHS   Bekçi   10   10      10

    YHS   Aşçı   10   3      3

          TOPLAM   297   118   415

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : YALOVA ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : DÖNER SERMAYE

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI    UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   İşletme Müdürü   3   1      1

    GİH   Sayman   5   1      1

    GİH   Veznedar   6   1      1

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   3      3

    GİH   Ambar Memuru   9   1      1

    GİH   Memur   8   1      1

    YHS   Hizmetli   10   2      2

          TOPLAM   10      10

    (III) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   10   5

    Doçent   1   10   5

    Doçent   2   10   5

    Doçent   3   10   10

    Yardımcı Doçent   3   10   10

    Yardımcı Doçent   4   10   10

    Yardımcı Doçent   5   10   10

    Öğretim Görevlisi   1   10   10

    Öğretim Görevlisi   2   10   5

    Öğretim Görevlisi   3   10   5

    Öğretim Görevlisi   4   10   5

    Öğretim Görevlisi   5   10   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   5   5

    Okutman   2   5   5

    Okutman   3   5   5

    Okutman   4   5   5

    Okutman   5   5   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   15   5

    Araştırma Görevlisi   5   15   5

    Araştırma Görevlisi   6   10   10

    Araştırma Görevlisi   7   10   10

    Uzman   1   1   

    Uzman   2   1   

    Uzman   3   1   

    Uzman   4   1   

    Uzman   5   1

    Çevirici   1   1

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1

    TOPLAM      222   140

    (III) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   10   5

    Doçent   1   10   5

    Doçent   2   10   5

    Doçent   3   10   10

    Yardımcı Doçent   3   10   10

    Yardımcı Doçent   4   10   10

    Yardımcı Doçent   5   10   10

    Öğretim Görevlisi   1   10   10

    Öğretim Görevlisi   2   10   5

    Öğretim Görevlisi   3   10   5

    Öğretim Görevlisi   4   10   5

    Öğretim Görevlisi   5   10   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   5   5

    Okutman   2   5   5

    Okutman   3   5   5

    Okutman   4   5   5

    Okutman   5   5   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   15   5

    Araştırma Görevlisi   5   15   5

    Araştırma Görevlisi   6   10   10

    Araştırma Görevlisi   7   10   10

    Uzman   1   1   

    Uzman   2   1   

    Uzman   3   1   

    Uzman   4   1   

    Uzman   5   1

    Çevirici   1   1

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1

    TOPLAM      222   140

    (III) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU)

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   10   5

    Doçent   1   10   5

    Doçent   2   10   5

    Doçent   3   10   10

    Yardımcı Doçent   3   10   10

    Yardımcı Doçent   4   10   10

    Yardımcı Doçent   5   10   10

    Öğretim Görevlisi   1   10   10

    Öğretim Görevlisi   2   10   5

    Öğretim Görevlisi   3   10   5

    Öğretim Görevlisi   4   10   5

    Öğretim Görevlisi   5   10   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   5   5

    Okutman   2   5   5

    Okutman   3   5   5

    Okutman   4   5   5

    Okutman   5   5   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   15   5

    Araştırma Görevlisi   5   15   5

    Araştırma Görevlisi   6   10   10

    Araştırma Görevlisi   7   10   10

    Uzman   1   1   

    Uzman   2   1   

    Uzman   3   1   

    Uzman   4   1   

    Uzman   5   1

    Çevirici   1   1

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1

    TOPLAM      222   140

    (III) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   10   5

    Doçent   1   10   5

    Doçent   2   10   5

    Doçent   3   10   10

    Yardımcı Doçent   3   10   10

    Yardımcı Doçent   4   10   10

    Yardımcı Doçent   5   10   10

    Öğretim Görevlisi   1   10   10

    Öğretim Görevlisi   2   10   5

    Öğretim Görevlisi   3   10   5

    Öğretim Görevlisi   4   10   5

    Öğretim Görevlisi   5   10   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   5   5

    Okutman   2   5   5

    Okutman   3   5   5

    Okutman   4   5   5

    Okutman   5   5   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   15   5

    Araştırma Görevlisi   5   15   5

    Araştırma Görevlisi   6   10   10

    Araştırma Görevlisi   7   10   10

    Uzman   1   1   

    Uzman   2   1   

    Uzman   3   1   

    Uzman   4   1   

    Uzman   5   1

    Çevirici   1   1

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1

    TOPLAM      222   140

    (III) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   10   5

    Doçent   1   10   5

    Doçent   2   10   5

    Doçent   3   10   10

    Yardımcı Doçent   3   10   10

    Yardımcı Doçent   4   10   10

    Yardımcı Doçent   5   10   10

    Öğretim Görevlisi   1   10   10

    Öğretim Görevlisi   2   10   5

    Öğretim Görevlisi   3   10   5

    Öğretim Görevlisi   4   10   5

    Öğretim Görevlisi   5   10   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   5   5

    Okutman   2   5   5

    Okutman   3   5   5

    Okutman   4   5   5

    Okutman   5   5   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   15   5

    Araştırma Görevlisi   5   15   5

    Araştırma Görevlisi   6   10   10

    Araştırma Görevlisi   7   10   10

    Uzman   1   1   

    Uzman   2   1   

    Uzman   3   1   

    Uzman   4   1   

    Uzman   5   1

    Çevirici   1   1

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1

    TOPLAM      222   140

    (IV) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI   UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   Üniversite Hastaneleri Başmüdürü   1   1      1

    GİH   Hastane Müdürü   2   1      1

    GİH   Hastane Müdür Yardımcısı   3   1      1

    GİH   Şef   4   2      2

    GİH   Şef   5   2      2

    GİH   Şef   6   1      1

    GİH   Programcı   4   1      1

    GİH   Çözümleyici   5   2      2

    GİH   Kütüphaneci   6   1   1   2

    GİH   Ambar Memuru   8   1      1

    GİH   Ambar Memuru   9   1      1

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   5   11      11

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   10      10

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   7   10      10

    GİH   Sekreter   8   10      10

    GİH   Sekreter   9   3      3

    GİH   Şoför   7   5      5

    GİH   Şoför   8   5      5

    GİH   Şoför   9   5      5

    GİH   Memur   8   10      10

    GİH   Memur   9   10      10

    GİH   Memur   10   10      10

    GİH   Veznedar   7   1      1

    GİH   Veznedar   8   1      1

    GİH   Veznedar   9   1      1

    THS   Mühendis   5   1      1

    THS   Mühendis   6   1      1

    THS   Tekniker   7   1      1

    THS   Tekniker   8   2      2

    THS   Teknisyen   8   1      1

    THS   Teknisyen   9   3      3

    THS   Teknisyen   10   3      3

    SHS   Sağlık Teknikeri   7   6   5   11

    SHS   Sağlık Teknikeri   8   6   5   11

    SHS   Biyolog   6   8      8

    SHS   Diyetisyen   5   2   2   4

    SHS   Diyetisyen   6   2   2   4

    SHS   Sağlık Teknisyeni   9   10   9   19

    SHS   Sağlık Teknisyeni   10   10   7   17

    SHS   Hemşire   5   25   5   30

    SHS   Hemşire   6   30   4   34

    SHS   Hemşire   7   30   4   34

    SHS   Hemşire   8   30   5   35

    SHS   Hemşire   9   30   8   38

    SHS   Fizyoterapist   4   2   2   4

    SHS   Fizyoterapist   5   3   1   4

    SHS   Psikolog   7   1      1

    SHS   Laborant   9   10   10   20

    DHS   İmam   9   1      1

    YHS   Hasta Bakıcı   9   40   30   70

    YHS   Gassal   9   1      1

    YHS   Hizmetli   9   7   3   10

    YHS   Hizmetli   10   7   2   9

    YHS   Kaloriferci   10   5   3   8

    YHS   Aşçı   10   3   2   5

       TOPLAM      388   110   498

    (IV) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI   UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   Üniversite Hastaneleri Başmüdürü   1   1      1

    GİH   Hastane Müdürü   2   1      1

    GİH   Hastane Müdür Yardımcısı   3   1      1

    GİH   Şef   4   2      2

    GİH   Şef   5   2      2

    GİH   Şef   6   1      1

    GİH   Programcı   4   1      1

    GİH   Çözümleyici   5   2      2

    GİH   Kütüphaneci   6   1   1   2

    GİH   Ambar Memuru   8   1      1

    GİH   Ambar Memuru   9   1      1

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   5   11      11

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   10      10

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   7   10      10

    GİH   Sekreter   8   10      10

    GİH   Sekreter   9   3      3

    GİH   Şoför   7   5      5

    GİH   Şoför   8   5      5

    GİH   Şoför   9   5      5

    GİH   Memur   8   10      10

    GİH   Memur   9   10      10

    GİH   Memur   10   10      10

    GİH   Veznedar   7   1      1

    GİH   Veznedar   8   1      1

    GİH   Veznedar   9   1      1

    THS   Mühendis   5   1      1

    THS   Mühendis   6   1      1

    THS   Tekniker   7   1      1

    THS   Tekniker   8   2      2

    THS   Teknisyen   8   1      1

    THS   Teknisyen   9   3      3

    THS   Teknisyen   10   3      3

    SHS   Sağlık Teknikeri   7   6   5   11

    SHS   Sağlık Teknikeri   8   6   5   11

    SHS   Biyolog   6   8      8

    SHS   Diyetisyen   5   2   2   4

    SHS   Diyetisyen   6   2   2   4

    SHS   Sağlık Teknisyeni   9   10   9   19

    SHS   Sağlık Teknisyeni   10   10   7   17

    SHS   Hemşire   5   25   5   30

    SHS   Hemşire   6   30   4   34

    SHS   Hemşire   7   30   4   34

    SHS   Hemşire   8   30   5   35

    SHS   Hemşire   9   30   8   38

    SHS   Fizyoterapist   4   2   2   4

    SHS   Fizyoterapist   5   3   1   4

    SHS   Psikolog   7   1      1

    SHS   Laborant   9   10   10   20

    DHS   İmam   9   1      1

    YHS   Hasta Bakıcı   9   40   30   70

    YHS   Gassal   9   1      1

    YHS   Hizmetli   9   7   3   10

    YHS   Hizmetli   10   7   2   9

    YHS   Kaloriferci   10   5   3   8

    YHS   Aşçı   10   3   2   5

       TOPLAM      388   110   498

    (IV) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU)

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI   UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   Üniversite Hastaneleri Başmüdürü   1   1      1

    GİH   Hastane Müdürü   2   1      1

    GİH   Hastane Müdür Yardımcısı   3   1      1

    GİH   Şef   4   2      2

    GİH   Şef   5   2      2

    GİH   Şef   6   1      1

    GİH   Programcı   4   1      1

    GİH   Çözümleyici   5   2      2

    GİH   Kütüphaneci   6   1   1   2

    GİH   Ambar Memuru   8   1      1

    GİH   Ambar Memuru   9   1      1

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   5   11      11

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   10      10

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   7   10      10

    GİH   Sekreter   8   10      10

    GİH   Sekreter   9   3      3

    GİH   Şoför   7   5      5

    GİH   Şoför   8   5      5

    GİH   Şoför   9   5      5

    GİH   Memur   8   10      10

    GİH   Memur   9   10      10

    GİH   Memur   10   10      10

    GİH   Veznedar   7   1      1

    GİH   Veznedar   8   1      1

    GİH   Veznedar   9   1      1

    THS   Mühendis   5   1      1

    THS   Mühendis   6   1      1

    THS   Tekniker   7   1      1

    THS   Tekniker   8   2      2

    THS   Teknisyen   8   1      1

    THS   Teknisyen   9   3      3

    THS   Teknisyen   10   3      3

    SHS   Sağlık Teknikeri   7   6   5   11

    SHS   Sağlık Teknikeri   8   6   5   11

    SHS   Biyolog   6   8      8

    SHS   Diyetisyen   5   2   2   4

    SHS   Diyetisyen   6   2   2   4

    SHS   Sağlık Teknisyeni   9   10   9   19

    SHS   Sağlık Teknisyeni   10   10   7   17

    SHS   Hemşire   5   25   5   30

    SHS   Hemşire   6   30   4   34

    SHS   Hemşire   7   30   4   34

    SHS   Hemşire   8   30   5   35

    SHS   Hemşire   9   30   8   38

    SHS   Fizyoterapist   4   2   2   4

    SHS   Fizyoterapist   5   3   1   4

    SHS   Psikolog   7   1      1

    SHS   Laborant   9   10   10   20

    DHS   İmam   9   1      1

    YHS   Hasta Bakıcı   9   40   30   70

    YHS   Gassal   9   1      1

    YHS   Hizmetli   9   7   3   10

    YHS   Hizmetli   10   7   2   9

    YHS   Kaloriferci   10   5   3   8

    YHS   Aşçı   10   3   2   5

       TOPLAM      388   110   498

    (IV) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI   UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   Üniversite Hastaneleri Başmüdürü   1   1      1

    GİH   Hastane Müdürü   2   1      1

    GİH   Hastane Müdür Yardımcısı   3   1      1

    GİH   Şef   4   2      2

    GİH   Şef   5   2      2

    GİH   Şef   6   1      1

    GİH   Programcı   4   1      1

    GİH   Çözümleyici   5   2      2

    GİH   Kütüphaneci   6   1   1   2

    GİH   Ambar Memuru   8   1      1

    GİH   Ambar Memuru   9   1      1

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   5   11      11

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   10      10

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   7   10      10

    GİH   Sekreter   8   10      10

    GİH   Sekreter   9   3      3

    GİH   Şoför   7   5      5

    GİH   Şoför   8   5      5

    GİH   Şoför   9   5      5

    GİH   Memur   8   10      10

    GİH   Memur   9   10      10

    GİH   Memur   10   10      10

    GİH   Veznedar   7   1      1

    GİH   Veznedar   8   1      1

    GİH   Veznedar   9   1      1

    THS   Mühendis   5   1      1

    THS   Mühendis   6   1      1

    THS   Tekniker   7   1      1

    THS   Tekniker   8   2      2

    THS   Teknisyen   8   1      1

    THS   Teknisyen   9   3      3

    THS   Teknisyen   10   3      3

    SHS   Sağlık Teknikeri   7   6   5   11

    SHS   Sağlık Teknikeri   8   6   5   11

    SHS   Biyolog   6   8      8

    SHS   Diyetisyen   5   2   2   4

    SHS   Diyetisyen   6   2   2   4

    SHS   Sağlık Teknisyeni   9   10   9   19

    SHS   Sağlık Teknisyeni   10   10   7   17

    SHS   Hemşire   5   25   5   30

    SHS   Hemşire   6   30   4   34

    SHS   Hemşire   7   30   4   34

    SHS   Hemşire   8   30   5   35

    SHS   Hemşire   9   30   8   38

    SHS   Fizyoterapist   4   2   2   4

    SHS   Fizyoterapist   5   3   1   4

    SHS   Psikolog   7   1      1

    SHS   Laborant   9   10   10   20

    DHS   İmam   9   1      1

    YHS   Hasta Bakıcı   9   40   30   70

    YHS   Gassal   9   1      1

    YHS   Hizmetli   9   7   3   10

    YHS   Hizmetli   10   7   2   9

    YHS   Kaloriferci   10   5   3   8

    YHS   Aşçı   10   3   2   5

       TOPLAM      388   110   498

    (IV) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

    KURUMU   : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

              SERBEST   TUTULU

             KADRO    KADRO

    SINIFI   UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   Üniversite Hastaneleri Başmüdürü   1   1      1

    GİH   Hastane Müdürü   2   1      1

    GİH   Hastane Müdür Yardımcısı   3   1      1

    GİH   Şef   4   2      2

    GİH   Şef   5   2      2

    GİH   Şef   6   1      1

    GİH   Programcı   4   1      1

    GİH   Çözümleyici   5   2      2

    GİH   Kütüphaneci   6   1   1   2

    GİH   Ambar Memuru   8   1      1

    GİH   Ambar Memuru   9   1      1

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   5   11      11

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   10      10

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   7   10      10

    GİH   Sekreter   8   10      10

    GİH   Sekreter   9   3      3

    GİH   Şoför   7   5      5

    GİH   Şoför   8   5      5

    GİH   Şoför   9   5      5

    GİH   Memur   8   10      10

    GİH   Memur   9   10      10

    GİH   Memur   10   10      10

    GİH   Veznedar   7   1      1

    GİH   Veznedar   8   1      1

    GİH   Veznedar   9   1      1

    THS   Mühendis   5   1      1

    THS   Mühendis   6   1      1

    THS   Tekniker   7   1      1

    THS   Tekniker   8   2      2

    THS   Teknisyen   8   1      1

    THS   Teknisyen   9   3      3

    THS   Teknisyen   10   3      3

    SHS   Sağlık Teknikeri   7   6   5   11

    SHS   Sağlık Teknikeri   8   6   5   11

    SHS   Biyolog   6   8      8

    SHS   Diyetisyen   5   2   2   4

    SHS   Diyetisyen   6   2   2   4

    SHS   Sağlık Teknisyeni   9   10   9   19

    SHS   Sağlık Teknisyeni   10   10   7   17

    SHS   Hemşire   5   25   5   30

    SHS   Hemşire   6   30   4   34

    SHS   Hemşire   7   30   4   34

    SHS   Hemşire   8   30   5   35

    SHS   Hemşire   9   30   8   38

    SHS   Fizyoterapist   4   2   2   4

    SHS   Fizyoterapist   5   3   1   4

    SHS   Psikolog   7   1      1

    SHS   Laborant   9   10   10   20

    DHS   İmam   9   1      1

    YHS   Hasta Bakıcı   9   40   30   70

    YHS   Gassal   9   1      1

    YHS   Hizmetli   9   7   3   10

    YHS   Hizmetli   10   7   2   9

    YHS   Kaloriferci   10   5   3   8

    YHS   Aşçı   10   3   2   5

    Mevzuat Kanunlar