GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 5994

    Kanun Kabul Tarihi : 9/6/2010

    Resmi Gazete Tarihi : 19/6/2010

    Resmi Gazete Sayısı : 27616

    Madde 1 - Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Dış Ticaret Müsteşarlığına ait bölümüne eklenmiştir.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    KURUMU   : DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

    TEŞKİLATI   : YURT DIŞI

    İHDAS EDİLEN KADROLARIN

    SERBEST   TUTULAN

    KADRO   KADRO   KADRO

    SINIFI   UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   Ticaret Başmüşaviri   1   20   -   20

    GİH   Ticaret Müşaviri   1   10   -   10

    GİH   Ticaret Müşaviri   2   10   -   10

    GİH   Ticaret Müşaviri   3   10   -   10

    GİH   Ticaret Müşaviri   4   10   -   10

    GİH   Ticaret Müşavir Yardımcısı   5   10   -   10

    GİH   Ticaret Müşavir Yardımcısı   6   7   -   7

    GİH   Ticaret Ataşesi   1   20   -   20

    GİH   Ticaret Ataşesi   2   20   -   20

    GİH   Ticaret Ataşesi   3   10   -   10

    GİH   Ticaret Ataşesi   4    8   -    8

    TOPLAM      135      135

    Mevzuat Kanunlar