GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ KILIK VE KIYAFET YÖNETMELİĞİ

    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği

    Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 01/10/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28071

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı personeli kılık ve kıyafetinin birlik ve beraberliğini sağlamak, renk, cins ve biçimini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında gümrük işlemlerinde görev yapan ve resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan personelin kılık kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 223 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

    b) Teşkilat: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Kılık ve Kıyafete İlişkin Kurallar

    Kılık ve kıyafete ilişkin kurallar

    Madde 5 - (1) Giyim ve kullanma süresi bakımından birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla;

    a) Kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları eylül-ekim aylarında,

    b) Yazlık kıyafete ait giyecek eşyaları nisan-mayıs aylarında,

    c) Mevsim ile ilgili olmayan giyecek eşyaları ise nisan ve mayıs aylarında,

    verilir.

    (2) Her yıl mayıs ayında yazlık, ekim ayında kışlık resmi kıyafetler giyilir. Ancak, mevsim itibarıyla istisnai durumlar gösteren yıl ve bölgelerde giyeceklerin giyilme zamanları Bakanlık iznine bağlıdır.

    (3) Resmi kıyafet ile şeref ve itibarı zedeleyici yerlere girilmez.

    (4) Resmi elbise sırma, sicil no ve armalar ile teçhiz edilmiştir.

    (5) Kıyafet temiz, bakımlı ve ütülü olarak giyilir. Sökük, yırtık ve yama bulunmaz, ayakkabı ve botlar daima temiz ve boyalı bulundurulur.

    (6) Resmi elbise ile görev yapan personelin, her türlü biçimde sakal bırakması yasaktır. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar temiz, bakımlı ve taranmış olur, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir. Her gün sakal tıraşı olunur. Bıyık uzunluğu üst dudak boyunu geçemez, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasında kesilir.

    (7) Resmi kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri şeyler giymek yasaktır. Erkek personelin desensiz, elbise renginde, bayan personelin ise ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giymesi zorunludur.

    (8) Resmi üniforma ile bu Yönetmelikte belirtilen işaretler dışında kolye, künye, bilezik, madalyon, rozet gibi eşyalar takılamaz.

    (9) Bayan amir ve memurlar dikkat çekecek şekilde makyaj ve saç tuvaleti yapamaz ve ziynet eşyası takamazlar.

    (10) Gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, personel müdürü, laboratuar müdürü, şube müdürü, gümrük müdür yardımcısı, bölge amiri, kısım amiri, şef, muayene memuru, muhafaza memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, icra memuru, anbar memuru, satış memuru ve veznedar resmi kıyafet giymek zorundadırlar.

    (11) Bölge Müdürlüklerinde görevli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinde fiilen çalışan gümrük muhafaza personeli ve Bölge Amirlikleri ile Kısım Amirliklerinde görev yapan ve adli kolluk olarak belirlenen gümrük muhafaza personeli, gerektiğinde birim amirlerinin teklifi ve Bölge Müdürünün onayı ile sivil kıyafet giyebilirler.

    (12) Verilen giyecek eşyasının titizlikle kullanılması, bakımlı, sağlam ve noksansız bulundurulması zorunludur.

    (13) Amirler, astlarının kılık ve kıyafetlerini, bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak giymelerini sağlamaları hususunda yetkili ve sorumludurlar.

    (14) Resmi amblem, sembol ile işaret ve kokartlar sökülmek suretiyle, resmi kıyafetlerin sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılması, resmi pantolonun sivil gömlek ve kazak gibi kıyafetlerle birlikte giyilmesi veya resmi kıyafetlerin üzerine sivil palto, parka, pardösü ve benzerlerinin gümrük, gümrük muhafaza, personel ve tasfiye işletme müdürlüğü büro personeli hariç giyilmez.

    (15) Resmi elbisenin satılması yasaktır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Verilecek Giyim Eşyası ve Kullanma Süresi

    Verilecek giyim eşyası ve kullanım süresi

    Madde 6 - (1) Bakanlık taşra teşkilatı personeline verilecek giyecek eşyalarının miktar ve kullanım süreleri hakkında, 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin ekinde yer alan 1 sayılı Cetvelin 19 uncu maddesi ile Dip Not kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

    Giyim eşyasının renk, cins ve biçimleri ile kıyafet şekilleri

    Madde 7 - (1) Kıyafetlerin biçimleri ekte gösterilmiş ve kıyafetler ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir;

    a) Kışlık Mont Bay-Bayan (Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Köpek Eğiticisi ve İdarecisi Personeli): Ekte yer alan Şekil-1 ve 2'de gösterilmiştir.

    1) Genel Özellikler: Mont, önde yaka ucundan etek ucuna kadar fermuarlı ve fermuar genişliği en az 6 cm eninde, üst ucundan alt ucuna kadar eşit aralıklı 3 adet çıt çıt olur. Mont kol uçları manşetli ve yırtmaçlı olup, manşet üzerinde 1 adet düğme olur. Kollar takma kol olur. Sağ ve sol iç klapalarda fleto iç cep olup, cep ve beden fermuarları kumaş rengine uygun olur. Omuzlarda apolet bulunur. Apolet, aralarına tela konulmuş iki kat kendi kumaşındandır. Apoletler omuz başlarına kol dikişi ile takılır. Üst yaka dikişine kadar devam eder. Yaka kenarı ile temaslı olarak monta dikilen düğmeye iliklenir. Apoletin genişliği omuz başlarında 4 cm, omuz nihayetinde gelen düğme hizasında ise 3 cm ve ucu yuvarlaktır. Omuz dikişinden itibaren 3 cm sonra başlamak üzere unvanlara göre Şekil-28, 29, 30 ve 31'de yer alan rütbe işaretleri takılır. Sol göğse Şekil-25'te yer alan göğüs amblemi, sağ göğse Şekil-26'da yer alan sicil numarası, sol kol üzerine Şekil-23'te yer alan kol amblemi cırtlı olarak takılır. Mont etek ucu, genişliği en az 5 cm olan kemer ve yanları lastikli olup, mont boyu en az 70 cm olur. Mont astarlı, astar rengi kumaş rengine uygun olur. Montta kullanılan dikiş sayısı 10 cm de en az 35 dikiş adımı olur. Tüm dikişler kumaşın özelliğine uygun olarak sentetik dikiş iplikleri ile dikilir.

    2) Kumaşın Özellikleri: Yünlü kumaştan yapılır. Diğer teknik özellikler ise teknolojik gelişmeler doğrultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

    3) Kumaşın Rengi: Siyah.

    b) Kışlık Pantolon Bay-Bayan (Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Köpek Eğiticisi ve İdarecisi Personeli): Ekte yer alan Şekil-3 ve 4'te gösterilmiştir.

    1) Genel Özellikler: Pantolon, 5 cm kalınlıkta kemerli, kemer üzerinde en az 7 adet kemer köprüsü olur, köprü eni ve boyu 1,5x6,5 cm ebadında, kemer ve köprü dikişleri çıma dikiş olur. Kemer önde çift düğmeli, kancalı veya kancalı düğmeli olup, iki parçadan fazla olmaz. Bir beden genişletilecek şekilde pay olur ve bu pay temizlenip pantolon rengine uygun iplikle overlok çekilir. Pantolon patletli gizli dikilmiş fermuarlı olur. Pantolonun, ön bedenin yanlarında birer adet cep, sağ ve sol yanda diz hizası üstünde birer adet cırtlı kapaklı torba cep, sağ ve sol arka tarafta birer adet cırtlı kapaklı cep olur. Sağ ve sol paçalar bridli olur. Paçalarında dikiş payı bırakılıp kıvrılmaz, temizlendikten sonra pantolon rengine uygun renkte iplikle overlok çekilir. Kemer ölçülerini gösteren etiketler kemer içine dikilir, kemerde kumaş rengine uygun desenli hazır kemer astarı kullanılır. Pantolon boyu 110 cm den kısa olmaz, köprü uçları, ön patlet altı, yan cep, arka cep kenarlarında ponterez dikiş yapılır. Bütün düz dikişlerde dikiş sıklığı en az 4 batış (dört) adet/cm olur. Kemer iç kısmı kendi kumaşından olur, arka kemer ortasında beden ve içerik yazan etiket takılır.

    2) Kumaşın Özellikleri: Yünlü kumaştan yapılır. Diğer teknik özellikler ise teknolojik gelişmeler doğrultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

    3) Kumaş Rengi: Siyah.

    c) Yazlık Mont Bay-Bayan (Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Köpek Eğiticisi ve İdarecisi Personeli): Ekte yer alan Şekil-1 ve 2'de gösterilmiştir.

    1) Genel Özellikler: Mont, önde yaka ucundan etek ucuna kadar fermuarlı ve fermuar genişliği en az 6 cm eninde, üst ucundan alt ucuna kadar eşit aralıklı 3 adet çıt çıt olur. Mont kol uçları manşetli ve yırtmaçlı olup, manşet üzerinde 1 adet düğme olur. Kollar takma kol olur. Sağ ve sol iç klapalarda fleto iç cep olup, cep ve beden fermuarları kumaş rengine uygun olur. Omuzlarda apolet bulunur. Apolet, aralarına tela konulmuş iki kat kendi kumaşındandır. Apoletler omuz başlarına kol dikişi ile takılır. Üst yaka dikişine kadar devam eder. Yaka kenarı ile temaslı olarak monta dikilen düğmeye iliklenir. Apoletin genişliği omuz başlarında 4 cm, omuz nihayetinde gelen düğme hizasında ise 3 cm ve ucu yuvarlaktır. Omuz dikişinden itibaren 3 cm sonra başlamak üzere unvanlara göre Şekil-28, 29, 30 ve 31'de yer alan rütbe işaretleri takılır. Sol göğse Şekil-25'te yer alan göğüs amblemi, sağ göğse Şekil-26'da yer alan sicil numarası, sol kol üzerine Şekil-23'te yer alan kol amblemi cırtlı olarak takılır. Mont etek ucu, genişliği en az 5 cm olan kemer ve yanları lastikli olup, mont boyu en az 70 cm olur. Mont astarlı, astar rengi kumaş rengine uygun olur. Montta kullanılan dikiş sayısı 10 cm de en az 35 dikiş adımı olur. Tüm dikişler kumaşın özelliğine uygun olarak sentetik dikiş iplikleri ile dikilir.

    2) Kumaşın Özellikleri: Keten kumaştan yapılır. Diğer teknik özellikler ise teknolojik gelişmeler doğrultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

    3) Kumaşın Rengi: Siyah.

    ç) Yazlık Pantolon Bay-Bayan (Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Köpek Eğiticisi ve İdarecisi Personeli): Ekte yer alan Şekil-3 ve 4'te gösterilmiştir.

