MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 10/02/2011-2011/1437

    Resmi Gazete Tarihi: 03/05/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27923

    Ekli "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 18/1/2011 tarihli ve 1466 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1-14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 9- Kurumlar tarafından giyim eşyalarının verilmesinde ekli cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre dağıtım listeleri düzenlenir. Giyecek yardımı harcama yetkililerince onaylanan bu listelere göre yapılır."

    Madde 2- Aynı Yönetmeliğe ekli "DİP NOT"un (A) bölümünün (3) ve (4) numaralı sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "3- Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personelden; özel harekat, çevik kuvvet, arama kurtarma timleri ile atlı polis, uçucu personel, turizm polisi, deniz polisi, sualtı grup amirliğinde görevli balık adam, toplum destekli polis, bisikletli polis, motosikletli timler (yunus-şahin), Başbakanlık koruma motosikletli ekibi, köpek eğitim merkezinde eğitim görmüş köpekli polis, trafik hizmetlerinde çalışan personel, bomba imha uzmanı, laboratuvar personeli ve olay yeri inceleme birimlerindeki görevlilere (II) sayılı Cetvelin Emniyet Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün (1) numaralı sırasında belirtilen giyim eşyalarından verilmesi gerekenler İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenir.

    Bu hizmet birimlerinde görev yapan personele, yukarıdaki esasa göre belirlenecek giyim eşyaları dışında görevin ve hizmetin özelliğine göre ayrıca verilecek olan giyim eşyalarının cinsi, miktarı, verilme zamanı ile kullanma süresi İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenen esaslara göre hak sahiplerine verilir.

    Bu hizmet birimlerine ait giyim eşyalarından; yurtdışında görevlendirilen personel ile öğrenci, eğitici ve kursiyer personele verilmesi gerekenler Emniyet Genel Müdürünün onayı ile belirlenir.

    4- Hava sıcaklığı ve nem oranı göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenecek illerde ve hizmet birimlerinde görev yapan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline yazlık gömleğe ilave olarak yılda 2 adet tişört, kep veya bereye ilave olarak yılda 1 adet örgü başlık verilir.

    Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapanlara 5 yılda bir reflektif uygulama yeleği ve sivil olarak görev yapanlara 5 yılda bir operasyon yeleği verilir."

    Madde 3- Aynı Yönetmeliğe ekli (II) sayılı Cetvelin "EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI'na ait bölümünün (1) numaralı sırasının "Niteliği" sütununda yer alan "Teçhizat kemeri-silah kılıfı-cop kılıfı-yedek şarjör kılıfı-elfeneri kılıfı-kelepçe kılıfı" ibaresi yürürlükten kaldırmıştır.

    Madde 4- Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımını izleyen mali yılın başında yürürlüğe girer.

    Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar