Tag Archive for Yeni TTK ve iç Denetim

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE İÇ DENETİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER HAKKINDA GÖRÜŞ – ÖNERİLER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE İÇ DENETİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER HAKKINDA GÖRÜŞ – ÖNERİLER

Yeni Türk Ticaret Kanunu, küreselleşen dünya ekonomisi, teknoloji ve bilgi toplumu hizmetlerindeki gelişmelerin yanı sıra 2000’li yılların başından bu yana önem kazanan kurumsal yönetim ilkeleri ve şeffaflık yaklaşımının şekillendirdiği çağdaş bir düzenleme olarak kabul edilebilir.

Kanunun getirdiği düzenlemeler bu çerçevede dikkate alındığında iş dünyamızı derinden etkileyecek köklü değişimlerinin yaşanacağını öngörebiliriz.  Read more