KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Yönetmelik No - Karar Tarihi : 2008/14319 - 04/11/2008

    Resmi Gazete Tarihi : 04/12/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 27074

    Ekli "Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 27/10/2008 tarihli ve 40601 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 4/11/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1- (1) 3/11/1983 tarihli ve 83/7314 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar