SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI LPG İLE ÇALIŞAN MOTORLU TAŞITLAR İÇİN İKMAL İSTASYONLARININ KURULUŞ DENETİM EMNİYET VE RUHSATLANDIRILMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 15/12/2008 - 2008/14468

    Resmi Gazete Tarihi : 10/01/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27106

    Ekli "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 28/11/2008 tarihli ve 72795 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 15/12/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - (1) 3/1/2002 tarihli ve 2002/3563 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 -(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar