ÇAVUŞ VE UZMAN ÇAVUŞ KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5770

    Kanun Kabul Tarihi : 11/06/2008

    Resmi Gazete Tarihi : 24/06/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26916

    Madde 1 - 3/3/1954 tarihli ve 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun 1 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 1 - Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birlik ve kurumlarına katılan muvazzaf erlerden, temel eğitimlerinden sonra bölük, tabur veya eşidi komutanlıklarca çavuş olmaya elverişli bulundukları anlaşılanlar, alay veya eşidi komutan veya makamlarca da yeterlikleri onanmak şartı ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilecek esaslara göre çavuş yetiştirilirler."

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar