Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Bağımsız Denetçi Seçimi

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Bağımsız Denetçi Seçimi

*                Denetçi şirket genel kurulunca seçilir ve bu yetki devredilemez          (YTTK m. 399/1).

*               Denetçi seçimi her faaliyet yılı için yenilenir

*               Denetçi faaliyet döneminin 4. ayına kadar atanır. İlk uygulama   2013 yılında şirketler 31 Mart 2013 tarihine kadar denetçilerini seçmek zorundadırlar.. Bu tarihten sonra denetçi

mahkemece atanır.

*              Şirket yönetim kurulu seçilen denetçiyi ticaret siciline tescil ettirmek, Ticaret Sicil Gazetesi ve web sitesinde ilân etmek zorundadır.

*               Seçilen denetçi ile sözleşmeyi yönetim kurulu yapar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir