VHF VE UHF BANDINDA ÇALIŞAN AMATÖR TELSIZ CIHAZLARININ PERFORMANS STANDARTLARI HAKKINDA YÖNETMELIK (TGM-ST-008)'IN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAIR YÖNETMELIK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 29/09/2009 -2009/15468

    Resmi Gazete Sayısı: 15/10/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27377

    Ekli "VHF ve UHF Bandında Çalışan Amatör Telsiz Cihazlarının Performans Standartları Hakkında Yönetmelik (TGM-ST-008)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığı'nın 3/9/2009 tarihli ve 1193 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 29/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Mülga 1 - 31/5/1995 tarihli ve 95/6892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "VHF ve UHF Bandında Çalışan Amatör Telsiz Cihazlarının Performans Standartları Hakkında Yönetmelik (TGM-ST-008)" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Mülga 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Mülga 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar