Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İşlemleri 2/11/2011 Tarihinden Önce Başlatılan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Sınavı Hakkında Duyuru

Geçiş döneminde yapılacak uygulama konusunda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna intikal eden hususlara ilişkin kurumdan aşağıdaki açıklamanın yapılması yararlı görülmüştür:

”26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi uyarınca bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi münhasıran Kurumumuz görev ve yetki alanındadır. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihi olan 2/11/2011 tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından süreci başlatılan ancak, sonuçlandırılmayan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Sınavı işlemleri, geçiş döneminde, Kurumumuz gözetimi altında Sermaye Piyasası Kurulu ile birlikte 31/12/2012 tarihine kadar tamamlanacaktır”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir