TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 14/09/2009 -2009/15519

    Resmi Gazete Sayısı: 31/10/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27392

    Ekli "Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 14/9/2009 tarihli ve 870 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 2/10/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "tablo 1, 2, 3, 4 ve 5'de" ibaresi "tablo 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'da" şeklinde ve aynı maddede yer alan Tablo 5'in adı ve bu Tablodan sonra yer alan "NOT" aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye Tablo 5'ten sonra gelmek üzere aşağıdaki Tablo 6 eklenmiştir.

    "TABLO 5

    19 ve Üzeri Yaş Erkekler İçin Boy ve Kilo Oranlarını Gösteren Nomogram"

    "NOT: 1.Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m

    ) üst sınırı 26 (kg/m

    ) esas alınmıştır.

    2. Vücut Kitle İndeksi = Boy m

    / Ağırlık formülü üzerinden hesaplanmıştır."

    "TABLO 6

    19 ve Üzeri Yaş Bayanlar İçin Boy ve Kilo Oranlarını Gösteren Nomogram

    Boy (cm)Boy (cm) Ağırlık Üst Sınırı (kg)Ağırlık Üst Sınırı (kg) Ağırlık Alt Sınırı (kg)Ağırlık Alt Sınırı (kg)

    153153 60

    4444

    154154 61

    4545

    155155 62

    4545

    156156 63

    4646

    157157 63

    4646

    158158 65

    4747

    159159 65

    4848

    160160 66

    4848

    161161 67

    4949

    162162 68

    4949

    163163 69

    5050

    164164 69

    5151

    165165 70

    5151

    166166 70

    5252

    167167 71

    5353

    168168 73

    5353

    169169 74

    5454

    170170 75

    5454

    171171 75

    5555

    172172 76

    5656

    173173 77

    5656

    174174 78

    5757

    175175 79

    5858

    176176 80

    5858

    177177 81

    5959

    178178 82

    6060

    179179 83

    6060

    180180 84

    6161

    181181 85

    6262

    182182 86

    6262

    183183 87

    6363

    184184 88

    6464

    185185 88

    6464

    186186 89

    6565

    187187 90

    6666

    188188 91

    6767

    189189 92

    6767

    190190 93

    6868

    191191 94

    6969

    192192 95

    7070

    193193 96

    7070

    194194 97

    7171

    195195 98

    7272

    196196 99

    7272

    197197 100

    7373

    198198 101101 7474

    199199 102102 7575

    200200 104104 7676

    201201 105105 7676

    202202 106106 7777

    203203 107107 7878

    204204 108108 7979

    205205 109109 7979

    206206 110110 8080

    207207 111111 8181

    208208 112112 8282

    209209 113113 8383

    210210 114114 8383

    NOT: 1. Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m

    ) üst sınırı 26 (kg/m

    ) esas alınmıştır.

    2. Vücut Kitle İndeksi = Boy m

    / Ağırlık formülü üzerinden hesaplanmıştır."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Askerî Liselere alınacak öğrenciler ile sivil kaynaktan Hava Harp Okuluna alınan öğrencilerde tam sağlam olma şartı aranır. Askerî Liselerden Hava Harp Okuluna devam edecek öğrenciler ile Hava Harp Okulu öğrencileri, harp okulu eğitimi sonrasında pilot adaylığına ayrılacaklar ile uçuş eğitimindeki adaylarda tam sağlam olma şartı aranmaz. Başlangıç ve temel uçuş eğitimi öncesi ve süresince Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesindeki muharip jet uçağı uçucularının sağlık yetenekleri ile ilgili hükümler uygulanır. Tekamül uçuş eğitimi süresince ise uçulan uçak tipinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesindeki uçuculara ait sağlık yetenekleri ile ilgili hükümler uygulanır. Ancak; muharip jet pilotu statüsündeki adaylar için "Tam Sağlam" koşullarının azaldığı durumlarda Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesindeki ulaştırma uçağı pilotu, başlangıç eğitim uçağı ve helikopter pilotu sağlık nitelikleri hükümleri uygulanmaz."

    Madde 3 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    "Geçici Madde 7- Bu Yönetmelikle yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanan ancak henüz sonuçlanmamış olan sivil memur adaylarına ilişkin alım işlemleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır."

    Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 5 - Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar