BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi- No: 14/12/2009-2010/31

    Resmi Gazete Tarihi: 30/01/2010

    Resmi Gazete No: 27478

    Ekli "Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 14/12/2009 tarihli ve 531 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 4/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

    Madde 1 - (1) Ekli listede adları ile Bakanlar Kurulu kararı tarih ve sayıları belirtilen yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Sıra NoSıra No Yönetmelik AdıYönetmelik Adı Bakanlar Kurulu KararıBakanlar Kurulu Kararı

          TarihiTarihi SayısıSayısı

    11 Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin YönetmelikTohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 25/1/196425/1/1964 6/26096/2609

    22 Tohumlukların Ambalajlanmasına İlişkin YönetmelikTohumlukların Ambalajlanmasına İlişkin Yönetmelik 25/1/196425/1/1964 6/26096/2609

    33 Sertifikalı Tohumluk Yetiştiricilerine İlişkin YönetmelikSertifikalı Tohumluk Yetiştiricilerine İlişkin Yönetmelik 25/1/196425/1/1964 6/26096/2609

    44 Tohumlukların Sertifikasyonuna İlişkin YönetmelikTohumlukların Sertifikasyonuna İlişkin Yönetmelik 25/1/196425/1/1964 6/26096/2609

    55 Tohumculuk YönetmeliğiTohumculuk Yönetmeliği 8/5/19738/5/1973 7/63757/6375

    66 Tohumlukları Perakende Satacakların Uyacağı Esaslar Hakkında YönetmelikTohumlukları Perakende Satacakların Uyacağı Esaslar Hakkında Yönetmelik 22/6/198822/6/1988 88/1306188/13061

    Mevzuat Kanunlar