1/5/1983 TARİHLİ VE 18034 SAYILI RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANAN 7/4/1983 TARİHLİ VE 1 SAYILI ADLİ YARGI HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI HAKKINDA 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 19 VE 118 İNCİ MADDELERİ UYARINCA TES

    1/5/1983 Tarihli Ve 18034 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 7/4/1983 Tarihli Ve 1 Sayılı Adli Yargı Hâkim Ve Cumhuriyet Savcıları İle İdarî Yargı Hâkim Ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler Ve Savcılar Kanununun 19 Ve 118 İnci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Kademe İlerlemesi Esaslarına İlişkin Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında İlke Kararı

    Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :

    Resmi Gazete Tarihi : 25/06/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27269

    Madde 1 - Anılan İlke Kararı tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Yukarıda belirtilen İlke Kararı Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar