Tag Archive for Ufrs Belirsizlik Testi

UFRS Olasılık ifade Eden Sözcükler için Belirsizlik Testi

Olasılık ifade Eden Sözcükler için Belirsizlik Testi

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından geliştirilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın (UFRS’lerin) uyumlaştırılması sürecinin temel amaçlarından biri de, ülkeler arasında finansal raporlamanın karşılaştırılabilir olmasını sağlamaktır. Bunun sağlanması için de tek set muhasebe standartlarının benimsenmesi – yeterli olmasa da – gerekmektedir. Bu bağlamda, muhasebeciler ve denetçiler, söz konusu standartları, finansal tabloların uluslararası alanda karşılaştırılabilirliğini sağlamak açısından, aynı şekilde yorumlayıp uygulamadırlar (Doupnik & Riccio, 2006).

Ancak, muhasebeciler ve denetçiler, muhasebe standartlarında yer alan ve belirli bir olayın ya da sonucun gerçekleşebilirliğine ilişkin olarak kullanılan “uzak ihtimal”, “olabilir”, “muhtemel”, “neredeyse kesin” gibi çok sayıda olasılık belirten sözel ifade ile karşılaşmaktadırlar (Simon, 2002). Muhasebeciler ve denetçiler, söz konusu olasılık belirten bu terimlere ve ifadelere belirli anlamlar atfetmek durumundadırlar. Read more