    1) Genel Özellikler: Pantolon, 5 cm kalınlıkta kemerli, kemer üzerinde en az 7 adet kemer köprüsü olur, köprü eni ve boyu 1,5x6,5 cm ebadında, kemer ve köprü dikişleri çıma dikiş olur. Kemer önde çift düğmeli, kancalı veya kancalı düğmeli olup, iki parçadan fazla olmaz. Bir beden genişletilecek şekilde pay olur ve bu pay temizlenip pantolon rengine uygun iplikle overlok çekilir. Pantolon patletli gizli dikilmiş fermuarlı olur. Pantolonun, ön bedenin yanlarında birer adet cep, sağ ve sol yanda diz hizası üstünde birer adet cırtlı kapaklı torba cep, sağ ve sol arka tarafta birer adet cırtlı kapaklı cep olur. Sağ ve sol paçalar bridli olur. Paçalarında dikiş payı bırakılıp kıvrılmaz, temizlendikten sonra pantolon rengine uygun renkte iplikle overlok çekilir. Kemer ölçülerini gösteren etiketler kemer içine dikilir, kemerde kumaş rengine uygun desenli hazır kemer astarı kullanılır. Pantolon boyu 110 cm den kısa olmaz, köprü uçları, ön patlet altı, yan cep, arka cep kenarlarında ponterez dikiş yapılır. Bütün düz dikişlerde dikiş sıklığı en az 4 batış (dört) adet/cm olur. Kemer iç kısmı kendi kumaşından olur, arka kemer ortasında beden ve içerik yazan etiket takılır.

    2) Kumaşın Özellikleri: Keten kumaştan. Diğer teknik özellikler ise teknolojik gelişmeler doğrultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

    3) Kumaşın Rengi: Siyah.

    d) Kışlık Ceket Bay-Bayan (Gümrük, Gümrük Muhafaza, Personel ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Büro Personeli): Ekte yer alan Şekil-5 ve 6'da gösterilmiştir.

    1) Genel Özellikler: Ceket, önden üç düğmeli ve tek yırtmaçlı olur, omuzlarında pamuklu vatka, iç kısmında birinci sınıf kaliteli astar kullanılır, astar rengi kumaş rengine uyumlu olur. Ceketin sağ ve sol önlerinde kapaklı birer adet yan cep olur. Ceket kol ağızları yırtmaçlı olup yırtmaç üzerinde 3 adet küçük boy düğme kullanılamaz, düğme renkleri kumaş rengine uyumlu olur. Ceket mono yaka olup, alt yakada keçe kumaş kullanılır. Sol ön göğüs hizasında pedo cep olur, cep ağzı dikişli olur. Erkek ceketinin sağ ve sol iç kısmında, göğüs hizasında birer adet çift fletolu kofra cebi bulunur, bayan ceketinde iç cepler olmaz. Erkek ceketinin sol iç alt kısımda cep hizasında bir adet küçük çift fletolu kibrit cebi bulunur, bayan ceketinde bulunmaz. Sol iç kofra cebine beden ve içerik bilgilerini yazan etiket dikilir. Sağ ve sol önlerde boydan boya kıl tela, göğüste elyaf tela ve dikiş yerlerinde yapışkan tela kullanılır. Yaka, apolet ve cep kapaklarında tela kullanılır. Ceketin iç yaka ortasında astar kumaşından askılık olur. Sol göğüs pedo cep üzerinde Şekil-25'te yer alan göğüs amblemi, Gümrük Muhafaza personelinin sağ göğsüne Şekil-26'da yer alan sicil numarası, Gümrük, Personel ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü personelinin sağ göğsüne Şekil-27'de yer alan unvanı ve sicil numarası cırtlı olarak takılır.

    2) Kumaşın Özellikleri: Yünlü kumaştan yapılır. Diğer teknik özellikler ise teknolojik gelişmeler doğrultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

    3) Kumaş Rengi: Gümrük, Personel ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Personeli Lacivert/ Gümrük Muhafaza Personeli Siyah.

    e) Kışlık Pantolon Bay-Bayan (Gümrük, Gümrük Muhafaza, Personel ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Büro Personeli): Ekte yer alan Şekil-7 ve 8'de gösterilmiştir.

    1) Genel Özellikler: Pantolon, pilesiz olur. Arkada ve yanlarda birer adet cebi bulunur. Arka cepler kapaksız ve düğmeli olup, arka ve yan cep torba astarları iyi cins pamuklu ceplik kumaşından, pantolon rengine uyumlu olur. Kemer standart tip kemer takılabilecek şekilde olur ve bel çevresi boyunca uygun genişlik ve aralıklarda en az 7 adet kemer köprüsü bulunur. Kemer önde çift düğmeli, kancalı veya kancalı düğmeli olup, iki parçadan fazla olmaz. Bir beden genişletilecek şekilde pay olur ve bu pay temizlenip pantolon rengine uygun iplikle overlok çekilir, patletli gizli dikilmiş fermuarlı olur. Paçalarında dikiş payı bırakılıp kıvrılmaz, temizlendikten sonra pantolon rengine uygun renkte iplikle overlok çekilir. Kemer ölçülerini gösteren etiketler kemer içine dikilir, kemerde kumaş rengine uygun desenli hazır kemer astarı kullanılır. Pantolon boyu 110 cm den kısa olmaz, köprü uçları, ön patlet altı, yan cep, arka cep kenarlarında ponterez dikiş yapılır. Bütün düz dikişlerde dikiş sıklığı en az 4 batış (dört) adet/cm olur. Kemer iç kısmı kendi kumaşından olur, arka kemer ortasında beden ve içerik yazan etiket takılır.

    2) Kumaşın Özellikleri: Yünlü kumaştan yapılır. Diğer teknik özellikler ise teknolojik gelişmeler doğrultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

    3) Kumaş Rengi: Gümrük, Personel ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Büro Personeli Lacivert/Gümrük Muhafaza Personeli Siyah.

    f) Yazlık Ceket Bay-Bayan (Gümrük, Gümrük Muhafaza, Personel ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Büro Personeli): Ekte yer alan Şekil-5 ve 6'da gösterilmiştir.

    1) Genel Özellikler: Ceket, önden üç düğmeli ve tek yırtmaçlı olur, omuzlarında pamuklu vatka, iç kısmında birinci sınıf kaliteli astar kullanılır, astar rengi kumaş rengine uyumlu olur. Ceketin sağ ve sol önlerinde kapaklı birer adet yan cep olur. Ceket kol ağızları yırtmaçlı olup yırtmaç üzerinde 3 adet küçük boy düğme kullanılır, düğme renkleri kumaş rengine uyumlu olur. Ceket mono yaka olup, alt yakada keçe kumaş kullanılır. Sol ön göğüs hizasında pedo cep olur, cep ağzı dikişli olur. Erkek ceketinin sağ ve sol iç kısmında, göğüs hizasında birer adet çift fletolu kofra cebi bulunur, bayan ceketinde iç cepler olmaz. Erkek ceketinin sol iç alt kısımda cep hizasında bir adet küçük çift fletolu kibrit cebi bulunur, bayan ceketinde bulunmaz. Sol iç kofra cebine beden ve içerik bilgilerini yazan etiket dikilir. Sağ ve sol önlerde boydan boya kıl tela, göğüste elyaf tela ve dikiş yerlerinde yapışkan tela kullanılır. Yaka, apolet ve cep kapaklarında tela kullanılır. Ceketin iç yaka ortasında astar kumaşından askılık olur. Sol göğüs pedo cep üzerinde Şekil-25'te yer alan göğüs amblemi, Gümrük Muhafaza personelinin sağ göğsüne Şekil-26'da yer alan sicil numarası, Gümrük, Personel ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü personelinin sağ göğsüne Şekil-27'de yer alan unvanı ve sicil numarası cırtlı olarak takılır.

    2) Kumaşın Özellikleri: Keten kumaştan yapılır. Diğer teknik özellikler ise teknolojik gelişmeler doğrultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

    3) Kumaş Rengi: Gümrük, Personel ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Personeli Lacivert/ Gümrük Muhafaza Personeli Siyah.

    g) Yazlık Pantolon Bay-Bayan (Gümrük, Gümrük Muhafaza, Personel ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Büro Personeli): Ekte yer alan Şekil-7 ve 8'de gösterilmiştir.

    1) Genel Özellikler: Pantolon, pilesiz olur. Arkada ve yanlarda birer adet cebi bulunur. Arka cepler kapaksız ve düğmeli olup, arka ve yan cep torba astarları iyi cins pamuklu ceplik kumaşından, pantolon rengine uyumlu olur. Kemer standart tip kemer takılabilecek şekilde olur ve bel çevresi boyunca uygun genişlik ve aralıklarda en az 7 adet kemer köprüsü bulunur. Kemer önde çift düğmeli, kancalı veya kancalı düğmeli olup, iki parçadan fazla olmaz. Bir beden genişletilecek şekilde pay olur ve bu pay temizlenip pantolon rengine uygun iplikle overlok çekilir, patletli gizli dikilmiş fermuarlı olur. Paçalarında dikiş payı bırakılıp kıvrılmaz, temizlendikten sonra pantolon rengine uygun renkte iplikle overlok çekilir. Kemer ölçülerini gösteren etiketler kemer içine dikilir, kemerde kumaş rengine uygun desenli hazır kemer astarı kullanılır. Pantolon boyu 110 cm den kısa olmaz, köprü uçları, ön patlet altı, yan cep, arka cep kenarlarında ponterez dikiş yapılır. Bütün düz dikişlerde dikiş sıklığı en az 4 batış (dört) adet/cm olur. Kemer iç kısmı kendi kumaşından olur, arka kemer ortasında beden ve içerik yazan etiket takılır.

    2) Kumaşın Özellikleri: Keten kumaştan. Diğer teknik özellikler ise teknolojik gelişmeler doğrultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

    3) Kumaş Rengi: Gümrük, Personel ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Personeli Lacivert/ Gümrük Muhafaza Personeli Siyah.

    ğ) Kışlık Etek Bayan (Gümrük, Gümrük Muhafaza, Personel ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Büro Personeli): Ekte yer alan Şekil-9'da gösterilmiştir.

    1) Genel Özellikler: Eteğin arka ortası yırtmaçlı, bir beden genişletilir şekilde pay olur ve bu pay temizlenip etek rengine uygun iplikle overlok çekilir. Patletli gizli dikilmiş fermuarlı ve tek düğmeli olur. Kemer üstünde alt ve üst kenarlarda, çıma dahil 5 adet dikiş olur ve kemer üstünde 6 adet köprü bulunur.

    2) Kumaşın Özellikleri: Yünlü kumaştan. Diğer teknik özellikler ise teknolojik gelişmeler doğrultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

    3) Kumaşın Rengi: Gümrük, Personel ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Personeli Lacivert/Gümrük Muhafaza Personeli Siyah.

    h) Yazlık Etek Bayan (Gümrük, Personel, Gümrük Muhafaza ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Büro Personeli): Ekte yer alan Şekil-9'da gösterilmiştir.

    1) Genel Özellikler: Eteğin arka ortası yırtmaçlı, bir beden genişletilir şekilde pay olur ve bu pay temizlenip etek rengine uygun iplikle overlok çekilir. Patletli gizli dikilmiş fermuarlı ve tek düğmeli olur. Kemer üstünde alt ve üst kenarlarda, çıma dâhil 5 adet dikiş olur ve kemer üstünde 6 adet köprü bulunur.

    2) Kumaşın Özellikleri: Keten kumaştan yapılır. Diğer teknik özellikler ise teknolojik gelişmeler doğrultusunda, alım sırasında idarece belirlenecektir.

    3) Kumaşın Rengi: Gümrük, Personel ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Personeli Lacivert/Gümrük Muhafaza Personeli Siyah.

    ı) Kışlık Mont Bay-Bayan (Gümrük, Gümrük Muhafaza ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Büro Dışında Çalışan Personel): Ekte yer alan Şekil-1 ve 2'de gösterilmiştir.

    1) Genel Özellikler: Mont, önde yaka ucundan etek ucuna kadar fermuarlı ve fermuar genişliği en az 6 cm eninde, üst ucundan alt ucuna kadar eşit aralıklı 3 adet çıt çıt olur. Mont kol uçları manşetli ve yırtmaçlı olup, manşet üzerinde 1 adet düğme olur. Kollar takma kol olur. Sağ ve sol iç klapalarda fleto iç cep olup, cep ve beden fermuarları kumaş rengine uygun olur. Gümrük Muhafaza personelinin; omuzlarında apolet bulunur, apolet aralarına tela konulmuş iki kat kendi kumaşındandır, apoletler omuz başlarına kol dikişi ile takılır, üst yaka dikişine kadar devam eder, yaka kenarı ile temaslı olarak monta dikilen düğmeye iliklenir, apoletin genişliği omuz başlarında 4 cm, omuz nihayetinde gelen düğme hizasında ise 3 cm ve ucu yuvarlaktır, omuz dikişinden itibaren 3 cm sonra başlamak üzere unvanlara göre Şekil-28, 29, 30 ve 31'de yer alan rütbe işaretleri, sol kol üzerine Şekil-23'te yer alan kol amblemi cırtlı olarak takılır. Tüm personelin, sol göğse Şekil-25'te yer alan göğüs amblemi, Gümrük Muhafaza personelinin sağ göğsüne Şekil-26'da yer alan sicil numarası, Gümrük ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü personelinin sağ göğsüne Şekil-27'de yer alan unvanı ve sicil numarası cırtlı olarak takılır. Mont etek ucu, genişliği en az 5 cm olan kemer ve yanları lastikli olup, mont boyu en az 70 cm olur. Mont astarlı, astar rengi kumaş rengine uygun olur. Montta kullanılan dikiş sayısı 10 cm de en az 35 dikiş adımı olur. Tüm dikişler kumaşın özelliğine uygun olarak sentetik dikiş iplikleri ile dikilir.

    2) Kumaşın Özellikleri: Yünlü kumaştan yapılır. Diğer teknik özellikler ise teknolojik gelişmeler doğrultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

    3) Kumaşın Rengi: Gümrük ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Personeli Lacivert/Gümrük Muhafaza Personeli Siyah.

    i) Kışlık Pantolon Bay-Bayan (Gümrük, Gümrük Muhafaza ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Büro Dışında Çalışan Personel): Ekte yer alan Şekil-7 ve 8'de gösterilmiştir.

    1) Genel Özellikler: Pantolon, pilesiz olur. Arkada ve yanlarda birer adet cebi bulunur. Arka cepler kapaksız ve düğmeli olup, arka ve yan cep torba astarları iyi cins pamuklu ceplik kumaşından, pantolon rengine uyumlu olur. Kemer standart tip kemer takılabilecek şekilde olur ve bel çevresi boyunca uygun genişlik ve aralıklarda en az 7 adet kemer köprüsü bulunur. Kemer önde çift düğmeli, kancalı veya kancalı düğmeli olup, iki parçadan fazla olmaz. Bir beden genişletilecek şekilde pay olur ve bu pay temizlenip pantolon rengine uygun iplikle overlok çekilir, patletli gizli dikilmiş fermuarlı olur. Paçalarında dikiş payı bırakılıp kıvrılmaz, temizlendikten sonra pantolon rengine uygun renkte iplikle overlok çekilir. Kemer ölçülerini gösteren etiketler kemer içine dikilir, kemerde kumaş rengine uygun desenli hazır kemer astarı kullanılır. Pantolon boyu 110 cm den kısa olmaz, köprü uçları, ön patlet altı, yan cep, arka cep kenarlarında ponterez dikiş yapılır. Bütün düz dikişlerde dikiş sıklığı en az 4 batış (dört) adet/cm olur. Kemer iç kısmı kendi kumaşından olur, arka kemer ortasında beden ve içerik yazan etiket takılır.

    2) Kumaşın Özellikleri: Yünlü kumaştan yapılır. Diğer teknik özellikler ise teknolojik gelişmeler doğrultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

    3) Kumaş Rengi: Gümrük ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Personeli Lacivert/Gümrük Muhafaza Personeli Siyah.

    j) Yazlık Mont Bay-Bayan (Gümrük, Gümrük Muhafaza ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Büro Dışında Çalışan Personel): Ekte yer alan Şekil-1 ve 2'de gösterilir.

    1) Genel Özellikler: Mont, önde yaka ucundan etek ucuna kadar fermuarlı ve fermuar genişliği en az 6 cm eninde, üst ucundan alt ucuna kadar eşit aralıklı 3 adet çıt çıt olur. Mont kol uçları manşetli ve yırtmaçlı olup, manşet üzerinde 1 adet düğme olur. Kollar takma kol olur. Sağ ve sol iç klapalarda fleto iç cep olup, cep ve beden fermuarları kumaş rengine uygun olur. Gümrük Muhafaza personelinin; omuzlarında apolet bulunur, apolet aralarına tela konulmuş iki kat kendi kumaşındandır, apoletler omuz başlarına kol dikişi ile takılır, üst yaka dikişine kadar devam eder, yaka kenarı ile temaslı olarak monta dikilen düğmeye iliklenir, apoletin genişliği omuz başlarında 4 cm, omuz nihayetinde gelen düğme hizasında ise 3 cm ve ucu yuvarlaktır, omuz dikişinden itibaren 3 cm sonra başlamak üzere unvanlara göre Şekil-28, 29, 30 ve 31'de yer alan rütbe işaretleri, sol kol üzerine Şekil-23'te yer alan kol amblemi cırtlı olarak takılır. Tüm personelin, sol göğse Şekil-25'te yer alan göğüs amblemi, Gümrük Muhafaza personelinin sağ göğsüne Şekil-26'da yer alan sicil numarası, Gümrük ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü personelinin sağ göğsüne Şekil-27'de yer alan unvanı ve sicil numarası cırtlı olarak takılır. Mont etek ucu, genişliği en az 5 cm olan kemer ve yanları lastikli olup, mont boyu en az 70 cm olur. Mont astarlı, astar rengi kumaş rengine uygun olur. Montta kullanılan dikiş sayısı 10 cm de en az 35 dikiş adımı olur. Tüm dikişler kumaşın özelliğine uygun olarak sentetik dikiş iplikleri ile dikilir.

    2) Kumaşın Özellikleri: Keten kumaştan yapılır. Diğer teknik özellikler ise teknolojik gelişmeler doğrultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

    3) Kumaş Rengi: Gümrük ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Personeli Lacivert/Gümrük Muhafaza Personeli Siyah.

    k) Yazlık Pantolon Bay-Bayan (Gümrük, Gümrük Muhafaza ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Büro Dışında Çalışan Personel): Ekte yer alan Şekil-7 ve 8'de gösterilmiştir.

    1) Genel Özellikler: Pantolon, pilesiz olur. Arkada ve yanlarda birer adet cebi bulunur. Arka cepler kapaksız ve düğmeli olup, arka ve yan cep torba astarları iyi cins pamuklu ceplik kumaşından, pantolon rengine uyumlu olur. Kemer standart tip kemer takılabilir şekilde olur ve bel çevresi boyunca uygun genişlik ve aralıklarda en az 7 adet kemer köprüsü bulunur. Kemer önde çift düğmeli, kancalı veya kancalı düğmeli olup, iki parçadan fazla olmaz. Bir beden genişletilecek şekilde pay olur ve bu pay temizlenip pantolon rengine uygun iplikle overlok çekilir, patletli gizli dikilmiş fermuarlı olur. Paçalarında dikiş payı bırakılıp kıvrılmaz, temizlendikten sonra pantolon rengine uygun renkte iplikle overlok çekilir. Kemer ölçülerini gösteren etiketler kemer içine dikilir, kemerde kumaş rengine uygun desenli hazır kemer astarı kullanılır. Pantolon boyu 110 cm den kısa olmaz, köprü uçları, ön patlet altı, yan cep, arka cep kenarlarında ponterez dikiş yapılır. Bütün düz dikişlerde dikiş sıklığı en az 4 batış (dört) adet/cm olur. Kemer iç kısmı kendi kumaşından olur, arka kemer ortasında beden ve içerik yazan etiket takılır.

    2) Kumaşın Özellikleri: Keten kumaştan yapılır. Diğer teknik özellikler ise teknolojik gelişmeler doğrultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

    3) Kumaş Rengi: Gümrük ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Personeli Lacivert/Gümrük Muhafaza Personeli Siyah.

    l) Kışlık Gömlek Bay-Bayan (Tüm Personel): Ekte yer alan Şekil-10 ve 11'de gösterilmiştir.

    1) Genel Özellikler: Ön ve arka bedenler parçalı olarak bay ve bayan kalıplarında hazırlanır. Kollar uzun kol olup, kol ucu manşetlidir. Manşet üzerinde üst üste 2 adet düğme takılır. Sağ ve sol ön bedende göğüs hizasında kapaklı cep bulunup, cep kapakları tek düğmeli olur. Tüm personelin sol göğüs cep üzerine Şekil-25'te yer alan göğüs amblemi, Gümrük Muhafaza personelinin sağ göğsüne Şekil-26'da yer alan sicil numarası, Gümrük, Personel ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü personelinin sağ göğsüne Şekil-27'de yer alan unvanı ve sicil numarası cırtlı olarak takılır. Gümrük Muhafaza personelinin; sol kolu üzerinde Şekil-23'te yer alan kol amblemi cırtlı olarak takılır olup, omuzlarında apolet bulunur, apolet aralarına tela konulmuş iki kat kendi kumaşındandır, apoletler omuz başlarına kol dikişi ile takılır, üst yaka dikişine kadar devam eder, yaka kenarı ile temaslı olarak monta dikilen düğmeye iliklenir, apoletin genişliği omuz başlarında 4 cm, omuz nihayetinde gelen düğme hizasında ise 3 cm ve ucu yuvarlaktır, omuz dikişinden itibaren 3 cm sonra başlamak üzere unvanlara göre Şekil-28, 29, 30 ve 31'de yer alan rütbe işaretleri takılır.

    2) Kumaşın Özellikleri: Koton kumaştan. Diğer teknik özellikler ise teknolojik gelişmeler doğrultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

    3) Kumaşın Rengi: Gümrük, Personel ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Personeli Açık Mavi/Gümrük Muhafaza Personeli Beyaz.

    m) Yazlık Gömlek Bay-Bayan (Tüm Personel): Ekte yer alan Şekil-12 ve 13'te gösterilmiştir.

    1) Genel Özellikler: Ön ve arka bedenler parçalı olarak bay ve bayan kalıplarında hazırlanır. Kollar kısa kol olup, kol uçları dubledir. Sağ kol üzerinde kalem konulması için cep bulunur. Sağ ve sol ön bedende göğüs hizasında kapaklı cep bulunup, cep kapakları tek düğmeli olur. Tüm personelin sol göğüs cep üzerine Şekil-25'te yer alan göğüs amblemi, Gümrük Muhafaza personelinin sağ göğsüne Şekil-26'da yer alan sicil numarası, Gümrük, Personel ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü personelinin sağ göğsüne Şekil-27'de yer alan unvanı ve sicil numarası cırtlı olarak takılır. Gümrük Muhafaza personelinin; sol kolu üzerinde Şekil-23'te yer alan kol amblemi cırtlı olarak takılır olup, omuzlarında apolet bulunur, apolet aralarına tela konulmuş iki kat kendi kumaşındandır, apoletler omuz başlarına kol dikişi ile takılır, üst yaka dikişine kadar devam eder, yaka kenarı ile temaslı olarak monta dikilen düğmeye iliklenir, apoletin genişliği omuz başlarında 4 cm, omuz nihayetinde gelen düğme hizasında ise 3 cm ve ucu yuvarlaktır, omuz dikişinden itibaren 3 cm sonra başlamak üzere unvanlara göre Şekil-28, 29, 30 ve 31'de yer alan rütbe işaretleri takılır.

    2) Kumaş Özellikleri: Koton kumaştan. Diğer teknik özellikler ise teknolojik gelişmeler doğrultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

    3) Kumaşın Rengi: Gümrük, Personel ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Personeli Açık Mavi/Gümrük Muhafaza Personeli Beyaz.

    n) Kaban Bay-Bayan (Gümrük, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Köpek Eğiticisi ve İdarecisi ile Tasfiye İşletme Müdürlüğü Büro Dışında Çalışan Personel): Ekte yer alan Şekil-14 ve 15'te gösterilmiştir.

    1) Genel Özellikler: Kabanın, sağ ve sol önünde birer adet cep olur. Cepler tek fleto yapılır. Kaban iç kısmında elyaf işlenmiş kumaş rengine uygun polyester kapitoneli astar olur. Kabanın sağ ve sol ön kısmı omuzdan eteğe kadar parçalı olur. Kaban yaka ucundan etek ucuna kadar kombi fermuar takılır, fermuar rengi kumaşa uyumlu olur. Kaban, ayrılabilir kapüşonlu olup, bağlantı düğmelerle yapılır. Gümrük Muhafaza personelinin; kaban sağ ve sol omuzlarında apolet olur, apolet aralarına tela konulmuş iki kat kendi kumaşındandır, apoletler omuz başlarına kol dikişi ile takılır üst yaka dikişine kadar devam eder, yaka kenarı ile temaslı olarak monta dikilen düğmeye iliklenir, apoletin genişliği omuz başlarında 4 cm, omuz nihayetinde gelen düğme hizasında ise 3 cm ve ucu yuvarlak olur, omuz dikişinden itibaren unvanlara göre Şekil-28, 29, 30 ve 31'de yer alan rütbe işaretleri takılır ve sol kol üzerine Şekil-23'te yer alan kol amblemi cırtlı olarak takılır. Tüm personelin sol göğüs cep üzerine Şekil-25'te yer alan göğüs amblemi, Gümrük Muhafaza personelinin sağ göğsüne Şekil-26'da yer alan sicil numarası, Gümrük ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü personelinin sağ göğsüne Şekil-27'de yer alan unvanı ve sicil numarası cırtlı olarak takılır. Kaban uzunluğu diz hizasından 12 cm yukarıda olur. Bedenler değiştikçe, uzunluk değişir. Kaban kol uçlarında 3 cm, sırtında 5 cm genişliğinde dikişten dikişe kadar EN471 standartlarında reflektörlü bant olur.

    2) Astar Özellikleri: Kabanların astarları sentetik elyaflı vatka ile kapitone yapılır ve kaban kolları ve ceplerin içleri hariç kabanın içini tamamen kaplayacak şekilde dikilir. Kaban kollarının ve ceplerinin içerisine kumaş rengine uygun renkte astar kullanılır.

    3) Kapitone Özellikleri: Elyaflı kapitone kabanın içine astar şeklinde dikilir. Kapitone kumaş rengine uygun ve metrekare ağırlığı en az 180 gr/m2 olur. Ayrıca, üzerinde baklava desenleri olur. Baklava desen dikiş iplikleri polyester iplikten olur.

    4) Elyaf Özellikleri: Elyaf, kapitone ile kumaş arasına dikilebilecek özellikte metrekare ağırlığı en az 150 gr/m2 olur.

    5) Kumaş Özellikleri: Yünlü kumaştan yapılır. Diğer teknik özellikler ise teknolojik gelişmeler doğrultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

    6) Kumaşın Rengi: Gümrük ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü Personeli Lacivert/Gümrük Muhafaza Personeli Siyah.

    o) Kravat Bay-Bayan (Tüm Personel): Ekte yer alan Şekil-16'da gösterilmiştir.

    1) Genel Özellikler: Pantolon kumaş renginde olup, %100 polyester kumaştan imal edilir. Kumaş yüzeyi desensiz olur, iç kısmında tela takviyesi yapılır. Bağlandığı zaman üst parçanın ucu pantolon kemeri hizasına gelecek kadar uzunlukta olur.

    ö) Kep Bay- Bayan (Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Köpek Eğiticisi ve İdarecisi ile Gümrük Muhafaza Büro Dışında Çalışan Personel): Ekte yer alan Şekil-17'de gösterilmiştir.

    1) Genel Özellikler: Elbise rengi ve kumaşından yapılır. İçerisinde astar olur. Siperlikli, cırtlı armalı ve arkadan ayarlanabilir olmalıdır. Siperlik üzerinde, memurlar için beyaz, amirler için sarı şerit olur. Sarı şerit üzerine Şekil 24'te yer alan arma takılır.

    p) Yağmurluk Bay-Bayan (Gümrük, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Köpek Eğiticisi ve İdarecisi ile Tasfiye İşletme Müdürlüğü Büro Dışında Çalışan Personel): Ekte yer alan Şekil-18 ve 19'da gösterilmiştir.

    1) Genel Özellikler: Yağmurluk, su geçirmez muşambadan ve pantolon rengi kumaştan olur. Önde, yaka ucundan dizin 10 cm üzerinde olur şekilde kombi fermuarlı ve cırtlı, 2 adet dış yanlarda bulunan cepli, ayrılabilir kapüşonlu olup, bağlantı düğmelerle yapılır. Arkası tek yırtmaçlı ve boyu diz hizasından 10 cm uzun olur. Sol göğüs cep üzerine Şekil-25'te yer alan göğüs amblemi, Gümrük Muhafaza personelinin sağ göğsüne Şekil-26'da yer alan sicil numarası, Gümrük ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü personelinin sağ göğsüne Şekil-27'de yer alan unvanı ve sicil numarası cırtlı olarak takılır. Gümrük Muhafaza personelinin sol kolu üzerinde Şekil-23'de yer alan kol amblemi cırtlı olarak takılır. Yağmurluk kol uçlarında 3 cm, sırtında 5 cm genişliğinde dikişten dikişe kadar EN471 standartlarında reflektörlü bant olur.

    r) Ayakkabı Bay-Bayan (Tüm Personel): Ekte yer alan Şekil-20 ve 21'de gösterilmiştir.

    1) Bay; kışlık ayakkabıların altı kauçuk, yazlık ayakkabıların altı ise kösele olur. Diğer kısmı siyah deriden mamul, önden bağcıklı klasik tipte olur.

    2) Bayan; kışlık ayakkabıların altı kauçuk, yazlık ayakkabıların altı ise kösele olur. Diğer kısmı siyah deriden mamul, normal topuklu klasik tipte olur.

    s) Bot Bay-Bayan (Tüm Personel): Ekte yer alan Şekil-22'de gösterilmiştir.

    1) Altı kauçuk, diğer kısmı siyah deriden mamul, önden bağcıklı, normal boyda olur.

    Kıyafette bulunması gerekli işaretler

    Madde 8 - (1) Resmi kıyafet ile görev yapan personelin kıyafetinde bulunması gereken işaretler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

    a) Kol Amblemi: Ekte yer alan Şekil-23.

    b) Şapka Amblemi: Ekte yer alan Şekil-24.

    c) Göğüs Amblemi: Ekte yer alan Şekil-25.

    ç) Sicil Numarası: Ekte yer alan Şekil-26.

    d) Unvan ve Sicil Numarası: Ekte yer alan Şekil-27.

    e) Muhafaza Memuru Apoleti: Ekte yer alan Şekil-28.

    f) Kısım Amiri Apoleti: Ekte yer alan Şekil-29.

    g) Bölge Amiri Apoleti: Ekte yer alan Şekil-30.

    ğ) Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Apoleti: Ekte yer alan Şekil-31.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Giyecek yardımından yararlanma şekli ve hüküm bulunmayan haller

    Madde 9 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ile giyecek yardımından yararlanma şekli, kullanma süresi ve esasları hakkında, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    (2) Tasfiye İşletme Müdürlüğü personeline ayni olarak verilecek giyim eşyalarının bedeli Bakanlık Döner Sermaye İşletmesinden karşılanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

    Madde 10 - (1) 3/5/2006 tarihli ve 26157 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği ile 25/2/2000 tarihli ve 23975 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Personeli Kıyafet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar