YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5773

    Kanun Kabul Tarihi : 19/06/2008

    Resmi Gazete Tarihi : 28/06/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26920

    Madde 1 - 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 78 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan "Ağrı Dağı Üniversitesi" ibareleri "Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 2 - 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    "Geçici Madde 38 - 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 14/12/2007 tarihli ve 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Ağrı Dağı Üniversitesine yapılmış olan atıflar Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine yapılmış sayılır."

    Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar