Tag Archive for Vergi ve cezalara büyük af geliyor

TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifine göre kamu cezalarına af geliyor

Vergi, SGK ve idari para cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçlar 18 taksitte ödenebilecek. 120 TL’nin altındaki trafik cezaları gibi para cezaları affedilecek.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı af düzenlemesi olarak nitelendirilen yasa teklifini dün akşam Meclis’e sunuldu. TBMM gündemine getirilen ve yarın Plan Bütçe Komisyonu‘nda görüşmelerine başlanacak torba kanun ile birleştirilerek görüşülecek düzenleme ile vergi, SGK ve idari para cezalarının faizleri silinecek ve borçlar enflasyona endekslendirilerek yeniden yapılandırılarak vatandaşa 36 ay içinde 18 taksitle ödeme imkanı tanınacak.

Devlet 120 liraya kadar olan idari para cezalarının tahsilinden de vazgeçiyor. Yani trafik cezaları gibi suçlar affediliyor.

TEKLİFİN KAPSADIĞI BORÇLAR

Teklif 30 Nisan 2014 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, 2014 yılına ilişkin tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi 2. taksiti hariç 30 Nisan tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, aynı tarihten önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları ile Askerlik, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında verilen idari para cezaları ve oy kullanmama nedeniyle verilen para cezalarından kesinleşmiş olan borçları kapsıyor.

GECİKME CEZASI YOK

Teklife göre, ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik kesintisi, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için TEFE-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Ödenmemiş idari para cezasının yüzde 50’si TEFE-ÜFE oranları esas alınarak ödenmesi halinde, cezanın kalan yüzde 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

EN ÇOK 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENECEK

Borçların tamamının ilk taksitte ödenmesi halinde herhangi bir faiz uygulanmayacak. Borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, taksit ödemelerinde 6, 9, 12 ya da 18 eşit taksidi tercih edebilecek.

Kanundan yararlanmak isteyen borçluların, taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir yıl içinde iki defadan fazla yerine getirmemeleri halinde kanundan yararlanma haklarını kaybedecekler. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerde dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.
Sigara yasağına uymayanlar haricinde 120 TL’nin altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

SOMA’DA HAK SAHİPLERİNE ÖDEME

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’de yaşanan maden kazası nedeniyle kömür ve linyit çıkarılması faaliyet kollarında çalışanlardan, kazanın meydana geldiği maden ocağında çalışanlar ile vefat edenlerin hak sahiplerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenen sürede aylık net ücretleri esas alınarak fondan ödeme yapılacak.

Bu ödemelerden vergi veya başka ad altında herhangi bir kesinti yapılamayacak. Bu ödemeler, işverenin ücret ve diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.