YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5979

    Kanun Kabul Tarihi : 01/04/2010

    Resmi Gazete Tarihi : 10/04/2010

    Resmi Gazete Sayısı : 27548

    Madde 1 - 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

    "Türk-Alman Üniversitesi

    EK Madde 118 - 30/5/2008 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir Türk-Alman Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmaya göre İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Mühendislik Fakültesinden,

    b) Fen Fakültesinden,

    c) Hukuk Fakültesinden,

    ç) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

    d) Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,

    e) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

    f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    g) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

    oluşur."

    Madde 2 - 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

    "EK Madde 12 - Yeni kurulan Türk-Alman Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (I) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir."

    Madde 3 - 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

    "EK Madde 11 - Yeni kurulan Türk-Alman Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir."

    Madde 4 - 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin "A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri" bölümüne aşağıdaki ibare eklenmiştir.

    "97) Türk-Alman Üniversitesi"

    Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    (I) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

    KURUMU   : TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör    1   80   20

    Doçent    1    60    20

    Doçent    2    40    15

    Doçent    3    40    15

    Yardımcı Doçent    3    60    30

    Yardımcı Doçent    4    60    20

    Yardımcı Doçent    5    50    20

    Öğretim Görevlisi    1    60    20

    Öğretim Görevlisi    2    35    10

    Öğretim Görevlisi    3    35    10

    Öğretim Görevlisi    4   30    5

    Öğretim Görevlisi    5   20    5

    Öğretim Görevlisi    6    10

    Okutman    1    25    15

    Okutman    2    20    10

    Okutman    3    15    10

    Okutman    4   10    5

    Okutman    5    10   5

    Okutman    6    5

    Okutman    7    5

    Araştırma Görevlisi    4    45    10

    Araştırma Görevlisi    5    50    20

    Araştırma Görevlisi    6    55    30

    Araştırma Görevlisi    7    60    40

    Uzman    1    3

    Uzman    2   3

    Uzman    3    3

    Uzman    4    4

    Uzman    5    5

    Çevirici    1    1

    Eğitim-Öğretim Planlamacısı    1    1

    TOPLAM   900   335

    (II) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

    KURUMU   : TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

    SERBEST   TUTULU

    KADRO   KADRO

    SINIFI   UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH    Genel Sekreter    1   1      1

    GİH    Genel Sekreter Yardımcısı    1   1      1

    GİH    Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH    Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH    Personel Dairesi Başkanı    1   1      1

    GİH    Bilgi İşlem Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH    Hukuk Müşaviri   1   1      1

    GİH    Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH    Sağlık, Kül. ve Sp. Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH    Küt. ve Dok. Dairesi Başkanı    1   1      1

    GİH    İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı   1   1      1

    GİH    Fakülte Sekreteri   1   5      5

    GİH    Enstitü Sekreteri   3   2      2

    GİH    Yüksekokul Sekreteri   2   1      1

    GİH    Şube Müdürü   1   5   2   7

    GİH    Şube Müdürü   2   5   2   7

    GİH   Şube Müdürü    3   5   2   7

    GİH    Mali Hizmetler Uzmanı   2   1      1

    GİH    Mali Hizmetler Uzmanı   3   1      1

    GİH    Mali Hizmetler Uzmanı   4   1      1

    GİH    Mali Hizmetler Uzmanı   5   1      1

    GİH    Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı   8   2      2

    GİH    Şef   4   15   5   20

    GİH    Şef   5   15   5   20

    GİH    Şef   6   15   5   20

    GİH    Programcı   4   1      1

    GİH    Programcı   5   1      1

    GİH    Programcı   6   1      1

    GİH    Çözümleyici   5   1      1

    GİH    Savunma Uzmanı   3   1      1

    GİH    Sivil Savunma Uzmanı   3   1      1

    GİH    Kütüphaneci   5   1   1   2

    GİH    Kütüphaneci   6   1   1   2

    GİH    Kütüphaneci   7   1      1

    GİH    Bilgisayar İşletmeni   5   20   10   30

    GİH    Bilgisayar İşletmeni   6   22   10   32

    GİH    Bilgisayar İşletmeni   7   22   10   32

    GİH    Sekreter   8   2      2

    GİH    Sekreter   9   3      3

    GİH    Şoför   7   3   2   5

    GİH    Şoför   8   3   2   5

    GİH    Şoför   9   4   1   5

    GİH    Memur   8   8   10   18

    GİH    Memur   9   8   10   18

    GİH    Memur   10   8   6   14

    GİH    Veznedar   4   1      1

    GİH    Veznedar   5   1      1

    GİH    Koruma ve Güvenlik Görevlisi    10   10      10

    TH    Mühendis   4   3      3

    TH    Mühendis   5   3      3

    TH    Mühendis   6   4      4

    TH    Mimar   5   1      1

    TH    Tekniker   6   5   3   8

    TH    Tekniker   7   5   3   8

    TH    Tekniker   8   5   4   9

    TH    Teknisyen   8   5   3   8

    TH    Teknisyen   9   5   3   8

    TH    Teknisyen   10   5   4   9

    SH    Uzman Tabip   4   2      2

    SH    Tabip   5   2      2

    SH    Diş Tabibi   5   1      1

    SH    Diyetisyen   5   1      1

    SH    Hemşire   6   2      2

    SH    Hemşire   7   2      2

    SH    Hemşire   8   1      1

    SH    Psikolog   6   1      1

    AH    Avukat   5   1      1

    YH    Hizmetli   9   10   5   15

    YH    Hizmetli   10   20   5   25

    YH    Kaloriferci   10   5      5

    YH    Aşçı   10   3      3

    TOPLAM   301   114   415

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

    KURUMU   :   TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI   :   DÖNER SERMAYE

    SERBEST   TUTULU

    KADRO   KADRO

    SINIFI   UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   İşletme Müdürü   3   1      1

    GİH   Veznedar    6   1      1

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   4      4

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   7   1      1

    GİH   Memur   8   1      1

    YH   Hizmetli   10   2      2

    TOPLAM   10      10

    Mevzuat Kanunlar