Tag Archive for eğitim

Kamu Gözetimi , Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan ; Meslek Mensuplarına İlişkin Eğitim Duyurusu

Meslek mensupları için düzenlenmesi planlanan eğitim programına ilişkin başvurular Bağımsız Denetim Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar durdurulmuş olup, söz konusu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eğitime ilişkin açıklamalar yapılacaktır.