VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar No-Tarih: 2009/15263-14/07/2009

    Resmi Gazete Tarihi: 28/07/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27302

    Ekli "Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"ün yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 26/2/2009 tarihli ve 3260 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 14/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 8/8/1991 tarih ve 91/2152 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar