Yeni TTK Denetim Zorunluluğunun Vergi Açısından Etkisi

Yeni TTK denetim zorunluluğunun vergi açısından etkisi

•Denetimin TFRS/TMS lere göre hazırlanan finansal raporlar esas alınarak yapılacağı için ülkemizde ikili bir raporlama (mali/ticari finansal raporlama) oluşacaktır. Bu ise muhasebecilerin iş yükünü artırması ve dolayısıyla işletmelere ek mali yük getirmesi kaçınılmazdır.

•Bağımsız denetimden geçen finansal tablolar gerçeği yansıtmak zorunda olması nedeniyle, kayıt dışı ve bu nedenle oluşan vergi kaybının azalması beklenmektedir.

•Vergi Mevzuat ında yeni TTK çerçevesinde yeni düzenleme yapılması beklenmektedir. Özellikle, vergi denetiminin mevcut formatında önemli değişiklik olması-Muhasebeye yönelik usul denetiminden vazgeçilerek mevzuata uygunluk denetime doğru bir yoğunlaşmanın olması ve bu nedenle vergi denetiminde etkinliğin artması muhtemeldir.

•Yeni TTK, sermaye şirketlerinin TMS ve UFRS lere göre finansal raporlamayı zorunlu kılması, vergi temelli raporlama yapan mesJşk mensupları açısından da doğuracağı bir çok sonuç vardır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir