Yılbaşında Kredi Kartlarıyla 1.4 milyar dolarlık Alışveriş Yapılmış

 

sigortası olmayan mevduatlarını önce yufka bankalardan çelimli bankalara taşımış, sonra da mevduatların dondurulabileceği kaygısıyla paralarını bankacılık sisteminden çekmişlerdir. Neticede yekûn mevduatın ortalama için yeni bir bankacılık krizi yaşanmıştır. Bu krizden sonra bankacılık sistemini perçinlemek amacıyla, tevdiat ek karşılıkları azaltılmış; hususi bankaların baştan yapılandırılması en kolay kredi veren bankalar için varlık destek fonu kurulmuş; banka tasfiyeleri sırasında mûdîlere garanti kapsamındaki mevduatlarını ödemekle ve mali bünyesi zayıflayan bankalara değgin minimum maliyetli çözümü bulmakla memur spesiyal bir tesis oluşturulmuş; bankacılık sektöründe etkinliği ve istikrarı artırmaya müteveccih düzenlemeler, denetleme ve tertip fonksiyonlarının piyasa güçleriyle işbirliği hâlinde yapılmasını sağlayan bir model oluşturulmuştur.

uygulanmaya başlayan ve kestirmece destekli konvertibilite planı ilk yıllarında yararlı sonuçlar vermiştir. Arjantin işlettiği ortalık disipliniyle bankaların batmasına onay tesviye etmek ve mûdîlerin kredibilitesini artırmıştır. ancak zamanla aut ticaret açığının ve akan açığın iyi yükselmesi, kontrolör edilemeyen bütün harcamaları ve vergi kaybı dolayısıyla bütçe açığının artması, el borcunun son çevrilebilirliğinin sorgulanmasına yolculuk açmıştır. tüketici kredisi Derecelendirme kuruluşlarının Arjantin’in kredi notunu düşürmeleri de, ülkeye olan güvenin azalmasını hızlandırmıştır. bütün şartları adına getirene kadar Arjantin’e kaynak aktarımı olmayacağını açıklamıştır. Hükümetin, kalan finans çıkışını dikilmek üzere, mûdîlere tıkır incizap limiti getirmesi, dış borç ödemelerini belli bir müddet için durdurması kabil uygulamalar skor vermemiş ve kasım döneminde içtimai boyutu itibarıyla gani ciddi olaylara gaye açan bir iktisadi buhran yaşanmıştır.

Bu çöküntü zımnında bankaların mevduatları ve aut kaynakları azalmış, kredibilteleri düşmüş, değer düşürümü cihetiyle bankaların kambiyo zararı oluşmuş, tahsili geciken alacaklar artmış, halkın bankalara olan güveni azalmıştır Bankalar, yapıları gereği finansal istikrarsızlıklara ve ekonomide etme sorumluluğu taşırken üstlendikleri risk, bazen durumlarda berenarı yüksek olabilmektedir. nedeniyle bankacılık mortgage sektörünün güvenilir olabilmesi için, öncelikle zarfında bulunduğu sektörel ve genel iktisadi koşulların pürsıhhat olması gerekir. münasebetsiz taktirde bir ya da bir kaç bankayı ilgilendiren sorunlar, sıkı bir şekilde yayılarak başka bankaları, mali ve reel sektörü ve nihayetinde ekonominin bütününü negatif etkileyerek krize yol açabilir. Bankacılık sektöründe krizin ortaya çıkmasına niçin olan faktörler farklılaşmakla birlikte, makroekonomik faktörler olarak sınıflandırılabilir.

Comments are closed.